Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd studentům se zrakovým postižením

Příručka Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd pro studenty se zrakovým postižením podává ucelený přehled možností, jaké informační technologie v této oblasti poskytují. Sumarizuje výhody a nevýhody jednotlivých řešení a umožňuje tak čtenáři najít všechny potřebné informace na jednom místě a zvolit řešení, které nejlépe vyhoví individuálním potřebám žáka či studenta. Příručku … Pokračování textu Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd studentům se zrakovým postižením