Čítačka Bookworm – prístupnosť zaručená

Bookworm je čítačka e-kníh pre počítače so systémom Windows od základu vyvíjaná pre potreby nevidiacich a slabozrakých čitateľov. Je veľmi jednoduchá na ovládanie, a to aj napriek tomu, že prostredie je v angličtine. Poďme sa pozrieť, aké sú jej silné, ale aj slabé stránky.

Podpora viacerých formátov a dvojaký spôsob čítania

Zatiaľ čo v už spomínanom Adobe Digital Editions je možné čítať knihy len vo formátoch ePub a PDF, Bookworm podporuje až 15 formátov textových súborov – PDF, Mobi, ePub, DOC, DOCX, HTML a tak ďalej. Okrem toho tu môžete čítať aj články z webu tak, že otvoríte požadovanú URL adresu a Bookworm zo stránky vyabstrahuje hlavný článok.

Ďalšou výhodou aplikácie je aj dvojaký spôsob čítania knihy. Knihy totiž môžete čítať ako so screen readerom, tak aj využitím hlasových syntéz priamo v čítačke.

Stiahnutie a inštalácia

Aplikáciu stiahnete z jej oficiálnej stránky. Na výber je ako verzia na inštaláciu, tak portable (prenosná) verzia. Na stránke vyhľadajte tabuľku (písmenom T v prípade čítača NVDA) a tu vyberte tú verziu, ktorá je pre váš systém vhodná.

Postup inštalácie

Inštalácia nie je zložitá, no ak máte zapnutý Windows Defender Smart Screen (niečo ako vstavaný antivírusový program priamo od Microsoftu), zvykne robiť problémy. Nevie totiž overiť vydavateľa aplikácie, preto ju považuje za škodlivú.

 • Inštaláciu spustíte aktiváciou inštalačného súboru. Ihneď sa otvorí okno Windows Defendera.
 • Aktivujete odkaz Ďalšie informácie. Tu sa nachádza súhrn toho, prečo si systém myslí, že aplikácia môže byť škodlivá. Vyhľadajte a aktivujte tlačidlo Spustiť aj v tomto prípade. Všeobecne odporúčam robiť to len v prípade, že ste si naozaj istí bezpečnosťou aplikácie.
 • V prípade, že máte aktívnu kontrolu používateľských kont, Windows sa spýta, či chcete aplikácii povoliť vykonávať zmeny v zariadení. Skratkou Alt+A pre systém Windows 10 a 11 súhlas udelíte.
 • Vyberiete jazyk inštalácie. Je ich tam asi 5, odporúčam ponechať angličtinu, pretože ani čeština, ani slovenčina medzi nimi nie je. Voľbu potvrdíte tlačidlom OK.
 • Potom už postupujete štandardným spôsobom. Odsúhlasíte licenčnú zmluvu začiarknutím I Accept the Terms of the License Agreement.
 • Tlačidlom Next sa presuniete na okno pre výber priečinka. Ak si prajete zmeniť ho, urobíte tak tlačidlom Browse (Prehľadávať). Inak pokračujete tlačidlom Next (Ďalej).
 • V ďalšom kroku môžete zmeniť názov samotného cieľového priečinka a určiť, či aplikácia vytvorí alebo nevytvorí zástupcov začiarknutím Do Not Create Shortcuts.
 • Aktivujete tlačidlo Install a po skončení inštalácie dialóg zatvoríte tlačidlom Finish (Ukončiť).

Na pracovnej ploche pribudnú až 2 odkazy – 1 na samotnú čítačku Bookworm a druhý na poličku Bookshelf.

Prostredie Bookwormu

Je tak ako aj inštalácia v angličtine. Po prvom otvorení je kurzor umiestnený v prázdnom editačnom poli čítačky. Vo vrchnej časti sa nachádza Panel ponúk, do ktorého sa dostanete štandardne klávesom Alt. Ten vzhľadom pripomína menu v starých verziách MS Wordu alebo v poznámkovom bloku. Šípkami doprava a doľava prechádzate po jednotlivých ponukách, ponuku rozbalíte šípkou nadol.

Čítame knihu

Najjednoduchším spôsobom, ako otvoriť knihu, je stlačiť klávesovú skratku CTRL+O a z dialógu vybrať požadovaný súbor. Ak by skratka nefungovala, dialóg vyvoláte aj cez panel ponúk > File > Open.

Plocha sa po úspešnom otvorení súboru rozdelí na dve časti:

 • Stromová štruktúra s obsahom – ďalší rozdiel oproti iným podobným aplikáciám. Bookworm štruktúruje obsah knihy tak, že hlavné kapitoly (vyznačené nadpismi prvej úrovne) sú prvá úroveň štruktúry stromu. Ak kapitola obsahuje aj podkapitoly a tie ešte pod-podkapitoly (nadpisy druhej a tretej úrovne), sú v štruktúre vždy ako druhá alebo tretia úroveň. Jednotlivé úrovne stromovej štruktúry rozbalíte šípkou vpravo, zbalíte šípkou vľavo. Po kapitolách v rozbalenej štruktúre prechádzate šípkou hore a dolu a po stlačení klávesa Enter na vybranej kapitole sa presuniete na jej názov.
 • Samotný text knihy – v texte sa pohybujete štandardnými klávesovými skratkami. Ak otvoríte dokument, ktorý má správne oštýlované nadpisy, zoznamy, tabuľky, môžete využiť aj klávesy na rýchly pohyb v dokumente a na webe (https://technologiebezzraku.sk/2022/08/22/efektivny-pohyb-na-webe-a-v-dokumentoch-s-citacom-nvda/).

Zaujímavosť: Rýchla navigácia funguje aj v prípade, že otvoríte text naformátovaný v html.

Čítanie webových článkov

Bookworm ponúka možnosť čítať články z webu priamo v čítačke. URL adresu otvoríte cez panel ponúk > Web Services > Open Url alebo Open URL from Clipboard – Otvoriť URL alebo Otvoriť URL zo schránky. Použiť môžete aj klávesové skratky CTRL+U respektíve CTRL+Shift+U.

Článok, ak je správne naformátovaný, sa zobrazí v takom istom rozložení ako kniha. Teda strom s obsahom vľavo a vpravo samotný text. Tu funguje rýchla navigácia po nadpisoch spoľahlivo. Nevýhodou je, že číslované aj odrážkové zoznamy úplne ignoruje a ani ich v texte správne nezobrazí. Text tak stráca do istej miery štruktúru. Na obyčajné články to postačí, ak však obsahujú nejaké postupy, návody, na ne by som Bookworm neodporučila.

Čítanie pomocou rečových syntéz

Túto funkciu väčšina z nás pozná z aplikácie Balabolka. Bookworm podporuje niekoľko syntéz, pomocou ktorých dokážete knihu prehrávať. Na prehrávanie slúžia klávesy F5 až F7. Pomocou F5 prehrávanie spustíte, F6 ho pozastaví a F7 zastaví úplne. Prehrávanie funguje aj bez zapnutého čítača obrazovky. Výhodou však je, že sa jeho kurzor posúva spolu s prehrávaním. Ak pozastavíte alebo zastavíte prehrávanie, čítač je presne na tom mieste, kde skončilo. A opačne, ak prejdete s čítačom na iný úsek textu, prehrávanie sa spustí od pozície jeho fokusu. Toto správanie je ale možné v nastaveniach zmeniť.

Výhodou pre slabozrakých používateľov alebo ľudí s poruchou pozornosti či učenia môže byť, že pri prehrávaní knihy je čítaná oblasť podfarbená žltou farbou. Prehrávanie funguje aj na pozadí.

Hlasové profily

Bookworm defaultne ponúka 4 hlasové profily. Sú to preddefinované nastavenia syntézy, rýchlosti a hlasitosti reči v percentách a páuz na konci vety, odstavca a sekcie v milisekundách.

Dialóg s hlasovými profilmi vyvoláte klávesovou skratkou CTRL+Shift+V, prípadne cez Panel ponúk > Speech > Voice Profiles. Nájdete v ňom (ako som spomenula) 4 predvolené profily a k nim tlačidlá Activate (aktivovať – Alt+A), Edit (Upraviť – Alt+E) a Remove (Odstrániť – Alt+R). Tlačidlom New Profile (Alt+N) si môžete vytvoriť profil s vlastnými nastaveniami. Po jeho aktivovaní sa ocitnete v editačnom poli pre názov profilu, ktorý potvrdíte tlačidlom OK. Tým sa vlastný profil pridá do zoznamu už existujúcich. Pre jeho úpravu ho vyhľadáte v zozname a aktivujete tlačidlo Edit. Po tlačidlách sa pohybujete Tabulátorom.

Poznámky a záložky (Comments a Bookmarks)

Ak potrebujete vložiť do knihy záložku, stačí stlačiť na konkrétnom mieste skratku CTRL+B, v prípade, že ju chcete pomenovať, CTRL+Shift+B. Na konkrétnu záložku sa potom dostanete cez Panel ponúk > Annotation > Saved Bookmarks.

Do knihy si môžete písať aj poznámky (respektíve komentáre). Poslúži na to skratka CTRL+M. K uloženým komentárom sa dostanete podobne ako k záložkám, no namiesto Bookmarks vyberiete Saved Comments. V dialógu s komentármi nájdete tlačidlo Export. Tým si komentár môžete uložiť do samostatného súboru. V ňom nájdete názov knihy, stranu a kapitolu, ku ktorej ste ho pridali, no mne osobne tam chýba kontext, k čomu sa viaže.

Taktiež by som privítala aj možnosť pohybu po záložkách a komentároch, prípadne aby čítač oznámil miesto, kde je pridaná záložka alebo komentár. V súčasnosti sa tak nedeje, hoci podľa príručky by to malo fungovať.

Predvoľby (Preferences)

Bookworm umožňuje široké používateľské nastavenia. Otvoríte ich klávesovou skratkou CTRL+Shift+P a sú rozdelené do siedmich kategórií:

 • General (všeobecné) – tu prispôsobujete používateľské prostredie ako jazyk a správanie sa aplikácie pri čítaní knihy. Môžete definovať, aké údaje pri prehrávaní knihy budete počuť – čísla strán, názvy kapitol a podobne.
 • Appearance (vzhľad) – predvoľby týkajúce sa typu písma, jeho veľkosti a hrúbky.
 • Reading (čítanie) – nastavujete, ako sa Bookworm správa pri čítaní. Napríklad odkiaľ pokiaľ má čítať knihu po spustení prehrávania, čo má oznamovať počas plynulého čítania – číslo strany, oznámiť koniec kapitoly. Tu tiež povoľujete alebo zakazujete zvýraznenie čítaného textu.
 • Voice (hlas) – upravujete predvolené nastavenia reči – syntézu, rýchlosť, hlasitosť a pauzy medzi vetami, odsekmi, stranami a kapitolami.
 • Annotation – nastavenia záložiek, komentárov a zvýraznenia.
 • OCR – v Bookworme môžete použiť funkciu na rozpoznanie textu z obrázka (OCR). V nastaveniach určujete, aký nástroj sa na to použije. Predvolene je nastavený Windows 10 OCR.
 • Bookshelf – ak chcete, môžete Bookwormu nastaviť, aby každú otvorenú knihu pridal do tzv. poličky.

Nastavenia potvrdíte tlačidlom Apply a dialóg zatvoríte tlačidlom OK.

Bookshelf

Slúži na spravovanie elektronických kníh, ktoré v Bookworme otvárate. Je to vlastne elektronická knižnica. Nájdete ju na ploche ako samostatnú ikonu, samostatný odkaz. Prostredie sa takisto skladá z dvoch častí: vľavo je výpis kategórií kníh, vpravo konkrétne knihy v danej kategórii. Je veľká škoda, že si nemôžete vytvoriť vlastnú kategóriu, „poličku“ a knihy môžete pridávať len do tých predvolených, ako sú Recently Added (naposledy pridané), Currently Reading (práve čítané), Want to Read (Chcem čítať), Favorites (Obľúbené), Authors (Autori).

Nový zoznam čítaných kníh je možné vložiť iba do kategórií Reading Lists (Zoznamy čítaných) a Collections (kolekcie), a to tak, že na niektorej z „poličiek“ vyvoláte kontextovú ponuku a aktivujete Add New (Pridať nový). Knihu do poličky pridáte v Bookworme cez Panel ponúk > Bookshelf > Add to local bookshelf.

Aj tu je možné vytvoriť vlastný zoznam. Stačí, ak zadáte názov pre Reading list prípadne Collection. Druhou možnosťou je, že v Bookshelfe stlačíte skratku CTRL+O a knihu vyberiete z klasického dialógu.

Pokiaľ potrebujete knihu odstrániť, vyvoláte na nej kontextovú ponuku a aktivujete Remove from Bookshelf (Odstrániť z poličky).

Záver

Bookworm je prepracovaná čítačka až pätnástich druhov textových súborov. Jej veľkou výhodou je úplná prístupnosť, hoci niekomu by mohlo prekážať prostredie v angličtine. Ponúka funkcie, ktoré konkurenčné čítačky nemajú, alebo ak majú, nie sú pre používateľov screen readera prístupné, akými sú napríklad poznámky alebo zvýraznenia. Bonusom je, že knihu si môžete nechať prehrávať pomocou podporovaných syntéz reči, čo funguje aj na pozadí.

Nefungovalo mi oznamovanie čísla strany a ani som nenašla efektívny spôsob, ako sa pohybovať medzi záložkami či komentármi. Taktiež sa mi nepodarilo sfunkčniť skratku CTRL+G, pomocou ktorej sa v ideálnom prípade viete dostať na konkrétnu stranu v otvorenom dokumente.

Bookworm sa takisto správa trošku inak v kombinácii so spusteným screenreaderom a bez neho. No napriek tomu je to z môjho pohľadu jedna z najprístupnejších a najlepšie riešených čítačiek elektronických kníh pre používateľov so zrakovým znevýhodnením.Bookworm


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...