Kontakt

Kontaktovat nás v případě potřeby můžete e-mailem na adrese

případně telefonicky na čísle


O Středisku Teiresiás

Provozovatelem vzdělávacího portálu Pélion je Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Středisko Teiresiás je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU.

Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Bližší informace lze najít na www.teiresias.muni.cz.