Články z kategorie matematika

Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd studentům se zrakovým postižením

Příručka Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd pro studenty se zrakovým postižením podává ucelený přehled možností, jaké informační technologie v této oblasti poskytují. Sumarizuje výhody a nevýhody jednotlivých řešení a umožňuje tak čtenáři najít všechny potřebné...

celý článek

matematika Teiresiás TyfloCentrum Plzeň Tyflokabinet SONS ČR