Radek Pavlíček

Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke zvýšování digitální gramotnosti lidí se zrakovým postižením.

Vystudoval jsem Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně (obor učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy). Ve škole jsem sice nikdy neučil, ale dlouhé roky jsem působil jako lektor a učil své nevidomé a slabozraké klienty obsluhovat speciálně upravené počítače.

Tato práce mě také přivedla k přístupnosti, které se aktivně věnuji od roku 2000. Díky tomu mám s přístupností poměrně slušné zkušenosti, mimo jiné jsem autorem metodiky Blind Friendly Web a spoluautorem českých Pravidel přístupného webu, která jsou součástí Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. (Vyhláška o přístupnosti).

Pracuji ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde jsou mou hlavní pracovní náplní činnosti vedoucí k zajištění přístupnosti virtuálního prostředí univerzity (webů, aplikací, dokumentů, atp.). Aktivně se zapojuji do pořádání či spolupořádání akcí, jejichž primární cílovou skupinou jsou zájemci s těžkým zrakovým postižením. Ať už je to Agora – vzdělávací akce o výpočetní technice pro uživatele s těžkým postižením zraku, didaktické semináře nebo konference ICCHP. Jsem českým národním koordinátorem ICC – mezinárodního tábora pro studenty s těžkým postižením zraku, od srpna 2016 zastávám funkci místopředsedy Asociace ICC, která tuto akci organizuje.

Ve firmě GALOP sro. se pak věnuji testování a lokalizaci screen readeru JAWS a zvětšovacího programu MAGic.

Tématiku přístupnosti prezentuji na nejrůznějších konferencích či seminářích, pravidelně o ní píšu tady na POSLEPU a příležitostně pro magazín Zdroják.

Jako porotce hodnotím přístupnost v soutěžích Zlatý erb, Biblioweb a Mobilní aplikace roku. Jsem také členem hodnoticí komise Ceny Nadace Vodafone Rafael a správní rady Nadačního fondu FriendlyVox.

Jednou z mých srdečních záležitostí je pak konference INSPO – největší česká konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, na které mám po organizační a programové stránce na starost sekci Přístupnost nejen webu.

Podílím se na přípravě mezinárodního turnaje ve futsalu nevidomých – Bučovice Blind Football Cup, který pořádá spolek Avoy MU Brno.

Do června 2016 jsem se věnoval přístupnosti i pod hlavičkou projektu Blind Friendly Web, realizovaného společností TyfloCentrum Brno, o.p.s. – připravoval jsem metodické či osvětové materiály, konzultace, testoval přístupnost a vedl školení.

Jsem rád, že se mi podařilo skloubit práci a zábavu, protože přístupnost a asistivní technologie pro uživatele s těžkým postižením zraku jsou jak mou obživou, tak současně i koníčkem.

zpět k autorům