Ako na Google kalendár: mobilná aplikácia (2. časť)

Google kalendár patrí k najrozšírenejším riešeniam na spravovanie agendy. V prvej časti som predstavila jeho webové rozhranie, teraz sa pozriem na mobilnú aplikáciu.

Popis, prístupnosť a komfort práce s ňou sa budú týkať hlavne zariadení s OS Android 14. Používam TalkBack v telefóne od Samsungu v jeho najnovšej verzii.

Prvé spustenie

Predpokladám, že už máte aplikáciu nainštalovanú. Po prvom spustení, ak máte prihlásený v Androide účet Google, nie je potrebné nič robiť.

Ak nie, je potrebné sa do kalendára prihlásiť a povoliť prístup ku kontaktom a upozorneniam. Obidvoje je nutné, pretože kontakty budete potrebovať pri pridávaní hostí do udalosti a bez upozornení je vám kalendár, samozrejme, nanič. IPhone si vypýta aj úplný prístup ku kalendáru.

Google kalendár a jeho prostredie

Vo vrchnej časti obrazovky nájdete niekoľko prvkov:

 • Zobraziť panel kalendárov a nastavení – tu si vyberáte zobrazenie – rozpis, deň, 3 dni, týždeň, mesiac a udalosti z ktorých kalendárov chcete vidieť. Veľmi dôležitou položkou sú tiež Nastavenia, ale tie popíšem podrobne nižšie v texte.
 • Mesiac (v čase písania tohto článku jún) – po poklepaní naň otvoríte náhľad celého mesiaca.
 • Tlačidlo hľadať – myslím, že to popisovať netreba.
 • Tlačidlo s názvom účtu – je dôležité len v tom prípade, ak do kalendára chcete pridať ďalší účet.

Väčšinu obrazovky potom zaberá vami zvolený náhľad. Ja som si vybrala zobrazenie rozpisu.

 • Zobrazenie dňa, troch dní a týždňa – ponúkne akoby časovú os, na ktorej sú v konkrétnych dňoch a časoch vyznačené udalosti. Ak v príslušnom rozmedzí nemáte žiadnu udalosť, zdá sa, ako keby boli tieto 3 zobrazenia neprístupné. Avšak pokiaľ nejaké udalosti zapísané máte, štandardným švihaním sa na ne dostanete. TalkBack oznámi názov a čas, len si musíte opätovným švihaním zistiť deň. Mne osobne sa toto zdá veľmi komplikované.
 • Zobrazenie mesiaca – tým vyvoláte náhľad na udalosti celého mesiaca. Jediné, čo mi mierne prekáža je, že TalkBack oznamuje povedzme 11. júna, 2 items. Očakávala by som, že mi oznámi hlášku o počte udalostí v slovenčine. Po poklepaní na dátum vás aplikácia presunie na konkrétny deň v rozpisovom náhľade.
 • Rozpis – ukáže všetky udalosti, ktoré v kalendári máte zapísané, v akoby zozname. Medzi udalosťami sa pohybujete štandardne švihaním vľavo a vpravo. Google kalendár ho preferuje a zobrazí hneď po prvom otvorení aplikácie.

V spodnej časti nájdete len jedno tlačidlo, a to Vytvoriť novú udalosť alebo iné záznamy v kalendári. IPhone ich má vymenované všetky. Okrem štandardnej udalosti, ktorá má pevne stanovený čas aj dátum, môžete pridávať aj úlohu. Je to pripomienka, ktorá nemá pevne stanovený čas.

Nová udalosť

Formulár na pridávanie novej udalosti je takmer úplne zhodný s webovou verziou. Poklepete na vyššie zmienené tlačidlo a vyberiete Udalosť.

Môžete vyplniť:

 • Názov udalosti – krátky výstižný popis.
 • Typ záznamu – znova vyberáte udalosť alebo úlohu.
 • Kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť.
 • Prepínačom Celý deň sa vyhnete zaznamenaniu dátumu a času začiatku a konca udalosti.
 • Začína (a dnešný dátum) – po poklepaní môžete buď z kalendára, alebo pomocou klávesnice zadať začiatočný dátum udalosti.
 • Čas začiatku – predvolene vyberáte čas tak, že máte na displeji znázornený ciferník ručičkových hodín, po ktorom sa pohybujete buď skúmaním dotykom, alebo aj švihaním. Čas môžete zapísať aj z klávesnice.
 • Koniec – dátum skončenia udalosti v prípade, ak je viacdňová. Ak sa končí v ten istý deň, dátum, samozrejme, vyberať nemusíte.
 • Čas skončenia – predvolene je nastavené hodinové trvanie udalostí.
 • Stredoeurópsky letný čas – poklepaním na tlačidlo vyberáte časové pásmo.
 • Neopakuje sa – môžete vybrať periodicitu udalosti – každý deň, týždeň, mesiac, rok alebo vlastné nastavenie.
 • Pridať ľudí – prvok, ktorý nie je ani odkaz, ani tlačidlo. Poklepaním môžete pridať do udalostí hostí.
 • Pridajte videokonferenciu – tlačidlo, ku ktorému musíte dorolovať dvomi prstami zdola nahor. Pomocou neho vytvoríte meeting v aplikácii Google Meet. Odkaz naň sa odošle spolu s pozvánkou na udalosť.
 • Pridajte miesto – môžete vložiť adresu v prípade osobných stretnutí.
 • 30 minút vopred – vyberáte čas prvého upozornenia. Pod tým nájdete tlačidlo Odstrániť upozornenie. Tým vymažete upozornenie a kalendár nadchádzajúcu udalosť nijako neohlási.
 • Pridať upozornenie – pridáte ďalšie. Ja si väčšinou dávam v prípade udalostí, na ktoré musím cestovať, jedno upozornenie deň vopred, druhé hodinu pred udalosťou.
 • Farba – k udalosti pridáte farbu. Záznam sa potom danou farbou zvýrazní. TalkBack všetky farby číta, ale tie názvy sú aj tu ako pre malé deti.
 • Pridať popis – rozšírený popis udalosti, napríklad sem môžete vložiť stručný program.
 • Uložiť – tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky slúži na zapísanie udalosti do kalendára.

Nová úloha

Ako som spomenula, úloha je vlastne pripomienka, ktorá nie je pevne viazaná na konkrétny čas. Upozornenie na ňu si môžete načasovať, ale mali by sem ísť činnosti, pri ktorých sa nič nestane, keď konkrétny čas nedodržíte.

Novú úlohu pridáte cez tlačidlo Vytvoriť novú udalosť alebo iné záznamy v kalendári > Úloha.

K úlohe pridávate:

 • Názov,
 • Dátum úlohy, predvolene je začiarknuté Celý deň a následne vyberáte len 1 dátum,
 • Periodicitu pripomienky tlačidlom Neopakuje sa,
 • Podrobnosti – popis pripomienky,
 • Zoznam, do ktorého chcete úlohu pridať.

Panel kalendárov a nastavení

Po poklepaní na toto tlačidlo si vyberáte typ náhľadu udalostí, čo som popísala podrobne vyššie. Ďalej sú tu kalendáre, ktorých udalosti chcete mať zobrazené.

Nastavenia

Nájdete ich rovnako v Paneli kalenádorv a nastavení. Nebudem ich prechádzať všetky, zhrniem len to najužitočnejšie.

V kategórii Všeobecné môžete upravovať napríklad predvolenú dĺžku trvania udalosti. Dôležitým nastavením je Pridávanie pozvánok – tu totiž povoľujete, či a kto môže pridávať udalosti do vášho kalendára bez toho, aby ste ju museli potvrdiť. Takisto vo všeobecných upravujete všetky možné typy upozornení a zapínate alebo vypínate pridávanie videokonferencií k udalostiam.

V kategórii Udalosti z Gmailu zakazujete povoľujete a upravujete, či vám môžu do kalendára pribúdať udalosti z e-mailov (napríklad po zarezervovaní letu).

Ak potrebujete pridať do kalendára ďalší účet, urobíte to v kategórii Správa účtov.

Ďalšími položkami sú nastavenia jednotlivých kalendárov, kde môžete zvoliť predvolenú farbu a nastaviť, v akom časovom intervale sa zobrazí upozornenie na udalosť.

Záver

Webové rozhranie a mobilná aplikácia Google kalendára tvoria spolu veľmi jednoduchý a prístupný spôsob, ako spravovať svoj čas. Osobne využívam mobilnú aplikáciu veľmi často, a to aj na iPhone.

Výhodami sú prostredie v jazyku telefónu, skratky vo webovom rozhraní, prístupnosť a veľmi podrobné nastavenia. Nevýhodou môže byť na prvý pohľad komplikovanejšie prostredie webovej aplikácie.Google Kalendář


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...