Duolingo: Jazyky snadno, zdarma, hravě a (ne)přístupně?

S novým rokem přichází čas na novoroční předsevzetí. Pokud byste si přáli zapracovat na svých jazykových znalostech, pomoci by vám v tom mohla aplikace Duolingo. Jedná se o celosvětově rozšířenou platformu pro výuku jazyků, která byla oficiálně spuštěna již v roce 2012 a od té doby pomohla milionům lidí. Co všechno Duolingo nabízí a jak je na tom s přístupností pro uživatele se zrakovým postižením??

Jak Duolingo funguje?

V první řadě je potřeba zmínit, že se nejedná pouze o platformu na procvičování slovíček a frází (např. jako aplikace Bright), ale o plnohodnotný jazykový kurz, který se zaměřuje jak na slovní zásobu, tak na gramatiku, fráze, poslech, čtení, ale i mluvení. Po vytvoření profilu si člověk nejprve musí zvolit jazyk, který se chce učit, případně procvičovat. Buďto může začít takzvaně „od nuly,“ nebo může projít testem, který by mu měl určit odpovídající úroveň. Další postup vypadá tak, že uživatel prochází jednotlivými tematickými úrovněmi, plní různé úkoly a postupně získává jednotlivé dovednosti. Ty jsou většinou zaměřené buďto na vybraný gramatický jev nebo na slovní zásobu z určité oblasti. Pro zvládnutí dovednosti je potřeba projít několika lekcemi, které postupně v malých úsecích prakticky představují učivo. Po úspěšném absolvování všech lekcí se uživateli otevře přístup k dalším lekcím a dovednostem. Větší úsek učiva je pak zakončen souhrnným testem. Druhou možností je pak opakování již probraného učiva, buďto samotným opakováním lekcí nebo např. pomocí takzvaných příběhů, které jsou zaměřeny především na poslech a čtení.

V případě Duolinga nejde ale jen o suché učení, protože platforma obsahuje také různé herní a komunitní prvky, které učení činí zábavnějším. Uživatelé například za splněné lekce a aktivity. Dostávají body a virtuální měnu, tzv. lingoty. Za ty si mohou ve virtuálním obchodě zakoupit různé bonusy. Každý uživatel si může nastavit denní limit bodů, které chce učením získat a sledovat tak svůj každodenní postup. Aplikace totiž vaše studijní úspěchy sleduje a sestavuje tzv. vlákno, které ukazuje dobu, po kterou se již jazyk souvisle učíte. Proto je potřeba dávat si pozor nato, abyste nezapomněli na svou denní dávku angličtiny a nepřišli tak o své dlouho budované vlákno, které může u úspěšných studentů přesahovat i dobu několika let. Možná je rovněž komunikace s vašimi přáteli a společné plnění různých výzev.

Platforma Duolingo plně podporuje češtinu, skrz tento jazyk se však prozatím můžete učit pouze anglicky. Pokud již však angličtinu (nebo některý další světový jazyk) ovládáte na takové úrovni, že se skrz ni dokážete učit jiný jazyk, otevírá se vám možnost osvojit si až 40 jazyků, které navíc stále přibývají a zahrnují klasiku (jako je španělština, francouzština, němčina nebo ruština), exotiku (jako japonština, korejština nebo čínština) ale i méně rozšířené jazyky (jako finština, maďarština, norština nebo irština) a dokonce i jazyky umělé či fiktivní (esperanto, klingonština).

Duolingo je dostupné zcela zdarma. Je možné si pořídit předplatné, které nabízí vybrané vylepšené a dodatečné funkce, dle mého je však pro začátečníka neplacená verze plně dostačující.

Dostupnost a přístupnost

Duolingo je k dispozici buďto běžně jako webové rozhraní na PC nebo jako aplikace pro smartphony ( V tomto případě budu mluvit o přístupnosti aplikace v systému iOS), přičemž mezi těmito dvěma verzemi existují  určité rozdíly. V aplikaci je např. nutné se řídit tzv. srdíčky, které jsou totožné s životy, které známe z počítačových her. Když tedy uděláme chybu, ubyde nám jeden život. Když přijdeme o všechna srdíčka, je potřeba počkat, než se znova načtou. Neomezené učení je k dispozici pouze po zakoupení předplatného. Ve webovém prostředí přitom funkci životů vůbec nenajdeme a učení nestojí nic v cestě. Dále pak např. ve webovém prostředí najdeme na začátku každé lekce gramatické poučky a slovní zásobu k probíranému tématu. Z nějakého důvodu tato možnost v aplikaci chybí a člověk se tak někdy musí učit metodou „pokus, omyl.“

Největší rozdíl však spočívá v přístupnosti. Zatímco aplikace je s Voiceoverem relativně dobře přístupná (dá se pohybovat po prvcích, většina jich je dobře popsaná, lekce je možné plnit bez větších problémů), o webovém rozhraní se to říci nedá, až mě zaráží, jak taková celosvětově populární a již 10 let rozšířená platforma může přístupnost svého webu takto zanedbávat (většina prvků je nepopsaných, uživatel si s odečítačem nedokáže ani zvolit jazyk a samotné spuštění kurzu vyžaduje námahu, prostředí obsahuje pohyblivé prvky…).  Tvůrci své kurzy navíc často předělávají a s tím se mění i grafika, a nedá se říct, že k lepšímu. Přístupnost obou variant je zhoršená i z důvodu častého barevného označování prvků (např. barevně je označeno nové slovo nebo úroveň lekce). Problém může nastat i při učení se jazyka, který nepoužívá latinku.

Závěrem

Sama aplikaci používám již okolo 5 let a pomohla mi s osvojováním několika jazyků. Duolingo lze považovat za jakýsi odrazový můstek, který nabídne uživateli základní přehled o gramatice a slovní zásobě jazyka. Je ideálním nástrojem pro procvičování nebo osvěžení angličtiny. Pokud umíte anglicky, může sloužit jako skvělý nástroj pro prozkoumávání a učení se dalších jazyků, se kterými byste se běžně ve škole nesetkali. Duolingo je interaktivní a učí jazyk zábavnou formou a pojímá jej jako celek. Neučíme se tak holá slovíčka, ale celé věty a fráze, které se navíc často obměňují a postupně ztěžují. Na druhou stranu nemůžeme od platformy očekávat, že po dokončení kurzu budeme jazyk plynule ovládat. Uživatelům odečítačů obrazovek bych mohla doporučit pouze aplikaci Duolingo, zároveň však doufám, že tvůrci zapracují i na přístupnosti webové varianty.Duolingo


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...