Jak na ChatGPT: Pomoc při studiu a samostudiu jazyků (3. díl)

V naší sérii o generativní umělé inteligenci ChatGPT jsme se dostali již do poslední části. V minulých dílech jsme si vysvětlili, co to ChatGPT vlastně je a představili si, jaké možnosti nám nabízí při práci s textem. Dnešní díl bude zaměřen na oblast, u které byste možná na první pohled využití umělé inteligence nečekali, a to na oblast jazykového vzdělávání.

Umělá inteligence v jazykovém vzdělávání?

Jak již možná víte z mých minulých článků, jazykovou výukou se profesně zabývám a je to i můj velký koníček. Proto jsem s umělou inteligencí v tomto oboru začala experimentovat ihned, co jsem se s ní poprvé setkala. Dnes můžu říct, že ChatGPT má v jazykovém vzdělávání opravdu velký potenciál, a to jak ze strany studentů, tak lektorů.

Já sama ChatGPT hojně využívám k přípravě výukových materiálů nebo pro inspiraci a výběr aktivit do výuky.  ChatGPT dokáže např. vymyslet text na čtení ke specificky nadefinovanému tématu a pro vybranou úroveň, vytvořit doplňovací cvičení pro procvičování určitého gramatického jevu nebo vymyslet konverzační otázky k probíranému tématu. Samozřejmě ani zde nemůžu vygenerovaný text bez úprav a přizpůsobení použít, ChatGPT je však obrovským pomocníkem, a to i s ohledem na přístupnost pro studenty a vyučující se zrakovým postižením, kteří nemusí pracovat pouze s graficky zaměřenými učebnicemi či pracovními listy.

Jak vytvořit správný prompt?

Dnes se však blíže zaměříme na to, jak ChatGPT mohou využívat samotní studenti při samostudiu. Než se pustíme do jednotlivých ukázek, je nutné i zde zdůraznit že klíčem k úspěchu je umět správně nadefinovat prompt, tedy náš úkol pro chatbota. Zde totiž není nutné nejen podrobně popsat výsledný produkt, ale také představit sebe jako studenta a vysvětlit situaci, ve které se nacházíte.

Je dobré znát nebo zjistit si svou jazykovou úroveň – např. A1 až C2 dle evropského referenčního rámce pro jazyky nebo alespoň používat pojmy jako úplný začátečník nebo mírně pokročilý. Vaší úrovni poté většinou chatbot přizpůsobí své výsledky. Dále můžete popsat např. i vaše schopnosti nebo naopak mezery nebo způsob, jakým pracujete nebo důvod, proč se jazyk učíte. Čím více informací o vás chatbot bude mít, tím lepší výsledky vám poskytne.

1. Chatování v cizím jazyce

Najít si partnera na chatování v cizím jazyce nikdy nebylo snadnější. Samozřejmě bych stále doporučila toho skutečného, ChatGPT ale umí převzít tuto roli docela obstojně a hlavně kdykoliv a na jak dlouho potřebujete. Pokud již máte takovou úroveň, že dokážete pokládat otázky a dávat základní odpovědi, můžete si s chatbotem povídat prakticky o čemkoliv. Nejdůležitější je však pro začátek zmínit, že se daný jazyk učíte, jakou máte úroveň a že si konverzací jazyk chcete procvičovat. Pokud by se stalo, že na to chatbot po čase „zapomene“, nebojte se ho na to znovu upozornit. ChatGPT můžete také požádat o opravu vašich dotazů a odpovědí a vždy je tu také možnost zeptat se na význam slova, kterému nerozumíte.

2. Rozvoj slovní zásoby

Právě na rozvoj slovní zásoby je ChatGPT skvělým pomocníkem. Pokud při konverzaci nebo např. čtení cizojazyčného článku nerozumíte určitému slovu nebo frázi, můžete místo slovníku nebo překladače sáhnout po chatbotovi.  Jeho výhodou oproti výše zmiňovaným je jednoduchost a možnost zeptat se jak na překlad, tak třeba vysvětlení ve vašem mateřském jazyce nebo poskytnutí synonym.

Pokud chcete s rozvojem slovní zásoby více experimentovat, můžete ho třeba požádat o vygenerování nejčastějších slov k určitému tématu nebo nahrát vlastní slovní seznam slovíček, ze kterých vás může třeba vyzkoušet nebo vám vytvoří úkoly na jejich procvičení. Klíč však i zde leží ve správně nadefinovaném promptu a tyto složitější úkoly již možná budou vyžadovat několik pokusů.

3. Pomoc s gramatikou

To stejné jako u slovní zásoby platí i v případě gramatiky. Pokud nechápete nějakou gramatickou konstrukci nebo jev nebo nevíte, kdy ji použít, ChatGPT vám vše vysvětlí a ukáže v různých kontextech.

4. Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním už nemusí být nutně spojeno s nudnými články v jazykových učebnicích, které vám v praxi moc nepomůžou. Představte si, že třeba narazíte na zajímavý novinový článek nebo třeba příspěvek na sociálních sítích v cizím jazyce a chcete si osvojit v něm použitá slova nebo gramatiku. Jednoduše text zkopírujte a vložte do ChatGPT, kde vám po nadefinování odpovídajícího promptu chatbot např. vygeneruje kontrolní otázky k textu, na které můžete ve svých dalších odpovědích odpovědět, cvičení ověřující vaše pochopení textu nebo vám z textu např. vypíše a vysvětlí složitá slova.

Druhou možností může být požádat ChatGPT přímo o vygenerování textu pro čtení jako takového, třeba když si chcete rozšířit slovní zásobu v určitém tématu. Následující postup může být stejný jako v prvním případě. Po jazykové stránce by chatbot v angličtině a dalších větších cizích jazycích gramatické a stylistické chyby jako v češtině již dělat neměl, ve výjimečných případech však i tady může dojít k určitým nejasnostem nebo „halucinacím“.

5. Tvorba cvičení

ChatGPT je schopen vám k jakémukoliv tématu, gramatice, slovní zásobě či textu vytvořit cvičení. Ta poté můžete vyplnit a zeptat se chat GPT na správnost vašich odpovědí. Samozřejmě je možnost zkopírovat a nahrát i např. cvičení z učebnice a ověřit si, zda jste je vyplnili správně.

I když bych tuto informaci jako vyučující zmiňovat vůbec neměla, nabízí se možnost nechat chatbota vyplnit cvičení či testy za vás. V oblasti jazyků jsem se zatím setkala u ChatGPT4 se zhruba 90% správností odpovědí. Bohužel tuto možnost považuji spíše za nevýhodu, protože svádí k zneužívání umělé inteligence v neprospěch vlastních znalostí a takové zacházení studentům opravdu jejich jazykové kompetence nezlepší.

6. Oprava chyb a stylistiky a procvičování psaní

Potenciál ChatGPT v oblasti opravy chyb jsme si již ukazovali v 2. části této série věnované obecně práci s textem. S chybami nebo stylistikou vám samozřejmě chatbot dokáže pomoci i v cizím jazyce.  Pokud např. procvičujete psaní, můžete ChatGPT požádat o opravu a vysvětlení chyb, které v textu najde nebo o návrh lepší fráze atd. Opět však nemůžeme umělou inteligenci zneužívat k tomu, aby za nás eseje psala samostatně.

7. Konverzace

Poslední verze ChatGPT (např. aplikace ChatGPT pro iOS) umožňují hlasové ovládání, přičemž i odpovědi chatbota jsou automaticky čteny zvoleným syntetickým hlasem. Když tuto variantu komunikace zvolíte, můžete si s chatbotem také „povídat“ a tím pádem procvičovat cizí jazyk. I zde musíte nejprve podrobně popsat svou situaci a specifikovat, co po ChatGPT požadujete – např. „jsem student angličtiny na úrovni B1, chci si procvičit konverzaci a slovní zásobu z oblasti stravování. Nasimuluj situaci, kdy já budu hostem v restauraci a ty číšníkem a pokládej mi jednotlivé krátké dotazy v angličtině, na které budu jako host muset reagovat. Pokud uslyšíš chybu, upozorni mě na ni a navrhni opravu.“

Nevýhoda této funkce je v tom, že na otázky nemůžeme ihned reagovat a vždy musíme počkat, až se ChatGPT „vymluví“. Někdy je navíc složité se zrakovým postižením poznat, kdy máme mluvit, jelikož je tato informace značena graficky (sice doprovázena vibrací, kterou ale není příliš jednoduché identifikovat). Tento problém by měl být vyřešen v nové verzi ChatGPT 4o, kde by měla být umožněna automatická interakce s chatbotem.

8. Tvorba studijního plánu a plnění cílů

ChatGPT při jazykovém vzdělávání můžete použít také jako pomůcku při sledování vašeho pokroku a stanovování si cílů. Může vám např. navrhnout měsíční studijní plán podle vašich potřeb.

9. Kulturní poznatky

S jazykem je pevně spjatá i kultura dané země. Pokud se o tuto oblast také zajímáte, můžete chatbotovi pokládat dotazy i z této oblasti. Jen je potřeba si uvědomit, že ChatGPT 3,5 nemá všechny aktuální informace a novější verze stále mohou „halucinovat“.

Závěrem

Umělá inteligence má velký potenciál využití ve spoustě oblastech, včetně práce s textem nebo jazykového vzdělávání. Důležité je však umět správně nadefinovat prompt a vždy si výsledky chatbota ověřovat. Umělá inteligence sice ani při své současné popularitě nemůže nahradit zkušeného lektora, může však být užitečným nástrojem při samostudiu nebo při přípravě jazykového materiálu.ChatGPT


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...