Jak na ChatGPT: Co to je a jak jej používat (1. díl)

O rapidně se rozvíjejícím trendu využívání umělé inteligence snad ve všech oblastech každodenního života a práce dnes člověk slyší na každém kroku. Umělá inteligence již dokáže dnes do určité míry napsat seminární práci, složit báseň nebo píseň, popsat či vygenerovat obrázek, vypočítat rovnici, naprogramovat aplikaci nebo třeba navrhnout plán hubnutí na míru. Nebo tedy s těmito činnostmi alespoň pomoct. Na jednu stranu tento vývoj přináší nespočet výhod, a to i pro nás zrakově postižené (např. funkce Be My AI), na druhou stranu musíme být při zacházení s umělou inteligencí velice opatrní a nesmíme vyprodukovaným výsledkům jen tak věřit.

Asi nejznámějším programem postaveném na generativní umělé inteligenci je ChatGPT, na který se v této sérii článků primárně zaměříme. V první části si program představíme, vysvětlíme si, jak s chatbotem pracovat tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a povíme si o jeho výhodách a nevýhodách. Druhý článek bude věnován práci s texem za pomocí ChatGPT a ve třetím článku si poté ukážeme, jak ChatGPT používat při (samo) studiu cizích jazyků. Tato série vychází a zároveň slouží jako písemný výstup z workshopu „Práce s textem a studium jazyka za pomocí ChatGPT“, který proběhl jako součást jarní Agory 2024.

Co je to ChatGPT?

Jednoduše řečeno se jedná o počítačový program, který zpracovává přirozený jazyk a na jeho základě generuje nové texty. Pro práci s ním se využívá chatovací rozhraní podobné rozhraním v běžných chatovacích aplikacích jako je Messenger nebo WhatsApp a to buď jako internetová stránka nebo jako počítačová či mobilní aplikace. Služba ChatGPT je technicky ale podobná spíše automatizovaným chatbotům, které najdete např. na stránkách různých e-shopů.

Chatbota vytvořila americká společnost OpenAI a spustila jej v listopadu roku 2022. Zkratka GPT znamená “Generative Pre-trained Transformer”, což označuje způsob, jakým ChatGPT zpracovává požadavky a formuluje odpovědi. Jednoduše řečeno byl chatbot vycvičen na základě práce s obrovským množstvím textových dat z internetu, knih a dalších textově založených zdrojů.

Když dostane ChatGPT dotaz, použije natrénovaný model k analýze dotazu a snaží se porozumět jeho významu a kontextu. Potom generuje odpověď na základě toho, co se naučil během „tréninku“. Model se snaží vytvořit co nejvhodnější odpověď na základě kontextu a informací obsažených v dotazu neboli promptu, o kterém se dočtete níže.

ChatGPT je dostupný v několika verzích

 • ChatGPT 3.5 – nejméně pokročilá verze, která je však neomezeně dostupná všem a zdarma.
 • ChatGPT 4 – placená verze, která je však pokročilejší, přesnější a méně chybová a obsahuje pokročilé nebo rozšiřující funkce jako je možnost tvorby vlastního korpusu (tedy např. nahrání vlastního souboru, na základě kterého poté generuje své odpovědi), integrovaná funkce DAL-E pro generování obrázku na základě promptu a funkce umožňující popis obrazového materiálu – tuto funkci ChatGPT využívá aplikace Be My Eyes neboPicture Smart AI v odečítači JAWS. Cena této verze je cca 500Kč měsíčně, má však přístup i k nejnovějším informacím z internetu.
 • ChatGPT 4.o – nový, rychlejší a přesnější model, který by měl být spuštěn každou chvílí (stav ke květnu 2024). Tento model bude integrovat textový, zvukový a vizuální vstup a umožňovat tak kombinaci mezi těmito třemi médii – např. ihned pracovat s fotkou či videem a reagovat na ni. Tato verze by měla být s menšími omezeními na rozsah zdarma. Novinkou by měla být i zde možnost vyhledávat v informacích na internetu a plnit tak podobnou funkci jako běžný vyhledávač. ChatGPT 4.o by měl také mimo jiné umět pracovat s emocemi nebo mít smysl pro humor. Výhodou by měla být také schopnost reagovat na podměty v reálném čase a lepší paměť chatbota. Žádné z uvedených funkcí však zatím není možné ověřit.

Kde všude je možné ChatGPT využít?

Potenciál využití ChatGPT je opravdu velký, navíc se jeho schopnosti a možnosti využití rozšiřují v závislosti na nových verzích programu. Jelikož se primárně stále jedná o generátor postavený na bázi textů, nejlépe ho využijete v oborech, kde se právě s textem pracuje. Hojně je využíván v marketingu, ale i například ve vzdělávání nebo jako asistent při programování. Novější verze si také obstojně poradí s matematickými úlohami nebo grafy.

Funkce popisování obrázků ChatGPT 4 je již hojně využívána v aplikacích jako je Be My Eyes nebo v rozšířeních odečítačů obrazovky (např. JAWS). Spousta lidí si ChatGPT také oblíbilo jako osobního asistenta, který dokáže poradit prakticky s čímkoliv – od vztahového nebo psychologického poradentství po tutoriály k opravě spotřebiče, návrhy na rekonstrukci bytu či vhodný outfit na svatbu, tipy na výlety v okolí Brna nebo tvorbu rozvrhu cvičení pro posílení horní poloviny těla. Představivosti se zde meze nekladou a pokud chcete, dokáže vám složit třeba i básničku.

I ChatGPT má své nevýhody

I když se může zdát, že si ChatGPT dokáže poradit s čímkoliv, musíme mít stále na paměti, že se jedná pouze o umělou inteligenci, která nedisponuje vlastním rozumem, tudíž na ní nemůžeme stoprocentně spoléhat. Je tedy nezbytné, abychom jeho výsledky vždy brali s nadhledem a informace si kontrolovali ze skutečných zdrojů. Níže najdete výčet největších nevýhod ChatGPT:

 • Neposkytuje zdroje – ChatGPT není schopen ani na vyžádání určit přesný původ informací, kterými nás zásobuje. Vždy je tedy nutné si jeho výsledky kontrolovat. Tato funkce možná přibude do budoucna s novými verzemi.
 • „Halucinování“ – ChatGPT neumí přiznat, že něco neví, přičemž si v takovém případě bez problémů některé informace doslova vymýšlí. Těmto výmyslům se přezdívá halucinace a na první pohled je člověk od skutečnosti nerozpozná. I proto je obzvláště důležité si informace vždy ověřovat. Rovněž není vyloučeno, že při určitém zadání může chatbot jednoduše udělat chybu.
 • Povrchnost odpovědí – v některých případech může ChatGPT znít poněkud povrchně nebo se může ve svých odpovědích opakovat. Pro co nejlepší výsledek je potřeba definovat co nejpodrobnější zadání neboli prompt, čemuž se budeme věnovat v následujícím odstavci.
 • Chyby v češtině a menších jazycích – ChatGPT dokáže pracovat v obrovském množství jazyků a také vychází z vícejazyčných zdrojů. Jelikož je však čeština menším jazykem, nedokáže ji používat natolik dobře jako např. angličtinu. Může se tak stát, že jeho výsledky budou obsahovat gramatické chyby nebo chatbot zvolí nevhodná slova.
 • Co je to prompt a jak jej nadefinovat

  Jako prompt se označuje dotaz či zadání, které jako uživatelé chatbotovi posíláme. Jelikož se jedná o jediné informace, na základě kterých chatbot generuje svou odpověď, měl by prompt být co nejdetailnější a přesně popisovat, co po chatbotovi chceme. Prompt by měl také ideálně obsahovat informace o kontextu, osobě nebo vašich očekáváních. Zde najdete pár příkladů vhodných promptů:

  • Poraď mi prosím s výběrem vhodného notebooku s operačním systémem Windows do 20 000 kč pro začínajícího programátora v jazyce C#
  • Napište krátký shrnující text o maximálně 1000 znacích v češtině pojednávající o životě Williama Shakespeara vhodný pro prezentaci v hodině literatury na střední škole.
  • Chci se samostatně naučit vařit. Jaké vegetariánské pokrmy s přípravou do 20 minut bys doporučil úplnému začátečníkovi?
  • Vypiš s následujícího textu nejdůležitější informace v pěti bodech tak, aby byly srozumitelné i laikovi.
  • Vytvoř jednoduché konverzační fráze v angličtině včetně překladu, které bych mohla použít při návštěvě restaurace v Londýně.

  Nesmíme navíc zapomínat, že se jedná o chatovací nástroj. Pokud se nám tedy na první pokus jeho odpověď zamlouvat nebude, můžeme dotaz v dalším kroku blíže specifikovat nebo pozornost umělé inteligence zaměřit jen na konkrétní část odpovědi. Chatbot si naše požadavky bude pamatovat, což nám dává k dispozici neomezený prostor pro následnou konverzaci.

  Jak se zaregistrovat a přes jaké aplikace pracovat?

  ChatGPT vyžaduje po uživatelích registraci. Pro tu však potřebujete pouze svůj e-mail a vytvoření vlastního hesla. Následně vám bude účet u OpenAI aktivován. Registraci je možné provést jak v prohlížeči např. na chatgpt.com/auth/login nebo v aplikacích dostupných jak pro iOs, tak pro Android. Aplikace ChatGPT pro iOS umožňuje také hlasové ovládání.

  Pokračování najdete v dalším článku, kde se blíže zaměříme na možnosti práce s textem.ChatGPT


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...