Jak efektivně pracovat na Macu nejen s odečítačem VoiceOver

Úvodem

Tato příručka může posloužit jak pokročilejším tak začínajícím uživatelům Macu a předkládá doporučení a návody, které využijí hlavně zrakově postižení uživatelé vestavěného odečítače VoiceOver. Operační systém macOS i VoiceOver nabízejí mnoho funkcí a alternativních možností ovládání, proto je cílem zde ukázat pouze ty postupy, které se mi v praxi jeví jako nejlepší, ale vítám i návrhy, jak tuto webovou příručku průběžně rozšiřovat či poupravit.

Přestože tu najdete i související témata jako aktualizované seznamy klávesových zkratek a gest nebo návody jak je přenastavit, tak systematické a ucelené výuce práce v systému macOS pomocí odečítače VoiceOver pro začátečníky se věnuje spíše materiál Průvodce VoiceOverem v macOS. Pokud však hledáte přehled a vysvětlení všech
aktuálních dovedností VoiceOveru, tak můžete sáhnout také po oficiální uživatelské příručce pro VoiceOver, která ale zas není tak názorná, jsou tam občas menší nepřesnosti a není koncipována tak, aby se systematicky procházela krok za krokem.

Příručka, na níž se nacházíte, je systematicky rozčleněna na nadpisy různých úrovní a provázána vnitřními odkazy, aby vám ulehčila navigaci a nalezení jen toho, co vás zajímá. Ucelenost příručky do jediné webové stránky má usnadnit její uložení do záložek nebo na disk.

Důležité poznámky a vysvětlivky

Na Macu sice není zvykem, že by nová velká verze systému vyžadovala učit se spoustu věcí nanovo, ale jelikož občas nějaká menší změna v prostředí přijde a chyby ve VoiceOveru se různě vyvíjí, tak je na místě upozornit, že se tato příručka vztahuje k verzi macOS 10.14 Mojave, nicméně například zde uvedené odkazy na klávesové příkazy pro VoiceOver jsou platné pro verzi macOS 13 Ventura.

Klávesové zkratky VoiceOveru uvedené v tomto textu používají značení VO, které znamená, že je třeba místo toho stisknout klávesy Ctrl + Alt, nebo alternativně klávesu Caps lock v případě, že máte operační systém OS X el Capitan 10.11 nebo novější, kde ve výchozím nastavení funguje jak Ctrl + Alt, tak Caps lock. Toto chování můžete případně změnit přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Obecné, volbou nazvanou „Jako modifikační klávesy VoiceOveru používat“, ale doporučuji nechat nastavení na volbě Ctrl + Alt i Caps lock, protože vám to umožní používat kteroukoliv z těchto dvou variant podle toho, která se zrovna pohodlněji mačká pro ten či onen klávesový příkaz. Například pro přeskakování na poslední položku skupiny či nabídky je na klávesnicích bez numerického bloku komfortnější použít Fn + Ctrl + Alt + šipka doprava, kdežto pro rychlé hledání textu je nasnadě zkratka Caps lock + F .

Modifikační klávesa VoiceOveru je dále v textu nazývaná jen jako
„klávesa VO“.

V některých zde uvedených postupech se pracuje s Utilitou VoiceOver.
Jedná se o nástroj, který je součástí systému macOS, a slouží k
nastavení předvoleb odečítače VoiceOver, případně k jejich exportu, importu nebo resetování do
výchozího nastavení
. Utilitu VoiceOver můžete nejjednodušeji otevřít
zkratkou VO + F8, jestliže máte zapnutý VoiceOver, který se zapíná i
vypíná zkratkou Command + F5. Mimochodem vypnutí a zapnutí VoiceOveru
často pomůže například v případech, kdy se počítač začne loudat, když je
hlasová odezva při psaní či navigaci v textu zpomalená, nebo nějaká
aplikace dlouho neodpovídá a hlásí „zaneprázdněno“ a také v momentech,
kdy se VoiceOver nechová tak, jak by měl.

Nemálo zde budeme pracovat také v Předvolbách systému, jenž otevřete
z řádku nabídek, do kterého se přesunete zkratkou VO + M . Tím
přistanete na nabídce Apple, kterou rozbalíte mezerníkem. Šipkou dolů se
poté dostanete na položku „Předvolby systému …“ a otevřete je opět
mezerníkem.

Důležité je zkontrolovat, jak máte v Předvolbách systému v části
Klávesnice na kartě Klávesnice nastavenou volbu „Použít klávesy F1, F2
a další jako standardní funkční klávesy“. Pokud tato volba není
zaškrtnuta, což je výchozí stav, tak pro vyvolání klávesových zkratek,
které používají klávesy F1 až F12, musíte spolu s nimi stisknout navíc
ještě klávesu Fn, aby tyto klávesové zkratky fungovaly. Takže například
výše zmíněná zkratka pro otevření Utility VoiceOver nebude v takovém
případě VO + F8, nýbrž VO + Fn + F8.

Zkratky v této příručce tedy předpokládají, že zmíněnou volbu
zaškrtnete, protože to považuji za praktičtější minimálně v případě
nevidomých uživatelů, kteří klávesy F1 až F12 tak často nevyužijí pro
jejich mediální funkce jako je regulace jasu monitoru nebo zobrazení
Mission Control navržené pro vidoucí uživatele. Nevidomí se spokojí
spíše s tím, že naopak tyto mediální funkce musí na klávesách F1 až F12
vyvolat přidáním klávesy Fn.

Veškeré zde uvedené klávesové zkratky počítají také s tím, že
používáte klávesnici bez numerického bloku, tedy takovou, jenž najdete
na všech modelech notebooků značky Apple. Nicméně v této části se dozvíte, co se mění, pokud máte
rozšířenou klávesnici s numerickým blokem
, která se typicky používá
u stolních počítačů.

Ještě co se týká samotného VoiceOveru, tak přestože je možné se
zapnutou rychlou navigací pro zanořování do skupiny položek používat
jednoduše současný stisk šipek dolů a doprava, a pro vynořování současný
stisk šipek dolů a doleva, tak v této příručce uvádím místo toho raději
alternativní zkratky pro zanořování a vynořování, VO + Shift + šipka
nahoru respektive VO + Shift + šipka dolů, protože tyto alternativní
zkratky budou za každých okolností fungovat, jelikož nevyžadují zapnutou
rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem šipek doleva a
doprava. Ze stejného důvodu místo současného stisku šipek nahoru a dolů,
jenž aktivuje položku, na které stojí kurzor VoiceOveru, zde uvádím
raději alternativní zkratku VO + mezerník.

Tipy a triky

Usnadnění navigace

Rychlý pohyb v nabídkách a
seznamech

Položky v jakýchkoliv nabídkách a seznamech, nejen tedy v
aplikačních, ale i v kontextových a také třeba v tabulkách nebo
seznamech souborů ve Finderu či v Docku, nebo položky v Předvolbách
systému, nepoužívají těžko zapamatovatelné přístupové klávesy jako na
Windows, tedy písmeno v názvu položky, které vás, když jej stisknete na
klávesnici spolu s klávesou Alt, na tuto položku přesune, nýbrž na
položku se na Macu přesouváte rychle tak, že začnete psát první znaky z
jejího názvu. Funguje to skutečně na mnoha místech, takže se vyplatí na
to myslet.

Šikovné zkratky

Praktická zkratka VO + J, která však v oficiálních zdrojích není moc
popsána, slouží pro rychlé přeskakování kurzorem VoiceOveru do
nejdůležitějších částí aktuálního okna. Například v Safari přesune
kurzor na oblast webové stránky, ve Finderu vás přesune přímo do seznamu
souborů otevřené složky či do bočního panelu, nebo v Mailu skáče do
seznamu zpráv či do seznamu schránek a složek, a v otevřené zprávě do
obsahu zprávy. Užitečná je ale i v aplikaci TextEdit, v Poznámkách a
dalších aplikacích.

Hledání textu a jeho využití pro přeskakování na
položky

Navigaci dále velmi urychluje možnost rychle přeskočit na libovolnou
položku v rámci celého okna jakékoliv aplikace vyhledáním této položky
tak, že jen stisknete VO + F, a zadáte text v položce obsažený a
stisknete Enter. Ve Finderu takto není problém například rychle skočit
do oblíbené složky, kterou máte připnutou v bočním panelu, zadáním pár
písmen kdekoliv v jejím názvu, anebo v Mailu skočit do požadované složky
v tabulce schránek, ať se zrovna nacházíte kdekoliv, a poté se zkratkou
VO + J snadno přepnout zpátky do seznamu zpráv.

Po stisknutí VO + F můžete šipkami nahoru a dolu procházet dříve
hledané texty a Enterem je vyhledat. Na další nalezenou položku se
přesunete zkratkou VO + G, a na předchozí položku zkratkou VO + Shift +
G . Takže jestliže pro tyto zkratky použijete Caps lock jako klávesu VO,
tak prsty máte pořád na základním řádku klávesnice, v níž se ostatně
nachází také dříve zmíněná zkratka VO + J, a mimochodem i další dvě
časté zkratky, VO + A pro spuštění plynulého čtení, a VO + D pro
přesunutí do Docku.

Zkratku VO + F můžete samozřejmě používat také pro hledání v
textových polích, třeba v aplikaci Poznámky nebo TextEdit, dále také v
otevřené zprávě Mailu nebo na webových stránkách, a většinou je pomocí
ní hledání snadnější než přes standardní hledání zkratkami Command + F,
Command + G, a Command + Shift + G, které ale musíte použít například v
aplikaci Pages, neboť tam hledání pomocí VO + F nefunguje.

Při hledání se na nalezený text přesune kurzor VoiceOveru, nicméně v
případě textových polí poté VoiceOver sám neohlásí okolní text, aby jste
lépe věděli, kam vás hledání přesunulo, ale naštěstí je po ruce zkratka
VO + L, kterou si můžete nechat přečíst celý řádek v kurzoru VoiceOveru.
Zkratka VO + L takto poslouží velmi dobře, obzvlášť pokud hledáte pomocí
standardních zkratek Command + F, Command + G, a Command + Shift +
G.

Většinou si vystačíte jen s pár zkratkami

Uvedeným způsobem je navigace na Macu obecně velmi rychlá, pohodlná
pro prsty, a co víc, nemusíte si ani pamatovat moc zkratek, protože si
zpravidla vystačíte s výše zmíněnými a kromě nich potřebujete ještě pro
snadné skákání po nadpisech, odkazech a jiných typech položek jen
samotné písmenné klávesy (bez nutnosti s nimi podržet další klávesy) za
předpokladu, že si jednoduše současným stiskem šipek doleva a doprava
zapnete rychlou navigaci, a pokud v Utilitě VoiceOver, v kategorii
Commandery, na kartě Rychlá navigace, zaškrtnete volbu „Zapnout rychlou
navigaci na webových stránkách pomocí jediné klávesy“, případně lze tuto
funkci zapnout rychleji zkratkou VO + Q.

Dále ještě potřebujete klávesové šipky a dvě další zkratky, VO + Fn +
šipka doleva nebo šipka doprava, pro přeskakování na začátek respektive
konec nabídek, panelů nástrojů, seznamů, tabulek nebo prostě obecně
jakýchkoliv skupin položek. Pokud u těchto dvou zkratek použijete Ctrl +
Alt jako klávesu VO, tak sice vyžadují stisk čtyř kláves najednou, ale
je to stále přívětivé, protože máte tři prsty levé ruky hned vedle sebe.
To však neplatí u rozšířené klávesnice s numerickým blokem, kde tyto dvě
zkratky vyžadují klávesy jen dvě, Caps lock + Home, respektive Caps lock
+ End.

V praxi tedy nemusíte používat žádné gymnastické zkratky skládající
se z více než třech kláves, protože dost příkazů VoiceOveru na Macu má
tyto alternativní jednodušší zkratky. Po přenastavení určitých zkratek
pomocí takzvaných Commanderů, jak je popsáno
níže
, navíc není potřeba vůbec používat ani funkční klávesy v horní
řadě klávesnice.

Rychleji bez rychlé navigace

Rychlá navigace je režim odečítače, který se přepíná současným
stiskem klávesových šipek doleva a doprava. Jejím účelem je snížit počet
potřebných současně stisknutých kláves v klávesových zkratkách pro
navigaci a ulevit tak vašim prstům. Pokud však chcete editovat text, tak
musíte rychlou navigaci vypnout. Daň za toto odlehčení prstům je proto
nutnost rychlou navigaci častokrát během práce vypínat a zapínat.
Zkusíme tedy na rychlou navigaci zase zapomenout, ukážeme si jak
pracovat rychleji.

Velkou úlevou, kterou rychlá navigace přináší, je takzvaná
jednopísmenná rychlá navigace, jenž vám umožní se pohybovat například po
nadpisech samotnou klávesou H . To je znatelná úspora kláves oproti
zkratce VO + Command + H, , kterou byste museli pro skákání po nadpisech
použít při vypnuté rychlé navigaci. Existuje ale ještě možnost třetí, a
to vytvořit si vlastní jednodušší klávesové zkratky pomocí nástroje Commander klávesnice, jak
popisuji níže
. Lze se pak i s vypnutou rychlou navigací pohybovat po
nadpisech například zkratkou Alt + h, která je pro prsty mnohem
šetrnější. Je třeba si tedy vytvořit vlastní klávesové zkratky pro pohyb
po nadpisech, odkazech, tabulkách tlačítkách atd. Když si na tyto nové
zkratky, které se od jednopísmenných zkratek rychlé navigace liší jen
přidáním klávesy Alt, zvyknete, tak vám odpadne nutnost se opakovaně
přepínat do rychlé navigace a zpět a můžete setrvat v režimu vypnuté
rychlé navigace.

Tyto vlastní klávesové zkratky si ale sami po jedné vytvářet
nemusíte. Stačí si jen stáhnout tento
soubor předvoleb Commanderu klávesnice
, který po otevření ve Finderu
zkratkou Command + O načte všechny potřebné, zde uvedené, vlastní klávesové
zkratky a ostatní nastavení VoiceOveru ponechá nedotčené.

V případě, že byste chtěli kdykoliv vrátit výchozí nastavení
klávesových zkratek Commanderu klávesnice do původního stavu, tak to
provedete přes Utilitu VoiceOver z řádku nabídek zvolením nabídky Soubor
> Obnovit vlastní předvolby VoiceOver > Klávesy Keyboard
Commanderu…. Případně můžete obnovit úplně všechny předvolby VoiceOveru
přes Soubor > Obnovit všechny předvolby VoiceOver…

Práce s více okny a jejich výhody oproti
používání panelů, v Safari, Finderu a obecně

Systém macOS oproti Windows používá trochu jinou filosofii přepínání
oken spuštěných aplikací a má to své výhody. Na Windows se zkratkou Alt
+ tabulátor přepínáte mezi všemi okny napříč všemi spuštěnými
aplikacemi, kdežto v macOS je to rozděleno na dvě zkratky. První,
Command + tabulátor, přepíná pouze mezi spuštěnými aplikacemi, a druhá
zkratka, zmíněná níže ve třetím bodě, přepíná pouze mezi okny jediné
spuštěné aplikace a to té, která je zrovna aktuální. První zkratka má
výhodu v tom, že nemusíte procházet všechna okna všech spuštěných
aplikací jako na Windows, abyste našli požadovanou aplikaci a pouze to
její okno, se kterým jste pracovali naposledy. A díky druhé zkratce se
zase můžete dokola snadno přepínat například jen mezi otevřenými
složkami Finderu, nebo jen mezi otevřenými zprávami či schránkami v
Mailu, přičemž nehrozí, že byste utekli do jiné aplikace.

Navíc, pokud chcete mít například v Safari otevřených více webových
stránek najednou, tak je lepší tyto stránky otevírat právě na nových
oknech namísto na nových panelech, a stejně tak ve Finderu či v jiných
aplikacích je pro uživatele VoiceOveru lepší používat okna místo panelů,
z důvodu minimálně těchto tří předností oken:

 1. VoiceOver si v oknech při jejich přepínání uchovává pozici kurzoru
  na stránce naprosto spolehlivě, kdežto při přepínání mezi panely se
  pozice kurzoru někdy nezapamatuje a přesune se na začátek stránky nebo
  jiné výchozí místo.
 2. Nalezení té stránky, do které se chcete přepnout, je praktičtější a
  rychlejší pomocí přepínání oken, než když stránky hledáte v panelech,
  což samozřejmě platí i pro jiné aplikace než Safari. Můžete totiž
  uplatnit přednosti VoiceOverové nabídky pro výběr oken, otevřené
  zkratkou VO + F2 + F2, která umožňuje před přepnutím se mezerníkem do
  hledaného okna filtrovat nabízená okna zadáním textu nacházejícím se
  kdekoliv v názvu těchto oken, což jsou v Safari názvy otevřených stránek
  a ve Finderu názvy otevřených složek.
 3. Přepínání mezi okny, ať už pomocí Command + přehláska nebo VO + F2 +
  F2, je méně výřečné, než přepínání panelů.

Přizpůsobení řeči a výřečnosti
pro přívětivější odečítání

Hlasový výstup a podrobnost čtení lze do značné míry přizpůsobit,
nejen aby bylo čtení příjemnější ale i časově úspornější.

Někteří jistě uvítají, že kromě standardních hlasů Zuzana a Iveta je
ještě možné doinstalovat docela oblíbený hlas Eliška, který pro jeden
Mac stojí zhruba 400 korun a aktivujete jej prostřednictvím softwaru
Infovox iVox, jenž stáhnete na stránkách
jeho výrobce AssistiveWare
, kde hlas také zakoupíte a dozvíte se vše
potřebné. Menším nedostatkem hlasu Eliška na Macu je, že nepodporuje
změnu výšku hlasu, což bývá využíváno třeba pro indikaci pravopisných
chyb nebo velkých písmen, takže pro tyto vlastnosti textu budete muset
zvolit jiný způsob indikace, například zvukový tón.

Různé nastavení řeči pro
různé druhy čtených informací

Je možné si nastavit, aby se typ položky, například „zaškrtávací
políčko“, a stav položky, například „zaškrtnuto“, vždy četly rychlejším
tempem řeči než samotný text položky, jenž se poté jako jediný bude
řídit výchozí rychlostí ovládanou rotorem rychlého nastavení řeči, který
je přístupný klávesami VO + Command + kurzorové šipky.

Odlišné rychlosti řeči a jiné parametry řeči lze pro jednotlivé druhy
čtených informací nastavit přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Řeč, na
kartě Hlasy, když rozbalíte „další volby hlasu“.

Ve VoiceOveru je však menší chybka, že když nastavíte například jinou
rychlost řeči pro čtení typu položky, ale hlas zde nastavíte stejný jako
u výchozího nastavení řeči, tak se rychlost čtení typu položky bude
stejně řídit rychlostí u výchozího nastavení řeči. Můžete to tedy obejít
alespoň tak, že ve zmíněném případě pro čtení typu položky nastavíte
například kompaktní hlas Zuzana, kdežto výchozí hlas necháte nastavený
na Zuzanu v plné kvalitě, popřípadě zvolíte jinou kombinaci hlasů, třeba
Zuzana a Iveta. Potom už začne být jiná rychlost řeči pro čtení typu
položky respektována.

Pokud máte systém macOS v češtině a používáte vedle českého také
nějaký cizojazyčný hlas, třeba anglický, tak je ještě dobré zde nastavit
pro čtení stavu položky a typu položky pevně nějaký český hlas, nikoliv
výchozí hlas, aby vám tyto informace, jejichž jazyk se řídí jazykem
systému, nečetl tento cizojazyčný hlas. V praxi budete takto moci
například na webové stránce číst text anglickým hlasem, kdežto informace
jako „úroveň nadpisu 3“ budou vždy čteny hlasem českým.

Změna pořadí čtených informací

Praktické také může být změnit si pořadí čtených informací jednotlivě
pro každý typ položek. Například nastavit, aby se stav, jako třeba
„zaškrtnuto“, četl jako první, poté samotný název políčka, a až na konec
typ položky, tedy „zaškrtávací políčko“. To velmi urychluje zjištění
stavu právě třeba u zaškrtávacích políček nebo přepínačů, abyste
nemuseli čekat na dopovězení jejich názvu, který může být velmi dlouhý.
Naopak u odkazů může být vhodnější nejprve slyšet samotný text, přesněji
řečeno obsah, odkazu, poté až jeho stav, tedy například „navštívené“, a
až úplně nakonec typ, tedy „odkaz“. Podobně u nadpisů může být
příjemnější slyšet informaci jako „úroveň nadpisu 3“ až jako
poslední.

Toto lze nastavit pomocí Utility VoiceOver, v kategorii Podrobnost,
na kartě Řeč, když rozbalíte „další volby podrobnosti čtení“, poté v
následující tabulce u příslušného typu položky ve sloupci Podrobnost
vyberete Vlastní, a v dialogovém okně, které se otevře, nastavíte
požadované pořadí informací, popřípadě čtení zvolených informací
zakážete.

Rychlé přepínání jazyka řeči jedinou
klávesovou zkratkou

Nejrychlejší způsob, jak přepínat na hlas v jiném jazyce, například
mezi českým a anglickým, je pomocí následujícího triku, který využívá
rotor rychlého nastavení řeči.

Když pomocí VO + Shift + Command + šipka doprava nebo doleva tento
rotor řeči jednou navolíte na výběr hlasu, tak rotor zůstane takto
navolen trvale, i po restartu počítače. Kdykoliv pak můžete stisknout VO
+ Shift + Command + šipka dolů a změnit touto jedinou klávesovou
zkratkou aktuální hlas na předchozí použitý hlas, což může být vámi
požadovaný hlas v druhém jazyce.

Dalo by se namítnout, že rotor řeči přeci chcete používat i pro
rychlou změnu jiných parametrů řeči, a že si tedy stále nechcete hlídat,
jestli jste ho navolili zpátky na výběr hlasu. Osobně však zde dostupné
parametry: intonace, výška a hlasitost nikdy nepřenastavuji. Jediný
parametr, který přenastavuji, je rychlost řeči, ale pro zrychlování a
zpomalování řeči mám místo toho vytvořené přímé a pohodlnější klávesové
zkratky, jak popisuji níže, takže
rotor řeči skutečně používám jen pro přepínání na hlas v druhém jazyce a
můžu být proto klidný, že kdykoliv stisknu VO + Shift + Command + šipku
dolů, tak se mi přepne jazyk.

Pokud požadovaný cizojazyčný hlas v rotoru řeči nemáte, tak jej
můžete přidat přes Utilitu VoiceOver následovně:

 1. V Utilitě VoiceOver přejděte do kategorie Řeč, na kartu Hlasy. Tam
  stiskněte tlačítko „Přidat jazyk“.
 2. Z tabulky vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem
  „Přidat“.
 3. Zanořte se do tabulky „Seznam přizpůsobených jazyků“, najeďte na
  požadovaný jazyk v prvním sloupci této tabulky a posuňte se doprava na
  sloupec pro výběr hlasu a případně hlas pro tento jazyk změňte po
  rozbalení příslušného vyskakovacího tlačítka. Z nabídky, která se otevře
  vyberte požadovaný hlas, V případě, že se zde vámi požadovaný hlas
  nenachází, zvolte poslední položku nazvanou „Vlastní…“. Zobrazí se okno,
  kde lze vyhledat a v tabulce zaškrtnout hlasy, které chcete do zmíněné
  nabídky hlasů přidat. Provedené změny potvrdíte tlačítkem OK.

Čtení aktuálního času a data v češtině
klávesovou zkratkou a používání Aktivních bodů

Rychlý způsob, jak si klávesovou zkratkou nechat kdykoliv přečíst
aktuální čas, datum a den v týdnu, stručně a v češtině, je využitím
funkce VoiceOveru nazvané Aktivní body. Tato funkce umožňuje vytvořit si
až deset těchto aktivních bodů, což jsou v podstatě uživatelem vytvořené
záložky, na jakémkoliv místě v systému nebo v aplikacích, dokonce i v
textu dokumentu, na které se pak můžete pomocí klávesové zkratky rychle
odkudkoliv přesunout, nebo pomocí jiné klávesové zkratky si jen přečíst,
co se pod některým aktivním bodem momentálně nachází, aniž byste se na
něj přesouvali.

Alternativní způsob, jak uložené aktivní body procházet je pomocí
nabídky vyvolané zkratkou VO + Shift + X . Z této nabídky se na vybraný
aktivní bod můžete přesunout mezerníkem.

Postup jak využít Aktivní body ke čtení data a času je
následující:

 1. Přesuňte se zkratkou VO + M + M do doplňkových nabídek, někdy také
  nazývaných stavové nabídky, a najeďte tam na položku hodin.
 2. Aktivní bod, například číslo jedna, vytvoříte na této pozici hodin
  pomocí zkratky VO + Shift + 1 . To vám poté umožní si nechat kdykoliv
  aktuální čas a datum přečíst, aniž byste museli příště opakovaně do
  doplňkových nabídek chodit a datum a čas tam zdlouhavě hledat. Poznámka:
  V macOS 11 Big Sur se po restartu počítače vytvořený aktivní bod
  odstraní, takže tento trik pro čtení času již nadále bohužel nelze
  používat.
 3. Na české klávesnici ale bohužel nefungují výchozí zkratky pro čtení
  aktivních bodů, takže je nutné si nastavit vlastní zkratku, nejlépe pomocí nástroje Commander klávesnice, jak
  popisuji níže
  . V Commanderu klávesnice k vámi zvolené klávese,
  například malé písmeno „q“, přiřaďte příkaz nazvaný „Popsat položku jako
  aktivní bod 1“, který najdete v podnabídce „Aktivní body“. V takovém
  případě pak bude možné datum a čas kdykoliv číst zkratkou Alt + Q.

Ve VoiceOveru je jakási chyba, že příkaz „Přeskočit na položku na
aktivním bodu 1“ nefunguje na české klávesnici nehledě na to, jakou
klávesu k němu přiřadíte. To v našem případě ale nevadí, protože možnost
přeskakovat na položku hodin v doplňkových nabídkách nepotřebujeme, nám
stačí jen možnost hodiny číst a potřebný příkaz „Popsat položku jako
aktivní bod 1“ funguje správně.

Aktivní body lze sice použít i pro vytváření záložek uvnitř textových
polí, například v aplikaci TextEdit nebo v rozepsaném emailu, avšak má
to dva zádrhely. První, který se dá skousnout, je, že před vytvořením
aktivního bodu v textu se do textového pole musíte pomocí VO + Shift +
šipka dolů zanořit, aby se aktivní bod vytvořil skutečně uvnitř
textového pole nikoliv jen na textovém poli jako takovém. Druhá ale už
nepříjemnější věc je, že pozice aktivního bodu v textu se posune,
jakmile provedete změny v textu nacházejícím se před tímto aktivním
bodem.

Čtení procent a zbývajícího času baterie
klávesovou zkratkou

Následující způsob vám umožní nechat si ohlásit pouhým stisknutím
klávesové zkratky procentuální stav nabití baterie následovaný odhadem
času zbývajícího do vybití, popřípadě do úplného nabití, pokud máte
připojený adaptér.

Toto řešení využívá skript,
jehož českou variantu stáhnete zde
. Slovenská
varianta skriptu je pro naše blízké sousedy případně ke stažení zde
.
Tento skript je poté potřeba přiřadit k vlastní klávesové zkratce, což
můžete udělat v Utilitě VoiceOver pomocí
nástroje Commander klávesnice, jak je popsáno níže
.

Přidávání aplikací a
jiných položek do Docku a jejich přesouvání

Naplnění Docku aplikacemi a složkami je dobrý způsob, jak k nim mít
pohotový přístup, protože do docku se kdykoliv dostanete jednoduše
zkratkou VO + D, a funguje v něm rychlý přesun na položky psaním
počátečních písmen z jejich názvu, a to i se zapnutou rychlou
navigací.

Aplikace a zástupce složek nebo souborů jde do Docku přidávat jejich
nalezením a vybráním ve Finderu a použitím zkratky Command + Ctrl +
Shift + T.

Spuštěnou aplikaci je možné do Docku natrvalo přidat také tak, že
přejdete do docku, najedete na tuto aplikaci a vyvoláte kontextové menu
zkratkou VO + Shift + M, ve kterém rozbalíte podnabídku Volby a zvolíte
„Ponechat v Docku“.

Přesouvat položky v Docku doleva nebo doprava lze nejsnadněji najetím
na položku a použitím zkratky Alt + šipka doleva respektive doprava
podle toho, na jakou stranu chceme vybranou položku přesunout..

Změna sloupce, podle kterého se řadí
tabulka

Změna sloupce, podle kterého chcete seřadit nějakou tabulku, jako je
například tabulka souborů ve Finderu, když ho pomocí zkratky Command + 2
přepnete do seznamového zobrazení souborů, je s VoiceOverem problém,
protože je třeba se během toho vypořádat hned se třemi chybami
VoiceOveru:

 1. První potíž je, že zkratka pro přesun do záhlaví tabulky, kde lze
  vybrat sloupec, podle nějž se má řadit, na české klávesnici nefunguje.
  Jedná se o zkratku VO + Shift + diakritické znaménko, což je klávesa,
  kterou najdete na pravém konci základního řádku klávesnice těsně před
  Enterem. Aby vám tato zkratka fungovala, tak se musíte přepnout na
  anglickou klávesnici.
 2. Zde ale přichází druhý problém, po přepnutí jazyka klávesnice,
  některé zkratky VoiceOveru včetně této nezačnou respektovat nové
  rozložení klávesnice. Když ale pomocí Command + F5 vypnete a zapnete
  VoiceOver, tak všechny zkratky začnou fungovat, jak mají. Takže poté,
  když se zanoříte do tabulky, kterou chcete seřadit, už můžete použít
  zmíněnou zkratku VO + Shift + diakritické znaménko, čímž se přesunete do
  záhlaví tabulky, kde najeďte na tlačítko ohlašované ve stylu „název
  sloupce, tlačítko seřadit“.
 3. Tady nastává třetí problém VoiceOveru a sice, že toto tlačítko,
  které seřadí tabulku podle daného sloupce, nelze aktivovat klasicky
  pomocí VO + mezerník, ale musíte použít simulované kliknutí myši přes
  zkratku VO + Shift + mezerník.
 4. Poté se můžete opět zkratkou VO + Shift + diakritické znaménko
  vrátit ze záhlaví zpět do řádků tabulky a případně přepnout jazyk
  klávesnice zpět na český. Nezapomeňte pak ale opět vypnout a zapnout
  VoiceOver, aby všechny zkratky začaly fungovat správně.

Přetahování položek

Dovednost přetahovat položky pomocí VoiceOveru téměř nepotřebujete,
ale je nezbytná, například když chcete přeuspořádat sloupce v tabulce.
Pro přetahování lze použít dvě následující metody, leč někdy funguje jen
jedna z nich, jindy nefunguje spolehlivě ani jedna:

 • Standardní je použít zkratku VO + čárka pro zahájení přetahování, a
  poté VO + tečka pro puštění přetahované položky na aktuální pozici
  kurzoru VoiceOveru, popřípadě VO + znaménko menší než nebo větší než pro
  puštění přetahované položky před respektive za aktuální pozici kurzoru
  VoiceOveru.
 • Druhá metoda využívá ovládání kurzoru myši pomocí klávesnice, kdy se
  obecně postupuje takto:

  1. Zkratkou VO + Shift + F3 vypněte vzájemné sledování kurzoru myši a
   kurzoru VoiceOveru.
  2. Najeďte kurzorem VoiceOveru na položku, kterou chcete
   přetáhnout.
  3. Zkratkou VO + Command + F5 přesuňte kurzor myši na pozici kurzoru
   VoiceOveru.
  4. Stiskněte VO + Command + Shift + mezerník, což simuluje přidržení
   tlačítka myši.
  5. Najeďte kurzorem VoiceOveru na místo, kam chcete přetahovanou
   položku pustit.
  6. Zkratkou VO + Command + F5 přesuňte kurzor myši na pozici kurzoru
   VoiceOveru.
  7. Stiskněte VO + Command + Shift + mezerník, což tentokrát simuluje
   uvolnění tlačítka myši.
  8. Zkratkou VO + Shift + F3 opět zapněte vzájemné sledování kurzoru
   myši a kurzoru VoiceOveru.

Nastavení
kontroly českého pravopisu a její používání

Od macOS 10.15 Catalina je slovník českého pravopisu již součástí
systému. Pokud však máte macOS 10.14 Mojave nebo starší, tak lze využít
následující postup pro ruční přidání slovníku českého pravopisu i pro
tyto starší systémy. Instalace slovníku českého pravopisu se vyplatí,
protože kontrola je pak k dispozici v kterémkoliv textovém poli, včetně
textových editorů, emailů a webových stránek, a snadno se s ní pracuje,
jak je popsáno o kousek níže.

Instalace slovníku českého
pravopisu s rozšířenou slovní zásobou

 1. Jděte do Finderu a zkratkou Command + Shift + L otevřete složku
  Knihovna, ve které přejděte do složky Spelling. Alternativně lze ve
  Finderu tuto složku Spelling otevřít také tak, že v řádku nabídek
  rozbalíte nabídku Otevřít a vyberete příkaz „Otevřít složku…“, anebo
  použijete zkratku Command + Shift + G, a v okně, které se zobrazí,
  zadáte cestu ~/Library/Spelling, včetně té vlnovky na
  začátku, a stisknete Enter nebo tlačítko Otevřít.
 2. Zde
  si stáhněte soubory slovníku
  . Odkazovaný soubor je zazipovaný archiv
  obsahující samotné slovníkové soubory cs_CZ.aff a
  cs_CZ.dic, a kromě nich také mnou doplněnou slovní zásobu v
  souboru LocalDictionary, který sice není nezbytný, ale
  ušetří vám přidávání několika nových slov do slovníku. Tento archiv po
  stažení rozbalíte ve Finderu zkratkou Command + O, a jednotlivé zmíněné
  soubory překopírujte přímo do složky Spelling.
 3. Otevřete Předvolby systému, zvolte Klávesnice a tam se přepněte na
  kartu Text.
 4. Zde se nachází volba Pravopis s vyskakovacím seznamem jazyků, v němž
  je třeba nastavit „Automaticky podle jazyka“, pokud už to tak nebylo
  nastaveno. Poté otevřete tento seznam jazyků znovu a na jeho konci
  zvolte položku „Nastavit …“, čímž se otevře dialog, kde v tabulce
  najděte řádek „Čeština (Knihovna)“, a zaškrtněte jej, nejspíš bude až na
  konci této tabulky, a dialogové okno potvrďte tlačítkem Hotovo. V
  případě, že by se čeština v tabulce nenacházela nebo by kontrola českého
  pravopisu nezačala ihned po těchto krocích fungovat, tak zkuste
  restartovat počítač, poté se podívejte do tabulky znova a případně
  češtinu zaškrtněte.

Používání kontroly pravopisu a
přidávání slovíček do slovníku

Následující slovo s výskytem pravopisné chyby v dokumentu vyhledáte
zkratkou Command + ů, což toto chybné slovo i označí. Nabídku
doporučených oprav pro označené slovo pak zobrazíte zkratkou VO + Shift
+ M, na požadovanou opravu najedete šipkou dolů, a vyberete ji
mezerníkem nebo Enterem.

Kromě doporučených oprav se v této nabídce nacházejí také možnosti
„Ignorovat pravopis“, a „Naučit se pravopis“. Nicméně v systému je
jakási chyba, že při vyvolání této nabídky v některých druhořadých
textových polích, třeba v Safari, nabídka neobsahuje zmíněné možnosti
pro naučení se či ignorování pravopisu ani doporučené opravy. Avšak vždy
tam je alespoň podnabídka „Pravopis a gramatika“ obsahující položku
„Zobrazit pravopis a gramatiku“, která otevře okno, kde je možné
veškerou kontrolu a opravu pravopisu provádět také. Toto okno je někdy
možné otevřít také zkratkou Command + Shift + ů.

Možnost „Naučit se pravopis“ budete používat možná často, takže je
dobré využít obecné vlastnosti Macu, že na položky jakýchkoliv nabídek
se můžete rychle přesouvat napsáním prvních písmen z jejich názvu, v
tomto případě většinou stačí po vyvolání nabídky zkratkou VO + Shift + M
naťukat první dvě písmena, čili „n“, „a“, a potvrdit mezerníkem nebo
Enterem. Tím se dotyčné slovo přidá do pravopisného slovníku a příště
již nebude v žádném textu, i v jiných aplikacích, považováno za
chybu.

Možnost „Ignorovat pravopis“ naproti tomu způsobí, že se dotyčné
slovo nebude považovat za chybu jen dočasně v aktuálním dokumentu.

Usnadnění psaní často opakovaného textu pomocí
funkce Záměny

Záměny je funkce dostupná napříč systémem, na iPhonu a iPadu známá
pod názvem Náhrada textu, jenž umožňuje v průběhu psaní automaticky
nahrazovat vámi určený jednoduchý text za jiný delší často psaný nebo
hůře zapamatovatelný text. Například text „mmm“ se může sám přepisovat
za vaší emailovou adresu, „bbb“ za číslo vašeho bankovního účtu, nebo
„fff“ za adresu vašeho Facebookového profilu.

Nahrazení se provede samo po napsání určeného textu a za ním nějakého
neviditelného znaku jako je mezera či nový řádek, nebo interpunkčního
znaménka, třeba čárky nebo tečky. Pokud žádný nadbytečný znak za
nahrazeným textem napsat nechcete, tak lze záměnu hned aplikovat
klávesou F5, ale například v Safari tento způsob nejde a musíte napsat
třeba mezeru.

Když nastane případ, kdy opravdu chcete napsat text, který by se
jinak zaměnil, tak po jeho napsání stiskněte Escape a potom už můžete
zase pokračovat v psaní, aniž by došlo k automatické záměně.

Postup pro nastavení textu, který se má nahrazovat, je
následující:

 1. Otevřete Předvolby systému, přejděte do části Klávesnice a tam na
  kartu Text.
 2. V dolní části okna stiskněte tlačítko Přidat. To vás přesune do
  textového pole v tabulce Záměny, kam vepište text, který chcete, aby byl
  nahrazován. Dejme tomu, že si chcete vytvořit záměnu pro rychlé psaní
  podpisu v emailech, napište sem tedy například „ppp“, nebo co uznáte za
  vhodné. Text, který je součástí nějakého jiného slova, nahrazován
  nebude, takže nehrozí, že by se například při nastavení záměny za text
  „mmm“ po napsání slova „hmmm“ provedlo nahrazení.
 3. Stisknutím tabulátoru se přesuňte do druhého textového pole, kam
  vepište, čím se má text nahrazovat, čili váš podpis. Můžete také pomocí
  Command + V vložit text zkopírovaný odjinud. Pokud chcete napsat nový
  řádek, tak použijte Alt + Enter. Samotnou klávesou Enter totiž vytváření
  vaší záměny dokončíte, ale poté se ještě musíte pomocí VO + Shift +
  šipka nahoru z buňky tabulky vynořit.

Vytvořenou záměnu můžete případně upravit, když se na ní v tabulce
Záměn postavíte a stisknete Enter. Pozor, klávesa Delete celou záměnu
smaže, jestliže však nejste v režimu její úpravy.

Přidané záměny budou fungovat i na vašich dalších zařízeních od
Apple, třeba na iPhonu, a budou se s nimi synchronizovat.

Nutno ještě podotknout, že funkce záměny ojediněle v některých
konkrétních textových polích nefunguje spolehlivě, ale jinak by měla
fungovat obecně v libovolné aplikaci.

Čtení a psaní speciálních znaků

VoiceOver dovede číst spoustu speciálních znaků a symbolů včetně
například řecké abecedy, kterou podporuje i na braillských řádcích,
takže čtení matematického textu nepředstavuje problém.

Psaní speciálních znaků a symbolů je rovněž přístupné a snadné.
Kdekoliv píšete nějaký text, stačí stisknout Command + Ctrl + mezerník a
objeví se okno, pomocí kterého můžete vložit nepřeberné množství symbolů
a emotikon.

 • Symboly lze procházet podle kategorií, když se v tomto okně vnoříte
  do první položky, což je tabulka, kterou by VoiceOver měl ohlásit jako
  „Oddíly znaků, tabulka“.
 • Symboly ale nemusíte procházet po jednom, je možné použít
  vyhledávání, když se ještě jednou zanoříte do prvního řádku zmíněné
  tabulky. Vyhledávací dotazy ale musíte psát anglicky, například řecké
  písmeno alfa najdete, pokud zadáte text „alpha“, nebo různé druhy
  odrážek, pokud zadáte text „bullet“.
 • Požadovaný symbol pak do textu vložíte, když na něj v mřížce
  najedete a stisknete VO + mezerník. Okno Emotikon a symbolů případně
  zavřete klávesou Escape.

Jak někdy rychleji kopírovat text nebo
zkopírovat ho odtud, kde to normálně nejde

Zkratku VO + Shift + C pro zkopírování poslední vyslovené fráze do
schránky lze někdy použít místo klasického označení textu a jeho
zkopírování přes Command + C, a může to být i rychlejší, například při
kopírování názvu souboru. Je dobré, že nemusíte čekat, než VoiceOver
celou frázi dořekne, abyste ji pomocí této funkce mohli celou
zkopírovat.

Tento způsob ale především umožňuje kopírovat text i z míst, kde to
jinak nejde, třeba v případě hlášek některých chybových oken, nebo u
položek nabídek či tabulek, v nichž se nedá označovat text, anebo jde
označovat jen velmi obtížně, například v PDF dokumentech.

Postup kopírování tímto způsobem je následující:

 1. Způsobte čtení požadovaného bloku textu VoiceOverem, například
  zkratkou VO + W, která přečte bez dalších informací pouze samotný celý
  text pod kurzorem VoiceOveru, případně zkratka VO + S přečte jen
  aktuální větu či VO + L jen aktuální řádek. Kromě pár dalších zkratek
  větší kontrolu nad tím, co VoiceOver přečte a následně zkopírujete, sice
  nemáte, ale můžete když tak přečíst jen jedno požadované slovo, když se
  do textu zanoříte pomocí VO + Shift + šipka dolů a šipkami na dotyčné
  slovo najedete, nebo když použijete rotor nastavený na slova.
 2. Nečekejte nutně na to, až VoiceOver domluví, můžete ihned použít
  zkratku VO + Shift + C, a celá fráze se zkopíruje.

Typicky tohle používám třeba při placení na Internetu, když si chci
zkopírovat jednorázový ověřovací kód, který mi přijde v SMS do aplikace
Zprávy propojené s iPhonem.

diktování a ovládání počítače
hlasem v češtině

Vzhledem k tomu, že virtuální asistentka Siri stále nerozumí česky,
aby vám například mohla vyhledat česky psané emaily, soubory nebo
složky, tak její přínosnost u nás značně pokulhává. Nicméně dávat
počítači určité hlasové příkazy, tedy nejen diktovat text, bez nutnosti
instalovat aplikace třetích stran je možné již od OS X Mavericks a to,
na rozdíl od Siri, i bez připojení k Internetu. Verze OS X Yosemite pak
přinesla onu důležitou podporu hlasových příkazů a diktování textu také
v češtině a slovenštině.

Toto základní ovládání Macu hlasem umožňuje funkce nazvaná Příkazy
pro diktování, jenž se aktivuje až po zapnutí takzvaného Vylepšeného
diktování, což lze udělat v Předvolbách systému v části Klávesnice pod
kartou Diktování. Tam můžete také celou funkci diktování zapnout nebo
vypnout a přenastavit si zkratku, kterou lze diktování kdykoliv snadno
spustit, standardně je to dvakrát stisknutí klávesy Fn.

Bez zapnutého Vylepšeného diktování bude fungovat pouze diktování
textu, které lze použít v jakékoliv aplikaci všude tam, kam lze psát
text. Ale i pokud Příkazy pro diktování používat nehodláte a stačí vám
jen diktování textu, avšak chcete mít možnost diktovat i bez připojení k
Internetu a v kuse déle než 40 sekund, tak Vylepšené diktování budete
muset zapnout.

Samotné Příkazy pro diktování můžete nastavit, popřípadě si přečíst
nápovědu, jak je používat, když v Předvolbách systému otevřete
Zpřístupnění a v tabulce funkcí vyberete Diktování.

Po spuštění diktování začne počítač naslouchat hlasovým příkazům od
doby, kdy zazní zvuk cinknutí. Jestliže však žádný příkaz není v tom co
říkáte rozpoznán a kurzor se nachází v nějakém textovém poli, tak se
místo toho použije diktování textu, které můžete ukončit podržením
klávesy Fn. Když diktování nebudete delší čas používat, tak zahájení
naslouchání může na starším počítači trvat i 10 sekund.

Povely podporované funkcí Příkazy pro diktování jsou užitečné spíše
pro lidi s pohybovým postižením, ale následujících pár příkazů a tipů
může usnadnit práci všem uživatelům včetně nevidomých:

 • Když vyberete nějakou složku či soubor ve Finderu nebo stojíte na
  webové stránce v Safari, zahájíte diktování a řeknete „Vytvořit příkaz“,
  tak se otevře dialog, kde je možné si vytvořit vlastní hlasový příkaz
  pro otevírání této složky či souboru popřípadě webové stránky. Například
  si můžete vytvořit příkaz takový, že když v jakékoliv aplikaci zahájíte
  diktování a řeknete „Moje práce“, tak se vám ve Finderu otevře vaše
  složka s pracovními soubory.
 • Aplikace lze spouštět nebo se do nich přepínat, když řeknete
  „Otevřít“ a za tím název požadované aplikace. Jestliže ale má aplikace
  název, kterému funkce Diktování nerozumí, když jej vyslovíte, tak můžete
  tuto aplikaci najít ve Finderu ve složce Aplikace a vytvořit si vlastní
  hlasový příkaz podle předchozího bodu. Například mě počítač nerozumí,
  když řeknu „Otevřít Microsoft Word“. Vytvořil jsem si proto pouze krátký
  příkaz „Vord“, avšak nikoliv s dvojitým W ale s jednoduchým V, a tomu už
  počítač spolehlivě rozumí.
 • Některé příkazy, zejména ty pro editaci textu, například „Vybrat
  větu“ nebo „Vybrat další větu“, po jejich rozpoznání samy režim
  diktování neukončí. Diktování ale můžete ukončit ručně dlouhým podržením
  klávesy Fn nebo Command, případně také libovolnou klávesovou zkratkou
  VoiceOveru. Například po vyslovení zmíněného příkazu „Vybrat větu“
  můžete diktování ukončit zkratkou VO + F6, což rovnou přečte větu, která
  se označila.
 • Příkaz „Vyhledat“ následovaný textem, který chcete najít, umožňuje
  snadno vyhledávat pomocí Spotlightu.

Zatímco funkce Příkazy pro diktování nabízí hlasové povely pro práci
s textem a ovládání aplikací či systému na úrovni zastoupení klávesnice
a myši, tak účelem Siri je pomoct vám spíše s komplexnějšími úlohami.
Siri vám také dokáže dát rychlé odpovědi na vědomostní a výpočetní
otázky jako: „Which day is the 28th of September?“ („Který den připadá
na 28. září?“) nebo „Convert 15 euros to Czech crowns.“ („Převeď 15 eur
na české koruny.“)

Zde
je utříděný přehled příkazů pro Siri i s českými překlady
. Jde o
článek vycházející z poznámek Stanislava Jílka zaměřených původně na
iOS, ale vše až na pár výjimek funguje i v macOS, kde přibyly další
příkazy například pro hledání souborů podle názvu, druhu, data změny
nebo umístění.

Nastavení Siri najdete v předvolbách systému v části Siri, kde můžete
především zvolit její jazyk, hlas a klávesovou zkratku pro její
spuštění, standardně je to dlouhé podržení Command + mezerníku.

Přehlednější čtení webových stránek bez
reklam a dalších obtěžujících prvků

Ve webovém prohlížeči Safari je možné stránky obsahující reklamy a
jiné občas překážející prvky, jako obrázky, videa, formulářové prvky a
různá navigační menu, prohlížet přehledněji bez těchto prvků a zobrazit
tedy pouze samotný důležitý obsah stránky, když se přepnete do režimu
čtečky, což provedete zkratkou Command + Shift + R, nebo také z nabídky
Zobrazení v řádku nabídek.

Režim čtečky je velmi užitečný zejména při čtení článků, například na
Wikipedii stránku zjednoduší tak, že se nadpis článku nachází jako první
položka na stránce a za ním vždy hned následuje samotný text článku a
nepřekážejí tam tak mezi tím vedlejší informace jako varování o stavu
článku, ilustrace či úvodní popisná tabulka, které se tam jinak často
nacházejí, a zmizí i další nedůležité položky.

Hodí se také níže uvedených několik Nejčastějších zkratek zjednodušujících ovládání
Safari
.

Praktické čtení seznamu zpráv a
konverzací v Mailu

Aplikace Mail nabízí dva režimy zobrazení seznamu zpráv: standardní a
klasický, který jde zapnout, když z řádku nabídek otevřete nabídku Mail
a vyberete Předvolby, poté se přesunete do kategorie Zobrazení a
zaškrtnete volbu „Použít klasické uspořádání“.

Výhodou standardního režimu oproti klasickému je, že čtení seznamu
zpráv není tak nadbytečně výřečné, a to i při vysoké úrovni podrobnosti
čtení, a že v seznamu zpráv je za předmětem každé zprávy rovnou uveden i
úryvek z jejího obsahu, jenž může mít délku až pět prvních řádků, což
mnohdy stačí k přečtení celého emailu. Délku úryvku lze nastavit v
Předvolbách Mailu opět v kategorii Zobrazení volbou nazvanou „Náhled v
seznamu“.

Standardní režim má však vadu na kráse, není u něj možné přeuspořádat
nebo skrýt sloupce v seznamu zpráv jako to jde v klasickém režimu,
například aby byl předmět čten jako první a až poté odesílatel zprávy.
Když má pak konverzace více autorů, tak musíte poslouchat jména každého
z nich, než se dozvíte, jaký je předmět.

Naštěstí je následujícím způsobem možné pohybovat se dolů a nahoru
jen v jednom vybraném sloupci a číst si tak snadno třeba jen předměty
zpráv a ostatní sloupce jako datum nebo odesílatele si přečíst až na
vyžádání ale nikterak komplikovaně, což vám zase dává svobodu kdykoliv
číst jen to, co vás nejvíce zajímá. Šikovné je to také pro čtení
samotných úryvků obsahu jednoho emailu za druhým.

 1. Zanořte se do seznamu zpráv, přesněji řečeno tabulky zpráv, a pomocí
  VO + šipka doprava nebo doleva se přesuňte na nějakou zprávu nebo
  konverzaci. Poté se zanořte ještě jednou, čili do vybrané zprávy nebo
  konverzace, a pomocí VO + šipka doprava nebo doleva vyberte sloupec. Lze
  vybrat například odesílatele, datum, předmět nebo úryvek obsahu
  zprávy.
 2. Pro ukázku vybereme sloupec předmět. Když vypnete rychlou navigaci,
  tak se lze nyní šipkou dolů nebo šipkou nahoru pohybovat z jedné zprávy
  na druhou pouze ve sloupci předmět.
 3. Stále se však pomocí VO + šipka doleva nebo doprava můžete přesouvat
  mezi sloupci, takže jestliže jste ve sloupci předmět, tak je například
  přečtení odesílatele otázkou dvou stisknutí VO + šipka doleva, anebo
  přečtení úryvku obsahu zprávy otázkou stisknutí VO + šipka doprava,
  případně jedno stisknutí navíc, pokud jde o konverzaci, protože je nutné
  ještě přeskočit sloupec, v němž je rozbalovací trojúhelníček.
 4. Konverzaci lze klávesovou šipkou doprava rozbalit, přičemž můžete
  stát v kterémkoliv sloupci, jen musíte mít vypnutou rychlou navigaci.
  Jestliže ji ale rozbalíte v momentě, kdy stojíte ve sloupci předmět, tak
  se poté pohodlně můžete hned šipkou dolů pohybovat po úryvcích
  jednotlivých zpráv rozbalené konverzace.
 5. Klávesovou šipkou doleva můžete konverzaci zase sbalit. Funguje to,
  sice i když stojíte na nějaké zprávě této konverzace, ale pokud
  nechcete, aby vás to po sbalení vynořilo mimo sloupec, tak je nutné
  šipkou doleva konverzaci sbalit v momentě, kdy stojíte na záhlaví
  konverzace, například v jejím předmětu tak, abyste potom mohli zase hned
  šipkou dolů pokračovat v čtení předmětů dalších zpráv nebo
  konverzací.

Ještě malá poznámka: Sloupec pro úryvek v případě záhlaví konverzace
obsahuje úryvek z nejstarší nepřečtené zprávy této konverzace.

Zabránění
automatickému označování procházených zpráv v Mailu jako přečtených

V aplikaci Mail může být žádoucí sbalit panel, ve kterém se zobrazuje
obsah právě vybrané zprávy ze seznamu zpráv, protože když je tento panel
rozbalený, tak se při pouhém procházení seznamu zpráv každá vybraná
zpráva samovolně označí jako přečtená, což může být nechtěné, a toto
chování bohužel nejde přenastavit v předvolbách.

Panel s obsahem vybrané zprávy sbalíte tak, že se pomocí VO + Shift +
šipka dolů zanoříte do vertikálního rozdělovníku nacházejícího se přímo
za seznamem zpráv, a poté opakovaně stisknete VO + šipku doprava, dokud
se vertikální rozdělovník neposune na pozici 100 procent, čímž se panel
úplně skryje. Celý obsah vybrané zprávy si i tak budete stále moci
přečíst, když v seznamu zpráv požadovanou zprávu vyberete a otevřete jí
v novém okně klávesou Enter.

Jiným způsobem, jak zabránit nechtěnému označování zpráv jako
přečtených, avšak ponechat si možnost číst celý obsah vybrané zprávy
přímo v panelu vedle seznamu zpráv, je před procházením seznamu zpráv
vypnout sledování kurzoru VoiceOver zkratkou VO + Shift + F3 . Tím se
při najetí kurzorem VoiceOveru na nějakou zprávu v seznamu tato zpráva
nevybere a tudíž se samovolně neoznačí jako přečtená. Když si pak budete
chtít přečíst celý obsah nějaké zprávy ve vedlejším panelu, do kterého
se lze mimochodem rychle přesouvat zkratkou VO + J, tak nejprve
požadovanou zprávu vyberte pomocí VO + mezerník, a až poté použijte VO +
J.

Rychlé vkládání a ukládání
příloh v Mailu

V aplikaci Mail lze přílohy do rozepsané zprávy snadno připojovat
jejich zkopírováním z Finderu nebo Spotlightu zkratkou Command + C a
následným vložením zkratkou Command + V, když se kurzor nachází v těle
zprávy.

Opačně, tedy z přijaté zprávy, však vykopírovat přílohy pomocí
Command + C nejde, takže je užitečné si pro snadné ukládání příloh
vytvořit klávesovou zkratku, která se musí jmenovat přesně takto (včetně
toho znaku pro trojtečku na konci): „Uložit přílohy…“, například na
kombinaci kláves Alt + A . Postup, jak na to, uvádím níže. Tuto zkratku lze
poté používat také v seznamu zpráv, a to i pro ukládání všech příloh z
více vybraných emailů najednou, aniž byste emaily otevírali.

Ve Wordu 2016 pro Mac bohužel není možné standardními zkratkami
VoiceOveru rychle v dokumentu přeskakovat na nadpisy, tabulky nebo jiný
druh obsahu jako to jde třeba na webových stránkách. Tento nedostatek a
například i možnost rychlého aplikování jakéhokoliv formátovacího stylu
jde ale řešit pomocí makra, což je sled operací, kterému lze přiřadit
klávesovou zkratku.

Ukážeme si, jak vytvořit makro využívající funkci Wordu nazvanou
„Přejít na…“, které poté v libovolném dokumentu umožní stisknutím
klávesové zkratky Ctrl + H přesouvat textový kurzor na následující
nadpis:

 1. Otevřete ve Wordu nový nebo nějaký existující dokument.
 2. Zkratkou VO + M přejděte do řádku nabídek a zvolte Nástroje >
  Makro > Zaznamenat makro.
 3. Otevře se okno, kde nejprve zadejte název makra, který nesmí
  obsahovat mezery, diakritiku a speciální znaky, ale můžete použít velká
  písmena. Takže například „NasledujiciNadpis“ (bez mezer) je v
  pořádku.
 4. Stiskněte tlačítko Klávesnice nacházející se za položkou nazvanou
  „Přiřazení makra:“.
 5. Otevře se další okno, v němž směrem doprava najeďte až na
  upravitelný text nacházející se hned za položkou nazvanou „Stiskněte
  novou klávesovou zkratku:“, a stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete
  pro přecházení na následující nadpis používat, ale takovou, jenž nebude
  v konfliktu s jinými zkratkami, například Ctrl + H . Pokud budete chtít
  zkratku opravit, tak ji můžete klávesou Delete smazat a zadat
  znovu.
 6. Jakmile požadovanou zkratku zadáte, tak najeďte doprava a stiskněte
  tlačítko Přiřadit. Poté najeďte doprava na úplný konec tohoto okna, kde
  se nachází tlačítko OK a stiskněte ho. Tím se tato okna zavřou, přesune
  vás to do otevřeného dokumentu a zahájí se záznam makra. Od teď budou
  veškeré operace, které ve Wordu provedete, zaznamenány do aktuálně
  vytvářeného makra, takže nedělejte žádné jiné úkony, než jsou popsány v
  následujících krocích.
 7. V řádku nabídek zvolte Úpravy > Najít > Přejít na…
 8. Otevře se okno, v němž se zanořte do tabulky nazvané Cíl. V této
  tabulce najeďte na řádek nazvaný Nadpis a pak se z tabulky vynořte.
 9. Najeďte na konec tohoto okna na tlačítko Další a stiskněte ho. Tím
  se kurzor v dokumentu přesune na následující nadpis, přestože VoiceOver
  tuto změnu neohlásí. Pokud v dokumentu žádný nadpis není, tak to nevadí,
  výsledné makro bude i přesto fungovat. Avšak mějte na paměti, že veškeré
  operace, které provádíte, kromě pohybu v oknech a nabídkách, se
  nahrávají, takže tlačítko Další stiskněte pouze jednou. Okno se nicméně
  poté samo nezavře, ale kurzor v dokumentu se přesune. Až budete později
  chtít vytvořit nové makro také pro přesun na předchozí nadpis, tak je
  celý postup stejný, akorát zde stiskněte tlačítko Předchozí.
 10. Zavřete toto okno tlačítkem Zavřít. Teď už jen zbývá ukončit
  nahrávání našeho makra. Přejděte tedy do řádku nabídek a zvolte Nástroje
  > Makro > Zastavit nahrávání. Nově vytvořené makro, čili zkratku
  Ctrl + H, můžete ihned vyzkoušet a bude fungovat ve všech
  dokumentech.

Podobně si můžete vytvořit další makra pro přesun na tabulky nebo
jiné typy položek. Rozdíl bude jen v kroku 8, kde v tabulce Cíl vyberete
požadovaný typ položky. Například u položky typu odkaz se ale postup
liší trochu více, v tabulce Cíl musíte vybrat řádek nazvaný Pole, a poté
musíte najet doprava na seznam, který VoiceOver ohlásí jako „Libovolné
pole Zadejte název pole: kombinovaný panel“, stisknout na něm VO +
mezerník a pomocí VO + šipka doprava najet na položku „HYPERLINK“ a
zvolit ji pomocí VO + mezerník. Poté se ze seznamu vynořte a můžete
pokračovat krokem 9 podle výše uvedeného postupu.

Stejně tak je možné pomocí makra zaznamenat například přiřazení vámi
zvoleného stylu aktuálnímu odstavci, abyste poté mohli formátovat text
jednoduše klávesovou zkratkou.

Dříve vytvořená makra můžete spravovat a případně odstranit, když v
řádku nabídek vyberete Nástroje > Makro > Makra…

Klávesové zkratky přiřazené k makrům se ale přenastavují v jiném okně
otevřeném z řádku nabídek, a to přes Nástroje > Vlastní
klávesnice…, kde tyto zkratky najdete, když v tabulce Kategorie
vyberete Makra. V tomto okně mimochodem můžete přenastavit i všechny
ostatní klávesové zkratky Wordu.

Ovládání zálohovacího nástroje Time
Machine

Time Machine je snadno použitelný v systému zabudovaný nástroj pro
automatické nebo ruční zálohování systému a dat na externí disk, který
umožňuje obnovu celého systému do dřívějšího stavu nebo jen zvolených
souborů, popřípadě si pouze prohlédnout, jak soubory vypadaly v
minulosti. Jak
nastavit disk pro zálohování, a kdy zálohování probíhá, se dozvíte
zde
.

Prostředí spuštěného Time Machine se s VoiceOverem jeví v podstatě
jako dvě okna, mezi kterými se musíte přepínat přes nabídku oken
vyvolanou zkratkou VO + F2 + F2, jiným způsobem to bohužel nejde. První
okno je složka nebo aplikace, kterou jste měli otevřenou a v popředí,
když jste spustili Time Machine. Druhé okno se jmenuje různě v
závislosti na tom, jestli Time Machine spustíte na otevřené složce ve
Finderu, anebo v nějaké aplikaci, která Time Machine přímo podporuje,
například TextEdit, Pages nebo Mail. V případě složky ve Finderu se toto
okno jmenuje „Ovládání Time Machine“ a můžete pomocí něj procházet
všechny zálohy dané složky. V druhém případě třeba aplikace TextEdit se
toto okno jmenuje „Ovládání procházení verzí“ a umožňuje vám prohlížet
si staré verze dokumentu, jako kdybyste je měli otevřené, avšak jen pro
čtení, kopírování z nich nebo obnovení celého dokumentu.

Okno „Ovládání Time Machine“ má dvě tlačítka, Previous a Next, která
slouží pro procházení zpět nebo vpřed v zálohách. Tlačítka se stejnou
funkcí v případě okna „Ovládání procházení verzí“ jsou ale bohužel
nepopsaná. Druhým způsobem, jak procházet zálohy, je použitím prvku
nazvaného asi takto: „Dnes 10:21, Časová osa záloh, vertikální jezdec“,
když se do něj zanoříte a klávesami VO + šipka doleva nebo doprava se
budete pohybovat mezi zálohami.

Během toho, jak jedním z těchto dvou způsobů procházíte zálohy, se v
Prvním zmíněném okně bude průběžně zobrazovat podoba patřičné složky
nebo dokumentu v daném čase, ale k obnově souborů dojde, až když v
druhém okně stisknete tlačítko Obnovit. V případě Finderu se obnoví ty
soubory nebo složky, které před stisknutím tlačítka Obnovit vyberete.
Další funkce s vybranými soubory jsou k dispozici, když na nich vyvoláte
kontextové menu pomocí VO + Shift + M . Můžete odtud kopírovat,
otevírat, téměř cokoliv, jako by to byla běžná složka.

Postup práce se zálohou je tedy následující:

 1. Otevřete složku ve Finderu nebo dokument, jehož zálohu si chcete
  prohlédnout či obnovit.
 2. Spusťte Time Machine, který najdete v Docku nebo v doplňkových
  nabídkách přístupných zkratkou VO + M + M.
 3. Pomocí VO + F2 + F2 se přepněte do okna „Ovládání Time Machine“,
  respektive „Ovládání procházení verzí“, a najděte si požadovanou zálohu
  podle data a času zálohy.
 4. Přepněte se zkratkou VO + F2 + F2 zpět do prvního okna, kde se vám
  záloha otevřela a můžete tam provést požadovanou akci, popřípadě můžete
  tuto zálohu obnovit tlačítkem Obnovit nacházejícím se v druhém
  okně.
 5. V případě Finderu ukončíte Time Machine klávesou Escape, a v případě
  otevřených dokumentů tlačítkem Hotovo nacházejícím se v okně „Ovládání
  procházení verzí“.

Nalezení skrytých oken nebo oken
blokujících práci v aplikacích

Za běžných okolností je nejsnadnější se mezi otevřenými aplikacemi
přepínat systémovou zkratkou Command + tabulátor a mezi okny aktuální
aplikace zkratkou Command + přehláska, ale ojediněle se stane, že se
například zobrazí nějaké dialogové okno, které vyžaduje akci uživatele a
znemožňuje ostatní práci v určité aplikaci, avšak kurzor VoiceOveru se
nachází někde mimo tento dialog, protože jste se třeba přepnuli do
jiného okna, a zmíněnými systémovými zkratkami pro přepínání aplikací a
oken se do tohoto dialogu nelze dostat.

V takovém případě se hodí nabídka „výběr aplikací“ přístupná zkratkou
VO + F1 + F1, v níž lze nalézt všechny otevřené aplikace a v jejich
podnabídkách pak všechny okna příslušné aplikace a mezerníkem se do
vybraného okna přepnout. Důležité však je, že tato nabídka obsahuje také
všechna skrytá a jinak nepřístupná okna, která většinou najdete v její
podnabídce nazvané „Systémové dialogy“.

Rovněž v nabídce výběr aplikací, konkrétně v její podnabídce
„Oznamovací centrum“, se nacházejí upozornění Oznamovacího centra, do
nichž se nicméně lze kdykoliv přesunout také z nabídky přístupné
zkratkou VO + N . Zkratka VO + N se ale hodí hlavně v případě, kdy si
například chcete znovu přečíst oznámení typu banner, jehož samovolné
předčítání jste v momentě jeho vzniku omylem přerušili jinou akcí.
Bannery se nicméně v této nabídce zobrazují jen pár sekund stejně jako
se takto krátce zobrazují i vizuálně na obrazovce.

Zjišťování příčiny pomalého počítače pomocí
nástroje Monitor Aktivity

Jaké aplikace či webové stránky, nebo obecně jaké procesy, nejvíce
zpomalují počítač, zjistíte následujícím způsobem pomocí nástroje
Monitor Aktivity, který se na každém Macu nachází ve složce
/Aplikace/Utility

 1. Když Monitor Aktivity spustíte, tak se přesuňte do Panelu nástrojů a
  tam se zanořte do položky, kterou VoiceOver v macOS Sierra poněkud
  tajuplně přečte jako „View tabs, skupina přepínačů“.
 2. V této položce se nachází pět přepínačů: CPU, Paměť, Energie, Disk a
  Síť. Pokud chcete zjistit, jaký proces nejvíce zatěžuje procesor, což
  bývá nejčastější příčina zpomalení počítače, tak zvolte první přepínač,
  tedy CPU. Nicméně je možné, že nějaký proces příliš zatěžuje také paměť
  nebo disk, takže je dobré se později podívat i do těchto kategorií.
 3. Po zvolení přepínače CPU se vynořte úplně nahoru a vejděte do
  tabulky „Informace o procesu“ nacházející se hned za Panelem nástrojů. V
  této tabulce je seznam spuštěných procesů, kde sloupec nazvaný „% CPU“ u
  každého procesu udává, jakou měrou příslušný proces zatěžuje procesor.
  Tabulka bude nejspíš seřazena právě podle tohoto sloupce, aby na prvním
  řádku byl proces, který je nejnáročnější, ale pokud by nebyla, tak je
  třeba řazení změnit, což je s VoiceOverem problematický úkon, ale výše uvedený návod vám pomůže, jak na
  to.
 4. Jestli se vám zdá, že nějaký proces neobvykle zatěžuje počítač, tak
  postupujte takto:

  1. Nejprve zkuste běžným způsobem ukončit aplikaci, ke které tento
   problémový proces patří. Pokud podle názvu procesu není zřejmé, k jaké
   aplikaci patří, tak na proces v tabulce najeďte a stiskněte Command + I
   . Zobrazí se Informace o procesu, kde příslušnou aplikaci možná zjistíte
   podle údaje „Nadřazený proces“ nacházejícího se v horní části okna.
  2. Pokud ukončení příslušné aplikace nepomůže, tak vybraný problémový
   proces zkuste ukončit přímo zkratkou Command + Alt + Q, nebo z řádku
   nabídek pod nabídkou Zobrazení. Otevře se dialog, kde nejprve zkuste
   výchozí tlačítko nazvané Ukončit. Jestliže po chvíli k ukončení tohoto
   procesu nedojde, což poznáte tak, že zmizí z tabulky procesů, tak opět
   stiskněte Command + Alt + Q, ale tentokrát vyberte tlačítko Vynutit
   ukončení.

Zde jsou bližší informace, jak používat Monitor Aktivity:

Rychlé hledání a otevírání souborů nebo
jejich zobrazení ve složce

Když hodláte pracovat s nějakým souborem, ale nechcete jej zdlouhavě
hledat ve složkách, tak se velmi hodí vyhledávání Spotlight, které lze
použít i když neznáte název hledaného souboru. Před použitím Spotlightu
je dobré vypnout rychlou navigaci současným stisknutím šipky doleva a
doprava.

 • V případě, že znáte název souboru, část jeho názvu nebo nějaký text
  z obsahu tohoto souboru:

  1. Spusťte Spotlight zkratkou Command + mezerník, a začněte psát název
   hledaného souboru. Lze zadat i text z jeho obsahu, ale hledání pak není
   tak rychlé a přesné. V průběhu psaní bude Spotlight ohlašovat první
   položku, kterou našel. Pozor, někdy však tuto první položku neohlásí,
   zvláště, když začnete psát hned poté, co spustíte Spotlight a nenecháte
   VoiceOver domluvit vše, co jinak ihned po spuštění Spotlightu říká.
  2. Pokud první nalezená položka není soubor, který hledáte, tak
   mačkejte šipku dolů, případně šipku nahoru pro pohyb zpět, dokud název
   hledaného souboru neuslyšíte. Šipku dolů a poté zase šipku nahoru je
   někdy třeba stisknout právě ve zmíněném případě, kdy Spotlight po pár
   vteřinách neohlásí první nalezenou položku. Jestliže název hledaného
   souboru stále neslyšíte, tak zkuste připsat další znaky z jeho názvu
   nebo obsahu.
  3. Jakmile soubor naleznete, tak ho Enterem můžete otevřít, nebo
   zkratkou Command + Enter ho můžete zobrazit uvnitř složky ve Finderu.
   Také je možné ho zkopírovat přímo ze Spotlightu pomocí Command + C.
 • V případě, že název nebo obsah souboru neznáte, ale patří mezi
  naposledy otevřené soubory nějaké aplikace:

  1. Spusťte Spotlight zkratkou Command + mezerník, a začněte psát název
   aplikace, ve které jste se souborem naposledy pracovali. Někdy stačí
   napsat jen jedno nebo dvě počáteční písmena této aplikace a Spotlight jí
   najde jako první, případně při hledání této aplikace postupujte obdobně,
   jak bylo popsáno v předchozích bodech.
  2. Jakmile aplikaci naleznete, tak se pod vyhledávacím polem zobrazí
   dvě tabulky nazvané „Výsledky hledání“, a ta druhá z nich, na níž se
   přesunete několika stisky VO + šipka doprava, obsahuje poslední soubory
   otevřené v dané aplikaci. Jinak k posledním otevřeným souborům se po
   spuštění příslušné aplikace lze když tak dostat také z řádku nabídek pod
   nabídkou Soubor, kde se často nachází podnabídka většinou nazvaná
   „Otevřít poslední položku“.

Další menší fígle a zkratky

Obecné

 • V dialogových oknech lze klávesou Enter aktivovat výchozí tlačítko
  okna nehledě na to, kde je zrovna zaměření z klávesnice nebo kurzor
  VoiceOveru. To urychluje potvrzování známých dialogů, u nichž víte,
  které tlačítko je výchozí. VoiceOver výchozí tlačítko ohlašuje a je
  zabarveno modře. Například, když dvě sekundy podržíte vypínací čudlík
  počítače, tak se zobrazí dialog, na jehož konci je tlačítko, které
  VoiceOver čte: „Vypnout výchozí tlačítko“, takže stisknutí Enteru pak
  vypne počítač.
 • Klávesa Escape na druhé straně vyvolává tlačítko Zrušit, a zavírá
  tedy dialogové okno bez provedení akce, na kterou se vás ptá.
 • V dialogových oknech, které se vás ptají, jestli chcete uložit nový
  rozpracovaný soubor nebo email, můžete tento neuložený text zahodit
  zkratkou Command + Delete. Mimochodem v textu Command + Delete maže text
  od aktuální pozice kurzoru až na začátek řádku.
 • Zkratkou Command + Alt + Escape je možné otevřít dialog umožňující
  vynutit ukončení zvolené aplikace, což může být nezbytné, když nějaká
  aplikace zamrzne nebo ji není možné ukončit běžným způsobem. Pokud tento
  dialog vyvoláte, tak je předvybrána aktuální aplikace, takže jestliže ji
  chcete vynuceně ukončit, tak můžete vzápětí stisknout Enter, čímž
  aktivujete výchozí tlačítko pro vynucené ukončení. Poté se otevře ještě
  ověřovací dialog, kde vynucené ukončení potvrdíte opět klávesou
  Enter.
 • Během přepínání aplikací zkratkou Command + tabulátor a Command +
  Shift + tabulátor je možné rychle ukončit vybranou aplikaci, aniž byste
  se do ní museli přepnout, když při přepínání necháte podrženou klávesu
  Command a přistisknete klávesu Q.

Specifické pro VoiceOver

Následující body považuji za spíše kontroverzní a okrajové
vychytávky.

 • Pro usnadnění čtení některých webových stránek, typicky těch, které
  obsahují texty prošpikované odkazy jako Wikipedie nebo slovník na
  Seznam.cz, se může hodit dočasné přepnutí takzvaného režimu webové
  navigace na skupinovou namísto navigace podle DOM. Jednou z výhod
  skupinové navigace je, že jednotlivé odstavce textu a jiné bloky textu
  jako položky seznamů jsou v tomto režimu seskupeny, takže je při pohybu
  na stránce pomocí VO + šipka doprava nebo doleva můžete nechat přečíst
  najednou a nemusíte je tedy procházet po částech rozdělených na statický
  text a odkazy jako při klasické webové navigaci podle DOM, ale i to
  můžete, avšak až když se do nich zanoříte. Tento režim webové navigace
  lze přepnout přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Web, na kartě Navigace,
  ale rychleji to lze pomocí nabídky Nápověda pro příkazy vyvolané
  zkratkou VO + H + H, tedy VO + písmeno H dvakrát po sobě, následně
  vyfiltrováním nabízených příkazů napsáním slova „dom“, což výběr omezí
  na jediný příkaz nazvaný „Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo
  skupinovou“, který poté aktivujete Enterem. Pro úplně nejrychlejší
  přepínání tohoto režimu je ale dobré si vytvořit
  vlastní klávesovou zkratku pomocí Commanderu, jak popisuji
  níže
  .
 • Na webu neexistuje zkratka pro přesun na další nebo předchozí
  položku seznamu, ale pokud přepnete režim webové navigace na skupinovou,
  tak se každá položka seznamu samostatně seskupí, takže když se do
  seznamu zanoříte, tak se pomocí VO + šipka doprava či doleva můžete po
  jeho jednotlivých položkách pohybovat.
 • Zde jsou weby s užitečnými automatickými webovými body, po kterých
  se lze pohybovat zkratkou VO + Command + N, popřípadě pouze písmenem N,
  když je zapnuta rychlá navigace pomocí jediné klávesy v Utilitě
  VoiceOver, v kategorii Commandery, na kartě Rychlá navigace:

  • Anglická Wikipedie a některé články na české Wikipedii: Jeden z
   automatických webových bodů je Začátek samotného textu článku, takže
   můžete přeskočit vedlejší informace o stavu článku, ilustrace či
   tabulky, které se často nacházejí mezi titulkem článku a jeho samotným
   textem.
 • Pokud během operace přetažení položky potřebujete použít modifikační
  klávesu jako Alt, Command nebo Ctrl, tak zkratku pro zahájení přetažení,
  VO + čárka, podržte několik sekund a zobrazí se nabídka s výběrem
  požadovaného modifikátoru, který se během přetahování aplikuje.

Vyladěné nastavení VoiceOveru ke
stažení

Veškeré nebo jen vybrané kategorie předvoleb VoiceOveru je možné
jednoduše exportovat, importovat nebo obnovit do výchozího nastavení.
Uděláte to prostřednictvím Utility VoiceOver z řádku nabídek, kde tyto
možnosti najdete pod nabídkou Soubor. Takže si můžete své stávající
nastavení zazálohovat a kdykoliv se k němu vrátit.

Zde
si můžete stáhnout již vyladěné nastavení VoiceOveru
, které
například mění pořadí a způsob čtení informací, jak je popsáno v této kapitole, abyste při
čtení položek na obrazovce slyšeli to nejdůležitější jako první, avšak
nevypíná čtení doplňujících informací, takže je vhodné rovněž i pro
začínající uživatele. Především ale toto nastavení přidává níže uvedené vlastní klávesové
zkratky
a tímto
způsobem upravuje jednopísmenné zkratky rychlé navigace
tak, aby
bylo používání VoiceOveru o něco jednodušší, rychlejší a odpadly
problémy s nefunkčností některých výchozích zkratek VoiceOveru na české
klávesnici.

Předvolby, které jsou zde ke stažení, lze úspěšně importovat, jen
pokud máte macOS ve verzi Ventura 13 nebo novější.

Kromě exportu a importu předvoleb VoiceOveru je možné vytvořit ještě
takzvané přenosné předvolby uložené na externí jednotce, například flash
disku.

Když jednotku s přenosnými předvolbami připojíte na jiný Mac, než ze
kterého jste je vytvořili, a odsouhlasíte, že je chcete použít, tak se
VoiceOver tohoto jiného Macu dočasně nastaví na tyto předvolby a veškeré
změny v nastavení VoiceOveru se budou ukládat pouze na jednotku s
přenosnými předvolbami, nikoliv do hostitelského počítače. Pokud později
tuto jednotku připojíte zpátky k Macu, kde jste je vytvořili, tak se
předvolby na jednotce a na tomto počítači synchronizují podle toho, kde
byly změny provedeny naposledy.

Přenosné předvolby můžete vytvořit nebo jejich používání zapnout či
vypnout v Utilitě VoiceOver, v kategorii Obecné. Více o nich se dozvíte
na této
stránce podpory Apple
.

Klávesové zkratky a gesta

Veškeré níže odkazované zdroje obsahující seznamy klávesových zkratek
a gest jsou v češtině a jsou průběžně aktualizovány.

 • Klávesové
  příkazy a gesta pro VoiceOver
  .
 • Systémové
  klávesové zkratky Macu
  zahrnující to nejdůležitější včetně například
  zkratek pro navigaci v textových polích a editaci textu nebo pro rychlé
  vypnutí či restartování počítače.

  • Český překlad na této stránce Applu jen není občas úplně správný,
   také terminologie je tam někdy trochu popletena a uvedené znění zkratek
   předpokládá anglickou klávesnici, takže třeba pohyb zpět nebo vpřed v
   historii Finderu či webového prohlížeče je ve skutečnosti na české
   klávesnici: Command + u s čárkou a Command + pravá kulatá závorka,
   nikoliv Command + levá respektive pravá hranatá závorka.
  • Systémové klávesové zkratky pro přesun na další a předchozí větu
   sice neexistují, ale VoiceOver je má: VO + Fn + Command + šipka dolů
   respektive šipka nahoru.
 • Klávesové
  zkratky v Microsoft Word pro Mac
  .
 • Klávesové
  zkratky v Pages
  .
 • Klávesové
  zkratky v iTunes
  .

Jinak dobře lze klávesové zkratky zjistit také tak, že si projdete
nabídky v řádku nabídek, do kterého se přesunete pomocí VO + M . Pokud
nějaký tam uvedený příkaz klávesovou zkratku má, tak bude uvedena za
jeho jménem.

Rozdíly mezi základní a rozšířenou klávesnicí
s numerickým blokem

Z hlediska klávesových zkratek spočívají na Macu důležité rozdíly
mezi používáním základní klávesnice bez numerického bloku a rozšířené
klávesnice s numerickým blokem pouze v tom, že klávesy, které na
základní klávesnici chybí, se vyvolávají kombinací více kláves, jak
ukazuje následující tabulka. Při přechodu z jedné klávesnice na druhou
tak není potřeba učit se podstatně odlišné klávesové zkratky, jak to
známe z běžných odečítačů na Windows, ale stačí si jen zapamatovat
těchto pár pravidel.

Rozšířená klávesniceZákladní klávesnice
Delete mazající znak vpravo od kurzoru (také nazýváno „Smazat
vpřed“)
Fn + Delete
HomeFn + šipka doleva
EndFn + šipka doprava
Page UpFn + šipka nahoru
Page DownFn + šipka dolů
Insert (pouze ve Windows)Fn + Enter
Pause (pouze ve Windows)Fn + Escape

Další klávesové zkratky nepopsané v
oficiálních zdrojích

 • V tabulkách na webu fungují tyto zkratky: VO + Fn + Shift + šipka
  doleva nebo doprava pro přesun na první respektive poslední položku
  tabulky. Případně k tomu samému slouží také zkratka VO + Shift + šipka
  doleva respektive doprava s tím rozdílem, že tyto přesouvají ještě před
  respektive za poslední položku tabulky.
 • VO + šipka dolů přesouvá v tabulce na webu kurzor o řádek níže v
  témže sloupci, a pokud jste na posledním řádku, tak se zalomíte na první
  řádek následujícího sloupce. Podobně VO + šipka nahoru přesouvá o řádek
  výše v témže sloupci, a pokud jste na prvním řádku, tak se zalomíte na
  poslední řádek předchozího sloupce. Výhodou těchto zkratek je, že není
  nutné mít zapnutou rychlou navigaci. Navíc pokud ji máte zapnutou, tak
  tyto zkratky fungují, i když rotor nemáte navolený na navigaci, kdy se
  mimochodem také lze pohybovat nahoru a dolů ve sloupci tabulky, avšak
  pouze samotnými šipkami nahoru nebo dolů.
 • V textových polích zkratky Fn + Alt + šipka nahoru nebo dolu
  přesunou kurzor o jednu stránku nahoru respektive dolů.

Nejčastější klávesové zkratky zjednodušující
ovládání Safari

 • Command + Alt + Enter – otevře odkaz na novém okně. Výchozí
  nastavení VoiceOveru pravděpodobně způsobí, že se toto okno následně
  také aktivuje. Bez zapnutého VoiceOveru se však okno při použití této
  zkratky otevírá na pozadí.
 • Command + Alt + Shift + Enter – otevře odkaz na novém okně a toto
  okno zaručeně aktivuje. Při použití této zkratky oproti předchozí
  zmíněné mám navíc zkušenost, že po vrácení se na původní stránku zůstane
  kurzor VoiceOveru zaručeně tam, odkud jste novou stránku otevřeli.
 • Command + Enter – otevře odkaz na novém panelu, ale zůstane na
  panelu aktuálním.
 • Command + Shift + Enter – otevře odkaz na novém panelu a tento panel
  aktivuje.
 • Command + klávesa s číslem 1 až 9 – Přepne na panel na pozici 1 až
  9.
 • Command + Alt + klávesa s číslem 1 až 9 – Slouží k rychlému
  otevírání prvních devíti stránek, které jste si uložili do Oblíbených
  záložek.
 • Command + L – Přesune kurzor do vyhledávacího a adresního
  řádku.
 • Command + Alt + L – Zobrazí a přesune se do okna stahování.
 • Command + D – Otevře okno pro přidání aktuální stránky do
  záložek.
 • Command + Shift + D – Okamžitě přidá aktuální stránku do seznamu
  četby
  , ze kterého je možné její pozdější čtení i bez připojení k
  Internetu.
 • Command + R – Znovu načte stránku.
 • Command + Shift + R – Přepne režim
  čtečky, který je vysvětlen výše
  .

Commandery a nastavení kláves a gest VoiceOveru pro
urychlení práce

Commandery jsou nástroje sloužící mimo jiné k přiřazení vlastních
klávesových zkratek nebo dotykových gest ke kterýmkoliv příkazům
VoiceOveru. Můžete je tedy použít třeba v případech, kdy vám nevyhovují
výchozí klávesové zkratky či gesta VoiceOveru, nebo když nějaký příkaz
žádnou výchozí zkratku nemá či tato zkratka na české klávesnici
nefunguje.

Commandery však umí vyvolávat také jiné akce, které vám mohou
usnadnit práci, konkrétně spouštět určitou aplikaci či vás do ní
přepnout, otevírat vybranou složku či soubor, nebo spouštět skripty.

Podle toho, k jakým klávesám či gestům se zvolené akce přiřazují, se
rozlišují čtyři druhy commanderů: Trackpad Commander, NumPad Commander,
Commander klávesnice a Commander rychlé navigace. My se podíváme jen na
Commander klávesnice a Commander rychlé navigace, protože tyto dva jsou
nejužitečnější a každý z nich má své výhody.

Commander klávesnice

Commander klávesnice umožňuje vyvolávat příkazy VoiceOveru nebo jiné
akce stisknutím klávesy Alt spolu se zvolenou další klávesou.

Zkratky, které jsem si přes Commander klávesnice vytvořil a používám
je opravdu velmi často, jsou Alt + znaménko menší než a větší než pro
zpomalení respektive zrychlení řeči, dále Alt + A pro výběr otevřených
aplikací a Alt + W pro výběr otevřených oken. Další zkratky ke zvážení uvádím
níže
, ale jestli s nastavováním nechcete ztrácet čas, tak si zde
můžete stáhnout soubor s předvolbami Commanderu klávesnice
, který
když normálně otevřete, tak se vám všechny níže uvedené klávesy přidají,
ale ostatní nastavení VoiceOveru zůstane nedotčené.

Podívejme se, co je ještě potřeba v Commanderu klávesnice nastavit, a
jak si případně přidáte zkratky vlastní.

V Utilitě VoiceOver se přesuňte do kategorie „Commandery a vyberte
kartu Klávesnice. Pokud Commander klávesnice už z dřívějška nemáte
aktivovaný, tak jej zde“ zapněte příslušným zaškrtávacím políčkem,
popřípadě jej lze kdykoliv zapnout či vypnout také zkratkou VO + Shift +
K.

Dále zde můžete zvolit, které z kláves Alt se pro zkratky mají
používat. Já používám pouze levý Alt, protože pravý Alt se mi v
kombinaci s dalšími klávesami nemačká tak pohodlně.

Jak lze pomocí Commanderu klávesnice přiřadit ke klávesám akce si
ukážeme na příkladu přidání klávesové zkratky pro spouštění skriptu, jenž přečte procenta a zbývající
čas baterie, o němž jsem psal výše
. Jako zkratkovou klávesu
použijeme třeba velké písmeno „Q“. Skript tak poté bude možné spouštět
zkratkou Alt + Shift + Q . Nicméně kdybychom jako zkratkovou klávesu
použili malé nikoliv velké písmeno „q“, tak by výsledná zkratka byla
pouze Alt + Q.

 1. V Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery přejděte na kartu
  Klávesnice.
 2. Téměř na konci okna najděte a stiskněte tlačítko Přidat, což vás
  přesune do tabulky dříve nastavených zkratek, kde nyní přibyl řádek pro
  naši novou zkratku. Konkrétně mělo by nás to přesunout přímo na buňku,
  kam můžeme ihned zadat požadovanou klávesu, tedy se Shiftem napíšeme
  velké písmeno „Q“, přestože VoiceOver nejspíš nic neohlásí, aby nám dal
  najevo, že můžeme klávesu ihned zadat.
 3. Přesuneme se doprava na vedlejší buňku, na níž VoiceOver ohlásí
  „Příkaz, tlačítko nabídky“, a stiskneme VO + mezerník, abychom otevřeli
  tuto nabídku, kde lze vybrat, co má naše zkratka provádět. Jsou tu různé
  kategorie příkazů VoiceOveru, ale nás nyní zajímá poslední podnabídka,
  tedy „Vlastní příkazy“, ze které vybereme „Spustit skript AppleScriptu
  …“. Měl by se otevřít klasický dialog pro otevření souboru, v němž
  najdeme a otevřeme náš soubor skriptu,
  jenž lze stáhnout z odkazu uvedeného výše
  . Tím je naše nová zkratka
  nastavena a okamžitě funkční.

  • Soubor skriptu, který zde vyberete, musí být trvale dostupný v daném
   umístění, protože je odtud načítán pokaždé, když zkratku vyvoláte. Dejte
   tedy pozor, aby toto umístění nebyla například složka Stahování, u které
   je pravděpodobné, že její obsah někdy vymažete.
  • Možná se vám stane, že nabídka pro zvolení příkazu nepůjde při
   vytváření zkratky rozbalit, ale když se přesunete na jiný řádek v
   tabulce zkratek, a potom zpět na tlačítko Příkaz, tak by už nabídka
   rozbalit měla jít.

Příklad užitečného nastavení
Commanderu klávesnice

Některé z níže uvedených vlastních zkratek vám umožní používat
příkazy VoiceOveru, které ve výchozím nastavení nemají žádnou zkratku, a
jiné se snaží udělat práci s VoiceOverem pohodlnější, jednodušší a navíc
vás při běžné práci zbaví nutnosti používat klávesy F1 až F12.

Pro úspornost je níže ve sloupci nadepsaném Klávesa u některých
zkratek uvedeno znění ve stylu například: malé a velké „H“. To znamená,
že v Commanderu klávesnice přidejte dvě zkratky, jednu, kde jako klávesu
vepište malé písmeno „h“, a druhou, kde jako klávesu vepište velké
písmeno „H“, což ve výsledku vytvoří dvě klávesové zkratky: Alt + H, a
Alt + Shift + H, a přiřaďte jim odpovídající příkazy dle sloupce
Příkaz.

KlávesaPříkazPoznámka
malé „a“Otevřít výběr aplikací (podnabídka Obecné)Pro otevření výběru aplikací sice již existuje výchozí zkratka VO +
F1 + F1, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + A, mi přijde
pohodlnější.
velké „A“Popsat otevřené aplikace (podnabídka Informace)Pro přečtení názvu aktuální aplikace sice již existuje výchozí
zkratka VO + F1, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + Shift + A, mi s
ohledem na předchozí vlastní zkratku rovněž přijde pohodlnější.
malé „w“Otevřít výběr oken (podnabídka Obecné)Pro otevření výběru oken sice již existuje výchozí zkratka VO + F2 +
F2, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + W, mi přijde pohodlnější.
velké „W“Popsat okno (podnabídka Informace)Pro přečtení názvu aktuálního okna sice již existuje výchozí zkratka
VO + F2, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + Shift + W, mi s ohledem na
předchozí vlastní zkratku rovněž přijde pohodlnější.
malé „q“Popsat položku jako aktivní bod 1 (podnabídka Aktivní body)Výše je vysvětleno, jak lze využít
tento příkaz a funkci Aktivní body pro snadné čtení aktuálního času a
data klávesovou zkratkou
. Tato zkratka, čili Alt + Q, vám v takovém
případě poté umožní kdykoliv zjistit aktuální čas a datum.
velké „Q“Spustit skript AppleScriptu: Řekni stav baterie (podnabídka Vlastní
příkazy)
Tato zkratka, čili Alt + Shift + Q, umožňuje kdykoliv zjistit
procenta a zbývající čas baterie pomocí skriptu, o němž jsem psal výše.
<Snížit rychlost (podnabídka Řeč)Tato a následující zkratka umožňují jednoduše zpomalovat a
zrychlovat řeč stisknutím Alt + znaménko menší než a Alt + Shift +
znaménko větší než. Tyto znaménka se píšou dobře přístupnou klávesou
nacházející se hned nad tabulátorem.
>Zvýšit rychlost (podnabídka Řeč)Viz předchozí poznámka.
malé a velké „H“Hledat další respektive předchozí nadpis (podnabídka Hledat)Pro přesun na další a předchozí nadpis sice již existují výchozí
zkratky VO + Command + H a VO + Shift + Command + H, ale tyto vlastní
zkratky, čili Alt + H, respektive Alt + Shift + H, mi přijdou
pohodlnější. Jejich účelem je umožnit komfortní navigaci na webu i s
vypnutou rychlou navigací. Obdobný účel plní také několik následujících
zkratek.
+, ě, š, č, ř, žHledat další nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Tyto zkratky vám umožní jednoduše dopředně skákat po nadpisech, aniž
byste museli zapínat rychlou navigaci.
1 až 6Hledat předchozí nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Tyto zkratky vám umožní jednoduše zpětně skákat po nadpisech, aniž
byste museli zapínat rychlou navigaci.
malé a velké „L“Hledat další respektive předchozí odkaz (podnabídka Hledat)
malé a velké „V“Hledat další respektive předchozí navštívený odkaz (podnabídka
Hledat)
malé a velké „J“Hledat další respektive předchozí ovládací prvek (podnabídka
Hledat)
malé a velké „F“Hledat další respektive předchozí textové pole (podnabídka
Hledat)
malé a velké „B“Hledat další respektive předchozí tlačítko (podnabídka Hledat)
malé a velké „C“Hledat další respektive předchozí zaškrtávací políčko (podnabídka
Hledat)
malé a velké „R“Hledat další respektive předchozí skupinu přepínačů (podnabídka
Hledat)
malé a velké „T“Hledat další respektive předchozí tabulku (podnabídka Hledat)
malé a velké „X“Hledat další respektive předchozí seznam (podnabídka Hledat)
malé a velké „O“Hledat další respektive předchozí orientační bod (podnabídka
Hledat)
malé „d“Otevřít kontrolu textu (podnabídka Obecné)Více
o funkci kontrola textu se dozvíte zde
.
male „g“Spustit skript AppleScriptu: Přelož poslední slovo (podnabídka
Vlastní příkazy
Přeloží poslední VoiceOverem vyslovené slovo z angličtiny do češtiny
nebo naopak pomocí zde
popsaného skriptu
.
velké „G“Spustit skript AppleScriptu: Přelož označený text (podnabídka
Vlastní příkazy
Přeloží označený text z angličtiny do češtiny nebo naopak pomocí zde
popsaného skriptu
.
velké „S“Přečíst vybraný text nebo položku (podnabídka Obecné)To samé dělá VO + F6 .
malé „i“Zapnout nebo vypnout souřadnice řádku a sloupce v tabulce
(podnabídka Web)
Tímto lze během procházení tabulek rychle zapnout nebo vypnout
ohlašování čísla aktuálního řádku a sloupce, což je někdy nadbytečná
informace, ale jindy zase pomůže s orientací v tabulce.
velké „I“Přepnout interaktivitu tabulky (podnabídka Web)Tímto příkazem můžete přepnout, aby tabulka, na které stojíte, a
také její buňky vyžadovaly zanoření pomocí VO + Shift + šipka dolů k
procházení jejich položek. Tento režim usnadňuje navigaci ve složitých
tabulkách, protože se pak lze pomocí VO + šipka doprava nebo doleva
pohybovat po sloupcích tabulky, kdežto v normálním režimu byste se
pohybovali rovnou po vnitřních položkách sloupců.
malé „p“Přečíst aktuální stránku v oblasti posuvu (podnabídka Navigace)To samé dělá gesto klepnutí třemi prsty, ale výchozí klávesová
zkratka neexistuje.
velké „P“Popsat položku v kurzoru VoiceOver (podnabídka Informace)To samé dělá VO + F3 .
malé „k“Zapnout nebo vypnout sledování kurzoru (podnabídka Obecné)To samé dělá VO + Shift + F3 .
velké „K“Přesunout zaměření z klávesnice na kurzor VoiceOver (podnabídka
Navigace)
To samé dělá VO + Command + F4 .
velké „M“Přesunout ukazatel myši na kurzor VoiceOver (podnabídka
Navigace)
To samé dělá VO + Command + F5 .
male „y“Přeskočit na položku na aktivním bodu 2 (podnabídka Aktivní
body)
Funkce Aktivní body je vysvětlena
výše
. Jelikož na české klávesnici nefungují všechny výchozí zkratky
pro práci s aktivními body, tak je nutné vytvořit vlastní zkratky
například takto.
velké „Y“Popsat položku jako aktivní bod 2 (podnabídka Aktivní body)Viz předchozí poznámka.

Commander rychlé navigace

Commander rychlé navigace umožňuje vyvolávat příkazy a jiné akce
stisknutím jediné klávesy, čili nemusíte s ní držet Alt jako u
Commanderu klávesnice. Naproti tomu ale musíte mít zapnutou rychlou
navigaci, což provedete kdykoliv současným stiskem šipky doleva a
doprava.

Dále musíte v Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery, na kartě
Rychlá navigace, zaškrtnout volbu „Zapnout rychlou navigaci na webových
stránkách pomocí jediné klávesy“. Nenechte se zmást, že to funguje jen
na webových stránkách, ve skutečnosti to funguje i jinde.

Ve výchozím stavu Commander rychlé navigace nějaké klávesy přiřazené
už má. Jedny z nich jsou číselné klávesy pro skákání po nadpisech úrovně
1 až 6, avšak tyto klávesy jsou přiřazeny, jakoby počítaly s anglickou
klávesnicí, takže na české klávesnici nefungují úplně dobře. Například
pro skočení na následující nadpis nestačí stisknout samotnou číselnou
klávesu, ale musíte k ní přidat ještě Shift. Toto ne zcela ideální
chování proto může být důvodem pro změnu těchto výchozích kláves.

Jestli se s přenastavováním Commanderu rychlé navigace nechcete
trápit, tak si zde
můžete stáhnout soubor s předvolbami Commanderu rychlé navigace
,
který když normálně otevřete, tak se vám klávesy přenastaví tak, aby
skákání po nadpisech fungovalo správně a přidá se vám ještě pár dalších
šikovných kláves popsaných
níže
, ale ostatní nastavení VoiceOveru zůstane nedotčené.

Pokud si ale chcete klávesy nastavit podle svého gusta, tak to
uděláte takto:

 1. Stiskněte tlačítko „Přiřadit příkazy“, které se nachází rovněž na
  kartě Rychlá navigace.
 2. Otevře se okno, v němž stiskněte tlačítko nazvané „Šipky modifikační
  klávesa, vyskakovací tlačítko“. Rozbalí se nabídka, kde je třeba vybrat
  položku Klávesy. Poté už můžete v tomto okně přidat vlastní klávesy a
  přiřadit je k příkazům podle stejného principu, jako je popsáno výše pro Commander
  klávesnice
  .

Příklad užitečného doplnění
nastavení Commanderu rychlé navigace

Pro úspornost je níže ve sloupci nadepsaném Klávesa u některých
zkratek uvedeno znění ve stylu například: malé a velké „Y“. To znamená,
že v Commanderu rychlé navigace přidejte dvě zkratky, jednu, kde jako
klávesu vepište malé písmeno „y“, a druhou, kde jako klávesu vepište
velké písmeno „Y“, což ve výsledku vytvoří dvě klávesové zkratky
fungující při zapnuté rychlé navigaci: samotné Y, a Shift + Y . Těmto
dvěma zkratkám přiřaďte příslušné příkazy dle sloupce Příkaz.

Níže uvedený příklad zahrnuje pouze doplnění výchozího nastavení
Commanderu rychlé navigace, čili z důvodu stručnosti tam nejsou uvedeny
výchozí zkratky jako písmena pro skákání po nadpisech, odkazech
tabulkách atd.

KlávesaPříkazPoznámka
+, ě, š, č, ř, žHledat další nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Ve výchozím nastavení tyto příkazy v Commanderu rychlé navigace sice
již existují, ale jsou přiřazeny ke klávesám, které nejsou vhodné pro
české ale pro anglické rozložení klávesnice, takže je nutné klávesy
přenastavit takto.
1 až 6Hledat předchozí nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Ve výchozím nastavení tyto příkazy v Commanderu rychlé navigace sice
již existují, ale jsou přiřazeny ke klávesám, které nejsou vhodné pro
české ale pro anglické rozložení klávesnice, takže je nutné klávesy
přenastavit takto.
malé a velké „O“Hledat další respektive předchozí orientační bod (podnabídka
Hledat)
malé a velké „Y“Hledat další respektive předchozí sloupec (podnabídka Hledat)Pro přesun na další a předchozí sloupec tabulky sice již existují
výchozí zkratky VO + Command + Y a VO + Shift + Command + Y, ale
pohodlnější jsou tyto vlastní zkratky, čili pouze Y, respektive Shift +
Y.
malé a velké „W“Hledat další respektive předchozí webový bod (podnabídka
Hledat)
Zde
se dozvíte, jak vám webové body mohou usnadnit navigaci na
webu
.
malé „q“Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou (podnabídka
Web)
Výše popisuji, co to znamená, a kdy se to
může hodit
.

Nastavení klávesových zkratek
systému a aplikací

Na Macu lze snadno přenastavit nebo přidat vlastní klávesové zkratky
nejen pro příkazy týkající se systému, třeba přepínání jazyka
klávesnice, ale na stejném místě můžete nastavit také zkratku pro
kterýkoliv příkaz, který najdete v řádku nabídek jakékoliv aplikace.

Důvodem pro změnu klávesové zkratky může být mimo jiné fakt, že pár
méně častých výchozích zkratek nefunguje na české klávesnici. Příčinou
je, že používají speciální symboly, a Apple či jiný vývojář je dosud
nepřizpůsobil českému rozložení klávesnice. Jedná se například o zkratky
pro změnu zarovnání textu v aplikacích Mail, TextEdit nebo v Pages,
nikoliv však v Microsoft Word, kde se pro zarovnání textu používají
nestandardní zkratky, nejspíš aby byly podobné těm na Windows, díky
čemuž paradoxně fungují.

Klávesové zkratky lze nastavovat v Předvolbách systému, v části
Klávesnice, na kartě Zkratky. Ukážeme si, jak zde přidat například
zkratku pro rychlé přidávání záložek v textu pro aplikaci Pages, protože
příkaz pro přidávání záložek v Pages žádnou výchozí zkratku nemá.

 1. Přesuňte se v tabulce „Kategorie zkratek“ na řádek „Zkratky
  aplikací“. Vedle této tabulky se pak zobrazí druhá tabulka se všemi
  doposud přidanými zkratkami aplikací, a novou zkratku přidáte tlačítkem
  Přidat nacházejícím se za ní.
 2. Otevře se dialogové okno, kde vyberte aplikaci, v níž má zkratka
  fungovat, tedy Pages. V dalším políčku zadejte název příkazu, který ke
  zkratce chcete přiřadit, přesně tak, jak se jmenuje tento příkaz v řádku
  nabídek, v našem případě tedy „Záložka“. Poté přejděte na položku
  nazvanou „Klávesová zkratka: upravitelný text“, a stiskněte klávesovou
  kombinaci, která vám vyhovuje. Například Command + Shift + B, aby to
  ladilo s ostatními podobnými zkratkami v aplikaci Pages.
 3. Zda jste vlastní klávesovou zkratku přidali správně si můžete
  ověřit, když se v Pages podíváte do řádku nabídek a rozbalíte nabídku
  Přidat, kde by nyní u příkazu Záložka měla být uvedena vaše nová
  zkratka.

Užitečné aplikace

VLC

Bezplatný přehrávač video i audio souborů s přehlednějším ovládáním
než aplikace iTunes nebo Hudba, avšak nabízí i pokročilé funkce jako
zrychlení nebo zpomalení přehrávání. Podporuje širokou škálu video a
audio formátů a titulků.

Při přítomnosti titulků je však VoiceOver bohužel nepředčítá, jako to
umí například iOS aplikace nPlayer
Lite
, která titulky dokáže číst nahlas i zobrazovat na braillském
řádku.

ForkLift

Přístupný pokročilý správce souborů připomínající Total Commander na
Windows. Jiný podobný a přístupný správce souborů pro Mac je případně Commander
One Pro
, jenž má i bezplatnou
verzi nazvanou pouze Commander One
.

Forklift umožňuje pracovat se zazipovanými soubory a jinými archivy
jakoby to byly složky, takže je není nutné klasicky rozbalovat, když si
je chcete prohlédnout nebo z nich něco potřebujete překopírovat. Dále
při prohledávání souborů může prohledávat také obsah archivů.

Podporuje připojení k FTP serverům, jiným počítačům, síťovým diskům a
další typy připojení a pomocí funkce Disklet umožňuje tato vzdálená
umístění připojit také jako místní disk, takže s nimi můžete pracovat i
pomocí Finderu jako s klasickými složkami.

Užitečné dále je, že soubory otevřené přímo ze vzdáleného serveru
automaticky nahrává zpět na daný server, když je přeuložíte, takže
nemusíte stále kopírovat soubory mezi serverem a místním diskem.

Visual Studio Code

Velmi dobře přístupná a svižná aplikace na pomezí hodně pokročilého
textového editoru a vývojového prostředí s anglickým rozhraním.

Visual Studio Code disponuje snad všemi funkcemi, které byste od
takového programu očekávali, navíc lze jeho funkcionalitu doplnit pomocí
řady rozšíření. Z užitečných funkcí zmíním zkratku Command + Shift + P,
která vyvolá filtrovatelný seznam všech možných příkazů včetně jejich
přiřazených klávesových zkratek.

Při práci s textovými dokumenty ve formátu Markdown se hodí zkratka
Command + Shift + O, jež vyvolá filtrovatelný seznam nadpisů v aktuálním
souboru, na něž můžete Enterem přeskočit. Náhled souboru ve formátu HTML
zobrazíte zkratkou Command + Shift + V . Užitečné jsou také zkratky pro
přesouvání, duplikování nebo odstraňování řádků.

Zde jsou případně další užitečné
tipy pro Visual Studio Code sice na Windows
, avšak na Macu je Visual
Studio Code velmi podobný, jen zkratky místo klávesy Control většinou
používají klávesu Command.

V případě, že chcete tuto aplikaci používat jako editor prostého
textu, tak je dobré deaktivovat automatické dokončování při psaní.

TextMate

Poměrně dobře přístupný, bezplatný a pokročilý ale snadno ovladatelný
textový editor prostého textu s anglickým rozhraním.

Dokáže správně načítat textové soubory vytvořené na Windows, které
používají jiné kódování konců řádků a nenačítají se dobře v aplikaci
TextEdit. Nebo je naopak možné pomocí TextMate přeuložit textový soubor
a vybrat požadované kódování konců řádků, aby se tento soubor správně
načítal v Poznámkovém bloku na Windows.

Umožňuje hledat a nahradit text ve více souborech najednou a nabízí
několik funkcí pro urychlení navigace v textu, například záložky uvnitř
textu nebo zabalování bloků textu.

Obsahuje různá rozšíření pro usnadnění psaní kódu v HTML a mnoha
jiných jazycích. Umí generovat HTML ze zápisu Markdown a poměrně snadno tak
vytvářet například HTML emaily nebo statické webové stránky.

Calibre

Bezplatná aplikace pro správu, čtení, editaci a konverzi
elektronických knih a jiných dokumentů.

Calibre sice není plně přístupný, ale s pomocí pár triků lze dobře
použít alespoň pro převádění mezi mnoha formáty elektronických knih a
dokumentů jako EPUB, MOBI, PDF, HTML, DOCX, RTF, TXT, DAISY a dalších.
Můžete si tedy například převést jakýkoliv PDF dokument do formátu HTML,
který lze zobrazit jako webovou stránku v Safari, a využít tak lepších
možností navigace a označování textu, než které jsou na Macu k dispozici
při prohlížení souborů PDF.

Adobe Acrobat Reader DC

Bezplatný a přístupný prohlížeč PDF souborů podporující tagované
dokumenty a obsahující nástroje pro přístupnost, které umožňují lépe
přečíst některé PDF soubory, které jsou v aplikaci Náhled více
rozpadlé.

Bohužel ale stále nepodporuje navigaci v dokumentu skákáním po
nadpisech, odkazech, obrázcích, tabulkách a dalších typech položek.

Type2phone

Placený nástroj umožňující používat klávesnici počítače, jakoby to
byla Bluetooth klávesnice, a ovládat tak z Macu například připojený
iPhone nebo zařízení s Androidem.

Při připojení k ovládanému zařízení je dobré na Macu vypnout
VoiceOver, aby klávesy počítače v co možná největší míře ovládaly
skutečně toto zařízení a nikoliv VoiceOver na Macu. Nicméně například
Ctrl + Alt + mezerník pro aktivaci položky na připojeném iPhonu stejně
nemusí fungovat, protože se místo toho může vyvolávat zkratka Ctrl +
mezerník na Macu, která přepíná jazyk klávesnice. Aktivovat položky na
iPhonu v takovém případě musíte se zapnutou rychlou navigací současným
stiskem šipky nahoru a dolů.

V předvolbách aplikace, které otevřete z řádku nabídek přes
Type2phone > Preferences, je dále potřeba na kartě Devices zaškrtnout
volbu „Forward unmapped keyboard shortcuts (advanced users)“, aby na
iPhonu začaly fungovat některé další zkratky jako Ctrl + Alt + M pro
přesun do stavového řádku nebo Ctrl + Alt + Shift + M pro akci poklepání
a podržení prstu na obrazovce. Caps lock jako klávesa VO na připojeném
zařízení nefunguje, je potřeba používat Ctrl + Alt.AppleInfovoxKlávesové zkratkyMacmacOS/OS XMicrosoftMicrosoft WordPříručkySiriTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...