Jak efektivně pracovat na Macu nejen s odečítačem VoiceOver

Úvodem

Tato příručka může posloužit jak pokročilejším tak začínajícím uživatelům Macu a předkládá doporučení a návody, které využijí hlavně zrakově postižení uživatelé vestavěného odečítače VoiceOver. Operační systém macOS i VoiceOver nabízejí mnoho funkcí a alternativních možností ovládání, proto je cílem zde ukázat pouze ty postupy, které se mi v praxi jeví jako nejlepší, ale vítám i návrhy, jak tuto webovou příručku průběžně rozšiřovat či poupravit.

Přestože tu najdete i související témata jako aktualizované seznamy klávesových zkratek a gest nebo návody jak je přenastavit, tak systematické a ucelené výuce práce v systému macOS pomocí odečítače VoiceOver pro začátečníky se věnuje spíše materiál Průvodce VoiceOverem v macOS. Pokud však hledáte přehled a vysvětlení všech aktuálních dovedností VoiceOveru, tak můžete sáhnout také po oficiální uživatelské příručce pro VoiceOver, která ale zas není tak názorná, jsou tam občas menší nepřesnosti a není koncipována tak, aby se systematicky procházela krok za krokem.

Příručka, na níž se nacházíte, je systematicky rozčleněna na nadpisy různých úrovní a provázána vnitřními odkazy, aby vám ulehčila navigaci a nalezení jen toho, co vás zajímá. Ucelenost příručky do jediné webové stránky má usnadnit její uložení do záložek nebo na disk.

Důležité poznámky a vysvětlivky

Na Macu sice není zvykem, že by nová velká verze systému vyžadovala učit se spoustu věcí nanovo, ale jelikož občas nějaká menší změna v prostředí přijde a chyby ve VoiceOveru se různě vyvíjí, tak je na místě upozornit, že se tato příručka vztahuje k verzi macOS 10.14 Mojave, nicméně například zde uvedené odkazy na klávesové příkazy pro VoiceOver jsou platné pro verzi macOS 13 Ventura.

Klávesové zkratky VoiceOveru uvedené v tomto textu používají značení VO, které znamená, že je třeba místo toho stisknout klávesy Ctrl + Alt, nebo alternativně klávesu Caps lock v případě, že máte operační systém OS X el Capitan 10.11 nebo novější, kde ve výchozím nastavení funguje jak Ctrl + Alt, tak Caps lock. Toto chování můžete případně změnit přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Obecné, volbou nazvanou „Jako modifikační klávesy VoiceOveru používat“, ale doporučuji nechat nastavení na volbě Ctrl + Alt i Caps lock, protože vám to umožní používat kteroukoliv z těchto dvou variant podle toho, která se zrovna pohodlněji mačká pro ten či onen klávesový příkaz. Například pro přeskakování na poslední položku skupiny či nabídky je na klávesnicích bez numerického bloku komfortnější použít Fn + Ctrl + Alt + šipka doprava, kdežto pro rychlé hledání textu je nasnadě zkratka Caps lock + F .

Modifikační klávesa VoiceOveru je dále v textu nazývaná jen jako „klávesa VO“.

V některých zde uvedených postupech se pracuje s Utilitou VoiceOver. Jedná se o nástroj, který je součástí systému macOS, a slouží k nastavení předvoleb odečítače VoiceOver, případně k jejich exportu, importu nebo resetování do výchozího nastavení. Utilitu VoiceOver můžete nejjednodušeji otevřít zkratkou VO + F8, jestliže máte zapnutý VoiceOver, který se zapíná i vypíná zkratkou Command + F5. Mimochodem vypnutí a zapnutí VoiceOveru často pomůže například v případech, kdy se počítač začne loudat, když je hlasová odezva při psaní či navigaci v textu zpomalená, nebo nějaká aplikace dlouho neodpovídá a hlásí „zaneprázdněno“ a také v momentech, kdy se VoiceOver nechová tak, jak by měl.

Nemálo zde budeme pracovat také v Předvolbách systému, jenž otevřete z řádku nabídek, do kterého se přesunete zkratkou VO + M . Tím přistanete na nabídce Apple, kterou rozbalíte mezerníkem. Šipkou dolů se poté dostanete na položku „Předvolby systému …“ a otevřete je opět mezerníkem.

Důležité je zkontrolovat, jak máte v Předvolbách systému v části Klávesnice na kartě Klávesnice nastavenou volbu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Pokud tato volba není zaškrtnuta, což je výchozí stav, tak pro vyvolání klávesových zkratek, které používají klávesy F1 až F12, musíte spolu s nimi stisknout navíc ještě klávesu Fn, aby tyto klávesové zkratky fungovaly. Takže například výše zmíněná zkratka pro otevření Utility VoiceOver nebude v takovém případě VO + F8, nýbrž VO + Fn + F8.

Zkratky v této příručce tedy předpokládají, že zmíněnou volbu zaškrtnete, protože to považuji za praktičtější minimálně v případě nevidomých uživatelů, kteří klávesy F1 až F12 tak často nevyužijí pro jejich mediální funkce jako je regulace jasu monitoru nebo zobrazení Mission Control navržené pro vidoucí uživatele. Nevidomí se spokojí spíše s tím, že naopak tyto mediální funkce musí na klávesách F1 až F12 vyvolat přidáním klávesy Fn.

Veškeré zde uvedené klávesové zkratky počítají také s tím, že používáte klávesnici bez numerického bloku, tedy takovou, jenž najdete na všech modelech notebooků značky Apple. Nicméně v této části se dozvíte, co se mění, pokud máte rozšířenou klávesnici s numerickým blokem, která se typicky používá u stolních počítačů.

Ještě co se týká samotného VoiceOveru, tak přestože je možné se zapnutou rychlou navigací pro zanořování do skupiny položek používat jednoduše současný stisk šipek dolů a doprava, a pro vynořování současný stisk šipek dolů a doleva, tak v této příručce uvádím místo toho raději alternativní zkratky pro zanořování a vynořování, VO + Shift + šipka nahoru respektive VO + Shift + šipka dolů, protože tyto alternativní zkratky budou za každých okolností fungovat, jelikož nevyžadují zapnutou rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem šipek doleva a doprava. Ze stejného důvodu místo současného stisku šipek nahoru a dolů, jenž aktivuje položku, na které stojí kurzor VoiceOveru, zde uvádím raději alternativní zkratku VO + mezerník.

Tipy a triky

Usnadnění navigace

Rychlý pohyb v nabídkách a seznamech

Položky v jakýchkoliv nabídkách a seznamech, nejen tedy v aplikačních, ale i v kontextových a také třeba v tabulkách nebo seznamech souborů ve Finderu či v Docku, nebo položky v Předvolbách systému, nepoužívají těžko zapamatovatelné přístupové klávesy jako na Windows, tedy písmeno v názvu položky, které vás, když jej stisknete na klávesnici spolu s klávesou Alt, na tuto položku přesune, nýbrž na položku se na Macu přesouváte rychle tak, že začnete psát první znaky z jejího názvu. Funguje to skutečně na mnoha místech, takže se vyplatí na to myslet.

Šikovné zkratky

Praktická zkratka VO + J, která však v oficiálních zdrojích není moc popsána, slouží pro rychlé přeskakování kurzorem VoiceOveru do nejdůležitějších částí aktuálního okna. Například v Safari přesune kurzor na oblast webové stránky, ve Finderu vás přesune přímo do seznamu souborů otevřené složky či do bočního panelu, nebo v Mailu skáče do seznamu zpráv či do seznamu schránek a složek, a v otevřené zprávě do obsahu zprávy. Užitečná je ale i v aplikaci TextEdit, v Poznámkách a dalších aplikacích.

Hledání textu a jeho využití pro přeskakování na položky

Navigaci dále velmi urychluje možnost rychle přeskočit na libovolnou položku v rámci celého okna jakékoliv aplikace vyhledáním této položky tak, že jen stisknete VO + F, a zadáte text v položce obsažený a stisknete Enter. Ve Finderu takto není problém například rychle skočit do oblíbené složky, kterou máte připnutou v bočním panelu, zadáním pár písmen kdekoliv v jejím názvu, anebo v Mailu skočit do požadované složky v tabulce schránek, ať se zrovna nacházíte kdekoliv, a poté se zkratkou VO + J snadno přepnout zpátky do seznamu zpráv.

Po stisknutí VO + F můžete šipkami nahoru a dolu procházet dříve hledané texty a Enterem je vyhledat. Na další nalezenou položku se přesunete zkratkou VO + G, a na předchozí položku zkratkou VO + Shift + G . Takže jestliže pro tyto zkratky použijete Caps lock jako klávesu VO, tak prsty máte pořád na základním řádku klávesnice, v níž se ostatně nachází také dříve zmíněná zkratka VO + J, a mimochodem i další dvě časté zkratky, VO + A pro spuštění plynulého čtení, a VO + D pro přesunutí do Docku.

Zkratku VO + F můžete samozřejmě používat také pro hledání v textových polích, třeba v aplikaci Poznámky nebo TextEdit, dále také v otevřené zprávě Mailu nebo na webových stránkách, a většinou je pomocí ní hledání snadnější než přes standardní hledání zkratkami Command + F, Command + G, a Command + Shift + G, které ale musíte použít například v aplikaci Pages, neboť tam hledání pomocí VO + F nefunguje.

Při hledání se na nalezený text přesune kurzor VoiceOveru, nicméně v případě textových polí poté VoiceOver sám neohlásí okolní text, aby jste lépe věděli, kam vás hledání přesunulo, ale naštěstí je po ruce zkratka VO + L, kterou si můžete nechat přečíst celý řádek v kurzoru VoiceOveru. Zkratka VO + L takto poslouží velmi dobře, obzvlášť pokud hledáte pomocí standardních zkratek Command + F, Command + G, a Command + Shift + G.

Většinou si vystačíte jen s pár zkratkami

Uvedeným způsobem je navigace na Macu obecně velmi rychlá, pohodlná pro prsty, a co víc, nemusíte si ani pamatovat moc zkratek, protože si zpravidla vystačíte s výše zmíněnými a kromě nich potřebujete ještě pro snadné skákání po nadpisech, odkazech a jiných typech položek jen samotné písmenné klávesy (bez nutnosti s nimi podržet další klávesy) za předpokladu, že si jednoduše současným stiskem šipek doleva a doprava zapnete rychlou navigaci, a pokud v Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery, na kartě Rychlá navigace, zaškrtnete volbu „Zapnout rychlou navigaci na webových stránkách pomocí jediné klávesy“, případně lze tuto funkci zapnout rychleji zkratkou VO + Q.

Dále ještě potřebujete klávesové šipky a dvě další zkratky, VO + Fn + šipka doleva nebo šipka doprava, pro přeskakování na začátek respektive konec nabídek, panelů nástrojů, seznamů, tabulek nebo prostě obecně jakýchkoliv skupin položek. Pokud u těchto dvou zkratek použijete Ctrl + Alt jako klávesu VO, tak sice vyžadují stisk čtyř kláves najednou, ale je to stále přívětivé, protože máte tři prsty levé ruky hned vedle sebe. To však neplatí u rozšířené klávesnice s numerickým blokem, kde tyto dvě zkratky vyžadují klávesy jen dvě, Caps lock + Home, respektive Caps lock + End.

V praxi tedy nemusíte používat žádné gymnastické zkratky skládající se z více než třech kláves, protože dost příkazů VoiceOveru na Macu má tyto alternativní jednodušší zkratky. Po přenastavení určitých zkratek pomocí takzvaných Commanderů, jak je popsáno níže, navíc není potřeba vůbec používat ani funkční klávesy v horní řadě klávesnice.

Rychleji bez rychlé navigace

Rychlá navigace je režim odečítače, který se přepíná současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava. Jejím účelem je snížit počet potřebných současně stisknutých kláves v klávesových zkratkách pro navigaci a ulevit tak vašim prstům. Pokud však chcete editovat text, tak musíte rychlou navigaci vypnout. Daň za toto odlehčení prstům je proto nutnost rychlou navigaci častokrát během práce vypínat a zapínat. Zkusíme tedy na rychlou navigaci zase zapomenout, ukážeme si jak pracovat rychleji.

Velkou úlevou, kterou rychlá navigace přináší, je takzvaná jednopísmenná rychlá navigace, jenž vám umožní se pohybovat například po nadpisech samotnou klávesou H . To je znatelná úspora kláves oproti zkratce VO + Command + H, , kterou byste museli pro skákání po nadpisech použít při vypnuté rychlé navigaci. Existuje ale ještě možnost třetí, a to vytvořit si vlastní jednodušší klávesové zkratky pomocí nástroje Commander klávesnice, jak popisuji níže. Lze se pak i s vypnutou rychlou navigací pohybovat po nadpisech například zkratkou Alt + h, která je pro prsty mnohem šetrnější. Je třeba si tedy vytvořit vlastní klávesové zkratky pro pohyb po nadpisech, odkazech, tabulkách tlačítkách atd. Když si na tyto nové zkratky, které se od jednopísmenných zkratek rychlé navigace liší jen přidáním klávesy Alt, zvyknete, tak vám odpadne nutnost se opakovaně přepínat do rychlé navigace a zpět a můžete setrvat v režimu vypnuté rychlé navigace.

Tyto vlastní klávesové zkratky si ale sami po jedné vytvářet nemusíte. Stačí si jen stáhnout tento soubor předvoleb Commanderu klávesnice, který po otevření ve Finderu zkratkou Command + O načte všechny potřebné, zde uvedené, vlastní klávesové zkratky a ostatní nastavení VoiceOveru ponechá nedotčené.

V případě, že byste chtěli kdykoliv vrátit výchozí nastavení klávesových zkratek Commanderu klávesnice do původního stavu, tak to provedete přes Utilitu VoiceOver z řádku nabídek zvolením nabídky Soubor > Obnovit vlastní předvolby VoiceOver > Klávesy Keyboard Commanderu…. Případně můžete obnovit úplně všechny předvolby VoiceOveru přes Soubor > Obnovit všechny předvolby VoiceOver…

Práce s více okny a jejich výhody oproti používání panelů, v Safari, Finderu a obecně

Systém macOS oproti Windows používá trochu jinou filosofii přepínání oken spuštěných aplikací a má to své výhody. Na Windows se zkratkou Alt + tabulátor přepínáte mezi všemi okny napříč všemi spuštěnými aplikacemi, kdežto v macOS je to rozděleno na dvě zkratky. První, Command + tabulátor, přepíná pouze mezi spuštěnými aplikacemi, a druhá zkratka, zmíněná níže ve třetím bodě, přepíná pouze mezi okny jediné spuštěné aplikace a to té, která je zrovna aktuální. První zkratka má výhodu v tom, že nemusíte procházet všechna okna všech spuštěných aplikací jako na Windows, abyste našli požadovanou aplikaci a pouze to její okno, se kterým jste pracovali naposledy. A díky druhé zkratce se zase můžete dokola snadno přepínat například jen mezi otevřenými složkami Finderu, nebo jen mezi otevřenými zprávami či schránkami v Mailu, přičemž nehrozí, že byste utekli do jiné aplikace.

Navíc, pokud chcete mít například v Safari otevřených více webových stránek najednou, tak je lepší tyto stránky otevírat právě na nových oknech namísto na nových panelech, a stejně tak ve Finderu či v jiných aplikacích je pro uživatele VoiceOveru lepší používat okna místo panelů, z důvodu minimálně těchto tří předností oken:

 1. VoiceOver si v oknech při jejich přepínání uchovává pozici kurzoru na stránce naprosto spolehlivě, kdežto při přepínání mezi panely se pozice kurzoru někdy nezapamatuje a přesune se na začátek stránky nebo jiné výchozí místo.
 2. Nalezení té stránky, do které se chcete přepnout, je praktičtější a rychlejší pomocí přepínání oken, než když stránky hledáte v panelech, což samozřejmě platí i pro jiné aplikace než Safari. Můžete totiž uplatnit přednosti VoiceOverové nabídky pro výběr oken, otevřené zkratkou VO + F2 + F2, která umožňuje před přepnutím se mezerníkem do hledaného okna filtrovat nabízená okna zadáním textu nacházejícím se kdekoliv v názvu těchto oken, což jsou v Safari názvy otevřených stránek a ve Finderu názvy otevřených složek.
 3. Přepínání mezi okny, ať už pomocí Command + přehláska nebo VO + F2 + F2, je méně výřečné, než přepínání panelů.

Přizpůsobení řeči a výřečnosti pro přívětivější odečítání

Hlasový výstup a podrobnost čtení lze do značné míry přizpůsobit, nejen aby bylo čtení příjemnější ale i časově úspornější.

Někteří jistě uvítají, že kromě standardních hlasů Zuzana a Iveta je ještě možné doinstalovat docela oblíbený hlas Eliška, který pro jeden Mac stojí zhruba 400 korun a aktivujete jej prostřednictvím softwaru Infovox iVox, jenž stáhnete na stránkách jeho výrobce AssistiveWare, kde hlas také zakoupíte a dozvíte se vše potřebné. Menším nedostatkem hlasu Eliška na Macu je, že nepodporuje změnu výšku hlasu, což bývá využíváno třeba pro indikaci pravopisných chyb nebo velkých písmen, takže pro tyto vlastnosti textu budete muset zvolit jiný způsob indikace, například zvukový tón.

Různé nastavení řeči pro různé druhy čtených informací

Je možné si nastavit, aby se typ položky, například „zaškrtávací políčko“, a stav položky, například „zaškrtnuto“, vždy četly rychlejším tempem řeči než samotný text položky, jenž se poté jako jediný bude řídit výchozí rychlostí ovládanou rotorem rychlého nastavení řeči, který je přístupný klávesami VO + Command + kurzorové šipky.

Odlišné rychlosti řeči a jiné parametry řeči lze pro jednotlivé druhy čtených informací nastavit přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Řeč, na kartě Hlasy, když rozbalíte „další volby hlasu“.

Ve VoiceOveru je však menší chybka, že když nastavíte například jinou rychlost řeči pro čtení typu položky, ale hlas zde nastavíte stejný jako u výchozího nastavení řeči, tak se rychlost čtení typu položky bude stejně řídit rychlostí u výchozího nastavení řeči. Můžete to tedy obejít alespoň tak, že ve zmíněném případě pro čtení typu položky nastavíte například kompaktní hlas Zuzana, kdežto výchozí hlas necháte nastavený na Zuzanu v plné kvalitě, popřípadě zvolíte jinou kombinaci hlasů, třeba Zuzana a Iveta. Potom už začne být jiná rychlost řeči pro čtení typu položky respektována.

Pokud máte systém macOS v češtině a používáte vedle českého také nějaký cizojazyčný hlas, třeba anglický, tak je ještě dobré zde nastavit pro čtení stavu položky a typu položky pevně nějaký český hlas, nikoliv výchozí hlas, aby vám tyto informace, jejichž jazyk se řídí jazykem systému, nečetl tento cizojazyčný hlas. V praxi budete takto moci například na webové stránce číst text anglickým hlasem, kdežto informace jako „úroveň nadpisu 3“ budou vždy čteny hlasem českým.

Změna pořadí čtených informací

Praktické také může být změnit si pořadí čtených informací jednotlivě pro každý typ položek. Například nastavit, aby se stav, jako třeba „zaškrtnuto“, četl jako první, poté samotný název políčka, a až na konec typ položky, tedy „zaškrtávací políčko“. To velmi urychluje zjištění stavu právě třeba u zaškrtávacích políček nebo přepínačů, abyste nemuseli čekat na dopovězení jejich názvu, který může být velmi dlouhý. Naopak u odkazů může být vhodnější nejprve slyšet samotný text, přesněji řečeno obsah, odkazu, poté až jeho stav, tedy například „navštívené“, a až úplně nakonec typ, tedy „odkaz“. Podobně u nadpisů může být příjemnější slyšet informaci jako „úroveň nadpisu 3“ až jako poslední.

Toto lze nastavit pomocí Utility VoiceOver, v kategorii Podrobnost, na kartě Řeč, když rozbalíte „další volby podrobnosti čtení“, poté v následující tabulce u příslušného typu položky ve sloupci Podrobnost vyberete Vlastní, a v dialogovém okně, které se otevře, nastavíte požadované pořadí informací, popřípadě čtení zvolených informací zakážete.

Rychlé přepínání jazyka řeči jedinou klávesovou zkratkou

Nejrychlejší způsob, jak přepínat na hlas v jiném jazyce, například mezi českým a anglickým, je pomocí následujícího triku, který využívá rotor rychlého nastavení řeči.

Když pomocí VO + Shift + Command + šipka doprava nebo doleva tento rotor řeči jednou navolíte na výběr hlasu, tak rotor zůstane takto navolen trvale, i po restartu počítače. Kdykoliv pak můžete stisknout VO + Shift + Command + šipka dolů a změnit touto jedinou klávesovou zkratkou aktuální hlas na předchozí použitý hlas, což může být vámi požadovaný hlas v druhém jazyce.

Dalo by se namítnout, že rotor řeči přeci chcete používat i pro rychlou změnu jiných parametrů řeči, a že si tedy stále nechcete hlídat, jestli jste ho navolili zpátky na výběr hlasu. Osobně však zde dostupné parametry: intonace, výška a hlasitost nikdy nepřenastavuji. Jediný parametr, který přenastavuji, je rychlost řeči, ale pro zrychlování a zpomalování řeči mám místo toho vytvořené přímé a pohodlnější klávesové zkratky, jak popisuji níže, takže rotor řeči skutečně používám jen pro přepínání na hlas v druhém jazyce a můžu být proto klidný, že kdykoliv stisknu VO + Shift + Command + šipku dolů, tak se mi přepne jazyk.

Pokud požadovaný cizojazyčný hlas v rotoru řeči nemáte, tak jej můžete přidat přes Utilitu VoiceOver následovně:

 1. V Utilitě VoiceOver přejděte do kategorie Řeč, na kartu Hlasy. Tam stiskněte tlačítko „Přidat jazyk“.
 2. Z tabulky vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem „Přidat“.
 3. Zanořte se do tabulky „Seznam přizpůsobených jazyků“, najeďte na požadovaný jazyk v prvním sloupci této tabulky a posuňte se doprava na sloupec pro výběr hlasu a případně hlas pro tento jazyk změňte po rozbalení příslušného vyskakovacího tlačítka. Z nabídky, která se otevře vyberte požadovaný hlas, V případě, že se zde vámi požadovaný hlas nenachází, zvolte poslední položku nazvanou „Vlastní…“. Zobrazí se okno, kde lze vyhledat a v tabulce zaškrtnout hlasy, které chcete do zmíněné nabídky hlasů přidat. Provedené změny potvrdíte tlačítkem OK.

Čtení aktuálního času a data v češtině klávesovou zkratkou a používání Aktivních bodů

Rychlý způsob, jak si klávesovou zkratkou nechat kdykoliv přečíst aktuální čas, datum a den v týdnu, stručně a v češtině, je využitím funkce VoiceOveru nazvané Aktivní body. Tato funkce umožňuje vytvořit si až deset těchto aktivních bodů, což jsou v podstatě uživatelem vytvořené záložky, na jakémkoliv místě v systému nebo v aplikacích, dokonce i v textu dokumentu, na které se pak můžete pomocí klávesové zkratky rychle odkudkoliv přesunout, nebo pomocí jiné klávesové zkratky si jen přečíst, co se pod některým aktivním bodem momentálně nachází, aniž byste se na něj přesouvali.

Alternativní způsob, jak uložené aktivní body procházet je pomocí nabídky vyvolané zkratkou VO + Shift + X . Z této nabídky se na vybraný aktivní bod můžete přesunout mezerníkem.

Postup jak využít Aktivní body ke čtení data a času je následující:

 1. Přesuňte se zkratkou VO + M + M do doplňkových nabídek, někdy také nazývaných stavové nabídky, a najeďte tam na položku hodin.
 2. Aktivní bod, například číslo jedna, vytvoříte na této pozici hodin pomocí zkratky VO + Shift + 1 . To vám poté umožní si nechat kdykoliv aktuální čas a datum přečíst, aniž byste museli příště opakovaně do doplňkových nabídek chodit a datum a čas tam zdlouhavě hledat. Poznámka: V macOS 11 Big Sur se po restartu počítače vytvořený aktivní bod odstraní, takže tento trik pro čtení času již nadále bohužel nelze používat.
 3. Na české klávesnici ale bohužel nefungují výchozí zkratky pro čtení aktivních bodů, takže je nutné si nastavit vlastní zkratku, nejlépe pomocí nástroje Commander klávesnice, jak popisuji níže. V Commanderu klávesnice k vámi zvolené klávese, například malé písmeno „q“, přiřaďte příkaz nazvaný „Popsat položku jako aktivní bod 1“, který najdete v podnabídce „Aktivní body“. V takovém případě pak bude možné datum a čas kdykoliv číst zkratkou Alt + Q.

Ve VoiceOveru je jakási chyba, že příkaz „Přeskočit na položku na aktivním bodu 1“ nefunguje na české klávesnici nehledě na to, jakou klávesu k němu přiřadíte. To v našem případě ale nevadí, protože možnost přeskakovat na položku hodin v doplňkových nabídkách nepotřebujeme, nám stačí jen možnost hodiny číst a potřebný příkaz „Popsat položku jako aktivní bod 1“ funguje správně.

Aktivní body lze sice použít i pro vytváření záložek uvnitř textových polí, například v aplikaci TextEdit nebo v rozepsaném emailu, avšak má to dva zádrhely. První, který se dá skousnout, je, že před vytvořením aktivního bodu v textu se do textového pole musíte pomocí VO + Shift + šipka dolů zanořit, aby se aktivní bod vytvořil skutečně uvnitř textového pole nikoliv jen na textovém poli jako takovém. Druhá ale už nepříjemnější věc je, že pozice aktivního bodu v textu se posune, jakmile provedete změny v textu nacházejícím se před tímto aktivním bodem.

Čtení procent a zbývajícího času baterie klávesovou zkratkou

Následující způsob vám umožní nechat si ohlásit pouhým stisknutím klávesové zkratky procentuální stav nabití baterie následovaný odhadem času zbývajícího do vybití, popřípadě do úplného nabití, pokud máte připojený adaptér.

Toto řešení využívá skript, jehož českou variantu stáhnete zde. Slovenská varianta skriptu je pro naše blízké sousedy případně ke stažení zde. Tento skript je poté potřeba přiřadit k vlastní klávesové zkratce, což můžete udělat v Utilitě VoiceOver pomocí nástroje Commander klávesnice, jak je popsáno níže.

Přidávání aplikací a jiných položek do Docku a jejich přesouvání

Naplnění Docku aplikacemi a složkami je dobrý způsob, jak k nim mít pohotový přístup, protože do docku se kdykoliv dostanete jednoduše zkratkou VO + D, a funguje v něm rychlý přesun na položky psaním počátečních písmen z jejich názvu, a to i se zapnutou rychlou navigací.

Aplikace a zástupce složek nebo souborů jde do Docku přidávat jejich nalezením a vybráním ve Finderu a použitím zkratky Command + Ctrl + Shift + T.

Spuštěnou aplikaci je možné do Docku natrvalo přidat také tak, že přejdete do docku, najedete na tuto aplikaci a vyvoláte kontextové menu zkratkou VO + Shift + M, ve kterém rozbalíte podnabídku Volby a zvolíte „Ponechat v Docku“.

Přesouvat položky v Docku doleva nebo doprava lze nejsnadněji najetím na položku a použitím zkratky Alt + šipka doleva respektive doprava podle toho, na jakou stranu chceme vybranou položku přesunout..

Změna sloupce, podle kterého se řadí tabulka

Změna sloupce, podle kterého chcete seřadit nějakou tabulku, jako je například tabulka souborů ve Finderu, když ho pomocí zkratky Command + 2 přepnete do seznamového zobrazení souborů, je s VoiceOverem problém, protože je třeba se během toho vypořádat hned se třemi chybami VoiceOveru:

 1. První potíž je, že zkratka pro přesun do záhlaví tabulky, kde lze vybrat sloupec, podle nějž se má řadit, na české klávesnici nefunguje. Jedná se o zkratku VO + Shift + diakritické znaménko, což je klávesa, kterou najdete na pravém konci základního řádku klávesnice těsně před Enterem. Aby vám tato zkratka fungovala, tak se musíte přepnout na anglickou klávesnici.
 2. Zde ale přichází druhý problém, po přepnutí jazyka klávesnice, některé zkratky VoiceOveru včetně této nezačnou respektovat nové rozložení klávesnice. Když ale pomocí Command + F5 vypnete a zapnete VoiceOver, tak všechny zkratky začnou fungovat, jak mají. Takže poté, když se zanoříte do tabulky, kterou chcete seřadit, už můžete použít zmíněnou zkratku VO + Shift + diakritické znaménko, čímž se přesunete do záhlaví tabulky, kde najeďte na tlačítko ohlašované ve stylu „název sloupce, tlačítko seřadit“.
 3. Tady nastává třetí problém VoiceOveru a sice, že toto tlačítko, které seřadí tabulku podle daného sloupce, nelze aktivovat klasicky pomocí VO + mezerník, ale musíte použít simulované kliknutí myši přes zkratku VO + Shift + mezerník.
 4. Poté se můžete opět zkratkou VO + Shift + diakritické znaménko vrátit ze záhlaví zpět do řádků tabulky a případně přepnout jazyk klávesnice zpět na český. Nezapomeňte pak ale opět vypnout a zapnout VoiceOver, aby všechny zkratky začaly fungovat správně.

Přetahování položek

Dovednost přetahovat položky pomocí VoiceOveru téměř nepotřebujete, ale je nezbytná, například když chcete přeuspořádat sloupce v tabulce. Pro přetahování lze použít dvě následující metody, leč někdy funguje jen jedna z nich, jindy nefunguje spolehlivě ani jedna:

 • Standardní je použít zkratku VO + čárka pro zahájení přetahování, a poté VO + tečka pro puštění přetahované položky na aktuální pozici kurzoru VoiceOveru, popřípadě VO + znaménko menší než nebo větší než pro puštění přetahované položky před respektive za aktuální pozici kurzoru VoiceOveru.
 • Druhá metoda využívá ovládání kurzoru myši pomocí klávesnice, kdy se obecně postupuje takto:
  1. Zkratkou VO + Shift + F3 vypněte vzájemné sledování kurzoru myši a kurzoru VoiceOveru.
  2. Najeďte kurzorem VoiceOveru na položku, kterou chcete přetáhnout.
  3. Zkratkou VO + Command + F5 přesuňte kurzor myši na pozici kurzoru VoiceOveru.
  4. Stiskněte VO + Command + Shift + mezerník, což simuluje přidržení tlačítka myši.
  5. Najeďte kurzorem VoiceOveru na místo, kam chcete přetahovanou položku pustit.
  6. Zkratkou VO + Command + F5 přesuňte kurzor myši na pozici kurzoru VoiceOveru.
  7. Stiskněte VO + Command + Shift + mezerník, což tentokrát simuluje uvolnění tlačítka myši.
  8. Zkratkou VO + Shift + F3 opět zapněte vzájemné sledování kurzoru myši a kurzoru VoiceOveru.

Nastavení kontroly českého pravopisu a její používání

Od macOS 10.15 Catalina je slovník českého pravopisu již součástí systému. Pokud však máte macOS 10.14 Mojave nebo starší, tak lze využít následující postup pro ruční přidání slovníku českého pravopisu i pro tyto starší systémy. Instalace slovníku českého pravopisu se vyplatí, protože kontrola je pak k dispozici v kterémkoliv textovém poli, včetně textových editorů, emailů a webových stránek, a snadno se s ní pracuje, jak je popsáno o kousek níže.

Instalace slovníku českého pravopisu s rozšířenou slovní zásobou

 1. Jděte do Finderu a zkratkou Command + Shift + L otevřete složku Knihovna, ve které přejděte do složky Spelling. Alternativně lze ve Finderu tuto složku Spelling otevřít také tak, že v řádku nabídek rozbalíte nabídku Otevřít a vyberete příkaz „Otevřít složku…“, anebo použijete zkratku Command + Shift + G, a v okně, které se zobrazí, zadáte cestu ~/Library/Spelling, včetně té vlnovky na začátku, a stisknete Enter nebo tlačítko Otevřít.
 2. Zde si stáhněte soubory slovníku. Odkazovaný soubor je zazipovaný archiv obsahující samotné slovníkové soubory cs_CZ.aff a cs_CZ.dic, a kromě nich také mnou doplněnou slovní zásobu v souboru LocalDictionary, který sice není nezbytný, ale ušetří vám přidávání několika nových slov do slovníku. Tento archiv po stažení rozbalíte ve Finderu zkratkou Command + O, a jednotlivé zmíněné soubory překopírujte přímo do složky Spelling.
 3. Otevřete Předvolby systému, zvolte Klávesnice a tam se přepněte na kartu Text.
 4. Zde se nachází volba Pravopis s vyskakovacím seznamem jazyků, v němž je třeba nastavit „Automaticky podle jazyka“, pokud už to tak nebylo nastaveno. Poté otevřete tento seznam jazyků znovu a na jeho konci zvolte položku „Nastavit …“, čímž se otevře dialog, kde v tabulce najděte řádek „Čeština (Knihovna)“, a zaškrtněte jej, nejspíš bude až na konci této tabulky, a dialogové okno potvrďte tlačítkem Hotovo. V případě, že by se čeština v tabulce nenacházela nebo by kontrola českého pravopisu nezačala ihned po těchto krocích fungovat, tak zkuste restartovat počítač, poté se podívejte do tabulky znova a případně češtinu zaškrtněte.

Používání kontroly pravopisu a přidávání slovíček do slovníku

Následující slovo s výskytem pravopisné chyby v dokumentu vyhledáte zkratkou Command + ů, což toto chybné slovo i označí. Nabídku doporučených oprav pro označené slovo pak zobrazíte zkratkou VO + Shift + M, na požadovanou opravu najedete šipkou dolů, a vyberete ji mezerníkem nebo Enterem.

Kromě doporučených oprav se v této nabídce nacházejí také možnosti „Ignorovat pravopis“, a „Naučit se pravopis“. Nicméně v systému je jakási chyba, že při vyvolání této nabídky v některých druhořadých textových polích, třeba v Safari, nabídka neobsahuje zmíněné možnosti pro naučení se či ignorování pravopisu ani doporučené opravy. Avšak vždy tam je alespoň podnabídka „Pravopis a gramatika“ obsahující položku „Zobrazit pravopis a gramatiku“, která otevře okno, kde je možné veškerou kontrolu a opravu pravopisu provádět také. Toto okno je někdy možné otevřít také zkratkou Command + Shift + ů.

Možnost „Naučit se pravopis“ budete používat možná často, takže je dobré využít obecné vlastnosti Macu, že na položky jakýchkoliv nabídek se můžete rychle přesouvat napsáním prvních písmen z jejich názvu, v tomto případě většinou stačí po vyvolání nabídky zkratkou VO + Shift + M naťukat první dvě písmena, čili „n“, „a“, a potvrdit mezerníkem nebo Enterem. Tím se dotyčné slovo přidá do pravopisného slovníku a příště již nebude v žádném textu, i v jiných aplikacích, považováno za chybu.

Možnost „Ignorovat pravopis“ naproti tomu způsobí, že se dotyčné slovo nebude považovat za chybu jen dočasně v aktuálním dokumentu.

Usnadnění psaní často opakovaného textu pomocí funkce Záměny

Záměny je funkce dostupná napříč systémem, na iPhonu a iPadu známá pod názvem Náhrada textu, jenž umožňuje v průběhu psaní automaticky nahrazovat vámi určený jednoduchý text za jiný delší často psaný nebo hůře zapamatovatelný text. Například text „mmm“ se může sám přepisovat za vaší emailovou adresu, „bbb“ za číslo vašeho bankovního účtu, nebo „fff“ za adresu vašeho Facebookového profilu.

Nahrazení se provede samo po napsání určeného textu a za ním nějakého neviditelného znaku jako je mezera či nový řádek, nebo interpunkčního znaménka, třeba čárky nebo tečky. Pokud žádný nadbytečný znak za nahrazeným textem napsat nechcete, tak lze záměnu hned aplikovat klávesou F5, ale například v Safari tento způsob nejde a musíte napsat třeba mezeru.

Když nastane případ, kdy opravdu chcete napsat text, který by se jinak zaměnil, tak po jeho napsání stiskněte Escape a potom už můžete zase pokračovat v psaní, aniž by došlo k automatické záměně.

Postup pro nastavení textu, který se má nahrazovat, je následující:

 1. Otevřete Předvolby systému, přejděte do části Klávesnice a tam na kartu Text.
 2. V dolní části okna stiskněte tlačítko Přidat. To vás přesune do textového pole v tabulce Záměny, kam vepište text, který chcete, aby byl nahrazován. Dejme tomu, že si chcete vytvořit záměnu pro rychlé psaní podpisu v emailech, napište sem tedy například „ppp“, nebo co uznáte za vhodné. Text, který je součástí nějakého jiného slova, nahrazován nebude, takže nehrozí, že by se například při nastavení záměny za text „mmm“ po napsání slova „hmmm“ provedlo nahrazení.
 3. Stisknutím tabulátoru se přesuňte do druhého textového pole, kam vepište, čím se má text nahrazovat, čili váš podpis. Můžete také pomocí Command + V vložit text zkopírovaný odjinud. Pokud chcete napsat nový řádek, tak použijte Alt + Enter. Samotnou klávesou Enter totiž vytváření vaší záměny dokončíte, ale poté se ještě musíte pomocí VO + Shift + šipka nahoru z buňky tabulky vynořit.

Vytvořenou záměnu můžete případně upravit, když se na ní v tabulce Záměn postavíte a stisknete Enter. Pozor, klávesa Delete celou záměnu smaže, jestliže však nejste v režimu její úpravy.

Přidané záměny budou fungovat i na vašich dalších zařízeních od Apple, třeba na iPhonu, a budou se s nimi synchronizovat.

Nutno ještě podotknout, že funkce záměny ojediněle v některých konkrétních textových polích nefunguje spolehlivě, ale jinak by měla fungovat obecně v libovolné aplikaci.

Čtení a psaní speciálních znaků

VoiceOver dovede číst spoustu speciálních znaků a symbolů včetně například řecké abecedy, kterou podporuje i na braillských řádcích, takže čtení matematického textu nepředstavuje problém.

Psaní speciálních znaků a symbolů je rovněž přístupné a snadné. Kdekoliv píšete nějaký text, stačí stisknout Command + Ctrl + mezerník a objeví se okno, pomocí kterého můžete vložit nepřeberné množství symbolů a emotikon.

 • Symboly lze procházet podle kategorií, když se v tomto okně vnoříte do první položky, což je tabulka, kterou by VoiceOver měl ohlásit jako „Oddíly znaků, tabulka“.
 • Symboly ale nemusíte procházet po jednom, je možné použít vyhledávání, když se ještě jednou zanoříte do prvního řádku zmíněné tabulky. Vyhledávací dotazy ale musíte psát anglicky, například řecké písmeno alfa najdete, pokud zadáte text „alpha“, nebo různé druhy odrážek, pokud zadáte text „bullet“.
 • Požadovaný symbol pak do textu vložíte, když na něj v mřížce najedete a stisknete VO + mezerník. Okno Emotikon a symbolů případně zavřete klávesou Escape.

Jak někdy rychleji kopírovat text nebo zkopírovat ho odtud, kde to normálně nejde

Zkratku VO + Shift + C pro zkopírování poslední vyslovené fráze do schránky lze někdy použít místo klasického označení textu a jeho zkopírování přes Command + C, a může to být i rychlejší, například při kopírování názvu souboru. Je dobré, že nemusíte čekat, než VoiceOver celou frázi dořekne, abyste ji pomocí této funkce mohli celou zkopírovat.

Tento způsob ale především umožňuje kopírovat text i z míst, kde to jinak nejde, třeba v případě hlášek některých chybových oken, nebo u položek nabídek či tabulek, v nichž se nedá označovat text, anebo jde označovat jen velmi obtížně, například v PDF dokumentech.

Postup kopírování tímto způsobem je následující:

 1. Způsobte čtení požadovaného bloku textu VoiceOverem, například zkratkou VO + W, která přečte bez dalších informací pouze samotný celý text pod kurzorem VoiceOveru, případně zkratka VO + S přečte jen aktuální větu či VO + L jen aktuální řádek. Kromě pár dalších zkratek větší kontrolu nad tím, co VoiceOver přečte a následně zkopírujete, sice nemáte, ale můžete když tak přečíst jen jedno požadované slovo, když se do textu zanoříte pomocí VO + Shift + šipka dolů a šipkami na dotyčné slovo najedete, nebo když použijete rotor nastavený na slova.
 2. Nečekejte nutně na to, až VoiceOver domluví, můžete ihned použít zkratku VO + Shift + C, a celá fráze se zkopíruje.

Typicky tohle používám třeba při placení na Internetu, když si chci zkopírovat jednorázový ověřovací kód, který mi přijde v SMS do aplikace Zprávy propojené s iPhonem.

diktování a ovládání počítače hlasem v češtině

Vzhledem k tomu, že virtuální asistentka Siri stále nerozumí česky, aby vám například mohla vyhledat česky psané emaily, soubory nebo složky, tak její přínosnost u nás značně pokulhává. Nicméně dávat počítači určité hlasové příkazy, tedy nejen diktovat text, bez nutnosti instalovat aplikace třetích stran je možné již od OS X Mavericks a to, na rozdíl od Siri, i bez připojení k Internetu. Verze OS X Yosemite pak přinesla onu důležitou podporu hlasových příkazů a diktování textu také v češtině a slovenštině.

Toto základní ovládání Macu hlasem umožňuje funkce nazvaná Příkazy pro diktování, jenž se aktivuje až po zapnutí takzvaného Vylepšeného diktování, což lze udělat v Předvolbách systému v části Klávesnice pod kartou Diktování. Tam můžete také celou funkci diktování zapnout nebo vypnout a přenastavit si zkratku, kterou lze diktování kdykoliv snadno spustit, standardně je to dvakrát stisknutí klávesy Fn.

Bez zapnutého Vylepšeného diktování bude fungovat pouze diktování textu, které lze použít v jakékoliv aplikaci všude tam, kam lze psát text. Ale i pokud Příkazy pro diktování používat nehodláte a stačí vám jen diktování textu, avšak chcete mít možnost diktovat i bez připojení k Internetu a v kuse déle než 40 sekund, tak Vylepšené diktování budete muset zapnout.

Samotné Příkazy pro diktování můžete nastavit, popřípadě si přečíst nápovědu, jak je používat, když v Předvolbách systému otevřete Zpřístupnění a v tabulce funkcí vyberete Diktování.

Po spuštění diktování začne počítač naslouchat hlasovým příkazům od doby, kdy zazní zvuk cinknutí. Jestliže však žádný příkaz není v tom co říkáte rozpoznán a kurzor se nachází v nějakém textovém poli, tak se místo toho použije diktování textu, které můžete ukončit podržením klávesy Fn. Když diktování nebudete delší čas používat, tak zahájení naslouchání může na starším počítači trvat i 10 sekund.

Povely podporované funkcí Příkazy pro diktování jsou užitečné spíše pro lidi s pohybovým postižením, ale následujících pár příkazů a tipů může usnadnit práci všem uživatelům včetně nevidomých:

 • Když vyberete nějakou složku či soubor ve Finderu nebo stojíte na webové stránce v Safari, zahájíte diktování a řeknete „Vytvořit příkaz“, tak se otevře dialog, kde je možné si vytvořit vlastní hlasový příkaz pro otevírání této složky či souboru popřípadě webové stránky. Například si můžete vytvořit příkaz takový, že když v jakékoliv aplikaci zahájíte diktování a řeknete „Moje práce“, tak se vám ve Finderu otevře vaše složka s pracovními soubory.
 • Aplikace lze spouštět nebo se do nich přepínat, když řeknete „Otevřít“ a za tím název požadované aplikace. Jestliže ale má aplikace název, kterému funkce Diktování nerozumí, když jej vyslovíte, tak můžete tuto aplikaci najít ve Finderu ve složce Aplikace a vytvořit si vlastní hlasový příkaz podle předchozího bodu. Například mě počítač nerozumí, když řeknu „Otevřít Microsoft Word“. Vytvořil jsem si proto pouze krátký příkaz „Vord“, avšak nikoliv s dvojitým W ale s jednoduchým V, a tomu už počítač spolehlivě rozumí.
 • Některé příkazy, zejména ty pro editaci textu, například „Vybrat větu“ nebo „Vybrat další větu“, po jejich rozpoznání samy režim diktování neukončí. Diktování ale můžete ukončit ručně dlouhým podržením klávesy Fn nebo Command, případně také libovolnou klávesovou zkratkou VoiceOveru. Například po vyslovení zmíněného příkazu „Vybrat větu“ můžete diktování ukončit zkratkou VO + F6, což rovnou přečte větu, která se označila.
 • Příkaz „Vyhledat“ následovaný textem, který chcete najít, umožňuje snadno vyhledávat pomocí Spotlightu.

Zatímco funkce Příkazy pro diktování nabízí hlasové povely pro práci s textem a ovládání aplikací či systému na úrovni zastoupení klávesnice a myši, tak účelem Siri je pomoct vám spíše s komplexnějšími úlohami. Siri vám také dokáže dát rychlé odpovědi na vědomostní a výpočetní otázky jako: „Which day is the 28th of September?“ („Který den připadá na 28. září?“) nebo „Convert 15 euros to Czech crowns.“ („Převeď 15 eur na české koruny.“)

Zde je utříděný přehled příkazů pro Siri i s českými překlady. Jde o trochu doplněný dokument původně od Stanislava Jílka vytvořený pro iOS, ale vše až na pár výjimek funguje i v macOS, kde přibyly další příkazy například pro hledání souborů podle názvu, druhu, data změny nebo umístění.

Nastavení Siri najdete v předvolbách systému v části Siri, kde můžete především zvolit její jazyk, hlas a klávesovou zkratku pro její spuštění, standardně je to dlouhé podržení Command + mezerníku.

Přehlednější čtení webových stránek bez reklam a dalších obtěžujících prvků

Ve webovém prohlížeči Safari je možné stránky obsahující reklamy a jiné občas překážející prvky, jako obrázky, videa, formulářové prvky a různá navigační menu, prohlížet přehledněji bez těchto prvků a zobrazit tedy pouze samotný důležitý obsah stránky, když se přepnete do režimu čtečky, což provedete zkratkou Command + Shift + R, nebo také z nabídky Zobrazení v řádku nabídek.

Režim čtečky je velmi užitečný zejména při čtení článků, například na Wikipedii stránku zjednoduší tak, že se nadpis článku nachází jako první položka na stránce a za ním vždy hned následuje samotný text článku a nepřekážejí tam tak mezi tím vedlejší informace jako varování o stavu článku, ilustrace či úvodní popisná tabulka, které se tam jinak často nacházejí, a zmizí i další nedůležité položky.

Hodí se také níže uvedených několik Nejčastějších zkratek zjednodušujících ovládání Safari.

Praktické čtení seznamu zpráv a konverzací v Mailu

Aplikace Mail nabízí dva režimy zobrazení seznamu zpráv: standardní a klasický, který jde zapnout, když z řádku nabídek otevřete nabídku Mail a vyberete Předvolby, poté se přesunete do kategorie Zobrazení a zaškrtnete volbu „Použít klasické uspořádání“.

Výhodou standardního režimu oproti klasickému je, že čtení seznamu zpráv není tak nadbytečně výřečné, a to i při vysoké úrovni podrobnosti čtení, a že v seznamu zpráv je za předmětem každé zprávy rovnou uveden i úryvek z jejího obsahu, jenž může mít délku až pět prvních řádků, což mnohdy stačí k přečtení celého emailu. Délku úryvku lze nastavit v Předvolbách Mailu opět v kategorii Zobrazení volbou nazvanou „Náhled v seznamu“.

Standardní režim má však vadu na kráse, není u něj možné přeuspořádat nebo skrýt sloupce v seznamu zpráv jako to jde v klasickém režimu, například aby byl předmět čten jako první a až poté odesílatel zprávy. Když má pak konverzace více autorů, tak musíte poslouchat jména každého z nich, než se dozvíte, jaký je předmět.

Naštěstí je následujícím způsobem možné pohybovat se dolů a nahoru jen v jednom vybraném sloupci a číst si tak snadno třeba jen předměty zpráv a ostatní sloupce jako datum nebo odesílatele si přečíst až na vyžádání ale nikterak komplikovaně, což vám zase dává svobodu kdykoliv číst jen to, co vás nejvíce zajímá. Šikovné je to také pro čtení samotných úryvků obsahu jednoho emailu za druhým.

 1. Zanořte se do seznamu zpráv, přesněji řečeno tabulky zpráv, a pomocí VO + šipka doprava nebo doleva se přesuňte na nějakou zprávu nebo konverzaci. Poté se zanořte ještě jednou, čili do vybrané zprávy nebo konverzace, a pomocí VO + šipka doprava nebo doleva vyberte sloupec. Lze vybrat například odesílatele, datum, předmět nebo úryvek obsahu zprávy.
 2. Pro ukázku vybereme sloupec předmět. Když vypnete rychlou navigaci, tak se lze nyní šipkou dolů nebo šipkou nahoru pohybovat z jedné zprávy na druhou pouze ve sloupci předmět.
 3. Stále se však pomocí VO + šipka doleva nebo doprava můžete přesouvat mezi sloupci, takže jestliže jste ve sloupci předmět, tak je například přečtení odesílatele otázkou dvou stisknutí VO + šipka doleva, anebo přečtení úryvku obsahu zprávy otázkou stisknutí VO + šipka doprava, případně jedno stisknutí navíc, pokud jde o konverzaci, protože je nutné ještě přeskočit sloupec, v němž je rozbalovací trojúhelníček.
 4. Konverzaci lze klávesovou šipkou doprava rozbalit, přičemž můžete stát v kterémkoliv sloupci, jen musíte mít vypnutou rychlou navigaci. Jestliže ji ale rozbalíte v momentě, kdy stojíte ve sloupci předmět, tak se poté pohodlně můžete hned šipkou dolů pohybovat po úryvcích jednotlivých zpráv rozbalené konverzace.
 5. Klávesovou šipkou doleva můžete konverzaci zase sbalit. Funguje to, sice i když stojíte na nějaké zprávě této konverzace, ale pokud nechcete, aby vás to po sbalení vynořilo mimo sloupec, tak je nutné šipkou doleva konverzaci sbalit v momentě, kdy stojíte na záhlaví konverzace, například v jejím předmětu tak, abyste potom mohli zase hned šipkou dolů pokračovat v čtení předmětů dalších zpráv nebo konverzací.

Ještě malá poznámka: Sloupec pro úryvek v případě záhlaví konverzace obsahuje úryvek z nejstarší nepřečtené zprávy této konverzace.

Zabránění automatickému označování procházených zpráv v Mailu jako přečtených

V aplikaci Mail může být žádoucí sbalit panel, ve kterém se zobrazuje obsah právě vybrané zprávy ze seznamu zpráv, protože když je tento panel rozbalený, tak se při pouhém procházení seznamu zpráv každá vybraná zpráva samovolně označí jako přečtená, což může být nechtěné, a toto chování bohužel nejde přenastavit v předvolbách.

Panel s obsahem vybrané zprávy sbalíte tak, že se pomocí VO + Shift + šipka dolů zanoříte do vertikálního rozdělovníku nacházejícího se přímo za seznamem zpráv, a poté opakovaně stisknete VO + šipku doprava, dokud se vertikální rozdělovník neposune na pozici 100 procent, čímž se panel úplně skryje. Celý obsah vybrané zprávy si i tak budete stále moci přečíst, když v seznamu zpráv požadovanou zprávu vyberete a otevřete jí v novém okně klávesou Enter.

Jiným způsobem, jak zabránit nechtěnému označování zpráv jako přečtených, avšak ponechat si možnost číst celý obsah vybrané zprávy přímo v panelu vedle seznamu zpráv, je před procházením seznamu zpráv vypnout sledování kurzoru VoiceOver zkratkou VO + Shift + F3 . Tím se při najetí kurzorem VoiceOveru na nějakou zprávu v seznamu tato zpráva nevybere a tudíž se samovolně neoznačí jako přečtená. Když si pak budete chtít přečíst celý obsah nějaké zprávy ve vedlejším panelu, do kterého se lze mimochodem rychle přesouvat zkratkou VO + J, tak nejprve požadovanou zprávu vyberte pomocí VO + mezerník, a až poté použijte VO + J.

Rychlé vkládání a ukládání příloh v Mailu

V aplikaci Mail lze přílohy do rozepsané zprávy snadno připojovat jejich zkopírováním z Finderu nebo Spotlightu zkratkou Command + C a následným vložením zkratkou Command + V, když se kurzor nachází v těle zprávy.

Opačně, tedy z přijaté zprávy, však vykopírovat přílohy pomocí Command + C nejde, takže je užitečné si pro snadné ukládání příloh vytvořit klávesovou zkratku, která se musí jmenovat přesně takto (včetně toho znaku pro trojtečku na konci): „Uložit přílohy…“, například na kombinaci kláves Alt + A . Postup, jak na to, uvádím níže. Tuto zkratku lze poté používat také v seznamu zpráv, a to i pro ukládání všech příloh z více vybraných emailů najednou, aniž byste emaily otevírali.

Ve Wordu 2016 pro Mac bohužel není možné standardními zkratkami VoiceOveru rychle v dokumentu přeskakovat na nadpisy, tabulky nebo jiný druh obsahu jako to jde třeba na webových stránkách. Tento nedostatek a například i možnost rychlého aplikování jakéhokoliv formátovacího stylu jde ale řešit pomocí makra, což je sled operací, kterému lze přiřadit klávesovou zkratku.

Ukážeme si, jak vytvořit makro využívající funkci Wordu nazvanou „Přejít na…“, které poté v libovolném dokumentu umožní stisknutím klávesové zkratky Ctrl + H přesouvat textový kurzor na následující nadpis:

 1. Otevřete ve Wordu nový nebo nějaký existující dokument.
 2. Zkratkou VO + M přejděte do řádku nabídek a zvolte Nástroje > Makro > Zaznamenat makro.
 3. Otevře se okno, kde nejprve zadejte název makra, který nesmí obsahovat mezery, diakritiku a speciální znaky, ale můžete použít velká písmena. Takže například „NasledujiciNadpis“ (bez mezer) je v pořádku.
 4. Stiskněte tlačítko Klávesnice nacházející se za položkou nazvanou „Přiřazení makra:“.
 5. Otevře se další okno, v němž směrem doprava najeďte až na upravitelný text nacházející se hned za položkou nazvanou „Stiskněte novou klávesovou zkratku:“, a stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete pro přecházení na následující nadpis používat, ale takovou, jenž nebude v konfliktu s jinými zkratkami, například Ctrl + H . Pokud budete chtít zkratku opravit, tak ji můžete klávesou Delete smazat a zadat znovu.
 6. Jakmile požadovanou zkratku zadáte, tak najeďte doprava a stiskněte tlačítko Přiřadit. Poté najeďte doprava na úplný konec tohoto okna, kde se nachází tlačítko OK a stiskněte ho. Tím se tato okna zavřou, přesune vás to do otevřeného dokumentu a zahájí se záznam makra. Od teď budou veškeré operace, které ve Wordu provedete, zaznamenány do aktuálně vytvářeného makra, takže nedělejte žádné jiné úkony, než jsou popsány v následujících krocích.
 7. V řádku nabídek zvolte Úpravy > Najít > Přejít na…
 8. Otevře se okno, v němž se zanořte do tabulky nazvané Cíl. V této tabulce najeďte na řádek nazvaný Nadpis a pak se z tabulky vynořte.
 9. Najeďte na konec tohoto okna na tlačítko Další a stiskněte ho. Tím se kurzor v dokumentu přesune na následující nadpis, přestože VoiceOver tuto změnu neohlásí. Pokud v dokumentu žádný nadpis není, tak to nevadí, výsledné makro bude i přesto fungovat. Avšak mějte na paměti, že veškeré operace, které provádíte, kromě pohybu v oknech a nabídkách, se nahrávají, takže tlačítko Další stiskněte pouze jednou. Okno se nicméně poté samo nezavře, ale kurzor v dokumentu se přesune. Až budete později chtít vytvořit nové makro také pro přesun na předchozí nadpis, tak je celý postup stejný, akorát zde stiskněte tlačítko Předchozí.
 10. Zavřete toto okno tlačítkem Zavřít. Teď už jen zbývá ukončit nahrávání našeho makra. Přejděte tedy do řádku nabídek a zvolte Nástroje > Makro > Zastavit nahrávání. Nově vytvořené makro, čili zkratku Ctrl + H, můžete ihned vyzkoušet a bude fungovat ve všech dokumentech.

Podobně si můžete vytvořit další makra pro přesun na tabulky nebo jiné typy položek. Rozdíl bude jen v kroku 8, kde v tabulce Cíl vyberete požadovaný typ položky. Například u položky typu odkaz se ale postup liší trochu více, v tabulce Cíl musíte vybrat řádek nazvaný Pole, a poté musíte najet doprava na seznam, který VoiceOver ohlásí jako „Libovolné pole Zadejte název pole: kombinovaný panel“, stisknout na něm VO + mezerník a pomocí VO + šipka doprava najet na položku „HYPERLINK“ a zvolit ji pomocí VO + mezerník. Poté se ze seznamu vynořte a můžete pokračovat krokem 9 podle výše uvedeného postupu.

Stejně tak je možné pomocí makra zaznamenat například přiřazení vámi zvoleného stylu aktuálnímu odstavci, abyste poté mohli formátovat text jednoduše klávesovou zkratkou.

Dříve vytvořená makra můžete spravovat a případně odstranit, když v řádku nabídek vyberete Nástroje > Makro > Makra…

Klávesové zkratky přiřazené k makrům se ale přenastavují v jiném okně otevřeném z řádku nabídek, a to přes Nástroje > Vlastní klávesnice…, kde tyto zkratky najdete, když v tabulce Kategorie vyberete Makra. V tomto okně mimochodem můžete přenastavit i všechny ostatní klávesové zkratky Wordu.

Ovládání zálohovacího nástroje Time Machine

Time Machine je snadno použitelný v systému zabudovaný nástroj pro automatické nebo ruční zálohování systému a dat na externí disk, který umožňuje obnovu celého systému do dřívějšího stavu nebo jen zvolených souborů, popřípadě si pouze prohlédnout, jak soubory vypadaly v minulosti. Jak nastavit disk pro zálohování, a kdy zálohování probíhá, se dozvíte zde.

Prostředí spuštěného Time Machine se s VoiceOverem jeví v podstatě jako dvě okna, mezi kterými se musíte přepínat přes nabídku oken vyvolanou zkratkou VO + F2 + F2, jiným způsobem to bohužel nejde. První okno je složka nebo aplikace, kterou jste měli otevřenou a v popředí, když jste spustili Time Machine. Druhé okno se jmenuje různě v závislosti na tom, jestli Time Machine spustíte na otevřené složce ve Finderu, anebo v nějaké aplikaci, která Time Machine přímo podporuje, například TextEdit, Pages nebo Mail. V případě složky ve Finderu se toto okno jmenuje „Ovládání Time Machine“ a můžete pomocí něj procházet všechny zálohy dané složky. V druhém případě třeba aplikace TextEdit se toto okno jmenuje „Ovládání procházení verzí“ a umožňuje vám prohlížet si staré verze dokumentu, jako kdybyste je měli otevřené, avšak jen pro čtení, kopírování z nich nebo obnovení celého dokumentu.

Okno „Ovládání Time Machine“ má dvě tlačítka, Previous a Next, která slouží pro procházení zpět nebo vpřed v zálohách. Tlačítka se stejnou funkcí v případě okna „Ovládání procházení verzí“ jsou ale bohužel nepopsaná. Druhým způsobem, jak procházet zálohy, je použitím prvku nazvaného asi takto: „Dnes 10:21, Časová osa záloh, vertikální jezdec“, když se do něj zanoříte a klávesami VO + šipka doleva nebo doprava se budete pohybovat mezi zálohami.

Během toho, jak jedním z těchto dvou způsobů procházíte zálohy, se v Prvním zmíněném okně bude průběžně zobrazovat podoba patřičné složky nebo dokumentu v daném čase, ale k obnově souborů dojde, až když v druhém okně stisknete tlačítko Obnovit. V případě Finderu se obnoví ty soubory nebo složky, které před stisknutím tlačítka Obnovit vyberete. Další funkce s vybranými soubory jsou k dispozici, když na nich vyvoláte kontextové menu pomocí VO + Shift + M . Můžete odtud kopírovat, otevírat, téměř cokoliv, jako by to byla běžná složka.

Postup práce se zálohou je tedy následující:

 1. Otevřete složku ve Finderu nebo dokument, jehož zálohu si chcete prohlédnout či obnovit.
 2. Spusťte Time Machine, který najdete v Docku nebo v doplňkových nabídkách přístupných zkratkou VO + M + M.
 3. Pomocí VO + F2 + F2 se přepněte do okna „Ovládání Time Machine“, respektive „Ovládání procházení verzí“, a najděte si požadovanou zálohu podle data a času zálohy.
 4. Přepněte se zkratkou VO + F2 + F2 zpět do prvního okna, kde se vám záloha otevřela a můžete tam provést požadovanou akci, popřípadě můžete tuto zálohu obnovit tlačítkem Obnovit nacházejícím se v druhém okně.
 5. V případě Finderu ukončíte Time Machine klávesou Escape, a v případě otevřených dokumentů tlačítkem Hotovo nacházejícím se v okně „Ovládání procházení verzí“.

Nalezení skrytých oken nebo oken blokujících práci v aplikacích

Za běžných okolností je nejsnadnější se mezi otevřenými aplikacemi přepínat systémovou zkratkou Command + tabulátor a mezi okny aktuální aplikace zkratkou Command + přehláska, ale ojediněle se stane, že se například zobrazí nějaké dialogové okno, které vyžaduje akci uživatele a znemožňuje ostatní práci v určité aplikaci, avšak kurzor VoiceOveru se nachází někde mimo tento dialog, protože jste se třeba přepnuli do jiného okna, a zmíněnými systémovými zkratkami pro přepínání aplikací a oken se do tohoto dialogu nelze dostat.

V takovém případě se hodí nabídka „výběr aplikací“ přístupná zkratkou VO + F1 + F1, v níž lze nalézt všechny otevřené aplikace a v jejich podnabídkách pak všechny okna příslušné aplikace a mezerníkem se do vybraného okna přepnout. Důležité však je, že tato nabídka obsahuje také všechna skrytá a jinak nepřístupná okna, která většinou najdete v její podnabídce nazvané „Systémové dialogy“.

Rovněž v nabídce výběr aplikací, konkrétně v její podnabídce „Oznamovací centrum“, se nacházejí upozornění Oznamovacího centra, do nichž se nicméně lze kdykoliv přesunout také z nabídky přístupné zkratkou VO + N . Zkratka VO + N se ale hodí hlavně v případě, kdy si například chcete znovu přečíst oznámení typu banner, jehož samovolné předčítání jste v momentě jeho vzniku omylem přerušili jinou akcí. Bannery se nicméně v této nabídce zobrazují jen pár sekund stejně jako se takto krátce zobrazují i vizuálně na obrazovce.

Zjišťování příčiny pomalého počítače pomocí nástroje Monitor Aktivity

Jaké aplikace či webové stránky, nebo obecně jaké procesy, nejvíce zpomalují počítač, zjistíte následujícím způsobem pomocí nástroje Monitor Aktivity, který se na každém Macu nachází ve složce /Aplikace/Utility

 1. Když Monitor Aktivity spustíte, tak se přesuňte do Panelu nástrojů a tam se zanořte do položky, kterou VoiceOver v macOS Sierra poněkud tajuplně přečte jako „View tabs, skupina přepínačů“.
 2. V této položce se nachází pět přepínačů: CPU, Paměť, Energie, Disk a Síť. Pokud chcete zjistit, jaký proces nejvíce zatěžuje procesor, což bývá nejčastější příčina zpomalení počítače, tak zvolte první přepínač, tedy CPU. Nicméně je možné, že nějaký proces příliš zatěžuje také paměť nebo disk, takže je dobré se později podívat i do těchto kategorií.
 3. Po zvolení přepínače CPU se vynořte úplně nahoru a vejděte do tabulky „Informace o procesu“ nacházející se hned za Panelem nástrojů. V této tabulce je seznam spuštěných procesů, kde sloupec nazvaný „% CPU“ u každého procesu udává, jakou měrou příslušný proces zatěžuje procesor. Tabulka bude nejspíš seřazena právě podle tohoto sloupce, aby na prvním řádku byl proces, který je nejnáročnější, ale pokud by nebyla, tak je třeba řazení změnit, což je s VoiceOverem problematický úkon, ale výše uvedený návod vám pomůže, jak na to.
 4. Jestli se vám zdá, že nějaký proces neobvykle zatěžuje počítač, tak postupujte takto:
  1. Nejprve zkuste běžným způsobem ukončit aplikaci, ke které tento problémový proces patří. Pokud podle názvu procesu není zřejmé, k jaké aplikaci patří, tak na proces v tabulce najeďte a stiskněte Command + I . Zobrazí se Informace o procesu, kde příslušnou aplikaci možná zjistíte podle údaje „Nadřazený proces“ nacházejícího se v horní části okna.
  2. Pokud ukončení příslušné aplikace nepomůže, tak vybraný problémový proces zkuste ukončit přímo zkratkou Command + Alt + Q, nebo z řádku nabídek pod nabídkou Zobrazení. Otevře se dialog, kde nejprve zkuste výchozí tlačítko nazvané Ukončit. Jestliže po chvíli k ukončení tohoto procesu nedojde, což poznáte tak, že zmizí z tabulky procesů, tak opět stiskněte Command + Alt + Q, ale tentokrát vyberte tlačítko Vynutit ukončení.

Zde jsou bližší informace, jak používat Monitor Aktivity:

Rychlé hledání a otevírání souborů nebo jejich zobrazení ve složce

Když hodláte pracovat s nějakým souborem, ale nechcete jej zdlouhavě hledat ve složkách, tak se velmi hodí vyhledávání Spotlight, které lze použít i když neznáte název hledaného souboru. Před použitím Spotlightu je dobré vypnout rychlou navigaci současným stisknutím šipky doleva a doprava.

 • V případě, že znáte název souboru, část jeho názvu nebo nějaký text z obsahu tohoto souboru:
  1. Spusťte Spotlight zkratkou Command + mezerník, a začněte psát název hledaného souboru. Lze zadat i text z jeho obsahu, ale hledání pak není tak rychlé a přesné. V průběhu psaní bude Spotlight ohlašovat první položku, kterou našel. Pozor, někdy však tuto první položku neohlásí, zvláště, když začnete psát hned poté, co spustíte Spotlight a nenecháte VoiceOver domluvit vše, co jinak ihned po spuštění Spotlightu říká.
  2. Pokud první nalezená položka není soubor, který hledáte, tak mačkejte šipku dolů, případně šipku nahoru pro pohyb zpět, dokud název hledaného souboru neuslyšíte. Šipku dolů a poté zase šipku nahoru je někdy třeba stisknout právě ve zmíněném případě, kdy Spotlight po pár vteřinách neohlásí první nalezenou položku. Jestliže název hledaného souboru stále neslyšíte, tak zkuste připsat další znaky z jeho názvu nebo obsahu.
  3. Jakmile soubor naleznete, tak ho Enterem můžete otevřít, nebo zkratkou Command + Enter ho můžete zobrazit uvnitř složky ve Finderu. Také je možné ho zkopírovat přímo ze Spotlightu pomocí Command + C.
 • V případě, že název nebo obsah souboru neznáte, ale patří mezi naposledy otevřené soubory nějaké aplikace:
  1. Spusťte Spotlight zkratkou Command + mezerník, a začněte psát název aplikace, ve které jste se souborem naposledy pracovali. Někdy stačí napsat jen jedno nebo dvě počáteční písmena této aplikace a Spotlight jí najde jako první, případně při hledání této aplikace postupujte obdobně, jak bylo popsáno v předchozích bodech.
  2. Jakmile aplikaci naleznete, tak se pod vyhledávacím polem zobrazí dvě tabulky nazvané „Výsledky hledání“, a ta druhá z nich, na níž se přesunete několika stisky VO + šipka doprava, obsahuje poslední soubory otevřené v dané aplikaci. Jinak k posledním otevřeným souborům se po spuštění příslušné aplikace lze když tak dostat také z řádku nabídek pod nabídkou Soubor, kde se často nachází podnabídka většinou nazvaná „Otevřít poslední položku“.

Další menší fígle a zkratky

Obecné

 • V dialogových oknech lze klávesou Enter aktivovat výchozí tlačítko okna nehledě na to, kde je zrovna zaměření z klávesnice nebo kurzor VoiceOveru. To urychluje potvrzování známých dialogů, u nichž víte, které tlačítko je výchozí. VoiceOver výchozí tlačítko ohlašuje a je zabarveno modře. Například, když dvě sekundy podržíte vypínací čudlík počítače, tak se zobrazí dialog, na jehož konci je tlačítko, které VoiceOver čte: „Vypnout výchozí tlačítko“, takže stisknutí Enteru pak vypne počítač.
 • Klávesa Escape na druhé straně vyvolává tlačítko Zrušit, a zavírá tedy dialogové okno bez provedení akce, na kterou se vás ptá.
 • V dialogových oknech, které se vás ptají, jestli chcete uložit nový rozpracovaný soubor nebo email, můžete tento neuložený text zahodit zkratkou Command + Delete. Mimochodem v textu Command + Delete maže text od aktuální pozice kurzoru až na začátek řádku.
 • Zkratkou Command + Alt + Escape je možné otevřít dialog umožňující vynutit ukončení zvolené aplikace, což může být nezbytné, když nějaká aplikace zamrzne nebo ji není možné ukončit běžným způsobem. Pokud tento dialog vyvoláte, tak je předvybrána aktuální aplikace, takže jestliže ji chcete vynuceně ukončit, tak můžete vzápětí stisknout Enter, čímž aktivujete výchozí tlačítko pro vynucené ukončení. Poté se otevře ještě ověřovací dialog, kde vynucené ukončení potvrdíte opět klávesou Enter.
 • Během přepínání aplikací zkratkou Command + tabulátor a Command + Shift + tabulátor je možné rychle ukončit vybranou aplikaci, aniž byste se do ní museli přepnout, když při přepínání necháte podrženou klávesu Command a přistisknete klávesu Q.

Specifické pro VoiceOver

Následující body považuji za spíše kontroverzní a okrajové vychytávky.

 • Pro usnadnění čtení některých webových stránek, typicky těch, které obsahují texty prošpikované odkazy jako Wikipedie nebo slovník na Seznam.cz, se může hodit dočasné přepnutí takzvaného režimu webové navigace na skupinovou namísto navigace podle DOM. Jednou z výhod skupinové navigace je, že jednotlivé odstavce textu a jiné bloky textu jako položky seznamů jsou v tomto režimu seskupeny, takže je při pohybu na stránce pomocí VO + šipka doprava nebo doleva můžete nechat přečíst najednou a nemusíte je tedy procházet po částech rozdělených na statický text a odkazy jako při klasické webové navigaci podle DOM, ale i to můžete, avšak až když se do nich zanoříte. Tento režim webové navigace lze přepnout přes Utilitu VoiceOver, v kategorii Web, na kartě Navigace, ale rychleji to lze pomocí nabídky Nápověda pro příkazy vyvolané zkratkou VO + H + H, tedy VO + písmeno H dvakrát po sobě, následně vyfiltrováním nabízených příkazů napsáním slova „dom“, což výběr omezí na jediný příkaz nazvaný „Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou“, který poté aktivujete Enterem. Pro úplně nejrychlejší přepínání tohoto režimu je ale dobré si vytvořit vlastní klávesovou zkratku pomocí Commanderu, jak popisuji níže.
 • Na webu neexistuje zkratka pro přesun na další nebo předchozí položku seznamu, ale pokud přepnete režim webové navigace na skupinovou, tak se každá položka seznamu samostatně seskupí, takže když se do seznamu zanoříte, tak se pomocí VO + šipka doprava či doleva můžete po jeho jednotlivých položkách pohybovat.
 • Zde jsou weby s užitečnými automatickými webovými body, po kterých se lze pohybovat zkratkou VO + Command + N, popřípadě pouze písmenem N, když je zapnuta rychlá navigace pomocí jediné klávesy v Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery, na kartě Rychlá navigace:
  • Anglická Wikipedie a některé články na české Wikipedii: Jeden z automatických webových bodů je Začátek samotného textu článku, takže můžete přeskočit vedlejší informace o stavu článku, ilustrace či tabulky, které se často nacházejí mezi titulkem článku a jeho samotným textem.
 • Pokud během operace přetažení položky potřebujete použít modifikační klávesu jako Alt, Command nebo Ctrl, tak zkratku pro zahájení přetažení, VO + čárka, podržte několik sekund a zobrazí se nabídka s výběrem požadovaného modifikátoru, který se během přetahování aplikuje.

Vyladěné nastavení VoiceOveru ke stažení

Veškeré nebo jen vybrané kategorie předvoleb VoiceOveru je možné jednoduše exportovat, importovat nebo obnovit do výchozího nastavení. Uděláte to prostřednictvím Utility VoiceOver z řádku nabídek, kde tyto možnosti najdete pod nabídkou Soubor. Takže si můžete své stávající nastavení zazálohovat a kdykoliv se k němu vrátit.

Zde si můžete stáhnout již vyladěné nastavení VoiceOveru, které například mění pořadí a způsob čtení informací, jak je popsáno v této kapitole, abyste při čtení položek na obrazovce slyšeli to nejdůležitější jako první, avšak nevypíná čtení doplňujících informací, takže je vhodné rovněž i pro začínající uživatele. Především ale toto nastavení přidává níže uvedené vlastní klávesové zkratky a tímto způsobem upravuje jednopísmenné zkratky rychlé navigace tak, aby bylo používání VoiceOveru o něco jednodušší, rychlejší a odpadly problémy s nefunkčností některých výchozích zkratek VoiceOveru na české klávesnici.

Předvolby, které jsou zde ke stažení, lze úspěšně importovat, jen pokud máte macOS ve verzi Ventura 13 nebo novější.

Kromě exportu a importu předvoleb VoiceOveru je možné vytvořit ještě takzvané přenosné předvolby uložené na externí jednotce, například flash disku.

Když jednotku s přenosnými předvolbami připojíte na jiný Mac, než ze kterého jste je vytvořili, a odsouhlasíte, že je chcete použít, tak se VoiceOver tohoto jiného Macu dočasně nastaví na tyto předvolby a veškeré změny v nastavení VoiceOveru se budou ukládat pouze na jednotku s přenosnými předvolbami, nikoliv do hostitelského počítače. Pokud později tuto jednotku připojíte zpátky k Macu, kde jste je vytvořili, tak se předvolby na jednotce a na tomto počítači synchronizují podle toho, kde byly změny provedeny naposledy.

Přenosné předvolby můžete vytvořit nebo jejich používání zapnout či vypnout v Utilitě VoiceOver, v kategorii Obecné. Více o nich se dozvíte na této stránce podpory Apple.

Klávesové zkratky a gesta

Veškeré níže odkazované zdroje obsahující seznamy klávesových zkratek a gest jsou v češtině a jsou průběžně aktualizovány.

 • Klávesové příkazy a gesta pro VoiceOver.
 • Systémové klávesové zkratky Macu zahrnující to nejdůležitější včetně například zkratek pro navigaci v textových polích a editaci textu nebo pro rychlé vypnutí či restartování počítače.
  • Český překlad na této stránce Applu jen není občas úplně správný, také terminologie je tam někdy trochu popletena a uvedené znění zkratek předpokládá anglickou klávesnici, takže třeba pohyb zpět nebo vpřed v historii Finderu či webového prohlížeče je ve skutečnosti na české klávesnici: Command + u s čárkou a Command + pravá kulatá závorka, nikoliv Command + levá respektive pravá hranatá závorka.
  • Systémové klávesové zkratky pro přesun na další a předchozí větu sice neexistují, ale VoiceOver je má: VO + Fn + Command + šipka dolů respektive šipka nahoru.
 • Klávesové zkratky v Microsoft Word 2016 pro Mac.
 • Klávesové zkratky v Pages.
 • Klávesové zkratky v iTunes.

Jinak dobře lze klávesové zkratky zjistit také tak, že si projdete nabídky v řádku nabídek, do kterého se přesunete pomocí VO + M . Pokud nějaký tam uvedený příkaz klávesovou zkratku má, tak bude uvedena za jeho jménem.

Rozdíly mezi základní a rozšířenou klávesnicí s numerickým blokem

Z hlediska klávesových zkratek spočívají na Macu důležité rozdíly mezi používáním základní klávesnice bez numerického bloku a rozšířené klávesnice s numerickým blokem pouze v tom, že klávesy, které na základní klávesnici chybí, se vyvolávají kombinací více kláves, jak ukazuje následující tabulka. Při přechodu z jedné klávesnice na druhou tak není potřeba učit se podstatně odlišné klávesové zkratky, jak to známe z běžných odečítačů na Windows, ale stačí si jen zapamatovat těchto pár pravidel.

Rozšířená klávesniceZákladní klávesnice
Delete mazající znak vpravo od kurzoru (také nazýváno „Smazat vpřed“)Fn + Delete
HomeFn + šipka doleva
EndFn + šipka doprava
Page UpFn + šipka nahoru
Page DownFn + šipka dolů
Insert (pouze ve Windows)Fn + Enter
Pause (pouze ve Windows)Fn + Escape

Další klávesové zkratky nepopsané v oficiálních zdrojích

 • V tabulkách na webu fungují tyto zkratky: VO + Fn + Shift + šipka doleva nebo doprava pro přesun na první respektive poslední položku tabulky. Případně k tomu samému slouží také zkratka VO + Shift + šipka doleva respektive doprava s tím rozdílem, že tyto přesouvají ještě před respektive za poslední položku tabulky.
 • VO + šipka dolů přesouvá v tabulce na webu kurzor o řádek níže v témže sloupci, a pokud jste na posledním řádku, tak se zalomíte na první řádek následujícího sloupce. Podobně VO + šipka nahoru přesouvá o řádek výše v témže sloupci, a pokud jste na prvním řádku, tak se zalomíte na poslední řádek předchozího sloupce. Výhodou těchto zkratek je, že není nutné mít zapnutou rychlou navigaci. Navíc pokud ji máte zapnutou, tak tyto zkratky fungují, i když rotor nemáte navolený na navigaci, kdy se mimochodem také lze pohybovat nahoru a dolů ve sloupci tabulky, avšak pouze samotnými šipkami nahoru nebo dolů.
 • V textových polích zkratky Fn + Alt + šipka nahoru nebo dolu přesunou kurzor o jednu stránku nahoru respektive dolů.

Nejčastější klávesové zkratky zjednodušující ovládání Safari

 • Command + Alt + Enter – otevře odkaz na novém okně. Výchozí nastavení VoiceOveru pravděpodobně způsobí, že se toto okno následně také aktivuje. Bez zapnutého VoiceOveru se však okno při použití této zkratky otevírá na pozadí.
 • Command + Alt + Shift + Enter – otevře odkaz na novém okně a toto okno zaručeně aktivuje. Při použití této zkratky oproti předchozí zmíněné mám navíc zkušenost, že po vrácení se na původní stránku zůstane kurzor VoiceOveru zaručeně tam, odkud jste novou stránku otevřeli.
 • Command + Enter – otevře odkaz na novém panelu, ale zůstane na panelu aktuálním.
 • Command + Shift + Enter – otevře odkaz na novém panelu a tento panel aktivuje.
 • Command + klávesa s číslem 1 až 9 – Přepne na panel na pozici 1 až 9.
 • Command + Alt + klávesa s číslem 1 až 9 – Slouží k rychlému otevírání prvních devíti stránek, které jste si uložili do Oblíbených záložek.
 • Command + L – Přesune kurzor do vyhledávacího a adresního řádku.
 • Command + Alt + L – Zobrazí a přesune se do okna stahování.
 • Command + D – Otevře okno pro přidání aktuální stránky do záložek.
 • Command + Shift + D – Okamžitě přidá aktuální stránku do seznamu četby, ze kterého je možné její pozdější čtení i bez připojení k Internetu.
 • Command + R – Znovu načte stránku.
 • Command + Shift + R – Přepne režim čtečky, který je vysvětlen výše.

Commandery a nastavení kláves a gest VoiceOveru pro urychlení práce

Commandery jsou nástroje sloužící mimo jiné k přiřazení vlastních klávesových zkratek nebo dotykových gest ke kterýmkoliv příkazům VoiceOveru. Můžete je tedy použít třeba v případech, kdy vám nevyhovují výchozí klávesové zkratky či gesta VoiceOveru, nebo když nějaký příkaz žádnou výchozí zkratku nemá či tato zkratka na české klávesnici nefunguje.

Commandery však umí vyvolávat také jiné akce, které vám mohou usnadnit práci, konkrétně spouštět určitou aplikaci či vás do ní přepnout, otevírat vybranou složku či soubor, nebo spouštět skripty.

Podle toho, k jakým klávesám či gestům se zvolené akce přiřazují, se rozlišují čtyři druhy commanderů: Trackpad Commander, NumPad Commander, Commander klávesnice a Commander rychlé navigace. My se podíváme jen na Commander klávesnice a Commander rychlé navigace, protože tyto dva jsou nejužitečnější a každý z nich má své výhody.

Commander klávesnice

Commander klávesnice umožňuje vyvolávat příkazy VoiceOveru nebo jiné akce stisknutím klávesy Alt spolu se zvolenou další klávesou.

Zkratky, které jsem si přes Commander klávesnice vytvořil a používám je opravdu velmi často, jsou Alt + znaménko menší než a větší než pro zpomalení respektive zrychlení řeči, dále Alt + A pro výběr otevřených aplikací a Alt + W pro výběr otevřených oken. Další zkratky ke zvážení uvádím níže, ale jestli s nastavováním nechcete ztrácet čas, tak si zde můžete stáhnout soubor s předvolbami Commanderu klávesnice, který když normálně otevřete, tak se vám všechny níže uvedené klávesy přidají, ale ostatní nastavení VoiceOveru zůstane nedotčené.

Podívejme se, co je ještě potřeba v Commanderu klávesnice nastavit, a jak si případně přidáte zkratky vlastní.

V Utilitě VoiceOver se přesuňte do kategorie „Commandery a vyberte kartu Klávesnice. Pokud Commander klávesnice už z dřívějška nemáte aktivovaný, tak jej zde“ zapněte příslušným zaškrtávacím políčkem, popřípadě jej lze kdykoliv zapnout či vypnout také zkratkou VO + Shift + K.

Dále zde můžete zvolit, které z kláves Alt se pro zkratky mají používat. Já používám pouze levý Alt, protože pravý Alt se mi v kombinaci s dalšími klávesami nemačká tak pohodlně.

Jak lze pomocí Commanderu klávesnice přiřadit ke klávesám akce si ukážeme na příkladu přidání klávesové zkratky pro spouštění skriptu, jenž přečte procenta a zbývající čas baterie, o němž jsem psal výše. Jako zkratkovou klávesu použijeme třeba velké písmeno „Q“. Skript tak poté bude možné spouštět zkratkou Alt + Shift + Q . Nicméně kdybychom jako zkratkovou klávesu použili malé nikoliv velké písmeno „q“, tak by výsledná zkratka byla pouze Alt + Q.

 1. V Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery přejděte na kartu Klávesnice.
 2. Téměř na konci okna najděte a stiskněte tlačítko Přidat, což vás přesune do tabulky dříve nastavených zkratek, kde nyní přibyl řádek pro naši novou zkratku. Konkrétně mělo by nás to přesunout přímo na buňku, kam můžeme ihned zadat požadovanou klávesu, tedy se Shiftem napíšeme velké písmeno „Q“, přestože VoiceOver nejspíš nic neohlásí, aby nám dal najevo, že můžeme klávesu ihned zadat.
 3. Přesuneme se doprava na vedlejší buňku, na níž VoiceOver ohlásí „Příkaz, tlačítko nabídky“, a stiskneme VO + mezerník, abychom otevřeli tuto nabídku, kde lze vybrat, co má naše zkratka provádět. Jsou tu různé kategorie příkazů VoiceOveru, ale nás nyní zajímá poslední podnabídka, tedy „Vlastní příkazy“, ze které vybereme „Spustit skript AppleScriptu …“. Měl by se otevřít klasický dialog pro otevření souboru, v němž najdeme a otevřeme náš soubor skriptu, jenž lze stáhnout z odkazu uvedeného výše. Tím je naše nová zkratka nastavena a okamžitě funkční.
  • Soubor skriptu, který zde vyberete, musí být trvale dostupný v daném umístění, protože je odtud načítán pokaždé, když zkratku vyvoláte. Dejte tedy pozor, aby toto umístění nebyla například složka Stahování, u které je pravděpodobné, že její obsah někdy vymažete.
  • Možná se vám stane, že nabídka pro zvolení příkazu nepůjde při vytváření zkratky rozbalit, ale když se přesunete na jiný řádek v tabulce zkratek, a potom zpět na tlačítko Příkaz, tak by už nabídka rozbalit měla jít.

Příklad užitečného nastavení Commanderu klávesnice

Některé z níže uvedených vlastních zkratek vám umožní používat příkazy VoiceOveru, které ve výchozím nastavení nemají žádnou zkratku, a jiné se snaží udělat práci s VoiceOverem pohodlnější, jednodušší a navíc vás při běžné práci zbaví nutnosti používat klávesy F1 až F12.

Pro úspornost je níže ve sloupci nadepsaném Klávesa u některých zkratek uvedeno znění ve stylu například: malé a velké „H“. To znamená, že v Commanderu klávesnice přidejte dvě zkratky, jednu, kde jako klávesu vepište malé písmeno „h“, a druhou, kde jako klávesu vepište velké písmeno „H“, což ve výsledku vytvoří dvě klávesové zkratky: Alt + H, a Alt + Shift + H, a přiřaďte jim odpovídající příkazy dle sloupce Příkaz.

KlávesaPříkazPoznámka
malé „a“Otevřít výběr aplikací (podnabídka Obecné)Pro otevření výběru aplikací sice již existuje výchozí zkratka VO + F1 + F1, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + A, mi přijde pohodlnější.
velké „A“Popsat otevřené aplikace (podnabídka Informace)Pro přečtení názvu aktuální aplikace sice již existuje výchozí zkratka VO + F1, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + Shift + A, mi s ohledem na předchozí vlastní zkratku rovněž přijde pohodlnější.
malé „w“Otevřít výběr oken (podnabídka Obecné)Pro otevření výběru oken sice již existuje výchozí zkratka VO + F2 + F2, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + W, mi přijde pohodlnější.
velké „W“Popsat okno (podnabídka Informace)Pro přečtení názvu aktuálního okna sice již existuje výchozí zkratka VO + F2, ale tato vlastní zkratka, čili Alt + Shift + W, mi s ohledem na předchozí vlastní zkratku rovněž přijde pohodlnější.
malé „q“Popsat položku jako aktivní bod 1 (podnabídka Aktivní body)Výše je vysvětleno, jak lze využít tento příkaz a funkci Aktivní body pro snadné čtení aktuálního času a data klávesovou zkratkou. Tato zkratka, čili Alt + Q, vám v takovém případě poté umožní kdykoliv zjistit aktuální čas a datum.
velké „Q“Spustit skript AppleScriptu: Řekni stav baterie (podnabídka Vlastní příkazy)Tato zkratka, čili Alt + Shift + Q, umožňuje kdykoliv zjistit procenta a zbývající čas baterie pomocí skriptu, o němž jsem psal výše.
<Snížit rychlost (podnabídka Řeč)Tato a následující zkratka umožňují jednoduše zpomalovat a zrychlovat řeč stisknutím Alt + znaménko menší než a Alt + Shift + znaménko větší než. Tyto znaménka se píšou dobře přístupnou klávesou nacházející se hned nad tabulátorem.
>Zvýšit rychlost (podnabídka Řeč)Viz předchozí poznámka.
malé a velké „H“Hledat další respektive předchozí nadpis (podnabídka Hledat)Pro přesun na další a předchozí nadpis sice již existují výchozí zkratky VO + Command + H a VO + Shift + Command + H, ale tyto vlastní zkratky, čili Alt + H, respektive Alt + Shift + H, mi přijdou pohodlnější. Jejich účelem je umožnit komfortní navigaci na webu i s vypnutou rychlou navigací. Obdobný účel plní také několik následujících zkratek.
+, ě, š, č, ř, žHledat další nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Tyto zkratky vám umožní jednoduše dopředně skákat po nadpisech, aniž byste museli zapínat rychlou navigaci.
1 až 6Hledat předchozí nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Tyto zkratky vám umožní jednoduše zpětně skákat po nadpisech, aniž byste museli zapínat rychlou navigaci.
malé a velké „L“Hledat další respektive předchozí odkaz (podnabídka Hledat)
malé a velké „V“Hledat další respektive předchozí navštívený odkaz (podnabídka Hledat)
malé a velké „J“Hledat další respektive předchozí ovládací prvek (podnabídka Hledat)
malé a velké „F“Hledat další respektive předchozí textové pole (podnabídka Hledat)
malé a velké „B“Hledat další respektive předchozí tlačítko (podnabídka Hledat)
malé a velké „C“Hledat další respektive předchozí zaškrtávací políčko (podnabídka Hledat)
malé a velké „R“Hledat další respektive předchozí skupinu přepínačů (podnabídka Hledat)
malé a velké „T“Hledat další respektive předchozí tabulku (podnabídka Hledat)
malé a velké „X“Hledat další respektive předchozí seznam (podnabídka Hledat)
malé a velké „O“Hledat další respektive předchozí orientační bod (podnabídka Hledat)
malé „d“Otevřít kontrolu textu (podnabídka Obecné)Více o funkci kontrola textu se dozvíte zde.
male „g“Spustit skript AppleScriptu: Přelož poslední slovo (podnabídka Vlastní příkazyPřeloží poslední VoiceOverem vyslovené slovo z angličtiny do češtiny nebo naopak pomocí zde popsaného skriptu.
velké „G“Spustit skript AppleScriptu: Přelož označený text (podnabídka Vlastní příkazyPřeloží označený text z angličtiny do češtiny nebo naopak pomocí zde popsaného skriptu.
velké „S“Přečíst vybraný text nebo položku (podnabídka Obecné)To samé dělá VO + F6 .
malé „i“Zapnout nebo vypnout souřadnice řádku a sloupce v tabulce (podnabídka Web)Tímto lze během procházení tabulek rychle zapnout nebo vypnout ohlašování čísla aktuálního řádku a sloupce, což je někdy nadbytečná informace, ale jindy zase pomůže s orientací v tabulce.
velké „I“Přepnout interaktivitu tabulky (podnabídka Web)Tímto příkazem můžete přepnout, aby tabulka, na které stojíte, a také její buňky vyžadovaly zanoření pomocí VO + Shift + šipka dolů k procházení jejich položek. Tento režim usnadňuje navigaci ve složitých tabulkách, protože se pak lze pomocí VO + šipka doprava nebo doleva pohybovat po sloupcích tabulky, kdežto v normálním režimu byste se pohybovali rovnou po vnitřních položkách sloupců.
malé „p“Přečíst aktuální stránku v oblasti posuvu (podnabídka Navigace)To samé dělá gesto klepnutí třemi prsty, ale výchozí klávesová zkratka neexistuje.
velké „P“Popsat položku v kurzoru VoiceOver (podnabídka Informace)To samé dělá VO + F3 .
malé „k“Zapnout nebo vypnout sledování kurzoru (podnabídka Obecné)To samé dělá VO + Shift + F3 .
velké „K“Přesunout zaměření z klávesnice na kurzor VoiceOver (podnabídka Navigace)To samé dělá VO + Command + F4 .
velké „M“Přesunout ukazatel myši na kurzor VoiceOver (podnabídka Navigace)To samé dělá VO + Command + F5 .
male „y“Přeskočit na položku na aktivním bodu 2 (podnabídka Aktivní body)Funkce Aktivní body je vysvětlena výše. Jelikož na české klávesnici nefungují všechny výchozí zkratky pro práci s aktivními body, tak je nutné vytvořit vlastní zkratky například takto.
velké „Y“Popsat položku jako aktivní bod 2 (podnabídka Aktivní body)Viz předchozí poznámka.

Commander rychlé navigace

Commander rychlé navigace umožňuje vyvolávat příkazy a jiné akce stisknutím jediné klávesy, čili nemusíte s ní držet Alt jako u Commanderu klávesnice. Naproti tomu ale musíte mít zapnutou rychlou navigaci, což provedete kdykoliv současným stiskem šipky doleva a doprava.

Dále musíte v Utilitě VoiceOver, v kategorii Commandery, na kartě Rychlá navigace, zaškrtnout volbu „Zapnout rychlou navigaci na webových stránkách pomocí jediné klávesy“. Nenechte se zmást, že to funguje jen na webových stránkách, ve skutečnosti to funguje i jinde.

Ve výchozím stavu Commander rychlé navigace nějaké klávesy přiřazené už má. Jedny z nich jsou číselné klávesy pro skákání po nadpisech úrovně 1 až 6, avšak tyto klávesy jsou přiřazeny, jakoby počítaly s anglickou klávesnicí, takže na české klávesnici nefungují úplně dobře. Například pro skočení na následující nadpis nestačí stisknout samotnou číselnou klávesu, ale musíte k ní přidat ještě Shift. Toto ne zcela ideální chování proto může být důvodem pro změnu těchto výchozích kláves.

Jestli se s přenastavováním Commanderu rychlé navigace nechcete trápit, tak si zde můžete stáhnout soubor s předvolbami Commanderu rychlé navigace, který když normálně otevřete, tak se vám klávesy přenastaví tak, aby skákání po nadpisech fungovalo správně a přidá se vám ještě pár dalších šikovných kláves popsaných níže, ale ostatní nastavení VoiceOveru zůstane nedotčené.

Pokud si ale chcete klávesy nastavit podle svého gusta, tak to uděláte takto:

 1. Stiskněte tlačítko „Přiřadit příkazy“, které se nachází rovněž na kartě Rychlá navigace.
 2. Otevře se okno, v němž stiskněte tlačítko nazvané „Šipky modifikační klávesa, vyskakovací tlačítko“. Rozbalí se nabídka, kde je třeba vybrat položku Klávesy. Poté už můžete v tomto okně přidat vlastní klávesy a přiřadit je k příkazům podle stejného principu, jako je popsáno výše pro Commander klávesnice.

Příklad užitečného doplnění nastavení Commanderu rychlé navigace

Pro úspornost je níže ve sloupci nadepsaném Klávesa u některých zkratek uvedeno znění ve stylu například: malé a velké „Y“. To znamená, že v Commanderu rychlé navigace přidejte dvě zkratky, jednu, kde jako klávesu vepište malé písmeno „y“, a druhou, kde jako klávesu vepište velké písmeno „Y“, což ve výsledku vytvoří dvě klávesové zkratky fungující při zapnuté rychlé navigaci: samotné Y, a Shift + Y . Těmto dvěma zkratkám přiřaďte příslušné příkazy dle sloupce Příkaz.

Níže uvedený příklad zahrnuje pouze doplnění výchozího nastavení Commanderu rychlé navigace, čili z důvodu stručnosti tam nejsou uvedeny výchozí zkratky jako písmena pro skákání po nadpisech, odkazech tabulkách atd.

KlávesaPříkazPoznámka
+, ě, š, č, ř, žHledat další nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Ve výchozím nastavení tyto příkazy v Commanderu rychlé navigace sice již existují, ale jsou přiřazeny ke klávesám, které nejsou vhodné pro české ale pro anglické rozložení klávesnice, takže je nutné klávesy přenastavit takto.
1 až 6Hledat předchozí nadpis úrovně 1 až 6 (podnabídka Hledat)Ve výchozím nastavení tyto příkazy v Commanderu rychlé navigace sice již existují, ale jsou přiřazeny ke klávesám, které nejsou vhodné pro české ale pro anglické rozložení klávesnice, takže je nutné klávesy přenastavit takto.
malé a velké „O“Hledat další respektive předchozí orientační bod (podnabídka Hledat)
malé a velké „Y“Hledat další respektive předchozí sloupec (podnabídka Hledat)Pro přesun na další a předchozí sloupec tabulky sice již existují výchozí zkratky VO + Command + Y a VO + Shift + Command + Y, ale pohodlnější jsou tyto vlastní zkratky, čili pouze Y, respektive Shift + Y.
malé a velké „W“Hledat další respektive předchozí webový bod (podnabídka Hledat)Zde se dozvíte, jak vám webové body mohou usnadnit navigaci na webu.
malé „q“Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou (podnabídka Web)Výše popisuji, co to znamená, a kdy se to může hodit.

Nastavení klávesových zkratek systému a aplikací

Na Macu lze snadno přenastavit nebo přidat vlastní klávesové zkratky nejen pro příkazy týkající se systému, třeba přepínání jazyka klávesnice, ale na stejném místě můžete nastavit také zkratku pro kterýkoliv příkaz, který najdete v řádku nabídek jakékoliv aplikace.

Důvodem pro změnu klávesové zkratky může být mimo jiné fakt, že pár méně častých výchozích zkratek nefunguje na české klávesnici. Příčinou je, že používají speciální symboly, a Apple či jiný vývojář je dosud nepřizpůsobil českému rozložení klávesnice. Jedná se například o zkratky pro změnu zarovnání textu v aplikacích Mail, TextEdit nebo v Pages, nikoliv však v Microsoft Word, kde se pro zarovnání textu používají nestandardní zkratky, nejspíš aby byly podobné těm na Windows, díky čemuž paradoxně fungují.

Klávesové zkratky lze nastavovat v Předvolbách systému, v části Klávesnice, na kartě Zkratky. Ukážeme si, jak zde přidat například zkratku pro rychlé přidávání záložek v textu pro aplikaci Pages, protože příkaz pro přidávání záložek v Pages žádnou výchozí zkratku nemá.

 1. Přesuňte se v tabulce „Kategorie zkratek“ na řádek „Zkratky aplikací“. Vedle této tabulky se pak zobrazí druhá tabulka se všemi doposud přidanými zkratkami aplikací, a novou zkratku přidáte tlačítkem Přidat nacházejícím se za ní.
 2. Otevře se dialogové okno, kde vyberte aplikaci, v níž má zkratka fungovat, tedy Pages. V dalším políčku zadejte název příkazu, který ke zkratce chcete přiřadit, přesně tak, jak se jmenuje tento příkaz v řádku nabídek, v našem případě tedy „Záložka“. Poté přejděte na položku nazvanou „Klávesová zkratka: upravitelný text“, a stiskněte klávesovou kombinaci, která vám vyhovuje. Například Command + Shift + B, aby to ladilo s ostatními podobnými zkratkami v aplikaci Pages.
 3. Zda jste vlastní klávesovou zkratku přidali správně si můžete ověřit, když se v Pages podíváte do řádku nabídek a rozbalíte nabídku Přidat, kde by nyní u příkazu Záložka měla být uvedena vaše nová zkratka.

Užitečné aplikace

VLC

Bezplatný přehrávač video i audio souborů s přehlednějším ovládáním než iTunes, avšak nabízí i pokročilé funkce jako zrychlení nebo zpomalení přehrávání. Podporuje širokou škálu video a audio formátů a titulků.

Při přítomnosti titulků je však VoiceOver bohužel nepředčítá, jako to umí například iOS aplikace nPlayer Lite, která titulky dokáže číst nahlas i zobrazovat na braillském řádku.

ForkLift

Přístupný pokročilý správce souborů připomínající Total Commander na Windows. Jiný podobný a přístupný správce souborů pro Mac je případně Commander One Pro, jenž má i bezplatnou verzi nazvanou pouze Commander One.

Forklift umožňuje pracovat se zazipovanými soubory a jinými archivy jakoby to byly složky, takže je není nutné klasicky rozbalovat, když si je chcete prohlédnout nebo z nich něco potřebujete překopírovat. Dále při prohledávání souborů může prohledávat také obsah archivů.

Podporuje připojení k FTP serverům, jiným počítačům, síťovým diskům a další typy připojení a pomocí funkce Disklet umožňuje tato vzdálená umístění připojit také jako místní disk, takže s nimi můžete pracovat i pomocí Finderu jako s klasickými složkami.

Užitečné dále je, že soubory otevřené přímo ze vzdáleného serveru automaticky nahrává zpět na daný server, když je přeuložíte, takže nemusíte stále kopírovat soubory mezi serverem a místním diskem.

TextMate

Poměrně dobře přístupný, bezplatný a pokročilý ale snadno ovladatelný textový editor prostého textu s anglickým rozhraním.

Dokáže správně načítat textové soubory vytvořené na Windows, které používají jiné kódování konců řádků a nenačítají se dobře v aplikaci TextEdit. Nebo je naopak možné pomocí TextMate přeuložit textový soubor a vybrat požadované kódování konců řádků, aby se tento soubor správně načítal v Poznámkovém bloku na Windows.

Umožňuje hledat a nahradit text ve více souborech najednou a nabízí několik funkcí pro urychlení navigace v textu, například záložky uvnitř textu nebo zabalování bloků textu.

Obsahuje různá rozšíření pro usnadnění psaní kódu v HTML a mnoha jiných jazycích. Umí generovat HTML ze zápisu Markdown a poměrně snadno tak vytvářet například HTML emaily nebo statické webové stránky.

Calibre

Bezplatná aplikace pro správu, čtení, editaci a konverzi elektronických knih a jiných dokumentů.

Calibre sice není plně přístupný, ale s pomocí pár triků lze dobře použít alespoň pro převádění mezi mnoha formáty elektronických knih a dokumentů jako EPUB, MOBI, PDF, HTML, DOCX, RTF, TXT, DAISY a dalších. Můžete si tedy například převést jakýkoliv PDF dokument do formátu HTML, který lze zobrazit jako webovou stránku v Safari, a využít tak lepších možností navigace a označování textu, než které jsou na Macu k dispozici při prohlížení souborů PDF.

Adobe Acrobat Reader DC

Bezplatný a přístupný prohlížeč PDF souborů podporující tagované dokumenty a obsahující nástroje pro přístupnost, které umožňují lépe přečíst některé PDF soubory, které jsou v aplikaci Náhled více rozpadlé.

Bohužel ale stále nepodporuje navigaci v dokumentu skákáním po nadpisech, odkazech, obrázcích, tabulkách a dalších typech položek.

Type2phone

Placený nástroj umožňující používat klávesnici počítače, jakoby to byla Bluetooth klávesnice, a ovládat tak z Macu například připojený iPhone nebo zařízení s Androidem.

Při připojení k ovládanému zařízení je dobré na Macu vypnout VoiceOver, aby klávesy počítače v co možná největší míře ovládaly skutečně toto zařízení a nikoliv VoiceOver na Macu. Nicméně například Ctrl + Alt + mezerník pro aktivaci položky na připojeném iPhonu stejně nemusí fungovat, protože se místo toho může vyvolávat zkratka Ctrl + mezerník na Macu, která přepíná jazyk klávesnice. Aktivovat položky na iPhonu v takovém případě musíte se zapnutou rychlou navigací současným stiskem šipky nahoru a dolů.

V předvolbách aplikace, které otevřete z řádku nabídek přes Type2phone > Preferences, je dále potřeba na kartě Devices zaškrtnout volbu „Forward unmapped keyboard shortcuts (advanced users)“, aby na iPhonu začaly fungovat některé další zkratky jako Ctrl + Alt + M pro přesun do stavového řádku nebo Ctrl + Alt + Shift + M pro akci poklepání a podržení prstu na obrazovce. Caps lock jako klávesa VO na připojeném zařízení nefunguje, je potřeba používat Ctrl + Alt.AppleInfovoxKlávesové zkratkyMacmacOS/OS XMicrosoftMicrosoft WordPříručkySiriTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...