Příkazy pro Siri s českými překlady

Tento článek je poměrně vyčerpávajícím přehledem příkazů pro virtuální asistentku Siri, která umožňuje ovládat zařízení značky Apple pomocí hlasu. Uvedené příkazy platí především pro mobilní telefony iPhone, ale většina z nich funguje také na dalších Applovských zařízeních jako je Mac nebo iPad. Jedná se o soupis příkazů vycházející hlavně z poznámek Stanislava Jílka, který je však doplněn o další užitečné povely, uspořádán a strukturován pomocí nadpisů. Na tomto odkazu je možné zdejší soupis stáhnout také v podobě wordového dokumentu.

Apps & App Store = Aplikace a App Store

Open Safari = Otevři/spusť Safari

Take a photo = Pořídit fotku

Open NewYorkTimes.com = Otevři NewYorkTimes.com

Download Facebook = Stáhnout Facebook

Search for cooking apps = Vyhledat aplikace pro vaření

Device Control & Settings = Ovládání a nastavení zařízení

Open the VoiceOver settings = Otevři nastavení pro VoiceOver

Open the Keyboard settings = Otevři nastavení pro klávesnici (Podobně lze otevírat i další sekce Nastavení)

Increase brightness = Zvýšit jas displeje

Minimum brightness = Minimální jas displeje

Enable Wi-Fi = Zapnout Wi-Fi

Disable Wi-Fi = Vypnout Wi-Fi

Enable Bluetooth = Zapnout Bluetooth

Enable Airplane mode = Zapnout režim Letadlo

Enable Night Mode = Zapnout noční režim

Enable Do Not Disturb = Zapnout režim Nerušit

Hold my calls = Přidrž mé hovory

Enable Cellular Data = Zapnout mobilní data

Enable Low Power Mode = Zapnout režim nízké spotřeby

Enable VoiceOver = Zapnout VoiceOver

Enable Invert colours = Zapnout inverzi barev

Is Wi-Fi enabled? = Je Wi-Fi zapnuto?

Open the Notifications settings = Otevřít nastavení Oznámení

Contacts & Calls = Kontakty a volání

Thomas is my brother = Thomas je můj bratr

Learn to pronounce my name = Nauč se vyslovovat mé jméno

Call me King = Nazývej mě/Říkej mi King

That’s not how you say Samantha Black = To není jako říct Samantha Black

Show Samantha Black = Ukaž Samanthu Black

Where is my sister? = Kde je má sestra?

Locate my sister = Najdi mou sestru

Is my wife home? = Je má žena doma?

When is Samantha’s birthday? = Kdy jsou narozeniny Samanthy?

How old is my girlfriend? = Jak stará je moje přítelkyně?

Find my brother’s number = Najdi číslo mého bratra

Call my sister = Zavolej mou sestru

Call my sister on speakerphone = Zavolej mou sestru na hlasitý telefon

Call my sister and put it on speaker = Zavolej mou sestru a měj hlasitý reproduktor

Call Samantha mobile = Volej na mobil od Samanthy

Call 408 555 1212 = Volej/vytoč 408 555 1212

Call the nearest cinema = Zavolej/Vytoč nejbližší kino

Get my call history = Ukaž mou historii volání

Redial my last number = Opakované volání mého posledního čísla

Any missed calls? = Nějaké zmeškané hovory?

Call back my last missed call = Volej zpět můj poslední zmeškaný hovor

When did my sister call me? = Kdy mi volala moje sestra?

Any new voicemail? = Nějaká nová hlasová zpráva?

Play me my latest voicemail = Přehraj mi mou poslední hlasovou zprávu

Play voicemail from Samantha = Přehraj hlasovou zprávu od Samanthy

Whose phone is this? = Čí je to telefon?

FaceTime = FaceTime

FaceTime call to Samantha = FaceTime volej Samanthu

FaceTime Audio call to Samantha = FaceTime hlasitý hovor Samantě

Messaging = Zprávy

Show me my messages = Ukaž mi mé zprávy

Show me new messages from John Black = Ukaž mi nové zprávy od Johna Blacka

Text John Black I’m in a meeting = Napiš Johnovi Blackovi Jsem na schůzce

Review it = Zkontroluj to (Umožňuje zkontrolovat zprávu před odesláním)

Change it = Změň to (Umožňuje změnit zprávu, když se Siri zeptá, zda je zpráva připravena k odeslání)

Add to the message = Přidat do zprávy (Umožňuje přidat další text do rozepsané zprávy, když se Siri zeptá, zda je zpráva připravena k odeslání)

Reply = Odpověď (Tímto příkazem můžete odpovědět na přijatou zprávu rovnou ze zamknuté obrazovky)

E-mail = Email

Check email = Zkontroluj email

Read my last email = Přečti mi poslední email

Any new email from John Doe = Nějaký nový email od Johna Doe

Show me the email from John Doe yesterday = Ukaž mi email od Johna Doe ze včerejška

Send an email to John Doe Protocol = Odešli email pro Johna Doe Protocol

Calendar = Kalendář

Add a meeting = Přidat schůzku

Schedule an event Party in New York Wednesday at 10 PM = Naplánovat událost Párty v New Yorku ve středu 22:00

Schedule a meeting at 10 PM Wednesday for 15 minutes = Naplánovat schůzku ve 22:00 ve středu na 15 minut

Create a recurring event every Monday at 9 AM called Team meeting = Vytvoření opakované události každé pondělí v 9:00 s názvem Pracovní schůzka

Set up a meeting with Thomas for tomorrow at 9 AM = Nastavit schůzku s Thomasem na zítra v 9:00 hod.

Set up a meeting with Thomas for tomorrow at New York Café = Nastavit schůzku s Thomasem na zítra v New York Café

Read Calendar = Přečti kalendář

Show me my next appointment = Ukaž mi mou další schůzku

Where is my next meeting? = Kde je moje další schůzka?

Show me the appointments for this afternoon = Ukaž mi jednání na dnešní odpoledne

What does my calendar look like on Monday = Jak vypadá můj kalendář na pondělí

When am I meeting with Samantha Black? = Kdy mám schůzku se Samanthou Black?

Cancel my Party in New York event from tomorrow = Zruš mou schůzku v New Yorku událost od zítra

Cancel my event with Samantha Black = Zruš mou událost se Samanthou Black

Move my Monday meeting with Samantha to 3 o’clock = Přesuň mou pondělní schůzku se Samanthou na 15.00

Reminders = Připomínky

Add a reminder = Přidat připomínku

Tip

Když otevřete aplikaci Poznámky, Mail, Safari, Mapy, Zprávy, Kontakty, Kalendář nebo Podkasty, ale funguje to i v dalších aplikacích, tak můžete požádat Siri o připomenutí aktuální zobrazené položky, například otevřeného emailu, následujícím způsobem:

Remind me about this in one hour = Připomeň mi tohle za jednu hodinu

 

Remind me to wash the car = Připomeň mi umýt auto

Remind me to wash the car in 4 hours = Připomeň mi umýt auto za 4 hodiny

Remind me on Friday at 10 PM to wash the car = Připomeň mi v pátek ve 22:00 umýt auto

Add Milk to the Grocery list = Přidej mléko do nákupního seznamu

Remind me to wash the car when I leave home today = Připomeň mi, že mám umýt auto, když dnes odjedu z domu

Remind me to buy milk next time I’m here = Připomeň mi koupit mléko až tady budu příště

Remind me to wash the car every second week = Připomeň mi umýt auto každý druhý týden

Delete the reminder wash the car = Smaž připomínku umýt auto

Create a list Grocery = Vytvoř nákupní seznam

Show me my Grocery list = Ukaž mi můj nákupní seznam

Notes = Poznámky

Note 12 Dollars for pizza = Poznamenej si 12 dolarů za pizzu

Show me my notes = Ukaž mi mé poznámky

Show me my note Shopping list = Ukaž mi mou poznámku Nákupní seznam

Show me my notes from yesterday = Ukaž mi mé poznámky ze včerejška

Alarms = Budík

Set an alarm in 12 Minutes = Nastav buzení za 12 minut

Wake me up at 6 o’clock = Vzbuď mě v 6 hodin

Alarm 6 o’clock = Budík 6 hodin

Set an alarm about car wash in 15 minutes = Nastav budík ohledně mytí auta za 15 minut

Wake me up every Monday 6 o’clock = Vzbuď mě každé pondělí v 6 hodin

Change my Work alarm to 6 AM = Změň můj pracovní budík na 6 hodin

Rename the alarm for 6 AM to Good Morning = Přejmenuj budík v 6 ráno na Dobré ráno

Enable my 6 o’clock alarm = Aktivuj můj budík v 6 hodin

Enable my Good Morning alarm = Aktivuj můj budík „Dobré ráno“

Enable all alarms = Aktivuj všechny budíky

Delete all alarms = Smaž všechny budíky

Show me my alarms = Ukaž mi moje budíky

Timer = Minutka/Časovač

Timer 5 minutes and 30 seconds = Časovač/Odpočítej 5 minut a 30 sekund

Set a timer for 5 minutes and 30 seconds = Nastav časovač na 5 minut a 30 sekund

Countdown 20 minutes and 30 seconds = Odpočítej 20 minut a 30 sekund

Pause the timer = Přeruš odpočítávání

Resume the timer = Obnov odpočítávání (odpočet bude pokračovat)

Change the timer to 10 minutes = Změň časovač na 10 minut

Check the timer = Zkontroluj časovač

Show the timer = Ukaž časovač

Remove the timer = Smaž časovač (nastaví časovač na začátek posledně zadaného času)

Weather = Počasí

What’s the weather like? = Jaké je počasí?

Do I need an umbrella for tomorrow? = Potřebuji na zítra deštník?

Is there is a chance of rain tomorrow? = Je zítra možnost deště?

What’s the temperature outside? = Jaká je venku teplota?

What’s the perceived temperature outside? = Jak vnímáš venkovní teplotu?

What’s the dew point outside? = Jaký je venku rosný bod?

What’s the current dew point? = Jaký je aktuální rosný bod?

Is it windy outside? = Je venku větrno?

What’s the pressure outside? = Jaký je venku tlak?

What’s the visibility outside? = Jaká je venku viditelnost?

What is the KP Index? = Jaký je KP index?

How humid is it outside? = Jaká je venku vlhkost?

When is the sunset? = Kdy je západ slunce?

When is the sunset tomorrow? = Kdy je západ slunce zítra?

When is the sunset in New York? = Kdy je západ slunce v New Yorku?

When is the sunset tomorrow in New York? = Kdy je zítra v New Yorku západ slunce?

Translation = Překlad

Translate car from English to Spanish = Přelož auto z angličtiny do španělštiny

Definitions & Search = Definice a vyhledávání

Define airplane = Definuj letadlo

Decisions & Random = Rozhodování a náhoda

Flip a coin = Hodit mincí (tzv. panna nebo orel)

Pick a card = Vyber kartu

Roll a die = Hoď kostkou

Random number = Náhodné číslo

Random number between 1 and 10 = Náhodné číslo mezi 1 a 10

Conversion = Převody jednotek a měn

Convert 15 euros to Czech crowns = Převeď 15 eur na české koruny

What’s 2330 dollars in euros? = Kolik je 2330 dolarů v eurech?

What are 130 miles in yards? = Kolik je 130 mil v yardech?

Convert 130 minutes to hours = Převeď 130 minut na hodiny

Mathematics = Matematika

Square root of 9? = Odmocnina z 9?

What’s 9 plus 53? = Kolik je 9 plus 53?

What is 244 plus 5%? = Kolik je 244 plus 5%?

What is 1 percent of 53? = Kolik je 1 procento z 53?

What’s 1 percent of 9 plus 53? = Kolik je 1 procento z 9 plus 53?

Time & Date calculation/Čas a výpočet data

Which day is the 28th of September? = Který den připadá na 28. září?

What date is 90 days before the December 17? = Jaké datum je 90 dnů před sedmnáctým prosincem?

What year is 7 years before 2016? = Jaký rok je 17 let před rokem 2016?

What day was 90 days ago? = Jaký den byl před 90-ti dny?

How many years until 2049? = Kolik let zbývá do roku 2049?

How many years until the year 2049? = Kolik let zbývá do roku 2049?

How many days until Easter? = Kolik dnů zbývá do Velikonoc?

What is 1 minute and 17 seconds in minutes? = Kolik je 1 minuta a 17 sekund v minutách?

What are 33 seconds plus 1 minute and 17 seconds? = Kolik je 33 sekund plus 1 minuta a 17 sekund?

Notifications = Oznámení

Read my notifications = Přečti má oznámení

Social Apps = Sociální sítě/aplikace

Post to Facebook I’m eating a sandwich = Přidat na Facebook Jím sendvič

Tweet with my location very hot here = Tweet s mou polohou Je tady velké horko

Show me the latest tweets = Ukaž mi poslední tweety

Show me tweets from Apple = Ukaž mi tweety od Applu

Maps & Navigation = Mapy a Navigace

Map of Paris, France = Mapa Paříže, Francie

Show me the traffic = Ukaž mi provoz

Show me the traffic in New York = Ukaž mi provoz v New Yorku

Navigate to New York by car = Naviguj do New Yorku autem

Navigate to Samantha by car = Naviguj k Samantě autem

How do I get to the corner of 30th and Lincoln? = Jak se dostanu na roh třicáté a Lincolnovy?

Take me home = Naveď mě domů

How long would it take to drive home? = Jak dlouho by trvala cesta domů?

Stop navigation = Zastavit navigování

How far is New York from Boston = Jak daleko je New York od Bostonu

What are some attractions around here? = Jaké jsou zajímavosti v okolí?

Where is Big Ben? = Kde je Big Ben?

Is the Central Park open now? = Je Central Park nyní otevřen?

Distance between here and New York? = Vzdálenost mezi mnou a New Yorkem?

What is my elevation? = Jaká je má nadmořská výška?

Where are we? = Kde jsme?

Show me the nearest restaurant on map = Ukaž mi na mapě nejbližší restauraci

Find my iPhone = Najít iPhone

Where are you? = Kde jsi?

Where is my iPhone? = Kde je můj iPhone?

Time = Čas/Hodiny

Current time? = Aktuální čas

What is the time at home? = Jaký je čas doma?

What time is it in London? = Jaký je čas v Londýně?

What is the time zone in London? = Jaká je v Londýně časová zóna?

Knowledge = Znalosti

How far away is the moon? = Jak daleko je měsíc?

What is the population of India? = Kolik obyvatel má Indie?

Spell necessary = Vyhláskuj necessary

How many calories in a bagel? = Kolik kalorií je v housce?

How long do dogs live? = Jak dlouho žijí psi?

How many teeth does a dog have? = Kolik zubů má mít pes?

What is the definition of airplane? = Jaká je definice letadla?

Web search = Webový vyhledávač

Search the web for iPhone = Najdi iPhone na webu

Search for news about Apple = Najdi novinky o Applu

Search Wikipedia for iPhone = Vyhledej iPhone na Wikipedii

Wikipedia Grand Canyon = Wikipedia Grand Canyon

Search WolframAlpha for Pink Floyd = Najdi Pink Floyd přes vyhledávač WolframAlpha

Find pictures of House = Najdi fotky sněmovny

Show me pictures of cuddly kittens = Ukaž mi obrázky roztomilých koťat

Show me videos of cuddly kittens = Ukaž mi videa roztomilých koťat

Am I eligible for an iPhone upgrade? = Mám nárok na upgrade iPhonu?

Restaurants

Find a Starbucks = Najdi Starbucks

Good Mexican restaurants around here = Dobré Mexické restaurace v okolí

Make a reservation at a romantic Italian restaurant tonight at 7 PM Zajisti rezervaci v romantické italské restauraci na dnes večer v 19:00 hod.

Show me the reviews for Alexander’s Steakhouse in in Cupertino = Ukaž mi hodnocení na Alexander’s Steakhouse ve městě Cupertino

Music = Hudba

Play some music = Pusť nějakou hudbu

Previous song = Předchozí skladba

Next song = Další skladba

Skip = Přeskočit

Pause this song = Zastavit tuto skladbu

Play this song from the beginning = Pustit tuto skladbu od začátku

Repeat this song = Opakovat tuto skladbu

Play Mockingbird by Eminem = Hrej Mockingbird od Eminema

Play Mockingbird by Eminem after this song = Mockingbird od Eminema hrej po téhle skladbě

Play the newest song by Eminem = Hrát nejnovější skladbu od Eminema

Play top 10 songs from 2014 = Hrej nejlepších 10 písní roku 2014

Listen to the Only Revolutions album = Poslouchat album Only Revolutions

Listen to Eminem = Poslouchat Eminema

Play some hip-hop = Hrát nějaký hip-hop

Play chill playlist = Hrát chill playlist

Shuffle my chill playlist = Zamíchej můj chill playlist

Play the rest of this album = Hrej zbytek tohoto alba

What’s this song? = Co je to za písničku? (Siri vám řekne název aktuální skladby přehrávané z vašeho zařízení, nebo použije Shazam pro rozpoznání cizí hudby, která hraje ve vašem okolí.)

Who sings this? = Kdo to zpívá?

I like this song = Líbí se mi tato píseň

Rate this song with 1 star = hodnotit tuto píseň jednou hvězdičkou

Play more like this = Hrát další podobné

Play Beats 1 = Hrát Beats 1

Podcasts

Play podcasts = Přehrát podcasty

Play Apple Keynote podcast = Přehrát podcast Apple Keynote

Skip 30 seconds back = Přeskočit 30 sekund zpět

Skip 30 seconds forward = Přeskočit 30 sekund vpřed

Movies & Cinema = Filmy a kino

Can you recommend a movie? = Můžete doporučit film?

What is the movie The Angry Birds Movie about? = Jaký je film Angry Birds a o čem je?

When was The Angry Birds Movie released? = Kdy byl film Angry Birds uvolněn?

Who acted in The Angry Birds Movie? = Kdo hrál ve filmu Angry Birds?

Movies with Scarlett Johansson = Filmy se Scarlett Johansson

Best family movies? = Nejlepší rodinné filmy?

How are the ratings for The Angry Birds Movie? = Jaká jsou hodnocení pro film Angry Birds?

Play the trailer for The Angry Birds Movie = Přehrej trailer k filmu Angry Birds.

Books = Knihy

Find books by Charles Dickens = Najdi knihy Charlese Dickense

People & Relationships = Lidé a vztahy

How old is Charlie Sheen? = Jak starý je Charlie Sheen?

Is Charlie Sheen still alive? = Je Charlie Sheen stále naživu?

How tall is Charlie Sheen? = Jak vysoký je Charlie Sheen?

Where was Charlie Sheen born? = Kde se Charlie Sheen narodil?

Who is Charlie Sheen married to? = S kým je Charlie Sheen ženatý?

Who wrote Harry Potter? = Kdo napsal Harryho Pottera?

Who invented the iPhone? = Kdo vynalezl iPhone?

Photos = Fotky

Show all my photos = Ukaž všechny moje fotky

Show my favorite photos = Ukaž mé oblíbené fotky

Show me my photos of today = Ukaž mi mé dnešní fotky

Show me my photos from New York = Ukaž mi mé fotky z New Yorku

Sports = Sportování

Results from Liverpool last game? = Výsledky z posledního zápasu Liverpoolu?

When is the next Liverpool game? = Kdy je další zápas Liverpoolu?

HomeKit

I’m home = Jsem doma

Dinner party = Večerní párty

Turn the lights blue = Zapni modrá světla/modré osvětlení

Turn off the radio = Vypnout rádio

Set the brightness of the downstairs lights to 50% = Nastavit jas osvětlení v přízemí na 50%

Dim the lights = Ztlumit osvětlení

What is the temperature in living room? = Jaká je teplota v obývacím pokoji?

Lock the front door = Zamknout přední dveře

Open the garage = Otevřít garáž

Flights = Lety

What aeroplanes are overhead? = Jaká letadla jsou nade mnou? (Není k dispozici ve všech zemích)

Stocks = Akcie

What’s the Apple stock price? = Jaká je cena akcií Apple?

Funny = Vtipné

What is 1 million divided by 0? = Kolik je 1 milión děleno nulou?

What is infinity times infinity? = Kolik je nekonečno krát nekonečno?

Rock scissors paper = Kámen nůžky papír

Siri make me a sandwich = Siri, udělej mi sendvič

Tell me a joke = Řekni mi vtip

Sing me a lullaby = Zazpívej mi ukolébavku

Guess what = Hádej co

Sing me a song now = Zazpívej mi teď píseň

Why is your name Siri? = Proč se jmenuješ Siri?

When is your birthday? = Kdy máš narozeniny?

What’s your favourite animal? = Jaké je tvé oblíbené zvíře?

What color is your hair? = Jakou barvu mají tvé vlasy?

How much do you weigh? = Kolik vážíš?

Are you fast? = Jsi rychlá?

Can you see me? = Vidíš mě?

Do you think I look fat in this? = Myslíš si, že v tom vypadám tlustě?

Will you marry me? = Vezmeš si mě?

May the force be with you = Nechť tě síla provází

Can I buy you a drink? = Mohu ti koupit drink?

Are you there? = Jsi tam?

What are you doing? = Co děláš?

When do you sleep? = Kdy spíš?

How do you look? = Jak vypadáš?

How is it to be you? = Jaké je být tebou?

Do you have a boyfriend? = Máš přítele?

Have you seen Star Wars? = Viděl jsi Hvězdné války?

What is your favourite colour? = Jaká je tvá oblíbená barva?

What are you going to be for Halloween? = V čem půjdeš na Halloween?

What does the fox say? = Co říká liška?

Who let the dogs out? = Kdo pustil psy ven?

Why are fire trucks red? = Proč jsou hasičské vozy červené?

Why did the chicken cross the road? = Proč kuře přešlo silnici?

What is the meaning of life? = Jaký je smysl života?

Is there a God? = Je tam bůh? / Existuje bůh?

When is the end of the world? = Kdy je konec světa?

What’s the best phone? = Jaký je nejlepší telefon?

Can I borrow some money? = Mohu si půjčit nějaké peníze?

Rap = Rap

Beatbox = Beatbox

Knock Knock = klep klep (je tím myšlen dvojitý poklep.

OK Google = OK Google

Hey Cortana = Hey Cortana

Shut up! = Buď potichu! / Drž hubu!

Thank you = Děkuji

You’re the best = Jsi nejlepší

Blah blah blah = blá blá blá

How many languages do you speak? = Kolika jazyky mluvíš?AppleHlasové ovládáníiOSiPadiPhoneMacmacOS/OS XSiriTipy


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...