Slabiny v přístupnosti macOS

AppleApple NumbersApple PagesMacmacOS/OS XMicrosoftMicrosoft ExcelMicrosoft WordTextové editoryVoiceOver

Cílem tohoto článku je poukázat na zásadní nedostatky v přístupnosti systému macOS a pomoci tak v rozhodnutí potenciálním uživatelům, kteří zvažují koupi Macu. Článek se zaměřuje na přístupnost textových a tabulkových procesorů a prohlížečů PDF dokumentů, jelikož to považuji za nejzrádnější oblast systému macOS.

Následující body zachycují stav v době publikace tohoto článku a jedná se o vlastnosti a funkce, které odečítače JAWS nebo NVDA na Windows podporují, ale macOS a VoiceOver je postrádá.

Apple Pages

 • Rychlé skákání po nadpisech jde jen pomocí rotoru nikoliv přes přímé klávesové zkratky. Navíc v případě použití rotoru při snaze o opakované skákání po nadpisech kurzor zůstává stále na stejném nadpisu a nepřesouvá se na nadpis následující.
 • Neexistuje klávesová zkratka pro rychlé přiřazení stylu nadpisu určité úrovně. Takovou zkratku je nutné si sám vytvořit, ale postup jejího vytvoření pomocí VoiceOveru je celkem komplikovaný.
 • Není možné pomocí klávesových zkratek skákat po tabulkách, seznamech, odkazech, obrázcích či po jiných typech prvků tak jako na webu.
 • Word na Macu má šikovnou zkratku Ctrl + Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů, která posune celý odstavec nahoru nebo dolů, případně pomocí ní lze prohazovat řádky tabulek. Tato zkratka mi v Pages docela chybí
 • Při pohybu přes tabulky nebo generovaný obsah kurzor někdy chybně sám odskočí na konec dokumentu
 • Při pohybu přes generovaný obsah dokumentu je chování kurzoru nevyzpytatelné.
 • Pages umí otevřít Wordový dokument, ale kompatibilita není stoprocentní. Například tabulky nebo generovaný obsah může být vizuálně trochu rozpadlý. Anebo mohou chybět některá písma, například Calibri, které je výchozím písmem ve Wordu.
 • Vyžádané informace o formátování textu nezahrnují některé atributy jako řádkování, odsazení nebo předsazení.

Microsoft Word 2016

 • Neexistují klávesové zkratky pro rychlé skákání po nadpisech, tabulkách, odkazech nebo jiných prvcích. Takové zkratky jdou sice vytvořit pomocí makra, ale ani tak nefungují úplně spolehlivě pro všechny styly nadpisů.
 • Při používání zkratek pro skákání po nadpisech nebo po jiných prvcích vytvořených pomocí makra VoiceOver někdy nepřečte celý nadpis či prvek, na který se po stisknutí zkratky přesunul kurzor. Navíc v případě, že je následující prvek na jiné stránce, tak je text prvku přečten až po velmi výřečných informacích jako například „Obsah stránky 8 stránka 8 z 12 upravitelný text Kurzor na začátku slova“.
 • Při pohybu v textu VoiceOver sám nečte název stylu odstavce, na který jste se přesunuli. Zjištění stylu aktuálního odstavce je proto velmi komplikované, protože jej buď musíte usoudit z velikosti, řezu a barvy písma, anebo si jej složitě přečíst v podokně stylů, což ale pravda jde usnadnit pomocí aktivního bodu.
 • Vyžádané informace o formátování textu nezahrnují některé atributy jako řádkování, odsazení nebo předsazení.
 • Navigace a čtení zvláště v mnohastránkových dokumentech reaguje pomalu, především na starších Modelech počítačů Mac.
 • Když se pohybujete v odstavci, který má styl odrážky, tak voiceOver stále vyrušuje frází „otevřen seznam, odrážka“, jenž zdlouhavě říká před každým znakem nebo slovem, přes který se přesouváte.
 • Pohyb v tabulkách je příliš výřečný. Například při každém přesunu na buňku pomocí tabulátoru VoiceOver řekne „upravitelný text obsah vybrán“, nebo při pohybu pomocí kláves se šipkami s vypnutou rychlou navigací pokaždé řekne „upravitelný text Kurzor na konci textu“ a až poté přečte obsah buňky. Při navigaci v tabulce pomocí klávesy VO + klávesy se šipkami po zanoření do tabulky ale už takto nadbytečně výřečný naštěstí není.
 • Při najetí na nadpis, který následuje za tabulkou, se někdy nepřečte celý text nadpisu, ale přečte se jen jeho část dohromady s textem úplně jiného nadpisu. To, že VoiceOver čte něco jiného, než by měl, se stává i v jiných případech.

Apple Numbers a Microsoft Excel 2016

 • Neexistují klávesové zkratky nebo jiné zjednodušení pro rychlé skákání po vzorcích, grafech, formulářových prvcích, listech či jiných prvcích.
 • Nelze určit, které buňky jsou záhlaví řádku nebo sloupce.
 • Nelze zjistit, jestli tex přetéká z buňky nebo je useknutý.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle zjistit informace o ohraničení a stínování buňky.
 • V Excelu si nelze klávesovou zkratkou rychle vyžádat informace o formátování textu jako písmo, jeho velikost, styl, barva atd.

Aplikace Náhled a práce s PDF dokumenty

 • V dokumentu nelze spolehlivě označovat text, takže jeho kopírování, zvýrazňování nebo komentování je nemožné.
 • V dokumentu nefunguje hledání pomocí kláves VO + f, a hledání pomocí Command + F neumístí kurzor VoiceOveru přímo na nalezený výskyt.
 • Plynulé čtení se zastavuje na konci stránky, takže po dočtení stránky je nutné ho opět spustit.
 • Neexistuje funkce pro rychlé rozpoznání textu v obrázkových PDF dokumentech. Zkratka VO + Shift + L totiž v PDF dokumentech nefunguje a ani na webu text většinou nerozpozná.
 • Formuláře v PDF nejsou přístupné.


Adam Samec
Adam Samec
Jmenuji se Adam Samec a jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené, především o produkty značky Apple, průběžně však sleduji a zkouším také odečítače na Windows a Android.