Tipy pro efektivní práci s aplikacemi Pages a Word pro Mac s VoiceOverem

V tomto článku si ve stručnosti představíme několik krátkých ale zato velmi užitečných tipů pro zefektivnění práce v aplikacích Pages a Microsoft Word v operačním systému macOS, které využijí  uživatelé vestavěného odečítače VoiceOver. Tento článek tak volně navazuje na článek pojednávající o přístupnosti kancelářských aplikací s odečítačem VoiceOver v macOS.

Pages

Nastavování nadpisů a jiných odstavcových stylů pomocí klávesové zkratky

Pro rychlé přiřazování nadpisů a jiných stylů  k odstavci, ve kterém stojí kurzor, sice v Pages pro macOS žádná klávesová zkratka ve výchozím stavu není. Je možné ji ale vytvořit pro klávesy F1 až F8 následujícím způsobem:

 1. Přesuňte se do Formátovače. Jestliže se nacházíte v textu dokumentu, tak to lze nejjednodušeji udělat přes zkratku VO + J.
 2. Ve Formátovači stiskněte tlačítko, které VoiceOver přečte jako „<název aktuálního stylu>, tlačítko skupina“. Jestliže má tedy aktuální odstavec přiřazen styl s názvem „Text“, tak VoiceOver přečte toto tlačítko jako „Text, tlačítko skupina“.
 3. Otevře se okno, kde se přes VO + Shift + šipka dolů zanořte do tabulky stylů odstavců a najeďte v ní na řádek stylu, kterému chcete přiřadit zkratku.
 4. Klávesami VO + Shift + šipka dolů se do tohoto řádku stylu zanořte, a poté najeďte doprava na tlačítko, které VoiceOver přečte jako „Tlačítko nabídky“, a toto tlačítko aktivujte.
 5. Otevře se kontextová nabídka, ve které otevřete podnabídku „Zkratka“, a v ní zvolte požadovanou klávesovou zkratku. Jestliže je požadovaná zkratka již přiřazena k jinému stylu, tak zde bude jako neaktivní, a bude třeba ji u daného stylu nejprve odebrat.

Aby vám takto vytvořené klávesové zkratky fungovaly ve všech nových dokumentech, tak je nutné dokument s nimi uložit jako šablonu, která pak bude v Pages dostupná při vytváření nového dokumentu ve sbírce šablon v oddílu „Moje šablony“. Šablonu vytvoříte z aktuálně otevřeného dokumentu následovně:

 1. Dokument s přiřazenými klávesovými zkratkami dle výše uvedeného návodu nejprve dočasně uložte někam na disk s názvem, pod jakým budete později chtít mít tuto šablonu dostupnou ve sbírce šablon. Později po vytvoření šablony můžete tento soubor smazat a šablona bude i přesto zachována.
 2. Přes VO + M se přesuňte do řádku nabídek a zvolte Soubor > Uložit jako šablonu.
 3. V dialogu, jenž se zobrazí, stiskněte tlačítko „Přidat do výběru šablon“. Tím je nová šablona hotová a bude k dispozici ve sbírce šablon pod oddílem „Moje šablony“ při vytváření nového dokumentu. Takto přidané šablony se při zapnutém iCloud Drive synchronizují na všechna vaše zařízení.

Následovně je ještě možné nastavit Pages, aby při vytváření nového dokumentu nezobrazovaly dialog pro výběr šablony, ale aby místo toho rovnou vytvořily dokument založený na určité šabloně, což může být právě šablona s klávesovými zkratkami, kterou jsme si výše popsaným postupem vytvořili:

 1. Z řádku nabídek, do něhož se dostanete přes klávesy VO + M, zvolte Pages > Předvolby.
 2. Několikerým stiskem VO + šipka doleva se přesuňte na panel nástrojů, a poté přes VO + shift + šipka dolů se do něj zanořte.
 3. V panelu nástrojů stiskněte tlačítko „Obecné“, a pak se z Panelu přes VO + Shift + šipka nahoru opět vynořte.
 4. Pomocí VO + šipka doprava najeďte na volbu nazvanou „Nový dokument“, zvolte přepínač nazvaný „Použít šablonu“ a poté stiskněte vedle něj umístěné tlačítko „Změnit šablonu…“.
 5. Otevře se dialog, v němž se zanořte do oblasti nazvané „Sbírka“, tam se zanořte do požadovaného oddílu a přes VO + mezerník zvolte požadovanou šablonu. Okno předvoleb poté můžete zavřít.

Rychlý pohyb po nadpisech, odkazech nebo tabulkách

Zejména v dlouhých dokumentech se hodí vědět o způsobu, jak v textu rychle přeskakovat po nadpisech, odkazech nebo tabulkách. To je v Pages možné nejsnadněji pomocí následujících klávesových zkratek, přičemž pro zpětný pohyb je potřeba přidat ještě klávesu Shift:

 • VO + Command +H: Přeskočí na následující nadpis.
 • VO + Command + L: Přeskočí na následující odkaz.
 • VO + Command + T: Přeskočí na následující tabulku.

Pro úplnost dodejme, že navigovat se po nadpisech je možné také pomocí takzvaného rotoru, který se ovládá následovně:

 1. Rotor vyvoláme klávesami VO + U .
 2. Zobrazí se menu, v němž se šipkami doprava a doleva přesouváme mezi typy prvků, na které chceme v dokumentu přeskočit. Budeme tedy mačkat šipku doprava, dokud neuslyšíme nabídku nazvanou „Záhlaví“. Tato nabídka je nazvaná trochu nešťastně, měla by se jmenovat spíše „Nadpisy“.
 3. Šipkou dolů nabídku nadpisů rozbalíme, najedeme na hledaný nadpis a Enterem případně v dokumentu na vybraný nadpis textovým kurzorem přeskočíme.

Kopírování a vkládání stylu aktuálního odstavce

Další užitečná metoda, jak rychle přiřazovat styly odstavců, je pomocí kopírování a vkládání stylu aktuálního odstavce. V Pages styl odstavce zkopírujete přes zkratku Command + Alt + C a po přesunutí na jiný odstavec zkopírovaný styl  vložíte přes Command + Alt + V .

Microsoft Word pro Mac

Nastavování nadpisů a jiných odstavcových stylů pomocí klávesové zkratky

Co se týče Wordu pro Mac, tak nejjednodušší způsob, jak aktuálnímu odstavci přiřadit styl nadpisu, je pomocí zkratky Control + Shift + šipka doprava, která zvýší úroveň nadpisu pro aktuální odstavec o jednu úroveň, a zkratka Control + shift + šipka doleva, která zase úroveň nadpisu o jednu úroveň sníží.

Jaký styl má aktuální odstavec, si můžeme spolu s dalšími informacemi o formátování nechat přečíst zkratkou VO + T , kdy bude název stylu přečten bohužel až jako poslední informace.

Pokud jde o možnost rychle přiřazovat styly aktuálnímu odstavci pomocí klávesové zkratky, tak ve Wordu pro Mac fungují ještě tyto dvě zkratky:

 • Command + Shift + N nastaví styl „na Normální“.
 • Command + shift + L nastaví styl na seznam s odrážkami.

Rychlý pohyb po nadpisech a jiných prvcích

Stejně jako v Pages, tak i ve Wordu pro Mac lze následujícím způsobem pro rychlý pohyb po nadpisech použít rotor.  Na rozdíl od Pages  lze však rotor použít také pro navigaci po jiných prvcích jako například po tabulkách, odkazech nebo pravopisných chybách:

 1. Rotor vyvoláme klávesami VO + U .
 2. Zobrazí se menu, v němž se šipkami doprava a doleva přesouváme mezi typy prvků, na které chceme v dokumentu přeskočit. Budeme tedy mačkat šipku doprava, dokud neuslyšíme nabídku nazvanou „nadpis“.
 3. Šipkou dolů nabídku nadpisů rozbalíme, najedeme na hledaný nadpis a Enterem případně v dokumentu na vybraný nadpis textovým kurzorem přeskočíme.

Kopírování a vkládání stylu aktuálního odstavce

Také ve Wordu lze kopírovat a vkládat styly odstavců. Slouží na to zkratky Command + Shift + C pro zkopírování stylu aktuálního odstavce a Command + Shift + V pro jeho vložení.

Přesouvání odstavců nahoru nebo dolů

Nakonec si zmíníme ještě jednu drobnou šikovnou fintu ve Wordu pro Mac a to možnost přesouvání aktuálního odstavce nahoru nebo dolů přes zkratky Control + Shift + šipka nahoru, respektive Control + Shift + šipka dolů. To se obzvlášť hodí, například když chcete přeuspořádat pořadí položek v seznamu nebo přesunout řádek tabulky nahoru či dolů.

Další zdroje informacíAppleKlávesové zkratkyMacmacOS/OS XMicrosoftMicrosoft WordPagesTipyTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...