Jak na Macu provozovat Windows i macOS současně

U počítačů Mac máme v podstatě tři možnosti, jak na nich provozovat Microsoft Windows. První možností je vytvořit nový oddíl na disku a Windows na něj nainstalovat pomocí nástroje Průvodce pro Boot Camp. V tomto případě mají Windows k dispozici celý výkon počítače, avšak při potřebě pracovat na Windows do nich musíme počítač po každé restartovat.

Druhou možností je nainstalovat Windows do takzvaného virtuálního stroje, který běží v rámci spuštěného systému macOS, takže jsou současně spuštěna Windows i macOS a musejí se spolu dělit o výkon počítače. Výhodou tohoto řešení je tedy, že lze mít v jeden okamžik vedle sebe spuštěné aplikace ze systému macOS i Windows, například Safari běžící v macOS a Microsoft Word běžící ve Windows s odečítačem NVDA či jiným, takže můžete využít předností obou systémů současně.

My se však zaměříme na třetí, kombinované, řešení, které zachovává výhody obou zmíněných možností, a spočívá v tom, že Windows nainstalovaná přes Boot Camp můžeme spustit v rámci virtuálního stroje v systému macOS a souběžně provozovat aplikace z macOS i Windows, přičemž nám ale stále zůstává možnost se do těchto Windows restartovat v případě, že bychom v nich potřebovali plný výkon počítače.

První, plně přístupná, aplikace, která nám běh Windows ve virtuálním stroji umožní, se jmenuje VMware Fusion. V čase psaní tohoto článku stojí zhruba 2300 Kč, ale nabízí třicetidenní bezplatnou zkušební lhůtu.

Důležitá poznámka na úvod

Níže v článku podrobně  popsaný návod, jak zprovoznit a používat nástroj VMware Fusion, je odzkoušený a funkční na MacBooku Pro z roku 2011 se systémem macOS High Sierra. Jestliže vlastníte novější MacBook, tak se možná v případě nástroje VMware Fusion setkáte s potížemi, konkrétně například na MacBooku Air z roku 2018 se systémem macOS Mojave a Windows 10 Home v Boot Campu mi nefungovaly při spuštěných Windows ve virtuálním stroji žádné zvuky odečítače. V takovém případě tedy nelze nástroj VMware Fusion doporučit, nicméně je možné doporučit jiný virtualizační nástroj, jmenovitě Parallels Desktop, v němž mi na zmíněném novějším MacBooku Air zvuk odečítače bez problému funguje. Radím tedy oba nástroje nejprve vyzkoušet v rámci bezplatné zkušební lhůty, která je v případě Parallels Desktop čtrnáctidenní, jeho plná verze pak v čase psaní tohoto článku stojí zhruba 2800 Kč.

Vzhledem k dalším problémům s nástrojem VMware Fusion, které jsou pro běžného uživatele poměrně náročně řešitelné a jsou podrobně popsány níže v článku,  nemohu tento nástroj doporučit ani v obecné rovině a radím proto spíše sáhnout po Parallels Desktop. Aby byl náš přehled možností virtualizace v systému macOS  kompletní, tak zmíním ještě třetí konkurenční virtualizační nástroj nazvaný VirtualBox, který je dostupný sice zdarma, ale rovnou jej zavrhneme, jelikož ani jeho instalace ani jeho používání není přístupné.

Na co si dát pozor u Parallels Desktop

Co se týče nástroje Parallels Desktop, tak je nutno upozornit, že vytvoření virtuálního stroje v něm není přístupné, takže pro tento jednorázový úkon budete muset požádat vidící osobu o asistenci. Také konfigurace virtuálního stroje není stoprocentně přístupná, například pokud budete chtít nastavit klávesové zkratky nebo množství přidělené operační paměti. Nicméně následné spouštění virtuálního stroje již přístupné je, stačí jít do řádku nabídek a v nabídce Akce vybrat příkaz Start.

Dalším nezbytným nastavením v případě nástroje Parallels Desktop je vypnutí zkratky F6, která je zapotřebí ve Windows, a jenž je současně využívaná aplikací Parallels Desktop pro funkci přepínání do aven z virtuálního stroje. Tuto zkratku vypnete v předvolbách Parallels Desktop v části “Klávesové zkratky” v kategorii “Klávesové zkratky systému macOS” odškrtnutím volby “Zobrazit a skrýt Parallels Desktop:“.

1. krok: Instalace Windows přes Boot Camp

Pomocí Průvodce pro Boot Camp, který najdete ve složce /Aplikace/Utility podle tohoto návodu vytvořte nový oddíl na disku a nainstalujte na něj Windows.

Jestliže se rozhodnete pro instalaci a používání nástroje Parallels Desktop, tak můžete následující nadpisy  přeskočit a pokračovat ve čtení až částí nadepsanou slovy “Přemapování klávesy Caps lock, aby ve Windows fungovala jako klávesa odečítače”.

2. krok: Instalace VMware Fusion a vytvoření virtuálního stroje z oddílu Boot Camp

Pokud máte macOS High Sierra nebo novější

Používáte-li systém macOS High Sierra nebo novější, tak se budete muset vypořádat s problémem, který brání správnému vytvoření virtuálního stroje z oddílu Boot Camp. Potíž je případně blíže vysvětlena v angličtině zde. V následujícím postupu si spolu se samotnou instalací virtuálního stroje uvedeme kroky, jak tento problém vyřešit.

 1. Restartujte počítač do režimu Zotavení macOS tak, že hned po restartu podržíte klávesy Cmd + R po dobu asi dvaceti sekund. Poté v závislosti na výkonu vašeho Macu počkejte půl až čtyři minuty, než se režim Zotavení načte, případně zkoušejte klávesy Cmd + F5, než se spustí VoiceOver.
 2. Klávesami VO + M se přesuňte do řádku nabídek a tam zvolte Utility > Terminál.
 3. V okně Terminálu napište příkaz csrutil disablea stiskněte Enter.
 4. Z řádku nabídek vyberte Apple > Restartovat a restartujte počítač normálně do systému macOS.
 5. Stáhněte si aplikaci VMware Fusiona rozbalenou aplikaci VMware Fusion.app zkopírujte do složky /Aplikace.
 6. Spusťte VMware Fusion.app.
 7. Jestliže vyběhne upozornění, že bylo zabráněno rozšíření systému, tak Přejděte do Předvoleb Systému > Zabezpečení a soukromí, a tam stiskněte tlačítko Povolit nacházející se za textem “Bylo zablokováno načtení systémového softwaru”.
 8. Nyní je třeba vytvořit nový virtuální stroj pro naše Windows v Boot Campu. V okně, které se při prvním spuštění VMware Fusion zobrazí se zanořte do položky collection a tam najeďte na položku, kterou VoiceOver přečte jako “vmcreation bootcamp image Install from Boot Camp”, a pak se zpátky dvakrát vynořte do nejvyšší úrovně tohoto okna, aniž byste se mezitím přesouvali doprava či doleva a tam stiskněte tlačítko Continue.
 9. Dostanete se na obrazovku, kde máte vybrat Boot Campový oddíl s Windows, pro který chcete virtuální stroj vytvořit. Pokud máte jen jeden Boot Campový oddíl, tak nemusíte nic vybírat a jenom zvolte přepínač “Create a Boot Camp virtual machine”, a poté stiskněte tlačítko Continue.
 10. Aplikace zahájí přípravu vybraného Boot Campového oddílu, aby mohl běžet v rámci virtuálního stroje. Tato operace může trvat několik minut a je možné, že se na jejím konci objeví hláška “Boot Camp volume preprocessing failed. You may not be able to boot your Boot Camp volume as a virtual machine.”. Tuto hlášku ale můžete ignorovat a stisknout tlačítko OK. Poté se zobrazí další okno, kde stiskněte tlačítko Finish, které právě vytvořený virtuální stroj s Windows spustí.
 11. Ověřte, že se Windows bez problémů spustily a po jejich spuštění je zase vypněte.
 12. Restartujte opět počítač do režimu Zotavení macOS tak, že hned po restartu podržíte klávesy Cmd + R po dobu asi dvaceti sekund. Poté v závislosti na výkonu vašeho Macu počkejte půl až čtyři minuty, než se režim Zotavení načte, případně zkoušejte klávesy Cmd + F5, než se spustí VoiceOver.
 13. Klávesami VO + M se přesuňte do řádku nabídek a tam zvolte Utility > Terminál.
 14. V okně Terminálu napište příkaz csrutil enablea stiskněte Enter.
 15. Z řádku nabídek vyberte Apple > Restartovat a restartujte počítač normálně do systému macOS.
 16. Spusťte aplikaci VMware Fusion a z řádku nabídek vyberte Window > Virtual Machine Library.
 17. Zobrazí se okno, v němž se nachází tabulka, do které se zanořte. V této tabulce najeďte na řádek “Boot Camp” a na tomto řádku vyvolejte kontextovou nabídku klávesami VO + Shift + M, a zvolte “Show in Finder”.
 18. Otevře se složka ve Finderu, ve které se nachází soubor Boot Camp.vmwarevm. Na tomto souboru vyvolejte kontextovou nabídku klávesami VO + Shift + M, a zvolte “Zobrazit obsah balíčku”.
 19. Otevře se další složka, ve které najděte soubor Boot Camp.vmdk. Pozor je tam více podobně nazvaných souborů, tak vyberte ten správný a otevřete ho pomocí aplikace TextEdit. To provedete tak, že na tomto souboru klávesami VO + Shift + M vyvoláte kontextovou nabídku, zvolíte Otevřít v aplikaci > Jiná…, a v dialogovém okně vyberete app.
 20. V souboru najděte řádek začínající textem “RDONLY 6 FLAT” a celý tento řádek nahraďte textem “RW 6 ZERO” (bez uvozovek).
 21. Klávesou Cmd + S uložte provedené změny a soubor Boot Camp.vmdkzavřete. Nyní by už vaše Windows mělo jít spustit ve virtuálním stroji bez problému.
 22. Windows spustíte tlačítkem “Start Up” zanořeným v položce toolbar, anebo přes řádek nabídek zvolením Virtual Machine > Start Up.

Mějte na paměti, že VoiceOverové klávesové příkazy, například Ctrl + Alt + F, zachytí přednostně VoiceOver, takže pokud je potřebujete používat ve Windows, tak musíte VoiceOver vypnout.

Pokud máte macOS Sierra nebo starší

 1. Stáhněte si aplikaci VMware Fusiona rozbalenou aplikaci VMware Fusion.app zkopírujte do složky /Aplikace.
 2. Spusťte VMware Fusion.app.
 3. Jestliže vyběhne upozornění, že bylo zabráněno rozšíření systému, tak Přejděte do Předvoleb Systému > Zabezpečení a soukromí, a tam stiskněte tlačítko Povolit nacházející se za textem “Bylo zablokováno načtení systémového softwaru”.
 4. Nyní je třeba vytvořit nový virtuální stroj pro naše Windows v Boot Campu. V okně, které se při prvním spuštění VMware Fusion zobrazí se zanořte do položky collection a tam najeďte na položku, kterou VoiceOver přečte jako “vmcreation bootcamp image Install from Boot Camp”, a pak se zpátky dvakrát vynořte do nejvyšší úrovně tohoto okna, aniž byste se mezitím přesouvali doprava či doleva a tam stiskněte tlačítko Continue.
 5. Dostanete se na obrazovku, kde máte vybrat Boot Campový oddíl s Windows, ze kterého chcete virtuální stroj vytvořit. Pokud máte jen jeden Boot Campový oddíl, tak nemusíte nic vybírat a jenom zvolte přepínač “Create a Boot Camp virtual machine”, a poté stiskněte tlačítko Continue.
 6. Aplikace zahájí přípravu vybraného Boot Campového oddílu, aby mohl běžet v rámci virtuálního stroje. Tato operace může trvat několik minut. Až skončí, tak stiskněte tlačítko Finish, které právě vytvořený virtuální stroj s Windows spustí. Windows lze jinak spustit také tlačítkem “Start Up” zanořeným v položce toolbar v základním okně aplikace, anebo přes řádek nabídek zvolením Virtual Machine > Start Up.

Mějte na paměti, že VoiceOverové klávesové příkazy, například Ctrl + Alt + F, zachytí přednostně VoiceOver, takže pokud je potřebujete používat ve Windows, tak musíte VoiceOver vypnout.

Kompatibilita Windows se staršími modely Macu

Majitelé starších modelů Macu se mohou setkat se situací, kdy nebudou moci na svém počítači přes nástroj Průvodce pro Boot Camp nainstalovat některé novější verze Windows. Například na MacBooku Pro z jara 2011 není možné přes Průvodce pro Boot Camp nainstalovat Windows 10.

Řešením ale je nainstalovat nejprve starší verzi Windows, konkrétně Windows 7 nebo Windows 8.1, a ty poté upgradovat na Windows 10 . Může se ale stát, že virtuální stroj z Boot Campu po upgradu na Windows 10 vytvořit už nepůjde. V takovém případě však může pomoci změnit postup a to tak, že nejprve přes Boot Camp nainstalujete Windows 7, poté z nich pomocí VMware Fusion vytvoříte virtuální stroj a systém upgradujete na Windows 10 až nakonec.

Instalace správných ovladačů

Další překážkou může být to, že některé letité modely Macu potřebují starší verze ovladačů pro Windows než ty, které stáhne nástroj Průvodce pro Boot Camp. Tyto ovladače se dají dohledat na oficiálních stránkách Apple. Například pro MacBook Pro z jara 2011 dobře fungují ovladače verze 5.1.5621.

Přerozdělení výkonu mezi macOS a Windows

Ve výchozím stavu by mělo být přidělení výkonu Macu virtuálnímu stroji nastaveno rozumně, ale pokud chcete toto nastavení upravit, tak přejděte do okna pro nastavení virtuálního stroje. Toto okno otevřete zkratkou Cmd + E, nebo tak, že se v hlavním okně aplikace VMware Fusion zanoříte do položky “toolbar”, pokud už v ní nejste, a poté se ještě zanoříte do položky Devices a tam stisknete tlačítko “Show Settings”. V okně nastavení můžete po zvolení tlačítka “Processors & Memory” určit, kolik procesorových jader a operační paměti hostitelského systému má být přiděleno virtuálnímu stroji.

Jestliže chcete ve Windows provozovat nenáročné úlohy jako práce v aplikacích balíku Microsoft Office nebo prohlížení webových stránek, tak by mělo stačit výchozí nastavení, tedy přidělení jednoho jádra procesoru virtuálnímu stroji. Pokud však ve Windows hodláte provozovat více náročných úloh najednou nebo se vám práce v nich zdá pomalá, tak zkuste počet přidělených procesorových jader zvýšit.

Podobně výchozí množství operační paměti přidělené virtuálnímu stroji, čili 1 GB, v případě, že váš Mac má méně než 6 GB operační paměti, nebo 2 GB, pokud má více než 6 GB operační paměti, by mělo být dostačující. Nicméně když shledáte, že Windows jsou pomalá, tak můžete zkusit množství přidělené operační paměti navýšit.

Sdílení složek mezi Macem a Windows

Virtuální stroj lze nastavit, aby sdílel vybrané složky z hostitelského systému macOS, například Dokumenty nebo Plochu, a zpřístupnil je systému Windows běžícím ve virtuálním stroji. Uděláte to následovně:

 1. V dříve zmíněném okně pro nastavení virtuálního stroje, které lze otevřít zkratkou Cmd + E, se přes tlačítko “Show All” zanořené v položce toolbar přesuňte na základní obrazovku nastavení, pokud tam už nejste.
 2. Stiskněte tlačítko Sharing.
 3. Zaškrtněte volbu “Enable Shared Folders”.
 4. Zaškrtněte složky, které chcete do Windows nasdílet, nebo pomocí tlačítka Add vyberte jinou složku, jenž tu není uvedena.
 5. Aby sdílení fungovalo, je třeba ještě ve Windows nainstalovat nástroj VMware Tools, což provedete podle návodu uvedeného dále v tomto článku.

Režimy zobrazení systému Windows

VMware nabízí tři režimy zobrazení virtualizovaného systému: okno, celá obrazovka a Unity. Mezi těmito režimy se lze přepínat přes řádek nabídek příslušnými příkazy pod nabídkou View. Režim Unity lze zapnout také zkratkou Cmd + Shift + U, a mezi režimy okno a celá obrazovka se můžete přepínat zkratkou Cmd + Ctrl + F.

Režim Unity může být obzvlášť zajímavý, i když spíše pro slabozraké. Při tomto režimu dochází ke splynutí systémů macOS a Windows tak, že se aplikace spuštěné ve Windows tváří, jakoby běžely v macOS a můžete se do nich přepínat jednoduše klávesami Cmd + tabulátor.

Aby se režim Unity zpřístupnil, budete ještě muset ve Windows podle následujícího návodu nainstalovat nástroj VMware Tools.

Instalace nástroje VMware Tools

Pro některé funkce virtuálního stroje je zapotřebí ve Windows nainstalovat nástroj VMware Tools. Kromě již zmíněných funkcí se jedná například také o možnost kopírovat nebo přesouvat soubory, text či jiný obsah schránky oběma směry mezi systémem macOS a virtuálním strojem jednoduše zkratkami Cmd + C, Cmd + X, a Cmd + V.

 1. Spusťte Windows ve virtuálním stroji a po jejich úplném spuštění přejděte klávesami VO + M do řádku nabídek a z něj vyberte Virtual Machine > Install VMware Tools.
 2. Tímto se k jednotce DVD ve Windows připojí virtuální disk DVD obsahující instalátor nástroje VMwar Tools. Pokud se poté instalace sama nespustí, tak ze složky Tento počítačinstalaci spusťte stisknutím Enteru na jednotce DVD.
 3. Pokračujte podle pokynů průvodce. Bez obav můžete stále pokračovat tlačítkem Next, až se dostanete na poslední část instalace, kterou zakončíte tlačítkem Finish. Poté restartujte Windows.

Mapování kláves mezi macOS a Windows

Ve výchozím nastavení jsou některé klávesy hostitelského systému, tedy macOS, mapovány na jiné klávesy virtualizovaného systému, tedy Windows. Například Cmd + C vyvolává ve Windows zkratku Ctrl + C a Cmd + W vyvolává zkratku Alt + F4. Toto mapování, které má uživatelům usnadnit přechod z Macu na Windows, ale nemusí být žádoucí, takže si ukážeme, jak ho vypnout.

 1. Zkratkou Cmd + E otevřete nastavení virtuálního stroje a přejděte do části “Keyboard & Mouse”.
 2. Zde se zanořte do tabulky Profiles a v ní vyberte položku “Mac Profile”. Tím změníte profil nastavení klávesnice a myši na profil nazvaný “Mac Profile”, který propouští co nejvíce kláves nepozměněně do virtuálního stroje.

Za zmínku stojí také nastavení, aby pouze jedna z kláves Cmd byla propuštěna do Windows ve virtuálním stroji a ta druhá zůstala k dispozici pro hostitelský systém macOS. Takže například levý Cmd + E by měl být propuštěn do Windows, ale pravý Cmd + E by měl zůstat funkční pro otevření nastavení virtuálního stroje v macOS. Takové chování se nastavuje následovně:

 1. Zkratkou Cmd + čárka nebo z řádku nabídek přes VMware Fusion > Preferences… otevřete globální předvolby aplikace VMware Fusion.
 2. Zanořte se do položky toolbar a stiskněte tlačítko “Keyboard & Mouse”. Poté se opět vynořte.
 3. Pokud jste podle dříve uvedeného postupu změnili profil klávesnice a myši na profil nazvaný “Mac Profile”, tak najeďte na vyskakovací tlačítko, které VoiceOver ohlásí jako “Profile – Default Keyboard & Mouse Profile: pop up button”, a stiskněte VO + mezerník, abyste toto tlačítko rozbalili. Poté vyberte položku “Mac Profile”. Tímto zvolíte profil klávesnice a myši, který chcete upravit.
 4. Stiskněte záložku “Mac Host Shortcuts”, a poté stiskněte VO + mezerník na tlačítku, které VoiceOver přečte jako “Either Command Key For Windows key, use: pop up button”, jenž se nachází v dolní části okna.
 5. Rozbalí se nabídka, z níž vyberte volbu “Left Command Key” nebo “Right Command Key” podle toho, jestli chcete do Windows propouštět levou nebo pravou klávesu Cmd . Poté můžete zkratkou Cmd + W toto okno předvoleb zavřít.

Bohužel ale nelze říct, že by toto nastavení fungovalo tak, jak má. Pokud nastavím, aby se do Windows propouštěla třeba levá klávesa Cmd, tak stejně například levý Cmd + tabulátor není propuštěn do Windows, ale stále přepíná okna v macOS.

Ve výsledku tedy může být lepší volbou “Either Command Key” ponechat obě klávesy Cmd, aby byly propuštěny do Windows, což můžeme poté zužitkovat tak, že pomocí nástroje SharpKeys, jak je popsáno na konci článku, jednu z kláves Cmd ve Windows přemapujeme například na klávesu kontextové nabídky, která na Apple klávesnicích chybí.

Mapování kláves se nechová lépe ani s nezaškrtnutou volbou “Enable Mac OS Host Keyboard Shortcuts”, která se nachází na stejném místě předvoleb, a doporučuji ji tedy raději zaškrtnout.

Přemapování klávesy Caps lock, aby ve Windows fungovala jako klávesa odečítače

Pokud Windows běží ve virtuálním stroji, tak ve výchozím stavu bohužel nebude klávesa Caps lock správně fungovat jako modifikační klávesa odečítače ve Windows. Pro tento problém ale existuje řešení, jenž závisí na odečítači, který ve Windows používáte, a na jeho nastavení.

V případě, že chcete aby se Caps lock choval normálně jako Caps lock také ve Windows, což může být případ odečítače JAWS, tak je řešením pomocí nástroje Karabiner-Elements v macOS nejprve přemapovat Caps lock na nějakou jinou, nepoužívanou klávesu, třeba na klávesu F19, a poté ve Windows pomocí nástroje SharpKeys tuto jinou klávesu přemapovat zpět na Caps lock. Bližší postup tohoto řešení je uveden níže. Jestliže vám však stačí jen klávesu Caps lock přemapovat na klávesu Insert, což je případ odečítače NVDA, tak postupujte podle níže uvedených kroků až do bodu 7, kde při volbě klávesy, na níž chcete Caps lock přemapovat, vyberte místo klávesy F19 klávesu Insert, a kroky za bodem 8 ignorujte.

 1. Zde stáhněte, rozbalte a nainstalujte v macOS nástroj Karabiner-Elements.
 2. Jestliže po instalaci vyběhne upozornění, že bylo zabráněno rozšíření systému, tak Přejděte do Předvoleb Systému > Zabezpečení a soukromí, a tam stiskněte tlačítko Povolit nacházející se za textem “Bylo zablokováno načtení systémového softwaru od vývojáře „Fumihiko Takayama“.
 3. Ze složky /Aplikacespusťte Karabiner-Elements.app.
 4. V okně, jenž se zobrazí, stiskněte záložku „Simple Modifications”. Tím se dostanete do části předvoleb, kde lze nastavit mapování jedné zvolené klávesy na druhou zvolenou klávesu.
 5. Stiskněte tlačítko “Add item” a zanořte se do tabulky vedle tohoto tlačítka. První sloupec této tabulky představuje klávesu, kterou chceme přemapovat, a druhý sloupec udává jinou klávesu, na kterou tu první chceme přemapovat. My budeme chtít přemapovat klávesu Caps lock na klávesu F19.
 6. V tabulce najeďte na položku v prvním sloupci, kterou VoiceOver přečte jako “From key, pop up button”, a stiskněte VO + mezerník. Rozbalí se nabídka, ze které vyberte položku nazvanou “caps_lock”.
 7. Pomocí VO + šipka doprava se přesuňte na druhý sloupec, který VoiceOver přečte jako “To key, caps_lock pop up button”, a stiskněte na něm VO + mezerník. Rozbalí se nabídka, z níž vyberte položku nazvanou “f19”. Při hledání této položky v nabídce můžete využít toho, že když napíšete počáteční písmena hledané položky, tak se na ní rychleji přesunete.
 8. Okno předvoleb nástroje Karabiner-Elements můžete nyní zkratkou Cmd+ W zavřít.
 9. Nastavení na straně macOS je hotové, teď nám zbývá spustit Windows a přemapovat klávesu F19 zpět na Caps lock.
 10. Spusťte Windows, stáhněte a nainstalujte nástroj SharpKeys. Během instalace stačí stále pokračovat tlačítkem Next, než se instalace dokončí a pak ji zavřít tlač ítkem Close.
 11. Spusťte nástroj SharpKeys, například tak, že otevřete nabídku start a do vyhledávání napíšete slovo “sharp” a odentrujete.
 12. Otevře se úvodní okno, jenž potvrďte tlačítkem Ok. Poté stiskněte tlačítko Add, které slouží pro vytvoření nového mapování kláves.
 13. To vás přesune do dalšího okna a fokus bude na seznamu, z něhož klávesovou šipkou dolů vyberte, jakou klávesu chcete přemapovat. V našem případě hledáme položku se jménem “Function: F19 (00_6A)”, která představuje klávesu F19. Hledání v seznamu si můžete usnadnit tím, že stisknete klávesu “f”, abyste se přesunuli na první položku začínající na písmeno “f”.
 14. Třemi stisknutími tabulátoru se přesuňte na další seznam, tentokrát pro výběr klávesy, na kterou chceme klávesu F19 přemapovat, čili Caps lock. Ten v seznamu najdeme pod názvem “Special: Caps Lock (00_3A)”. hledání si opět můžeme usnadnit když stiskneme počáteční písmeno, tedy “s”. Poté stiskněte tlačítko Ok.
 15. Dostanete se zpět do základního okna, kde stiskněte tlačítko “Write to Registry”. Tím se všechna přidaná mapování kláves uloží do registru systému, o čemž vás bude informovat okno, které potvrďte tlačítkem Ok. Provedené změny se projeví, až po odhlášení nebo restartování počítače.
 16. Nakonec stiskněte tlačítko Close a nástroj SharpKeys tím zavřete.

Dokud bude běžet nástroj Karabiner-Elements, tak bude v macOS Caps lock mapován na klávesu F19, takže nebude fungovat jako modifikační klávesa VoiceOveru, ani pro přepínání psaní velkých písmen. Jestliže budete chtít Caps lock v macOS opět normálně používat, tak jen ukončete nástroj Karabiner-Elements. To provedete tak, že se pomocí VO + M + M přesunete do doplňkových nabídek, tam najedete na položku “Karabiner-Menu”, stisknete VO + mezerník, z nabídky vyberete “Quit Karabiner-Elements” a potvrdíte tlačítkem Quit. Aby se poté správné chování Caps locku jako modifikační klávesy VoiceOveru navrátilo, tak možná budete ještě muset vypnout a zapnout VoiceOver.

Až budete chtít Caps lock opět používat jako modifikační klávesu pro odečítač ve Windows, tak nástroj Karabiner-Elements jednoduše jen zase spusťte.

Přemapování jiné klávesy na klávesu odečítače ve Windows

V předchozí části jsme si ukázali, jak přemapovat Caps lock tak, aby fungoval jako modifikační klávesa odečítače ve Windows. Co ale když chceme klávesu Caps lock používat jako modifikační klávesu VoiceOveru v macOS a nechceme při přecházení mezi Windows a macOS stále vypínat a zapínat nástroj Karabiner-Elements? Pak nám nezbývá, než pro odečítač ve Windows najít jinou klávesu než Caps lock. Na klávesnici MacBooku nicméně nemáme k dispozici mnoho zřídka užívaných kláves, které bychom mohli pro tento účel obětovat, avšak nabízí se například pravá klávesa Cmd.

Přemapování pravé klávesy Cmd na klávesu odečítače provedeme pomocí nástrojů Karabiner-Elements a SharpKeys obdobným způsobem, jako když jsme popisovali, jak přemapovat klávesu Caps lock.

 1. Zde stáhněte, rozbalte a nainstalujte v macOS nástroj Karabiner-Elements.
 2. Jestliže po instalaci vyběhne upozornění, že bylo zabráněno rozšíření systému, tak Přejděte do Předvoleb Systému > Zabezpečení a soukromí, a tam stiskněte tlačítko Povolit nacházející se za textem „Bylo zablokováno načtení systémového softwaru od vývojáře „Fumihiko Takayama“.
 3. Ze složky `/Aplikace` spusťte `Karabiner-Elements.app`.
 4. V okně, jenž se zobrazí, stiskněte záložku „Simple Modifications“. Tím se dostanete do části předvoleb, kde lze nastavit mapování jedné zvolené klávesy na druhou zvolenou klávesu.
 5. Stiskněte tlačítko „Add item“ a zanořte se do tabulky vedle tohoto tlačítka. První sloupec této tabulky představuje klávesu, kterou chceme přemapovat, a druhý sloupec udává jinou klávesu, na kterou tu první chceme přemapovat. My budeme chtít přemapovat klávesu pravý Cmd na klávesu F19.
 6. Vtabulce najeďte na položku v prvním sloupci, kterou VoiceOver přečte jako „From key, pop up button“, a stiskněte VO + mezerník. Rozbalí se nabídka, ze které vyberte položku nazvanou „right_command“.
 7. Pomocí VO + šipka doprava se přesuňte na druhý sloupec, který VoiceOver přečte jako „To key, right_command pop up button“, a stiskněte na něm VO + mezerník. Rozbalí se nabídka, z níž vyberte položku nazvanou „f19“. Při hledání této položky v nabídce můžete využít toho, že když napíšete počáteční písmena hledané položky, tak se na ní rychleji přesunete.
 8. Okno předvoleb nástroje Karabiner-Elements můžete nyní zkratkou Cmd + W zavřít.
 9. Nastavení na straně macOS je hotové, teď nám zbývá spustit Windows a přemapovat klávesu F19 na Caps lock.
 10. Spusťte Windows, stáhněte a nainstalujte nástroj SharpKeys. Během instalace stačí stále pokračovat tlačítkem Next, než se instalace dokončí a pak ji zavřít tlačítkem Close.
 11. Spusťte nástroj SharpKeys, například tak, že otevřete nabídku start a do vyhledávání napíšete slovo „sharp“ a odentrujete.
 12. Otevře se úvodní okno, jenž potvrďte tlačítkem Ok. Poté stiskněte tlačítko Add, které slouží pro vytvoření nového mapování kláves.
 13. To vás přesune do dalšího okna a fokus bude na seznamu, z něhož klávesovou šipkou dolů vyberte, jakou klávesu chcete přemapovat. V našem případě hledáme položku se jménem „Function: F19 (00_6A)“, která představuje klávesu F19. Hledání v seznamu si můžete usnadnit tím, že stisknete klávesu „f“, abyste se přesunuli na první položku začínající na písmeno „f“.
 14. Třemi stisknutími tabulátoru se přesuňte na další seznam, tentokrát pro výběr klávesy, na kterou chceme klávesu F19 přemapovat, čili Caps lock. Ten v seznamu najdeme pod názvem „Special: Caps Lock (00_3A)“. hledání si opět můžeme usnadnit když stiskneme počáteční písmeno, tedy „s“. Poté stiskněte tlačítko Ok.
 15. Dostanete se zpět do základního okna, kde stiskněte tlačítko „Write to Registry“. Tím se všechna přidaná mapování kláves uloží do registru systému, o čemž vás bude informovat okno, které potvrďte tlačítkem Ok. Provedené změny se projeví, až po odhlášení nebo restartování počítače.
 16. Nakonec stiskněte tlačítko Close a nástroj SharpKeys tím zavřete.

Nutnost změny rozložení klávesnice na laptopové v případě odečítače JAWS

Ve výchozím stavu je odečítač JAWS nastaven na používání desktopového rozložení klávesnice, při němž některé zkratky vyžadují klávesu Insert. Tu ale na klávesnicích od Applu nenajdeme. Rozložení klávesnice JAWSu je tedy nutné změnit na laptopové, které místo Insertu používá Caps lock. Tuto změnu provedete například následovně:

 1. Přes klávesu Windows + B se přesuňte do systémové lišty, klávesovými šipkami najeďte na ikonu JAWS a pomocí Shift + F10 na ní vyvolejte kontextovou nabídku.
 2. V kontextové nabídce zvolte Nápověda > Průvodce při spuštění…
 3. Tlačítkem Další se přesuňte až na třetí obrazovku tohoto průvodce, kde najdete volbu Rozložení klávesnice a nastavte ji na laptop. Poté tlačítkem Další přejděte na poslední obrazovku průvodce a provedené změny uložte tlačítkem Dokončit.

Přemapování dalších kláves, které se ve Windows mohou hodit

Pomocí nástroje SharpKeys ve Windows samozřejmě můžete přemapovat i jiné klávesy. Jestliže hodláte ve Windows používat klávesnici od Applu, která nemá speciální klávesu pro kontextovou nabídku, tak může být praktické si na tuto klávesu přemapovat nějakou jinou ne tak potřebnou klávesu, například pravý Cmd, který se ve Windows chová jako pravá klávesa Windows. V nástroji SharpKeys najdete klávesu pro kontextovou nabídku pod názvem “Special: Application (E0_5D)” a pravou klávesu Windows pod názvem “Special: Right Windows (E0_5C)”.

Přesun fokusu do Windows

V případě nástroje VMware Fusion se při přepínání do Windows běžících ve virtuálním stroji někdy nedaří do nich přesunout fokus, aby Windows začala přijímat příkazy z klávesnice. S nástrojem Parallels Desktop jsem se však s tímto problémem nesetkal. Pro přesun fokusu do Windows v VMware Fusion  se mi ale osvědčil tento postup:

 1. Buď z řádku nabídek přes View > Full Screen přepněte zobrazení virtuálního stroje na celou obrazovku, anebo nechte zobrazení v okně, ale okno jen roztáhněte na maximální velikost příkazem Window > Zoom z řádku nabídek.
 2. Pokud máte zapnutý TrackPad Commander, tak ho vypněte tím, že podržíte klávesu VO a dvěma prsty na TrackPadu otočíte proti směru hodinových ručiček.
 3. Protože Windows nyní pokrývají celou obrazovku, tak by neměl být problém trefit se poslepu prstem na TrackPadu do středu obrazovky a poklepat, čímž se fokus přesune do Windows. Poté případně můžete TrackPad Commander opět zapnout podržením klávesy VO a otočením dvěma prsty na TrackPadu po směru hodinových ručiček.

 AppleBoot CampMacmacOS/OS XMicrosoftTutoriályVMwareVoiceOverWindowsWindows 10


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...