Prográmky na snadné překládání anglických a českých slovíček pro Mac

Tento článek představuje dva prográmky pro Mac na rychlé a pohodlné překládání slovíček z angličtiny do češtiny či naopak pouhým stisknutím klávesové zkratky.

Tyto dva prográmky fungují v jakékoliv aplikaci a  dobře se doplňují. První z nich při stisknutí klávesové zkratky přeloží poslední VoiceOverem vyslovené slovo, což umožňuje překládat slovíčka například v dialogových oknech, v nichž nelze označovat text, ale kde se můžete pohybovat po slovech. Druhý prográmek naproti tomu při stisknutí patřičných kláves přeloží označený text, takže jeho výhoda je, že dokáže jednoduše překládat i víceslovná frázová slovíčka , avšak jen tam, kde lze text označit, tedy třeba na webové stránce, v emailové zprávě nebo v textovém dokumentu.

U obou prográmků je překlad automaticky přečten systémovým hlasem ihned po stisknutí dané klávesové zkratky, takže získání překladu je velmi přímočaré a rychlé.

Prográmky čerpají překlady ze webu slovnik.seznam.cz, čili je vyžadováno Internetové připojení, a překládají jen z angličtiny do češtiny či naopak, kdy samy zjistí, jestli překládáte české nebo anglické slovíčko. Nicméně pro zájemce bych případně mohl vytvořit obdobný prográmek i pro jiné jazyky.

Pojďme si tedy projít, jak na instalaci, používání a nastavení nejprve prvního a poté druhého prográmku.

Prográmek pro překládání posledního vysloveného slova

Instalace

  1. Nejprve si zde prográmek stáhněte, přesněji řečeno se jedná o skript v programovacím jazyce AppleScript.
  2. Nyní tento skript přiřadíme k nějaké klávesové zkratce. To uděláte pomocí takzvaného Commanderu klávesnice, který najdete v Utilitě VoiceOver. Utilitu VoiceOver spustíte zkratkou VO + F8 . Commander klávesnice umožňuje vyvolávat příkazy VoiceOveru nebo jiné akce, jako třeba v našem případě spouštět skripty, stisknutím klávesy Alt spolu se zvolenou další klávesou.
  3. V Utilitě VoiceOver se přesuňte do kategorie “Commandery a vyberte kartu Klávesnice. Pokud Commander klávesnice už z dřívějška nemáte aktivovaný, tak jej zde” zapněte příslušným zaškrtávacím políčkem, popřípadě jej lze kdykoliv zapnout či vypnout také zkratkou VO + Shift + K.
  4. Dále v tomto okně můžete zvolit, které z kláves Alt se pro zkratky mají používat. Já používám pouze levý Alt, protože pravý Alt se mi v kombinaci s dalšími klávesami nemačká tak pohodlně. Náš skript poté bude možné spustit zkratkou levý Alt + nějaký námi zvolený znak, například Alt + G.
  5. Téměř na konci okna Commanderu klávesnice najděte a stiskněte tlačítko Přidat, které vás přesune do tabulky dříve nastavených zkratek, kde nyní přibyl řádek pro naši novou zkratku. Konkrétně mělo by nás to přesunout přímo na buňku, kam můžeme ihned zadat požadovanou klávesu, tedy napíšeme malé písmeno “G”, přestože VoiceOver nejspíš nic neohlásí, aby nám dal najevo, že můžeme klávesu ihned zadat.
  6. Přesuneme se doprava na vedlejší buňku, na níž VoiceOver ohlásí “Příkaz, tlačítko nabídky”, a stiskneme VO + mezerník, abychom otevřeli tuto nabídku, kde lze vybrat, co má naše zkratka provádět. Jsou tu různé kategorie příkazů VoiceOveru, ale nás zajímá poslední podnabídka, tedy “Vlastní příkazy”, ze které vybereme “Spustit skript AppleScriptu …”. Otevře se klasický dialog pro otevření souboru, v němž najdeme a otevřeme náš soubor skriptu, jenž jsme si dříve stáhli. Tím je naše nová zkratka nastavena a okamžitě funkční.
    • Soubor skriptu, který zde vyberete, musí být trvale dostupný v daném umístění, protože je odtud načítán pokaždé, když zkratku vyvoláte. Dejte tedy pozor, aby toto umístění nebyla například složka Stahování, u které je pravděpodobné, že její obsah někdy vymažete.
    • Možná se vám stane, že nabídka pro zvolení příkazu nepůjde při vytváření zkratky rozbalit, ale když se přesunete na jiný řádek v tabulce zkratek, a potom zpět na tlačítko Příkaz, tak by už nabídka rozbalit měla jít.

Používání prográmku

Je třeba mít na paměti, že tento skript nedokáže překládat celé věty. Slouží jen k překládání jednotlivých slovíček včetně víceslovných frázových slovíček jako například „turn off nebo „make-up““. Při práci s VoiceOverem si tedy musíme před vyvoláním klávesové zkratky skriptu pohlídat to, aby poslední vyslovená fráze byla jen samotné slovíčko.

Překlady některých slovíček mohou být velmi dlouhé. Pro takové případy lze jejich předčítání kdykoliv zastavit podržením klávesy Ctrl.

Nastavení hlasu

Skript při čtení překladů do češtiny používá hlas systému, který můžete přenastavit v Předvolbách systému, v části Zpřístupnění, kde se v tabulce Funkce zpřístupnění přesuňte na řádek Řeč, a hlas systému vyberte z patřičného vyskakovacího tlačítka.

V případě čtení anglických překladů skript používá americký hlas Alex. Pro změnu anglického hlasu na jiný hlas už ale budete muset otevřít a upravit tento soubor skriptu v nástroji Editor skriptů, což provedete tak, že na něj najedete ve Finderu a stisknete Cmd + O . Nastavení hlasu najdete na úplném začátku skriptu, kde lze také nastavit rychlost řeči a  hlasitost. Po provedení změn musíte skript v Editoru skriptů uložit zkratkou Cmd + S.

Prográmek pro překládání označeného textu

Při instalaci tohoto druhého prográmku, který stáhnete zde, postupujte stejně jako je uvedeno výše na příkladu prvního prográmku pro překládání posledního vysloveného slova, přičemž tomuto druhému prográmku v Commanderu klávesnice jen přiřaďte jinou klávesovou zkratku, například Alt + Shift +G . V případě zkratky Alt + Shift + G, čili zkratky používající klávesu Shift, budete muset v momentě zadávání zkratky vepsat velké, nikoliv malé, písmeno G.

Používání tohoto prográmku je prosté, šipkami spolu s klávesou Shift označte jednoslovné nebo víceslovné slovíčko, které chcete přeložit, a  pro jeho překlad použijte zvolenou klávesovou zkratku, kdy stejně jako u prvního prográmku můžete podržet klávesu Ctrl a předčítání překladu kdykoliv zastavit.

Nastavení hlasu, který překlad předčítá, čili změnu osoby, rychlosti řeči a její hlasitosti, provedete rovněž obdobně, jako je popsáno výše v případě prvního prográmku.AppleMacmacOS/OS XNástrojeTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...