Tipy pro programování ve Visual Studio Code s odečítačem na Windows

Pro softwarové vývojáře v systému Windows je obecně k dispozici nepřeberné množství vývojových prostředí nebo pokročilých textových editorů. Jen hrstka jich je ale natolik přístupná, aby s nimi mohli naplno počítat i programátoři, kteří využívají odečítač obrazovky. Abych vám usnadnil hledání a osvojení toho pravého řešení, sepsal jsem tento článek, který jedno takové řešení dále přibližuje, konkrétně půjde o aplikaci Visual Studio Code. Text navazuje na článek, který se věnuje Visual Studio Code z obecného hlediska jako pokročilému textovému editoru, v němž jsem již představil jeho podstatné funkce a popsal, v čem je pro nás jako editor výjimečný.

Poznámky

Některé zde uvedené klávesové zkratky používají zápis ve tvaru například Control + K, Control + C, což znamená, že nejprve je třeba stisknout klávesy Control + K, pak uvolnit klávesu K a poté Se stále podrženou klávesou Control stisknout klávesu C.

Chybné čtení při navigaci po slovech

Visual Studio Code se obecně může pyšnit velmi dobrou přístupností, hned z kraje je ale třeba upozornit na jednu vadu na kráse, která se týká ne úplně vyladěné přístupnosti samotného hlavního textového editačního pole. Problém spočívá v tom, že při pohybu po slovech přes klávesy Control + šipka doprava nebo doleva v případě, kdy se v textu vyskytují určité speciální znaky jako například znaménko rovná se, odečítač nečte slova, která by měl. Konkrétně jestliže máme například řádek s textem pozdrav = “Ahoj světe“, tak odečítač při pohybu po slovech nepřečte odděleně dvě slova s„pozdrav“ a poté „rovno“, ale místo toho přečte dvakrát po sobě dohromady „pozdrav rovno“.

Rychlý pohyb ve zdrojovém kódu

To, co činí z Visual Studio Code výjimečné vývojové prostředí, je krom jiného velmi dobře přístupná podpora příkazů pro pohyb v kódu, které fungují v mnoha programovacích jazycích.

  • Pro rychlé vyhledání a přeskočení na definici požadovaného symbolu, tedy pro skok na definici hledané proměnné, funkce, třídy atd., slouží klávesová zkratka Control + Shift + O, jež vyvolá okno, ve kterém můžete klávesovou šipkou dolů nebo nahoru vybrat hledaný symbol, přičemž nabízený seznam symbolů lze vyfiltrovat vepsáním části jejich názvu a Enterem na vybraný symbol v kódu přeskočit.
  • Jestliže kurzor stojí na nějakém symbolu, tak je možné rychle přeskočit Na jeho definici zkratkou F12.
  • Pro zobrazení seznamu všech výskytů symbolu, na němž stojí kurzor, slouží zkratka Shift + F12,přičemž prohledávány jsou výskyty napříč všemi soubory právě otevřené složky či projektu. Zde je opět možné klávesovou šipkou dolů nebo nahoru vybrat požadovaný výskyt a Enterem na něj přeskočit.
  • Pro přesun na následující nebo předchozí řádek s chybou nebo varováním v aktuálním souboru slouží zkratka F8, respektive Shift + F8.
  • Na následující nebo předchozí změnu v aktuálním souboru oproti výchozímu stavu ve verzovacím systému Git slouží zkratka Alt + F5, respektive Shift + Alt + F5.

Další šikovné zkratky

AkceZkratka
Zakomentovat řádkovým komentářemControl + K, C
Odkomentovat řádkový komentářControl + K, U
Přejmenovat všechny výskyty symboluF2
Zformátovat kódAlt + shift + F
Přejít na panel s chybami a varováními v aktuálním souboruControl + Shift + M
Přejít na panel verzovacího systému GitControl + Shift + G
Zobrazit nabídku doplnění kóduControl + mezerník

Nastavení vlastních klávesových zkratek

Visual Studio Code umožňuje snadno nastavit vlastní klávesovou zkratku pro libovolný příkaz, který naleznete v okně pro hledání příkazů, jež vyvoláte zkratkou F1 . K nastavení klávesových zkratek se dostanete, když v aplikačním menu zvolíte File > Preferences > Keyboard shortcuts, a poté se tabulátorem přesunete na vámi hledanou zkratku v seznamu všech zkratek, popřípadě před přesunem na seznam zkratek můžete vepsat část názvu hledané zkratky a seznam zkratek tak vyfiltrovat. Po najetí na požadovanou zkratku stiskněte Enter, poté klávesy, které chcete přiřadit, a následně opět Enter.

Doporučení na přidání vlastních klávesových zkratek

V níže uvedené tabulce naleznete doporučení na přidání vlastních klávesových zkratek, které vám usnadní práci při řešení konfliktů během slučování příchozí a lokální varianty souborů ve verzovacím systému Git.

Název zkratkyPopisDoporučená zkratka
Merge Conflict: Next ConflictPřesune kurzor na začátek následujícího konfliktu.Control + F8
Merge Conflict: Previous ConflictPřesune kurzor na začátek předchozího konfliktu.Shift + Control + F8

Usnadnění si psaní kódu pomocí jeho automatického rozšiřování zkratkami

Visual Studio Code podporuje rozšiřování kódu (code expansion) pomocí vestavěné obohacené podpory syntaxe Emmet. To znamená, že nemusíte psát celé složité konstrukty značkovacího nebo programovacího jazyka, jako celé elementy jazyka HTML, celé podmínky či cykly jazyka Javascript. Stačí napsat jistou zkratku, která v případě zkratek pro HTML vychází z CSS selektorů,  a tu automaticky rozšířit na výsledný konstrukt. Postup je následující.

Rozšiřování HTML kódu

Napište například zkratku „ul>li*3“ (bez uvozovek) a stiskněte tabulátor. Zapsaná zkratka se poté automaticky rozšíří na následující kód:

<ul>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>

Rozšiřování programovacího kódu

Napište například zkratku „if“ (bez uvozovek), pak šipkou dolů vyberte položku „if“ a stiskněte Enter. Zapsaná zkratka se poté automaticky rozšíří na následující kód:

if (condition) {

}

Další příklady syntaxe Emmet

Další příklady syntaxe Emmet naleznete na této oficiální dokumentaci.

Zabalování a rozbalování bloků kódu

Pro zabalování a rozbalování aktuálního bloku kódu, tedy bloku kódu, na kterém stojí kurzor, se používají klávesové zkratky Control + Shift + levá hranatá závorka, respektive Control + Shift + pravá hranatá závorka (jedná se o klávesy, kde se levá nebo pravá hranatá závorka vyskytují na anglické klávesnici). S odečítačem JAWS je potřeba před použitím těchto zkratek jejich klávesy propustit stisknutím JAWSKey + klávesa s číslem 3.

Pro rekurzivní zabalování a rozbalování aktuálního bloku kódu slouží zkratky Control + K, Control + levá hranatá závorka, respektive Control + K, Control + pravá hranatá závorka.

Všechny bloky kódu v aktuálním souboru lze zabalit zkratkou Control + K, Control + klávesa s číslem 0 . Všechny bloky rozbalíte přes Control + K, Control + J.

Další zkratky pro zabalování a rozbalování (folding) naleznete zde. Vězte ale, že odečítač zabalené bloky kódu bohužel nijak neohlašuje, takže se jeví, jakoby řádky mezi začátkem a koncem zabaleného bloku kódu chyběly.

Další zdroje informací

sKlávesové zkratkyMicrosoftNástrojePřístupnostProgramováníTextové editoryVisual Studio CodeWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...