Používáme Visual Studio Code jako pokročilý textový editor

Ať už si jako běžný uživatel chcete na počítači psát jednoduché poznámky či články v prostém textu, nebo hledáte textový editor, který by vyhověl náročnějším požadavkům pro psaní programového kódu, a to vše formou přístupnou pro odečítače obrazovky, tak základní kritérium pro efektivní práci pomocí klávesnice je stejné, čili editor musí mít dobře přístupné hlavní textové pole pro psaní vašich textů a dále by měl disponovat užitečnými funkcemi pro manipulaci s textem. Jedním takovým editorem, o němž na Pélionu už referovala Michaela Dlhá, je Notepad++. V tomto článku se ale podíváme na ještě propracovanější editor, jehož pokročilé funkce však nejdou na úkor přehlednosti jeho rozhraní ani nároků na systémové prostředky. Bude řeč o Visual Studio Code.

Představení a stažení Visual Studio Code

Visual Studio Code je bezplatná aplikace postavená na otevřeném zdrojovém kódu, jež je velmi populární zejména mezi programátory. Tato aplikace je volně ke stažení ze svých oficiálních webových stránek. Aplikace vypadá dost podobně i na jiných platformách než Windows, je dobře přístupná například i v macOS, jehož uživatelé mohou z tohoto článku těžit také, jen je třeba počítat s tím, že většina níže uvedených zkratek používá místo klávesy Control klávesu Command. Pro Visual Studio Code je k dispozici nepřeberné množství rozšíření, hodit se může například kontrola pravopisu.

Zapnutí režimu pro lepší přístupnost a základní navigace

Jako první krok po instalaci a počátečním spuštění Visual Studio Code doporučuji zapnout režim lepší přístupnosti, což lze provést, když po vyvolání jeho nápovědy pro přístupnost klávesami Alt + F1 stisknete zkratku Control + E . Nastavení lepší přístupnosti si Visual Studio Code bude pamatovat i při jeho příštím spuštění.

Pro dopřednou navigaci v uživatelském rozhraní aplikace slouží standardně tabulátor, případně pro zpětný pohyb přidejte klávesu Shift. K cyklickému pohybu mezi hlavními oblastmi prostředí aplikace, mezi něž patří například stavový řádek, použijete standardně klávesu F6, popřípadě ke zpětnému pohybu Shift + F6. Ve stavovém řádku se lze pohybovat šipkami doprava nebo doleva.

Další základní zkratkou, kterou jako uživatel ovládající Visual Studio Code výhradně pomocí klávesnice určitě budete potřebovat, je Control + M . Tato zkratka přepíná chování klávesy tabulátor v momentě, kdy je zaměřeno hlavní pole textového editoru, mezi chováním, kdy tabulátor do editoru vkládá odsazení řádku a chováním, kdy vás tabulátor přesune mimo pole textového editoru na vedlejší prvek uživatelského rozhraní.

V případě, kdy se chcete odkudkoliv vrátit zpět do pole textového editoru, tak lze použít zkratku Control + 1.

Příkazy pro manipulaci s textem

Následující příkazy jsou jedním ze stěžejních důvodů, proč jsem si používání Visual Studio Code oblíbil oproti jiným textovým editorům i pro účely psaní jednoduchých textů nebo poznámek. Tyto příkazy fungují nehledě na to, kde se v rámci řádku zrovna nachází textový kurzor, čili není třeba mít řádek označen.

 • Posunout aktuální řádek dolů nebo nahoru: Alt + šipka dolů nebo nahoru.
 • Smazat aktuální řádek: Control + Shift + K.
 • Ani pro zkopírování celého aktuálního řádku není třeba nic označovat, stačí kdekoliv v řádku stisknout Control + C, případně chcete-li řádek vyjmout, tak Control + X. Následně lze pro vkládání takto kopírovaného nebo vyjmutého řádku pro vložení použít Control + V, přičemž textovým kurzorem můžete stát kdekoliv uvnitř řádku, před který chcete text vložit.
 • Duplikovat aktuální řádek dolů nebo nahoru: Alt + Shift + šipka dolů nebo nahoru.
 • Vložit prázdný řádek dolů: Control + Enter.
 • Vložit prázdný řádek nahoru: Control + Shift + Enter.

Rychlý pohyb v textu

 • Na požadované číslo řádku lze přeskočit pomocí zkratky Control + G.
 • Nechybí ani zkratka pro hledání textu v aktuálním souboru, Control + F, pro nahrazování textu, Control + H, a ani zkratka pro hledání textu v otevřené složce či projektu, Control + Shift + F . V momentě, kdy je dialog pro hledání otevřený, se na následující vyhledaný výskyt přesunete klávesou Enter a na předchozí klávesami Shift + Enter. Jestliže dialog pro hledání otevřený není, tak se na následující výskyt přesunete zkratkou F3 a na předchozí zkratkou Shift + F3.
 • K přesunutí textového kurzoru na předchozí místo textu, a to i napříč soubory, je možné použít klávesy Alt + šipka doleva. Na následující místo v textu se pak textový kurzor přesouvá zkratkou Alt + šipka doprava. Toto se hodí, například když použijete hledání v textu, a pak se chcete vrátit na původní místo, kde jste byli, než jste hledání použili.

Další základní výhody oproti Poznámkovému bloku

 • Snadnější práce s více otevřenými soubory najednou. Mezi otevřenými soubory se lze přepínat přes Control + tabulátor., popřípadě přidejte Shift pro přepínání v opačném pořadí. Přepínat se lze i vyhledáním a aktivací požadovaného otevřeného souboru, viz níže v článku.
 • Při opětovném otevření Visual Studio Code si aplikace pamatuje, jaké soubory jste měli před jejím ukončení otevřené , a kde v nich byla pozice textového kurzoru.
 • Chcete-li právě upravovaný soubor zobrazit v Průzkumníkovi ve Windows, stiskněte nejprve zkratku Control + Shift + E pro jeho zobrazení v prohlížeči souborů v rámci Visual Studio Code, a poté zkratku Alt + Shift + R.
 • Při otevření textového souboru sám rozpozná jeho znakovou sadu a kódování konců řádků.
 • Podporuje převádění souboru do mnoha znakových sad a různých kódování konců řádků. Tyto vlastnosti lze pro otevřený soubor nastavit příslušnými tlačítky ve stavovém řádku.
 • Umí hromadně hledat a nahrazovat text ve všech otevřených souborech, ve všech souborech zvolené složky nebo ve všech souborech spadajících do aktuálně otevřeného projektu.
 • Podporuje regulární výrazy při hledání a nahrazování textu.
 • Umožňuje označit text mezi dvěma body. Počáteční bod nastavíte zkratkou Control + K + B, a koncový bod poté přes Control + K + K.

Okno pro hledání příkazů a učení se klávesových zkratek

Šikovnou klávesovou zkratkou, kterou je rovněž dobré si zapamatovat, je F1, případně stejně funguje také Control + Shift + P. Tato zkratka otevře okno pro hledání libovolného příkazu, jež Visual Studio Code nabízí. Po zadání části názvu příkazu je možné se v nalezených příkazech pohybovat šipkou dolů či nahoru a Enterem vybraný příkaz vyvolat. Například když po vyvolání tohoto okna napíšete text „move line“, tak vám mimo jiných vyběhne příkaz nazvaný „Move Line Down“, který slouží pro posunutí aktuálního řádku dolů, o němž jsem psal v dřívější kapitole.

Kromě názvu vyfiltrovaných příkazů se u každého příkazu přečte také jeho klávesová zkratka, pokud ji dotyčný příkaz má. Díky tomu lze tento nástroj dobře použít i jako prostředek pro učení se klávesových zkratek.

Tipy pro práci se soubory v zápisu Markdown

Jestliže ve svých textových souborech používáte zápis Markdown, tak možná využijete tyto funkce:

 • Klávesami Control + Shift + O lze vyvolat filtrovatelný seznam nadpisů v textovém souboru a Enterem se na vybraný nadpis přesunout.
 • Klávesami Control + Shift + V lze zobrazit HTML náhled otevřeného souboru formátovaného pomocí zápisu Markdown. Náhled se otevře jako nový panel editoru, na němž je možné se pohybovat stejně, jako to jde na webové stránce.
 • Aby předchozí dvě funkce fungovaly v souborech s příponou .txt, a nikoliv jen s příponou .md, tak je potřeba ve stavovém řádku Visual Studio Code přepnout režim jazyka z hodnoty „Plain Text“ do „Markdown“. Do stavového řádku se dostanete pomocí klávesy F6, mezi jeho položkami se pak lze cyklicky pohybovat šipkou doprava či doleva a vybranou položku aktivovat mezerníkem. Chcete-li, aby se změna uplatnila pro všechny soubory s příponou .txt, tak zvolte možnost „Configure File Association for ’.txt’”, a až poté vyberte hodnotu “Markdown”.

Rychlé otevírání souborů, nedávno otevřených složek a projektů

Další užitečnou klávesovou zkratkou je Control + P . Tato zkratka vyvolá okno, v němž lze psaním vyfiltrovat seznam dostupných souborů v rámci otevřeného projektu či nedávno otevřené soubory, které po vybrání šipkou dolů nebo nahoru otevřete Enterem.

Podobně pro rychlé opětovné otevírání nedávno otevřených složek nebo projektů (workspace) slouží zkratka Control + R.

Otevírání více souborů a rychlé přepínání mezi nimi

Když v Exploreru, do něhož se dostanete přes Control + Shift + E, nebo v okně pro rychlé otevírání souborů, viz předchozí kapitola, najedete na nějaký soubor, tak je možné jej zkratkou Control + Enter otevřít vedle právě otevřeného souboru. Takto lze otevřít libovolný počet souborů vedle sebe. Toto otevírání více souborů vedle sebe se liší od klasického otevírání souborů na samostatných panelech a jeho výhodou je pro uživatele pracující přes klávesnici hlavně to, že je pak možné se mezi takto otevřenými soubory přepínat klávesovou zkratkou Control + 1,Control + 2, atd.

Nicméně i když máte otevřeno více souborů klasicky na více panelech, tak je možné se mezi nimi rychle cyklicky přepínat klávesami Control + tabulátor. Pokud po stisknutí Control + tabulátor klávesu tabulátor uvolníte, ale Control necháte stisknutý, tak můžete otevřené soubory procházet přistisknutím šipky dolů nebo nahoru.

Chcete-li právě zobrazený soubor otevřít v novém okně, tak nejprve stiskněte Control + K, uvolněte obě klávesy, a poté stiskněte O.

Další zdroje informacíKlávesové zkratkyMicrosoftNástrojePřístupnostTextové editoryVisual Studio CodeWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...