NVDA 2024.2: Nové možnosti zvuku aj brailu

V týchto dňoch sa k používateľom dostáva nová verzia NVDA 2024.2. Prináša viacero noviniek pokiaľ ide o možnosti zvuku a hlasového výstupu, ale poteší aj používateľov brailových riadkov.

Oddelenie zvukov a reči

NVDA bolo doposiaľ možné nastaviť tak, aby sa zvuky stišovali vždy, keď hlasový výstup rozpráva. Od tejto verzie pribudla nová funkcia. Oddelenie zvukov od reči umožňuje nastaviť NVDA tak, že zvuky budete počuť napríklad v ľavom kanály a reč v pravom. Kombinácie sú možné aj opačne, prípadne môžete mať reč v strede a zvuky v jednom z kanálov. Nastavenie sa nachádza v možnostiach, vo vetve zvuk. Tu si začiarknete, ktoré možnosti oddelenia vás zaujímajú a následne ich prepínate skratkou nvda+alt+s. Funkcia je užitočná napr pri telefonovaní, takto si ľahko môžete odoslať hovor do jedného ucha a hlasový výstup do druhého.

So zvukom súvisí aj druhá novinka. NVDA od tejto verzie automaticky udržiava zvukové zariadenie aktívne aj v prípade, že NVDA nerozpráva. To znamená, že sa odozva zlepší na väčšine notebookov a nie je viac potrebné využívať externé aplikácie (napríklad Silenzio). Môžete tiež určiť, ako dlho bude zvukové zariadenie prebudené (čo môže byť užitočné, ak potrebujete šetriť batériu bluetooth zariadení). Toto opäť nastavíte vo vetve zvuk.

Nové režimy pre používateľov brailu

Ak používate s NVDA brailový riadok, môžete odteraz využívať dva režimy. Nastavujú sa v nastaveniach brailu, prípadne skratkou NVDA+alt+t. Režim kurzor funguje tak, ako sme boli doteraz zvyknutý, teda na riadku sa zobrazuje aktuálna pozícia kurzora. Režim reč zobrazuje na riadku to, čo hovorí hlasový výstup. Môžete samozrejme nastaviť režim reči na ticho a aj tak na riadku bude zobrazované to, čo by štandardne hovoril hlasový výstup.

Nové možnosti rýchlej navigácie

Vo webových dokumentoch pribudli nové možnosti rýchlej navigácie a oznamovania. Písmeno P resp. Shift+p v opačnom smere prechádza po textových odsekoch. Ďalšie skratky nie sú definované, môžete si ich ale definovať na prechod po ilustráciách, vertikálne zarovnaných odsekoch, položkách menu, posuvníkoch, prepínacích tlačidlách, matematickom obsahu a texte s rovnakým alebo odlišným formátovaním.

Ďalšie novinky

  • Viaceré opravy pre katalóg s doplnkami.
  • V kruhu nastavení hlasového výstupu sa dá skákať po väčších hodnotách, použite nvda+ctrl+page up a down (desktop) resp nvda+ctrl+shift+page up a down. Tiež si môžete nastaviť skratky na skok na prvú a poslednú hodnotu konkrétneho nastavenia.
  • Viaceré drobné opravy pre Windows 10.

Záver

NVDA môžete aktualizovať z menu pomocník > Skontrolovať aktualizácie, prípadne z webu NV Access.NVDA


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.