Kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým zrakovým postižením (pozvánka na kurz, 29. 2. 2024)

Kolegyně z Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR pořádají pod hlavičkou projektu Prostorová orientace akreditovaný kurz Kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým zrakovým postižením.

Cíle kurzu

 • Kurz představí jednotlivé typy a druhy pomůcek zlepšující získávání a zpracovávání informací, orientaci v prostoru, samostatnost v běžných úkonech a činnostech i v komunikaci.
 • Kromě jednoúčelových zařízení se zaměří také na složitější techniku, například digitální přístroje, počítače a mobilní telefony. Vysvětlí možnosti a postupy získávání příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek.
 • Během kurzu si všichni účastníci kompenzační pomůcky prohlédnou a v rámci praktických cvičení je vyzkouší.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky Úřadů práce, pracovníky v sociálně právním poradenství, pedagogy, asistenty pedagoga, táborové a sportovní vedoucí, rodinné příslušníky a blízké, studenty tyflopedie aj.

Co kurz nabízí

 • Základní orientaci ve funkčních důsledcích těžkého zrakového postižení.
 • Seznámení s kompenzačními pomůckami pro slabozraké (jedná se hlavně o optické pomůcky nebo pomůcky zlepšující možnost získávání informací).
 • Seznámení s jednoúčelovými i víceúčelovými pomůckami pro lidi s těžkým zrakovým postižením (například měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, pomůcky zlepšující orientaci a samostatný pohyb, kamerové zvětšovací lupy, mobilní telefony, digitální záznamníky).
 • Seznámení s vyhláškou o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a porozumění podmínek a postupu možnosti získání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
 • Získání informací o výcviku vodicích psů a o vhodném postupu při výběru psa pro konkrétního uživatele, seznámení se s legislativou ohledně získání vodicího psa a seznámení se s legislativou upravující jeho dovednosti.

Lektorský tým

 • Olga Hurdálková
 • Zuzana Čižinská
 • Hana Jasenovcová
 • Michal Jelínek

Organizační informace a registrace

 • Rozsah: 8 hodin / 1 den
 • Kdy: ve čtvrtek 29. 2. 2024
 • Čas výuky a nácviku: od 9:00 do 16:30 hodin
 • Místo konání: v prostorách SONS ČR (klubovna), Krakovská 21, Praha 1
 • Kapacita: 20 účastníků
 • Cena: 2 190 Kč / os.

👉Přihlásit se na kurz👈Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČRProstorová orientace


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...