Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd studentům se zrakovým postižením

Příručka Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a odborné symboliky přírodních věd pro studenty se zrakovým postižením podává ucelený přehled možností, jaké informační technologie v této oblasti poskytují. Sumarizuje výhody a nevýhody jednotlivých řešení a umožňuje tak čtenáři najít všechny potřebné informace na jednom místě a zvolit řešení, které nejlépe vyhoví individuálním potřebám žáka či studenta.

Příručku pro Tyflokabinet SONS ČR zpracovali mgr. Lukáš Masilko ze střediska Teiresiás Masarykovy univerzity a mgr. Jaromír Tichý z TyfloCentra Plzeň a vznikla díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Ke stažení

Další informace lze najít také webu střediska Teiresiás na stránce Matematika pro nevidomé.

V případě problémů s instalací či zprovozněním prograramů je možné se obrátit na Lukáše Másilka (549 49 1109, masilko@teiresias.muni.cz).matematikaTeiresiásTyfloCentrum PlzeňTyflokabinet SONS ČR


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...