Lupa s možností velkého zvětšení pomáhá ve školním prostředí

Možnost výrazného zvětšení textu umožňuje tzv. stolní kamerová lupa. Ta patří do kategorie pomůcek, které výrazně přispívají ke zkvalitnění práce studentům s těžším zrakovým postižením. S její pomocí mohou žáci pohodlně pracovat s tištěnými texty, jako jsou učebnice, pracovní listy či sešity. Součástí kamerových lup je velký monitor, na který se vejde významné množství zvětšeného textu. Velikost písma si student nastaví podle svých potřeb. Další částí kamerových lup je i pohyblivý stolek, díky kterému se žák v textu dobře orientuje a nikdy neztratí řádek, který právě čte. Stolek poskytuje také pohodlný prostor pro práci – student na něm může psát, kreslit, rýsovat nebo například šít.

Mladší žáci pracují s pomůckou za účelem nácviku čtení a psaní. Mohou si pod lupou prohlížet obrázky, nákresy, ale i vyplňovat pracovní listy. Díky lupě můžou kontrolovat svůj rukopis při výuce psaní např. v písance. Starší žáci pak zařízení využijí pro čtení delších textů. Mohou texty nejen číst, ale i do nich vyplňovat či dopisovat. Lze tak pohodlně pracovat např. s cizojazyčnými texty, různými grafy či matematickými znázorněními.
U kamerové lupy lze dosáhnout velkého zvětšení, lze zvolit barvu podkladu, upravit jas či kontrast, a tak je vhodná pro různé typy zrakových vad při studiu napříč celým systémem vzdělávání.

Jednu z těchto lup má k dispozici Základní škola J. A. Komenského v Novém Strašecí. Tato škola je určena zhruba pro 900 žáků. Na druhém stupni nabízí rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní školu J. A. Komenského navštěvuje žákyně se středně těžkým zrakovým postižením, která s kamerovou lupou pracuje při výuce. Funkce lupy jí výrazně pomáhají při zvládání učiva druhého stupně. Dívka studuje na škole od první třídy, kdy využívá asistentku pedagoga, jejíž pomoc je pro ni nedocenitelná. Žákyně má vynikající prospěch, díky možnosti pracovat s kamerovou lupou a za pomoci asistentky studuje s vyznamenáním.

Na příkladu této základní školy je vidět, že pokud je k dispozici kompenzační pomůcka, pak i žák s těžším zrakovým postižením může studovat v inkluzi za účasti asistenta pedagoga. Je třeba také zmínit, že škola musí být takovému záměru nakloněna a být vstřícná k tomu, aby vytvořila podmínky pro studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, což Základní škola J. A. Komenského splnila ke spokojenosti všech.

Kamerovou lupu pro žákyni měla škola několik let v pronájmu od firmy Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Lupu má škola aktuálně již ve svém vlastnictví.

Na pořízení pomůcky do domácího prostředí lze čerpat příspěvek od Úřadu práce, a to příspěvek na zvláštní pomůcku. S výběrem vhodné pomůcky a s vyřízením příspěvku pomůže v rámci svých poradenských služeb taktéž firma Spektra.Kamerová lupaSpektra


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.