Linda Albrechtová

Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.

Také působím na zmíněné Západočeské univerzitě jako odborný poradce pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhám jim zpřístupňovat studium na univerzitě. V minulosti jsem pracovala např. pro Nadační fond Mathilda či jsem se věnovala převodu tištěné předlohy do digitální verze pro potřeby těžce zrakově postižených.
Díky své práci ráda zkouším nejrůznější technické pomůcky, abych své zkušenosti mohla předat dál. Jsem milovnicí produktů od společnosti Apple, které v hojné míře využívám. Píšu osobní blog Blindička aneb Život prakticky nevidomé ženy, kde se dělím se čtenáři jak o své životní zkušenosti se zrakovým hendikepem, tak zde také najdete technické tipy či praktické rady týkající se zrakového postižení.

zpět k autorům