Průvodce VoiceOverem v macOS – 7. díl – Práce s emaily

Tento díl popisuje základní práci s aplikací Mail. Naučíte se zde posílat nové zprávy, číst příchozí poštu, pracovat s přílohami a vyhledávat zprávy ve schránkách.

Popis okna aplikace Mail

Hlavní okno aplikace Mail se skládá z následujících položek. Uvedené pořadí položek odpovídá procházení tohoto okna pomocí kurzoru VoiceOveru zleva doprava.

 • Tlačítko pro zavření okna, jeho minimalizaci a jeho zvětšení na celou obrazovku.
 • Název aktuální schránky vybrané v tabulce schránek.
 • Celkový počet zpráv a počet nepřečtených zpráv v aktuální schránce.
 • Panel nástrojů: skupina položek obsahující prvky pro nejčastější úkony s aplikací Mail.
 • Tabulka schránek: PO zanoření umožňuje pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru volbu aktuální schránky. Především je možné zde vybrat schránku příchozích nebo odeslaných zpráv.
 • Vertikální rozdělovník: Prvek po zanoření umožňující přes klávesu VO + šipka doprava nebo doleva nastavit procentuální šířku tabulky schránek.
 • Tabulka zpráv: Po zanoření umožňuje pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru vybrat zprávu v aktuální schránce. Tabulka zpráv se skládá z těchto sloupců: stav přečteno/nepřečteno, odesílatel, předmět, datum a čas přijetí a náhled několika prvních řádků z obsahu zprávy.
 • Vertikální rozdělovník: Další rozdělovník Sloužící tentokrát pro nastavení procentuální šířky následující položky, tedy obsahu zprávy.
 • Obsah zprávy: Oblast, do které když se zanoříte, tak si můžete přečíst obsah aktuální zprávy, jež je právě vybrána v tabulce zpráv. Tuto oblast doporučuji schovat, viz níže, protože způsobuje automatické označování procházených zpráv jako přečtených.

Praktická ukázka: Vytvoření nové zprávy s přílohou a její odeslání

V této ukázce vytvoříme novou emailovou zprávu s přílohou a tuto zprávu odešleme na svou vlastní adresu, abychom si ji později mohli přečíst.

 1. Stisknutím VO + M se přesuňte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a zvolte příkaz Nová zpráva, Anebo použijte zkratku Command + N.
 2. Otevře se okno pro vytvoření nové zprávy a kurzor se umístí do textového pole pro zadání emailové adresy nebo jména příjemce, kam můžete hned psát. Adresu nebo jméno příjemce není nutné zadat celé, šipkou dolů totiž můžete během psaní procházet nabízený seznam příjemců a Enterem požadovaného příjemce vybrat. Jestliže chcete příjemců přidat více, tak je oddělte mezerou nebo čárkou. Před psaním se ujistěte, že máte vypnutou rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem šipek doleva a doprava.
 3. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Předmět, upravitelný text“. Mezi textovým polem pro zadání příjemce a polem pro zadání předmětu se nachází ještě pole pro zadání příjemců, jimž se má poslat kopie emailu, toto pole pro kopii ale přeskočíme.
 4. Vepište předmět zprávy.
 5. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Upravitelný text“. Tam můžete vepsat obsah vaší emailové zprávy.
 6. Přepněte se do Finderu a najděte v něm soubor, který chcete odeslat jako přílohu. Na tomto souboru pak stiskněte zkratku pro kopírování, tedy Command + C, a přepněte se zpátky do aplikace Mail.
 7. V aplikaci Mail najeďte kurzorem na konec vaší zprávy a zkopírovaný soubor do obsahu emailu vložte zkratkou Command + V . Tímto postupem můžete přiložit i více souborů
 8. Jestliže jste se zprávou spokojeni, tak přejděte přes klávesu VO + M do řádku nabídek, rozbalte nabídku Zpráva a zvolte příkaz Odeslat, anebo použijte zkratku Command + Shift + D . Tím se zpráva odešle a měli byste uslyšet zvuk zašustění, který potvrzuje, že zpráva byla úspěšně odeslána.

Praktická ukázka: Přečtení příchozí zprávy a uložení její přílohy.

V této ukázce si ze schránky příchozích zpráv otevřeme a přečteme emailovou zprávu, kterou jsme si poslali sami sobě v předchozí praktické ukázce. Poté uložíme na disk přílohu, kterou jsme ke zprávě připojili.

 1. V hlavním okně aplikace Mail se opakovaným stiskem klávesy VO + Shift + šipka nahoru vynořte na nejvyšší úroveň okna.
 2. Stiskněte zkratku VO + Fn + šipka doleva, což vás přesune na první položku okna, tedy na panel nástrojů, a poté pomocí klávesy VO + šipka doprava najeďte na tabulku schránek.
 3. Do tabulky schránek se pomocí VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 4. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na schránku pro příchozí poštu. Jestliže v tabulce nemůžete schránku pro příchozí poštu nalézt, tak je tato schránka pravděpodobně zabalena pod položkou pojmenovanou jako váš poskytovatel, tedy například iCloud nebo Google. Přes klávesu VO + mezerník položku s názvem poskytovatele rozbalte a pod ní pomocí VO + šipka dolů najeďte na schránku pro příchozí poštu.
 5. Stisknutím VO + Shift + šipka nahoru se z tabulky schránek vynořte, mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tabulku zpráv, a přes VO + Shift + šipka dolů se do tabulky zpráv zanořte.
 6. Pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru najděte zprávu, kterou jste si poslali, a na této zprávě stiskněte klávesu Enter, čímž zprávu otevřete v novém okně.
 7. Chvíli počkejte, VoiceOver by měl sám začít číst obsah vaší zprávy. Jestliže si ale chcete zprávu přečíst ručně, tak stiskněte zkratku VO + J, pomocí níž skočíte do obsahu zprávy a ten si pak můžete číst po položkách pomocí kláves VO + šipka doprava či doleva, anebo po řádcích přes samotnou šipku dolů či nahoru v případě, že máte vypnutou rychlou navigaci. Pro čtení otevřené emailové zprávy můžete rovněž použít příkazy pro skákání po nadpisech, odkazech a dalších typech položek stejně, jako kdybyste byli na webové stránce, jak jsme si popsali v předchozím díle.
 8. Nyní ještě uložíme naši přílohu. Přes VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Soubor a v ní zvolte příkaz Uložit přílohy….
 9. Otevře se dialog pro uložení souboru, který je podobný oknu Finderu. Vyberte v něm cílovou složku a pomocí klávesy VO + šipka doprava najeďte na tlačítko Uložit nacházející se na konci tohoto dialogu a stiskněte jej přes VO + mezerník.

Tip: Skákání mezi tabulkou schránek a tabulkou zpráv

Ve výše uvedené praktické ukázce jsme poměrně zdlouhavě přecházeli do tabulky schránek a poté odtud do tabulky zpráv. Jednodušeji se však lze odkudkoliv přesunout do tabulky schránek pomocí zkratky VO + J . Opakovaný stisk této zkratky pak cyklicky přesouvá kurzor VoiceOveru mezi tabulkou schránek a tabulkou zpráv.

Přepínání mezi zobrazením všech anebo jen nepřečtených zpráv

Aplikace Mail umožňuje jednoduše přepínat mezi zobrazením všech anebo jen nepřečtených zpráv a to tak, že se přes klávesu VO + M přesunete do řádku nabídek, rozbalíte nabídku Zobrazení, v ní rozbalíte podnabídku Filtrovat a tam přepnete položku Zapnout filtr zpráv. Případně to samé lze udělat rychleji klávesovou zkratkou Command + L.

Zabránění automatickému označování procházených zpráv jako přečtených

V hlavním okně aplikace Mail může být žádoucí sbalit oblast, ve které se zobrazuje obsah právě vybrané zprávy z tabulky zpráv, protože když je tato oblast rozbalená, tak se při pouhém procházení tabulky zpráv každá vybraná zpráva samovolně označí jako přečtená, což může být nechtěné, a toto chování bohužel nejde přenastavit v předvolbách.

Oblast s obsahem vybrané zprávy sbalíte následovně:

Pomocí VO + Shift + šipka dolů se zanořte do vertikálního rozdělovníku nacházejícího se přímo za tabulkou zpráv.

Opakovaně mačkejte VO + šipku doprava, dokud se vertikální rozdělovník neposune na pozici 100 procent, čímž se oblast s obsahem vybrané zprávy úplně skryje. Celý obsah vybrané zprávy si i tak budete stále moci přečíst, když v tabulce zpráv požadovanou zprávu vyberete a otevřete jí v novém okně klávesou Enter.

Tip: Nastavení delších náhledů v tabulce zpráv

Tabulka zpráv obsahuje kromě odesílatele a předmětu také sloupec pro náhled obsahu zprávy. Ve výchozím stavu jsou z obsahu zprávy zobrazovány jen první tři řádky, to lze však změnit až na prvních pět řádků, které mnohdy stačí na přečtení celé zprávy, takže nemusíte zprávu otevírat v novém okně, abyste si ji přečetli.

Přenastavit počet řádků pro náhled obsahu zpráv lze takto:

 1. Přes VO + M se přesuňte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Mail a zvolte položku Předvolby….
 2. Otevře se okno předvoleb Mailu, ve kterém stiskněte VO + Fn + šipku doleva, což vás přesune na první položku okna, tedy na panel nástrojů, a přes VO + Shift + šipka dolů se do panelu nástrojů zanořte.
 3. V panelu nástrojů pomocí VO + šipka doprava najeďte na tlačítko Zobrazení a přes VO + mezerník jej stiskněte. Poté se přes VO + Shift + šipka nahoru z panelu nástrojů zase vynořte.
 4. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na volbu nazvanou „Náhled v seznamu“ a přes VO + mezerník aktivujte vedle umístěné vyskakovací tlačítko s aktuálně nastaveným počtem řádků.
 5. Pomocí VO + šipka dolů najeďte na položku „5 řádků“ a pomocí VO + mezerník tuto volbu vyberte. Nastavení se projeví okamžitě, takže okno předvoleb můžete přes zkratku Command + W následně zavřít.

Tip: Čtení jen určitého sloupce v tabulce zpráv

Při procházení tabulky zpráv je většinou nejdůležitější informací předmět zprávy, avšak ten je čten až za jejím odesílatelem a toto pořadí sloupců bohužel nelze změnit. Naštěstí je možné se pohybovat dolů a nahoru jen v jednom vybraném sloupci a číst si tak snadno třeba jen předměty zpráv a ostatní sloupce jako datum a čas nebo odesílatele si přečíst až na vyžádání.

Procházení jen jednoho sloupce je šikovné také pro čtení pouze náhledů obsahu zpráv, což oceníte například v dlouhých konverzacích, v nichž se předmět nemění, kde odesílatel nebo datum a čas není tak důležitý, a kde to nejdůležitější je tedy náhled obsahu zprávy.

Číst jen jeden sloupec v tabulce zpráv lze následovně:

 1. Pomocí VO + Shift + šipka dolů se zanořte do tabulky zpráv, pak se přes klávesu VO + šipka dolů nebo nahoru přesuňte na nějakou zprávu nebo konverzaci. Poté se zanořte ještě jednou, čili do vybrané zprávy nebo konverzace, a pomocí VO + šipka doprava nebo doleva vyberte sloupec, který chcete procházet. Lze vybrat zejména odesílatele, datum a čas přijetí, předmět nebo náhled obsahu zprávy.
 2. Pro ukázku vybereme sloupec předmět. Když vypnete rychlou navigaci, tak se lze nyní samotnou šipkou dolů nebo nahoru pohybovat z jedné zprávy na druhou pouze ve sloupci předmět.
 3. Stále se však pomocí VO + šipka doleva nebo doprava můžete přesouvat mezi sloupci, takže jestliže jste ve sloupci předmět, tak je například přečtení odesílatele otázkou tří stisknutí VO + šipka doleva, anebo přečtení náhledu obsahu zprávy otázkou stisknutí VO + šipka doprava, případně jedno stisknutí navíc, pokud jde o konverzaci, protože je nutné ještě přeskočit sloupec, v němž je rozbalovací trojúhelníček.
 4. Konverzaci lze samotnou klávesovou šipkou doprava rozbalit, přičemž můžete stát v kterémkoliv sloupci, jen musíte mít vypnutou rychlou navigaci. Jestliže ji ale rozbalíte v momentě, kdy stojíte ve sloupci předmět, tak se poté pohodlně můžete hned šipkou dolů pohybovat po náhledech jednotlivých zpráv rozbalené konverzace.
 5. Samotnou klávesovou šipkou doleva můžete konverzaci zase sbalit. Funguje to sice, i když stojíte na nějaké zprávě této konverzace, ale pokud nechcete, aby vás to po sbalení vynořilo mimo sloupec, tak je nutné šipkou doleva konverzaci sbalit v momentě, kdy stojíte na záhlaví konverzace, například v jejím předmětu tak, abyste potom mohli zase hned šipkou dolů pokračovat v čtení předmětů dalších zpráv nebo konverzací.

Ještě malá poznámka: Sloupec pro náhled obsahu zprávy v případě záhlaví konverzace obsahuje náhled z nejstarší nepřečtené zprávy této konverzace.

Vyhledávání zpráv ve všech schránkách

Následujícím postupem lze vyhledávat emailové zprávy napříč všemi schránkami, přičemž prohledávány jsou celé emailové zprávy včetně odesílatele, příjemce, předmětu a obsahu zpráv:

 1. V hlavním okně aplikace Mail se opakovaným stiskem klávesy VO + Shift + šipka nahoru vynořte na nejvyšší úroveň okna.
 2. Stiskněte zkratku VO + Fn + šipka doleva, což vás přesune na první položku okna, tedy na panel nástrojů, a poté se do panelu nástrojů pomocí VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 3. Stiskněte VO + Fn + šipku doprava, což vás přesune na poslední položku v panelu nástrojů, tedy na tlačítko Hledat, a toto tlačítko přes VO + mezerník aktivujte.
 4. Kurzor se přesune do textového pole pro zadání hledaného textu, vepište tedy hledaný text a potvrďte klávesou Enter. Do textového pole pro hledání ve schránkách se lze odkudkoliv přesunout rychleji také zkratkou Command + Alt + F.
 5. Stisknutím VO + Shift + šipka nahoru se vynořte z panelu nástrojů a mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tabulku zpráv. Pokud tabulku zpráv nemůžete nalézt, tak je potřeba se nejprve zanořit do položky, kterou VoiceOver přečte jako „Oblast posunu“, teprve tam je nutné pomocí klávesy VO + šipka doprava na tabulku zpráv najet a pomocí VO +Shift + šipka dolů se do ní zanořit.
 6. Nakonec v tabulce zpráv přes VO + šipku dolů najděte hledanou zprávu a klávesou Enter ji případně otevřete pro čtení.

Vyhledávání zpráv jen v určité schránce

Jestliže nechcete hledat emailové zprávy napříč všemi schránkami, ale třeba jen ve schránce Příchozí, tak je postup následující:

 1. V hlavním okně aplikace Mail se opakovaným stiskem klávesy VO + Shift + šipka nahoru vynořte na nejvyšší úroveň okna.
 2. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tabulku schránek a přes VO + Shift + šipka dolů se do ní zanořte.
 3. Přes VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Zobrazení a zvolte volbu Zobrazit řádek oblíbených schránek, jestliže tato volba už není zaškrtnuta.
 4. Přesuňte se do textového pole pro vyhledávání zpráv ve schránkách podle postupu v předchozí podkapitole, anebo použijte zkratku Command + Alt + F.
 5. Vynořte se z panelu nástrojů, pomocí VO + šipka doprava najeďte na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Řádek oblíbených schránek, skupina“, a zanořte se do ní.
 6. Přes klávesu VO + šipka doprava najeďte na tlačítko s názvem schránky, v níž chcete zprávy hledat, a toto tlačítko pomocí VO +mezerník stiskněte.
 7. Kurzor VoiceOveru by se měl sám přesunout na tabulku zpráv, přes klávesu VO + Shift + šipka dolů se tedy do tabulky zpráv zanořte.
 8. Nakonec v tabulce zpráv přes VO + šipku dolů najděte hledanou zprávu a klávesou Enter ji případně otevřete pro čtení.

Užitečné klávesové zkratky pro aplikaci Mail

PříkazZkratka
Otevřít vybranou zprávu v novém okně pro její čteníEnter
Přepnout zprávu jako přečtenou/nepřečtenouCommand + Shift + U
Vytvořit novou zprávuCommand + N
Odeslat zprávuCommand + Shift + D
Odpovědět na zprávuCommand + R
Odpovědět všem na zprávuCommand + Shift + R
Přeposlat zprávuCommand + Shift + F
Přepnout filtrování jen na nepřečtené zprávyCommand + L
Přesunout se do pole pro hledání zpráv ve schránceCommand + Alt + F

Navigace v průvodci

 AppleMacmacOS/OS XPříručkyPrůvodce VoiceOverem v macOSTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...