Petr Dušek

Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.

Mimo sféru, která ho živí, se věnuje astronomickému vzdělávání osob se zrakovým postižením. V březnu 2003 představil hmatové planetárium, rok předtím hmatovou publikaci Astronomie pro nevidomé I. Obtočnová souhvězdí…
Zmíněná oblast astronomického vzdělávání ho dovedla k 3D tisku. V listopadu 2017 lektoroval workshop nazvaný „Možnosti použití FFF/FDM 3D tiskáren zrakově postiženými“. Nadšený zájem účastníků Petra přiměl k tomu, aby se problematikou 3D tisku pro zrakově hendikepované zabýval intenzivněji. Proto nyní hledá limity ve využití 3D tisku zrakově postižnými a zjištěné limity se snaží překonat. V současnosti značné množství energie věnuje aktivitám kolem 3D tisku, zejména v souvislosti s projekty Lablind Zone, Nesmír.

Činnosti související s využitím 3D tisku (Lablind Zone: 3D Outsourcing, 3D Sources, 3D Scanning) pro zrakově hendikepované významně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

zpět k autorům