Nesmírné kosmonautické besedy a přednášky pro první polovinu roku 2022!

Nesmírnými kosmonautickými akcemi pro zrakově postižené jsme v minulém roce rozhodně neskončili. Ba naopak! Pokračujeme! Pro první polovinu roku 2022 Odborná skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti (Nesmír) připravila pro především těžce zrakově postižené zájemce o kosmonautiku několik zajímavých akcí. Se dvěma na slovo vzatými přednášejícími – Milanem Halouskem a Tomášem Přibylem – a zvídavým moderátorem – Radkem Seifertem.

Nadále chceme podporovat tematické besedy či přednášky prostřednictvím online prostředí. V minulém roce jsme si vyzkoušeli besedu mimo jiné přes sociální síť Clubhouse v klubu Potměchuť – a chvíli u této možnosti zůstaneme. Skupiny jednotlivých akcí budou otevřené – tedy lze se připojit bez předchozí registrace.

Kosmonautické besedy a přednášky

V dalším textu uvádíme přehled přednášek či besed kosmonauticky zaměřených. Během těchto akcí se lidé se zrakovým postižením mohou bez ostychu o téma zajímat způsobem jim přirozeným.

Termíny jsou předběžné (nicméně jejich změna bude pouze v závažných případech).

John Glenn, první Američan na oběžné dráze

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 21. února 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost John Glenn První Američan na oběžné dráze.

Přednášející: Tomáš Přibyl.

Popis: Před šedesáti lety, v únoru 1962, se na oběžnou dráhu vydal první americký astronaut, John Glenn. Pro Spojené státy to bylo obrovské povzbuzení po dlouhé řadě sovětských kosmických prvenství. A zároveň to byl začátek spanilé americké vesmírné jízdy šedesátými léty, která vyvrcholila přistáním člověka na Měsíci.

Artemis: návrat člověka na Měsíc

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 28. března 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost ARTEMIS – Návrat člověka na Měsíc.

Přednášející: Tomáš Přibyl.

Popis: Padesát let. Přesně tolik letos uplyne od zatím posledního přistání člověka na Měsíci, od výpravy Apollo 17. V plném proudu jsou ale práce na tom, abychom se po lunárním povrchu opět prošli. Na Floridě vrcholí přípravy ke startu obří rakety SLS, lodi Orion, chystají se první díly základny Gateway, vyvíjený je lunární modul… Jak bude návrat člověka na Měsíc vypadat, kdy se ho dočkáme – a na co se můžeme těšit poté?

Historie kosmonautiky – Od čínských raketek po současnost

Přednáška a beseda se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost Historie kosmonautiky – Od čínských raketek po současnost.

Přednášející: Milan Halousek.

Popis: Kosmická éra lidstva započala 4. října 1957 startem prvního Sputniku. Cesta od čínských raketek k dnešní kosmonautice byla ale dlouhá, se spoustou překážek, ale i úžasných okamžiků.
Na přednášce Milana Halouska z České astronomické společnosti si připomeneme ty nejvýznamnější mezníky kosmické historie – prvního člověka ve vesmíru, přistání pozemšťanů na Měsíci, i prvního československého kosmonauta, éru raketoplánů i orbitálních stanic.

Kosmonautika převážně nevážně

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 30. května 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť.

Přednášející: Milan Halousek.

Popis: Aneb Co dělají kosmonauti, když se řídicí středisko nedívá! Létat do kosmu je zodpovědné a nebezpečné povolání – ale i při velkém množství práce si kosmonauti musí najít čas na jídlo, spánek a relaxaci. Co se děje na oběžné dráze, když se řídicí středisko nedívá? Jak si kosmonauti připravují oběd, jak se myjí a chodí na záchod, a jak se kosmonautům ve vesmíru spí? Jak to tam je s alkoholem? A je v kosmu místo třeba i na sex?

Vesmír „Made in China“

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť.

Přednášející: Tomáš Přibyl.

Popis: Čína je kosmickou supervelmocí se vším všudy. Zvládla vyslat člověka do vesmíru, vytvořit vlastní orbitální stanici, její sonda s výsadkovým modulem a automatickým vozidlem dorazila na Mars, odzkoušela novou kosmickou loď i malý raketoplán, vyvíjí znovupoužitelné rakety, její sondy pracují na přivrácené i odvrácené straně Měsíce, zvládla odběr vzorků hornin z jeho povrchu a jejich dopravu do pozemských laboratoří, testuje kosmické zbraně… Představíme si čínskou vesmírnou současnost a nejbližší budoucnost, o níž ještě hodně, hodně uslyšíme.

Nové výzvy kosmonautiky – zpátky na Měsíc!

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 18. července 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť.

Přednášející: Milan Halousek.

Popis: Co nás čeká v kosmonautice v příštích letech?  Nové vesmírné stanice, nové nosné rakety, nové kabiny pro kosmonauty, základna na jižním pólu Měsíce. To všechno přinese rozbíhající se program ARTEMIS, program návratu lidí na Měsíc po téměř šedesáti letech. A potom bude na řadě cesta na Mars, vesmírná turistika, lety na hranici vesmíru, …

Dva přednášející a moderátor

Milan Halousek – přednášející: Předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti, předseda vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale i širokou veřejností, zakládající člen českého Kosmo Klubu a člen Astronomické společnosti Pardubice. V České kosmické kanceláři měl dlouhé roky na starost organizování vzdělávacích a popularizačních programů, podporu účasti českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech zaměřených na moderní vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii. Spoluzakládající člen Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti.

Tomáš Přibyl – přednášející: Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu. Za všechny jmenujme Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky nebo Dobytí Měsíce. Tomáš Přibyl osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA ve Spojených státech, potkal více než 260 kosmonautů, byl u startů několika raketoplánů. Sbírá podpisy kosmonautů, jeho sbírka patří k největším na světě a je zapsána v České knize rekordů. Pracuje jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.

Radek Seifert – moderátor: Radek Seifert působí na pražském ČVUT v oblasti podpory vzdělávání studentů se specifickými potřebami, a také jako lektor předmětu Asistivní technologie na tamní Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluzakládající člen Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti.


Slovník důležitých pojmů

  • Astronomie: Především přírodovědecká oblast, jejímž předmětem studia jsou  objekty (planety, měsíce, hvězdy, mlhoviny, galaxie, komety, …) a jevy (výbuchy supernov, záblesky gama záření, kvazary, blazary, pulzary, reliktní záření, …) za hranicí zemské atmosféry.
  • Kosmonautika = astronautika: Vědecko-technická disciplína teoreticky i prakticky zabývající se cestováním mimo zemskou atmosféru, tedy cestováním do vesmíru.
  • Aeronautika: Vědecko-technický obor věnující se studiem, konstrukcí, výrobou strojů, které jsou schopny létat ve vzduchu.
  • Astronomické inženýrství: Inženýrství operující v astronomických měřítcích, to znamená s planetami, hvězdami, asteroidy, kometami a podobně.

Na projektu se podílí


Obsah tohoto článku byl vytvořen s výraznou pomocí textů dodaných Milanem Halouskem, Tomášem Přibylem a Radkem Seifertem.IEDANesmírSONS ČRTechnické muzeum v BrněTeiresiás


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.