Nesmírné (nejen) hvězdářské besedy a přednášky do konce roku 2022!

A je to tady! Konečně přicházíme s dalším Nesmírným programem. V první polovině roku 2022 Odborná skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti (Nesmír) lidem s těžkým zrakovým postižením nabídla především kosmonautické akce s odborníky na kosmonautiku Milan Halouskem a Tomáše Přibylem (viz dřívější článek Nesmírné kosmonautické besedy a přednášky pro první polovinu roku 2022!).

Dalších několik měsíců zájemce čekají především hvězdářská témata – průvodcem bude neuvěřitelně vnímavý profesionální hvězdář Jaroslav Maxa. Jaroslav Maxa je astronom a chemik, mnoholetý klíčový pracovník Hvězdárny Františka Krejčího v Karlových Varech; zabývá se nejen oblastí ionosférických poruch, ale v praxi je též fascinován populární a naučnou astronomií. Besedy budou moderovány Radkem Seifertem.

Stále se držíme online prostředí, proto nás očekávejte v klubu Potměchuť sociální sítě Clubhouse – odkazy vedoucí přímo do místností k níže uvedeným akcím budeme uvádět zpravidla několik dní před začátkem. Skupiny jednotlivých akcí budou otevřené – tedy lze se do nich připojit bez předchozí registrace.

Hvězdářské besedy a přednášky s astronomem Jaroslavem Maxou

V dalším textu uvádíme přehled přednášek či besed hvězdářsky (astronomicky) zaměřených. Během těchto akcí se lidé se zrakovým postižením mohou bez ostychu o téma zajímat způsobem jim přirozeným.

Termíny jsou předběžné (nicméně jejich změna bude pouze v závažných případech).

Kosmologie

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 26. září 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť místnost Kosmologie.

Přednášející: Jaroslav Maxa (Hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech).

Popis: Víte, kdy si lidé poprvé uvědomili, že existuje něco jako je vesmír? A co je vlastně vedlo k tomu, aby pozorovali hvězdy, Měsíc a planety? A proč si o tom vedli záznamy? Projdeme si historické milníky chápání vesmíru, pochopíme, co vlastně vesmír je a jak se na vesmír dívali naši předci. Pochopíme, jak si vesmír přestavovali velikáni jako Platon, Herakleides z Pontu, Eukleides, Aristarchos ze Samu, Eratosthenes z Kyreny, Ptolemaios, Einstein a další.

Vznik Sluneční soustavy

Přednáška a beseda se bude konat v čtvrtek 3. listopadu 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost Vznik Sluneční soustavy.

Přednášející: Jaroslav Maxa (Hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech).

Popis: Jak vlastně vznikají planety a jak hvězdy? Jak stará je naše planeta a byly vždy planety na stejných místech jako jsou dnes? Která planeta ochraňuje Zemi a která se otáčí jinak, než je obvyklé?

Velký třesk, vznik vesmíru

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 28. listopadu 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost Velký třesk.

Přednášející: Jaroslav Maxa (Hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech).

Popis: Víte, jak je vesmír starý? A jak vlastně vznikl? Co je to singularita, a jak je to s časem? Můžeme překonat rychlost světla? A dokážete si představit „Nic“. Povíme si něco o vzniku prvních atomů a molekul, první hmoty a jak vznikly planety a hvězdy.

Kosmické smetí

Přednáška a beseda se bude konat v pondělí 26. prosince 2022 od 17.30 do 19.00 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, místnost Kosmické smetí.

Přednášející: Jaroslav Maxa (Hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech).

Popis: Víte, co všechno nám létá nad hlavou? A proč byly komety považovány za zlé znamení? Mohl život na naši Zemi být zavlečen v meteoritech? A z čeho se vlastně skládá takové „kosmické smetí“?

Nejen hvězdářské besedy a přednášky

Ve zmíněném programu míříme spíše na astronomii (hvězdářství), byť v první polovině roku 2022 cílem byla především kosmonautika. Neznamená to, že bychom se kosmonautiky zcela vzdali – ostatně, byly to velice úspěšné akce. Minimálně dvakrát bychom rádi k hvězdářským besedám zařadili i kosmonautické – jen ještě nevíme, kdy :-). Takže – nechme se překvapit!


Slovník důležitých pojmů

  • Astronomie = hvězdářství: Především přírodovědecká oblast, jejímž předmětem studia jsou  objekty (planety, měsíce, hvězdy, mlhoviny, galaxie, komety, …) a jevy (výbuchy supernov, záblesky gama záření, kvazary, blazary, pulzary, reliktní záření, …) za hranicí zemské atmosféry.
  • Kosmonautika = astronautika: Vědecko-technická disciplína teoreticky i prakticky zabývající se cestováním mimo zemskou atmosféru, tedy cestováním do vesmíru.
  • Aeronautika: Vědecko-technický obor věnující se studiem, konstrukcí, výrobou strojů, které jsou schopny létat ve vzduchu.
  • Astronomické inženýrství: Inženýrství operující v astronomických měřítcích, to znamená s planetami, hvězdami, asteroidy, kometami a podobně.
  • Sluneční soustava: Podle pravidel českého pravopisu by se mělo psát s malým počátečním písmenem, avšak Česká astronomická společnost doporučuje psát s velkým počátečním písmenem. Jedná se o gravitačně vázanou soustavu Slunce a objektů, které kolem něj obíhají – mimo jiné také planety, mezi nimiž je také Země.
  • Velký třesk (anglicky Big Bang): Fyzikální teorie popisující, jak se vesmír ze svého počátečního stavu rozpínal.
  • Kosmické smetí: Objekty ve vesmíru, které vyrobil člověk a zpravidla již nejsou užitečné. Nalézají se především na oběžné dráze Země.

Na projektu se podílíIEDANesmírSONS ČRTechnické muzeum v BrněTeiresiás


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.