Roman Martinovič

Romanovou misiou je od roku 1999 prevencia a odstraňovanie sociálnych, informačných a architektonických bariér. V rámci celoslovenského združenia, ktoré založil, pripravoval jedinečné integračné aktivity pre deti a mládež so zrakovým postihnutím.

Dnes sa aktívne zaoberá uplatnením nevidiacich a slabozrakých na trhu práce, vedie neziskovú organizáciu Stopka a prevádzkuje aj oceňovanú chránenú dielňu. Bojuje proti neprístupnému designu, ktorý je prekážkou pri využívaní moderných technológií ľuďmi so špecifickými potrebami. To pretavuje aj do Corvusu, ktorý je praktickým riešením pri sprístupnení smartfónov s dotykovou obrazovkou nevidiacim. Vo voľnom čase je spolu s manželkou včelárom a veľmi ho oslovuje i výroba keramiky. Aktívne presadzuje myšlienku, že integrácia ľudí so zrakovým postihnutím bude skutočnou integráciou len vtedy, keď na jednej strane bude snaha vidiacich prijímať nevidiacich ako samostatné jedinečné bytosti s individuálnymi dobrými, aj zlými vlastnosťami, požiadavkami a potrebami, ale zároveň aj ľudia so zrakovým postihnutím budú robiť všetko pre to, aby si ostatní všímali skôr výsledky ich práce, prínos pre spoločnosť, a nie len ich zrakové postihnutie.

zpět k autorům