Be My AI – nejen popis obrázků, ale i univerzální kompenzační pomůcka? – 2. část

Poté, co jsem si ověřila schopnosti Be My AI v popisování obrázků (viz Proč nová funkce Be My AI zcela vede mezi aplikacemi na popis obrázků? – 1. část), napadlo mě ji vyzkoušet i v každodenních situacích, kdy si neporadíme bez zrakové kontroly. Níže přináším další výsledky, a to Jak si Be My AI poradila v roli vidícího asistenta.

Situace 1: Varná konvice

Na obrázku je elektrická konvice umístěná na kuchyňské lince. Konvice je bílá se stříbrným vrškem a má bílou rukojeť. Základna konvice je stříbrná a má tlačítka s nastavením teploty. Je zde pět tlačítek uspořádaných do půlkruhu, označených zleva doprava jako 60 stupňů Celsia, 80 stupňů Celsia, 90 stupňů Celsia, 100 stupňů celsia a udržet teplé. Vpravo je také tlačítko pro zapnutí a vypnutí. Tlačítko 80 stupňů a 100 stupňů je osvětleno modrým světlem a tlačítko zapnutí a vypnutí červeným světlem. Konvice se zdá být v provozu, protože světla svítí.

Hodnocení: V tomto případě je popis velice detailní. Všechny informace se zdají správné, až na to, že by mělo být osvětleno pouze tlačítko 100 stupňů a tlačítko pro spuštění. Funkce jednoho tlačítka je tedy označena chybně a tím pádem může dojít k nesprávné interpretaci uživatelem.  Na Be My AI tedy nemůžeme spoléhat stoprocentně. Pro získání základní představy o čistě vizuálním rozhraní spotřebiče však poslouží dobře.

Situace 2: Rozpoznávání barev

Na obrázku je postel se světle béžovým povlečením. Na posteli leží 4 ponožky  – z leva pár světle hnědých ponožek a následně pár černých ponožek. Ponožky jsou kotníkové.

Já: Které ponožky patří k sobě?

Be My AI: Ponožky, které patří k sobě, jsou uspořádány vedle sebe. První dvě ponožky zleva jsou světle hnědé barvy a tvoří pár. Ponožky vedle jsou černé barvy a také tvoří pár.

Hodnocení: Be My AI správně dokázala popsat polohu i barvu ponožek. Zde se velice dobře osvědčila funkce „zeptat se více,“ která nám umožňuje dále s Be My AI interagovat a zjišťovat více informací o snímku. K obdobnému úkolu jsem se Be My AI pokoušela použít vícekrát a musím přiznat, že v tomto případě sice aplikace uspěla na jedničku, v případě, že např. ponožek potřebuji už rozpoznat více najednou, aplikace zcela selhala. I zde se osvědčilo tvrzení z minulého případu, a to nespoléhat na rozpoznaný obsah stoprocentně.

Situace 3: Rozpoznání vizuálních informací na ciferníku

Na obrázku je ruka držící analogový budík. Hodiny mají kulatý stříbrný  rám. Ciferník je bílý s černými číslicemi a zeleným podkreslením. Čísla jsou ve tradičním stylu – od 1 do 12. Uprostřed ciferníku je napsána značka budíku MHM. Hodinová a minutová ručička je černá a je zde také stříbrná ručička budíku. Čas na hodinách se zdá být okolo 10:09. V pozadí je pravděpodobně místnost se dřevěnou podlahou a červeným kobercem.

Hodnocení:  V tomto případě sice Be My AI hezky popsala budík jako takový a prostředí, ve kterém se nachází, čas však již interpretovala zcela chybně.

Situace 4: Příchozí obálky

Na této fotografii vidím ruku, která drží bílou obálku. Obálka je zavřená a nemá na sobě žádné nápisy. V pozadí je vidět kousek dřevěné podlahy a červený koberec.

Já: Je na obálce něco napsáno?

Be My AI: Na obálce není napsáno nic. Je zcela prázdná.

Já: Toto je druhá strana obálky. Je něco napsáno tam?

Be My AI: Ano, na druhé straně obálky je napsáno modrým inkoustem Sousboří Pavlína a pod tím je malá kresba, která vypadá jako květina.

Hodnocení: Be My AI i v této situaci spíše uspěla. První strana obálky je skutečně prázdná. Na druhé straně obálky je ručně perem napsáno Soušková Pavlína. Písmo není úplně úhledné, a tak mě velmi příjemně překvapilo, že umělá inteligence dokázala rozpoznat správně alespoň část příjmení a celé křestní jméno. Rozpoznání tištěného textu jako takového také většinou probíhá dobře.

Závěrem

Be My AI je určitě inovativním nástrojem pro popis obrázků. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhou betaverzi věřím, že se po jejím oficiálním zveřejnění v komunitě zrakově postižených rozšíří. Do budoucna vidím v nástrojích stavějících na schopnostech umělé inteligence, jako je ChatGPT, obrovský potenciál. Nemůžu se zbavit dojmu, že kdyby se tato funkce integrovala např. do nativních aplikací operačních systémů pro práci s fotografiemi a do aplikací sociálních sítí jako je Instagram, Facebook nebo WhatsApp, zcela by to změnilo uživatelský zážitek z jejich používání. A vzhledem k tomu, jakou rychlostí se umělá inteligence rozvíjí, nebála bych se říct, že by kromě obrázků mohla být za pár let schopná např popisovat i videa nebo okolí v reálném čase.

Na druhou stranu bych si však stále na schopnosti umělé inteligence nevsadila při zásadních úkonech a v případech, kdy vyžaduji stoprocentní jistotu správnosti rozpoznané situace (viz případ špatně rozpoznaných hodin, špatná interpretace významu tlačítka atd.). Velice se však těším na to, jakou budoucnost pro nás umělá inteligence přinese.Be My AIBe My Eyes


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...