Co přináší významná aktualizace odečítače obrazovky Jieshuo 2.0.200718 Beta 2 pro Android

Konečně je k dispozici významná aktualizace alternativního odečítače Jieshuo (dříve Commentary Screen Reader) pro OS Android, která přidává jednoduché a komplexní možnosti navigace. Toto se týká jak webových stránek a textu, tak i prostředí systému samotného. Je úplně jedno, zda nový režim využijete na domovské obrazovce nebo v rámci nějaké aplikace. Obrovský benefit je v tom, že dřívější úpravy textu pomocí režimu editace už tak nejsou nutné, ačkoli v aplikaci i nadále zůstávají. Zapomenout tak můžete na krkolomná přepínací gesta mezi režimy editace a procházení. Nyní je vše zcela intuitivní a velmi rychlé, tak jako je tomu v případě konkurenčního TalkBacku. Navíc Jieshuo přidává mnoho doplňkových funkcí, viz dále v tomto oznámení.

Vývojář rozhodně nelenil a kromě standardních prvků, kterými jsou například navigace po znacích, slovech, odstavcích a řádcích, přidal mnoho bonusových funkcí navíc. Okamžitě můžete měnit určitá nastavení nebo provádět některé operace. Mezi nově dostupnými možnostmi najdete například kopírování textu, ovládání hlasitosti médií, změnu rychlosti řeči nebo funkci pro rozpoznání/překlad textu.
Ani na webu se Jieshuo nenechá zahanbit a kromě standardu v podobě pohybu mezi nadpisy, odkazy nebo ovládacími prvky, dále přidává i přepínání mezi seznamy, tlačítky, formuláři, obrázky, zaškrtávacími políčky, orientačními body, či textovými poli.

Jestliže používáte výchozí nastavení navigačních gest, je prozatím nová funkce namapována takto: šviháním vlevo a vpravo si volíte jednotlivé prvky navigace, šviháním nahoru a dolů se pak pohybujete po navoleném obsahu.
Nová navigace může kolidovat s některými dosud používanými gesty, na což upozorňuje i samotná funkce. Najdete ji pod položkou „nastavení akcí/nastavení rolování.“
Zde je nutné zaškrtnout dvě volby:

  • Procházet web po ovládacích prvcích.
  • procházejte obsah dle typu zvoleného prvku.

Pokud vám některá dosud využívaná gesta budou chybět a jste pokročilejšími uživateli odečítače Jieshuo, můžete si základní ovládání přemapovat a výchozí gesta si tak přizpůsobit k obrazu svému. Zároveň mám potěšující informaci i pro uživatele externích klávesnic, jelikož nové možnosti navigace jsou použitelné i při práci s nimi. Kombinací kláves CTRL plus šipka vlevo/vpravo přepínáte úrovně navigace, CTRL plus šipka nahoru/dolů pak umožní procházet navolený obsah. Došlo také k důležité opravě, nyní jsou korektně ohlašovány znaky během psaní na fyzických klávesnicích.

Jedná se o druhou beta verzi aplikace, která již snese každodenní nasazení. Nechtěl jsem vám předložit hned tu první, kdyby se náhodou objevila nějaká závažná chyba. No a taky že ano, při otevření uživatelského centra a poklepání na tlačítko pro přihlášení se celá aplikace kompletně zhroutila. To je nyní už opraveno a během dvoudenního testování jsem nezaznamenal žádný výraznější problém. Autor sám uvedl, že tentokrát bude testovací cyklus delší než obvykle, aby mohl nově zapracované možnosti navigace zcela odladit. Způsob ovládání se bude ještě dále optimalizovat, takže nějaké změny ohledně komfortnějšího používání určitě časem přijdou. Prozatím máme novou funkci v této podobě a já věřím, že si ji tak jako ostatní velice rychle oblíbíte.

Konečně je Jieshuo zcela komplexní odečítač a TalkBack vůči němu ztratil poslední konkurenční výhodu.

Významného updatu se dočkal také český překlad, změny jsou následující:

  • Sjednoceny názvy složek, do nichž se ukládají jednotlivá nastavení.
  • Výraz „kliknutí“ byl v souladu s terminologií Androidu nahrazen klepnutím.
  • V hlavní nabídce objevíte dvě správně přeložené položky, Zahájit plynulé čtení a rozpoznat text z obrázku.
  • Provedena korekce překladu vytvoření a obnovení zálohy do souboru.
  • Znatelně odlišeno nastavení klávesových zkratek pro tlačítka hlasitosti a pro externí klávesnice.
  • Drobné úpravy textů v rámci celého nastavení odečítače.
  • Přeloženy nově implementované funkce detailní navigace.
  • Rozšířen byl také český manuál aplikace, nově se setkáte s přepracovanou čtvrtou kapitolou o akční a hlavní nabídce, zároveň byla příručka přizpůsobena provedeným změnám, jež souvisí s nově přidanými funkcemi.

Poznámka: Protože to vypadá, že už definitivně zůstaneme u názvu Jieshuo, přizpůsobil jsem této skutečnosti jak uživatelský manuál, tak i aplikaci samotnou. Změny se samozřejmě dotknou také názvů složek a souborů, takže od nynějška se již s pojmenováním Commentary setkávat nebudete. Pro nováčky je to méně matoucí a stávající uživatelé si doufám brzy zvyknou. Touto změnou se nám tak názvosloví definitivně sjednotí a navíc přijmeme originální název aplikace.

Tentokrát jsem překladu věnoval opravdu mnoho času, takže věřím, že budete s jeho výslednou kvalitou spokojeni.
Tvořím jej už rok a mám pocit, že jeho úroveň je konečně přijatelná. Snažím se dělat maximum, abych vše udržoval stále v té nejaktuálnější možné podobě.

Důležité upozornění! Jelikož bylo výrazně zasáhnuto do kódu odečítače i jeho lokalizace, může se stát, že po běžné aktualizaci něco nebude fungovat správně nebo se nepromítnou provedené změny překladů. Pokud se tak stane, doporučuji nejprve provést zálohu uživatelského nastavení do souboru a poté udělat čistou instalaci plus obnovení uživatelského nastavení. Budete to tak mít téměř bez práce a zajistíte nové verzi optimální podmínky.

V souvislosti s touto aktualizací jsem také nachystal další zvukový podcast, ve kterém jsou nové možnosti detailně demonstrovány.

Stáhnout si jej můžete z Podcast 06 – rozšířené možnosti navigace (mp3; 51 MB)., všechny dosud připravené audio tutoriály jsou pak k dispozici ve složce Tutoriály na GDrive.

Nejnovější update odečítače Jieshuo pak stahujte ze složky JSR na Sync.com.

Enjoy new navigation functions!


Článek Jieshuo_International_2.0.200718_beta2 – poznámky k vydání, čtěte pozorně! vyšel původně na webu Android bez zraku.



AgoraAndroidCommentary Screen ReaderJieshuo


Matěj Plch
Jmenuji se Matěj Plch a jsem od narození nevidomý. Deset let jsem se intenzivně věnoval propagaci mobilní platformy Google Android, kterou sám používám a podařilo se mi její přístupnostní nástroje rozšířit mezi české uživatele.