Jieshuo Public Beta 20230628: Revoluční přístup k překladům, opravy chyb a několik nových funkcí

Vážená Jieshuo komunito,

dnešní den je pro mě velice významný a přelomový, jelikož v posledních několika aktualizacích byla do našeho odečítače implementována funkce, kterou se snažím prosadit už několik měsíců! Proto mi promiňte vzletný tón, v němž se ponese dnešní článek, ale zkrátka ze mě prýští tolik radosti, že se o ni s vámi musím podělit. Jak jste asi zaznamenali, od mého posledního příspěvku uběhl více než měsíc, v němž byly uvolněny hned další čtyři oficiální beta verze. Ta první 6. června, druhá hned následující den, třetí 21. června a poslední pak před čtyřmi dny. Jednalo se o aktualizace inovační i opravné.

Jak už to tak při implementaci stěžejních funkcí bývá, objevilo se několik kritických chyb, jež bylo nutné nejprve vyřešit a odstranit. Týkaly se zejména špatné synchronizace jazykových dat, kdy docházelo k nekonzistentnosti textů mezi verzemi Plus a Lite. Dále bylo nutné doladit situaci, kdy na některých zařízeních korektně neprobíhal import jazykových balíčků. A právě s lokalizacemi souvisí ona převratná novinka, kterou se mi podařilo konečně prosadit! Vše vysvětlím na následujících odstavcích.

Anglický překlad končí, český zůstává!

Pojďme si tedy povědět, co je ohledně lokalizací nového.

První informace je bohužel poněkud negativního rázu, jelikož dlouhodobý oficiální anglický překlad končí z důvodu poměrně malicherného sporu. Nuno, jenž za anglickou lokalizací stál, se dostal do sporu s člověkem, který si dovolil udělat jisté úpravy bez jeho vědomí. Cítil se tímto velmi dotčen a dokonce si na tento přístup stěžoval přímo u vývojáře, který měl údajně zásahu jiného člověka do překladu zabránit. Vývojář ale není nijak odpovědný za dobrovolníky, kteří se do lokalizačního procesu zapojují, takže Nuno s intervencí neuspěl.

Bohužel to jeho ego neuneslo a oficiálně oznámil, že s anglickým překladem končí. Opustil dokonce i překladatelskou skupinu na Telegramu, takže jeho rozhodnutí bylo míněno zcela vážně. Uvidíme, snad se brzy objeví někdo, kdo po něm práci převezme a bude v aktualizaci anglické lokalizace pokračovat. Nicméně, vy se ničeho obávat nemusíte, mám již víceleté zkušenosti s tím, jak překlad vytvářet a navíc i dostatek nástrojů, které mi s realizací mohou pomoci. Český překlad se tak bude vyvíjet i nadále a jeho existenci toto nikterak neohrozí.

A nyní přejděme k informacím pozitivním!

Dlouhodobě mě trápí rozháranost a nekonzistentnost překladů, jež je způsobena zejména tím, že Li kvůli překotnému vývoji nemá dostatek času na přípravu aktualizovaných zdrojových souborů. Proto jsem se snažil vývojáře přesvědčit, aby nám dal do rukou nástroj, jenž by zajistil, že o překlad se mohou starat zainteresovaní dobrovolníci, bez ohledu na skutečnost, zda má vývojář čas a prostor pro uvolnění překladových souborů.

Nově mu stačí implementovat čínské řetězce textu přímo do aplikace a my už následně můžeme překlad sami doplnit. Nese to s sebou pouze jediné úskalí, jímž je nutnost provádět veškeré úpravy přímo na mobilním telefonu. Což, vzhledem k množství přidaných textů, není úplně komfortní záležitost. Já jsem si s tím ale poradil, stačila obyčejná redukce z USB-C na klasické USB, aby bylo možné k telefonu připojit standardní klávesnici. Rázem se tak práce s lokalizacemi stala bezproblémová.

Výhodou je naopak skutečnost, že můžeme překlad testovat téměř v reálném čase. Stačí úpravy uložit, opustit prostředí pro tvorbu překladů a hned se provedené změny aplikují. Tím pádem je možné vše důkladně otestovat, jak z hlediska přesnosti, tak funkčnosti. Nyní se proces vývoje dočkal finalizace a dokonce je možné takto vyhotovenou lokalizaci okamžitě sdílet s dalšími uživateli! Vše podstatné se ukrývá pod volbou nastavení jazykových dat, která se nachází v záložce pokročilých nastavení, téměř úplně dole. Pozor! Jestliže nechcete riskovat případné problémy, doporučuji nejprve zálohovat vaši aktuální jazykovou konfiguraci.

Klíčem ke všemu je tlačítko další možnosti, jež naleznete v pravém horním rohu obrazovky. Po jeho rozkliknutí se objeví menu, ze kterého zvolíte položku exportovat Pokud jste si jisti, že vámi požadovaný soubor překladu, jenž se chystáte importovat, neobsahuje chyby, můžete krok exportu současného nastavení přeskočit Po klepnutí na tlačítko s názvem „ke stažení“ se objeví seznam všech lokalizačních souborů dostupných na serveru aplikace Vás bude zajímat ten, jenž začíná písmenky CS, které označují český jazyk. Na soubor klepnete a může nebo nemusí se objevit jeho krátký popis, také je zde možné procházet seznam lidí, kteří si jej už stáhli, případně uvidíte veškeré přístupy a provedené modifikace, včetně aktuálního data a času. Toto můžete rychle projít a dostat se až na tlačítko pro stažení.

Potom se objeví dialogové okno, jež vás bude informovat, že následující akce sloučí nebo přepíše vaše aktuální jazykové nastavení. Rovněž uvidíte seznam řetězců, jež aktuálně zvolený soubor obsahuje. Jen upozorním, že pro neznalé se toto bude jevit jako chaotický text, jenž na první poslech nedává smysl. Vy to ale ignorujte a pokračujte dále tím, že odrolujete na konec, kde se nacházejí tři tlačítka. Přepsat, sloučit a zrušit. Pozor! Budou prozatím jen v čínštině, takže se pomocí funkce překladu ujistěte o správnosti vybraného tlačítka. Aktivujte volbu přepsat. Následně se ozve hlášení „importováno“. Teď už jen stačí dohledat zaškrtávátko pro použití vlastního jazykového balíčku a aktivovat jej.

Uzavřete nastavení jazykových dat, následně odečítač vypněte a znovu spusťte. Jestliže se změny neprojeví, restartujte celý telefon. Pokud ani tak nedojde ke kýženému efektu, zopakujte proces importu ještě jednou. Tím je hotovo! Pozor! Vzhledem k tomu, že jazykový balíček teprve budete importovat, stoprocentně zde potkáte několik čínských hlášení. Proto doporučuji využít buďto funkci rozpoznat a přeložit, nebo uživatelé placené verze mohou rovnou sáhnout po automatickém překladu v reálném čase.

Pro lepší představu k dnešnímu článku patří i nový tutoriál, jenž vám názorně ukáže, jak si můžete ve svém odečítači aktualizovaný český překlad jednoduše zprovoznit.

Stáhnout zvukový návod, formát mp3

Na co se můžete těšit?

 • Kompletně přeložený integrovaný webový prohlížeč
 • Vytvořen překlad pro funkci nastavení jazykových dat
 • Lokalizovány nové volby související s časovačem
 • Přeloženo velké množství interních hlášení aplikace
 • Lokalizovány funkce monitorující stav mobilního a Wi-Fi připojení
 • Rozšířen průvodce prvním spuštěním, přidáno několik dalších žádostí o přístup k oprávněním a jejich vysvětlení, nově jsou zahrnuty instrukce, jak Jieshuo poprvé aktivovat v rámci Androidu 13
 • Další úpravy a drobná vylepšení

Novinky čtyř posledních verzí

Sestavení 20230628

 • Opravena chyba, která způsobovala nefunkčnost jazykových dat u některých překladů,
 • Opraven problém, kdy v některých rozhraních nefungovalo korektně posouvání obrazovky během procházení dotykem, například emotikony v aplikaci WeChat,
 • Opravena chyba, kdy nebylo možné v některých oknech dotykem získat fokus.

Sestavení 20230621

 • Přidána funkce sdílení vlastních jazykových balíčků,
 • Optimalizováno nastavení podpory jazyka pro změnu názvu okna,
 • Optimalizováno eliminování náhodných dotyků a jeho automatické ukončení při změně okna, toto opatření by mělo usnadnit příjem hovorů.
 • Opravena chyba, která v nečínském prostředí způsobuje rozdělení slov v jednoduchých uvozovkách,
 • Opravena chyba, kvůli níž nebylo možné gestem či příkazem spustit aplikaci,
 • Oprava pauzy při čtení způsobené nulovou šířkou mezery u200b.

Sestavení 20230607

 • Opravena chyba s hlasitým čtením v rámci panelu oznámení.

Sestavení 20230606

 • Přidána experimentální funkce rozpoznávání obrázků, najdete ji v Jieshuo fotoaparátu,
 • Přidán přepínač pro aktivaci změny hlasitosti pomocí fyzických tlačítek během čtení delších textů,
 • Přidány nové předvolby časovače konfigurovatelné pro hlasité čtení,
 • Opravena chyba, kvůli které Android 10 nemůže používat rozpoznávání snímků obrazovky OCR,
 • Opravena chyba, kvůli které nebylo možné používat hlasového asistenta,
 • Optimalizováno procházení dotykem, když je aktivován úsporný režim,
 • Optimalizováno čtení po jednotlivých slovech,
 • Optimalizována hlasitost na zařízeních Vivo,
 • Optimalizováno dělení textu po větách,
 • Optimalizováno čtení při změně okna.

Stažení a instalace

Jelikož se jedná o oficiální update, měl by se vám nabídnout automaticky, jakmile vstoupíte do nastavení odečítače. Samozřejmě za předpokladu, že máte povoleno vyhledávání aktualizací. Pokud tomu tak není a nebo se update neobjeví, můžete jej získat skrze sekci stáhnout další zdroje / Jieshuo, jíž najdete v nastavení aplikace. Zvolte variantu, kterou si přejete aktualizovat a vyčkejte na průvodce instalací, jenž vás aktualizací provede. Jestliže někdo upřednostňuje instalační apk balíčky, může si je stáhnout z odkazů níže.

Věřím, že s touto aktualizací budete spokojeni a přikročíte i ke stažení českého jazykového balíčku, abyste měli nové funkce plně lokalizovány. Tentokrát dal hodně práce nejen překlad samotný, ale také ladění jeho importování, aby vytvořený soubor korektně fungoval všem, bez ohledu na zařízení či používanou verzi aplikace. Pevně doufám, že se vše podařilo, dal jsem si na testování opravdu záležet a vypouštím tak do světa plně funkční lokalizaci. Jak už jsem předeslal, nejprve si prosím vyslechněte tutoriál a teprve potom se v případě nejasností na mě obracejte.

Enjoy!


Článek vyšel původně na webu androidbezzraku.wordpress.com.Android Jieshuo


Matěj Plch
Jmenuji se Matěj Plch a jsem od narození nevidomý. Deset let jsem se intenzivně věnoval propagaci mobilní platformy Google Android, kterou sám používám a podařilo se mi její přístupnostní nástroje rozšířit mezi české uživatele.