Práce s textem pomocí odečítače TalkBack

Pokud potřebujeme text jednoduše korigovat v případě, kdy například uděláme překlep v psané SMSm postačí nám k tomu většinou tlačítko BackSpace, které se nachází přímo na klávesnici v pravé dolní části displeje. Jak ale postupovat v situaci, kdy chceme smazat delší úsek textu, vkládat text z jedné aplikace do druhé či jej přesouvat v rámci jedné aplikace či editačního pole?

Editační funkce pomocí odečítače TalkBack je možné ovládat už od Androidu 4.3 Jelly Bean. Je ale třeba konstatovat, že co se přístupnosti týče, vše bylo doladěno až v poslední aktualizaci Androidu 4.4 Kit Kat. To znamená, že tato možnost je dostupná už poměrně dlouho. Nejde však o úplně jednoduchou záležitost a navíc nedávno přibyla i dlouho očekávaná možnost kopírovat nejen psaný text, ale jakýkoli textový obsah obrazovky, což se může hodit při práci s autorizačními či aktivačními kódy. Pojďme si tedy krok po kroku popsat, jak tyto možnosti využít.

Pohyb v textu

V textu se můžeme pohybovat po různých úsecích – po znacích, slovech, řádcích či odstavcích. Tyto možnosti nastavujeme gestem švihání jedním prstem nahoru či dolů, přičemž nám odečítač oznamuje, jakou možnost jsme právě zvolili. Jestliže jsme v nastavení odečítače těmto gestům přiřadili jinou operaci – například vstup do kontextových nabídek – je možné si daný úsek nastavit i v místní kontextové nabídce v sekci Nastavení navigace. Jakmile je zvolen požadovaný úsek (například znaky), můžeme se v textu pohybovat šviháním jedním prstem doleva či doprava, kdy švihem vpravo posouváme kurzor vpřed a švihem vlevo zpět. Kromě švihání po displeji můžeme pro pohyb kurzoru použít také tlačítka hlasitosti, kdy stisk tlačítka pro přidání hlasitosti posouvá kurzor vpřed a stisk tlačítka pro ztlumení zpět. Tato funkce však nepracuje vždy spolehlivě a proto je lepší využít možnost švihání po displeji.

Označování textu

Při označování textu můžeme samozřejmě použít jak funkci označení celého textu, tak i jeho části. Tyto a další funkce spojené s editací se nacházejí v místní kontextové nabídce, do které se standardně dostaneme použitím gesta nahoru a vpravo jedním prstem (lze změnit). Položky v kontextových nabídkách TalkBacku ovládáme stejně jako prostředí systému, takže se po nich můžeme pohybovat buď šviháním nebo přejížděním prstem po displeji a potvrzovat je dvojitým klepnutím.

Pokud se nacházíme v nějakém editačním poli pro psaní, které obsahuje text (napřklad rozepsanou SMS, e-mail apod.), je součástí místní kontextové nabídky mimo jiné i položka ovládání kurzoru. Po jejím potvrzení se dostaneme do další podnabídky, kde jsou k mání možnosti jako skok na začátek a konec textu, ale právě i položka Označit vše a zahájit režim výběru. Poslední položkou je Zrušit, která nás vrátí zpět do editačního pole bez jakýchkoli změn. Chceme-li tedy označit celý text, zvolíme položku Označit vše. Ozve se hláška vybraný text a vzápětí je nám celý text přečten. Tím jsme text kompletně označili a můžeme s ním dále pracovat. Chceme-li text rovnou smazat, stačí jen použít tlačítko Smazat, které se na zobrazené klávesnici nachází v pravém dolním rohu nad Enterem. Text se kompletně smaže a odečítač nám to dá navědomí.

Při označování určité části textu je nejprve třeba si šviháním jedním prstem nahoru či dolů nastavit, po jakých úsecích se má text vybrat. Máme-li hotovo, nastavíme kurzor na místo, odkud chceme s označováním začít, a poté v místní kontextové nabídce v sekci ovládání kurzoru zvolíme položku zahájit režim výběru. Nyní už jen stačí standardní pohyb kurzorem vpravo. Při každém pohybu nám odečítač zahlásí slovo vybrán, čímž signalizuje, že byl daný text označen. Pokud chceme označení daného úseku zrušit, stačí jen pohnout kurzorem zpět. Jeho označení se zruší a odečítač nám to potvrdí slovem zrušeno.

Jakmile jsme takto označili požadovaný text, můžeme jej opět rovnou odstranit tlačítkem Smazat, nebo s ním provádět další operace.

Kopírování, vyjmutí a vložení textu

Pokud chceme text kopírovat či přesouvat ať už mezi aplikacemi, editačními poli v rámci jedné aplikace nebo přímo v rozepsaném textu opět nám k tomu poslouží místní kontextová nabídka a její podsekce ovládání kurzoru. Když máme text, se kterým chceme pracovat označen vyvoláme místní kontextovou nabídku a v ní zmíněnou podsekci ovládání kurzoru. Je-li vše v pořádku přibyly nám
zde dvě položky vyjmout a kopírovat.

POZOR: Místní kontextovou nabídku je nutné vyvolat bezprostředně po označení příslušného textu. Pokud se tak nestane – například z důvodu chybného zadání příslušného gesta – může se stát, že se při opětovném pokusu označení textu zruší a tyto položky se pak v nabídce ovládání kurzoru neobjeví. V tom případě musíme text označit znovu a opět vyvolat příslušnou podnabídku. Proto tato operace vyžaduje trochu cviku.

Jestliže se nám obě položky v nabídce zobrazily, zvolíme podle potřeby jednu z nich. Opět je nám přečten kopírovaný text s informací, že byl zkopírován či vyjmut.

Pro vložení textu do požadovaného místa se pak stačí přepnout do dané aplikace či editačního pole, vyvolat místní kontextovou nabídku a přímo v její kořenové části zvolit tlačítko Vložit. Jediný případ, kdy se tlačítko Vložit nenachází přímo v kořenové části místní kontextové nabídky, ale opět v její podsekci Ovládání kurzoru, je v situaci, kdy kopírujeme či přesouváme text v rámci stejného editačního pole.

Kopírovat poslední výrok

Poslední funkcí, kterou si v tomto návodu o práci s textem ukážeme, je funkce Kopírovat poslední výrok. Tuto možnost Google do TalkBacku přidal poměrně nedávno a umožňuje zkopírovat do schránky jakoukoli naposledy vyslovenou frázi. Tato funkce je velmi užitečná hlavně v případech, kdy potřebujeme do nějaké aplikace vložit autorizační či aktivační kód (nejčastěji se jedná o bankovní aplikace či nějaký speciální software, který se nenachází přímo v Google Play, ale je distribuován jako APK balíček). V případě zrakově postižených uživatelů jde například o aplikaci COrvus či hlasový výstup WinTalker Voice.

Tuhle vychytávku tentokrát nenajdeme v místní, ale v globální kontextové nabídce, kterou standardně vyvoláme gestem dolů a vpravo jedním prstem (tzn., že na obrazovce nakreslíme velké tiskací L).

Příklad využití

Představme si situaci, že jsme v bankovní aplikaci zadali k odeslání nějakou platbu, ale potřebujeme ji potvrdit autorizačním kódem, který je zasílám jako SMS zpráva.

Jakmile SMS dorazí, přepneme se z bankovní aplikace do aplikace pro SMS zprávy a zprávu s kódem si otevřeme. Nastavíme si pohyb kurzoru po určitých úsecích (například po slovech). Standardně (ať už šviháním nebo tlačítky pro hlasitost) si pročítáme SMS, až dojdeme k samotnému kódu. Nyní stačí si nechat pohybem kurzoru kód přečíst a bezprostředně potom vyvolat globální kontextovou nabídku (dolů a vpravo) a zvolit položku Zkopírovat poslední výrok do schránky. Po jejím potvrzení nám bude přečten text, který byl naposledy vysloven a bude nám potvrzeno jeho okopírování. Pokud je zkopírovaný text správný, stačí se přepnout zpět do bankovní aplikace a přes místní kontextovou nabídku text vložit do příslušného pole.AndroidTalkBack


Jmenuji se Bohumír Juroška jsem počítačový a technický nadšenec. Mojí doménou je hlavně sestavování, instalace, konfigurace a příprava počítačů či mobilních telefonů. Také se věnuji testování různých platforem s ohledem na přístupnost a možnosti jejich ovládání nevidomými uživateli. Jsem též...