Smart Braille – chytré mobilní OCR

Na následujících řádcích bych vám rád krátce představil aplikaci, která je mezi svými konkurenty v podstatě unikátní, jelikož v sobě ukrývá dvě užitečné funkce a k jedné z nich přistupuje zcela odlišnou metodou.

Projekt se jmenuje Smart Braille a stojí za ním vývojář vystupující pod jménem Tasevski. Aplikace svým uživatelům nabídne dvě hlavní funkce, jimiž jsou flexibilní braillská klávesnice a rozpoznávání textu pomocí OCR v reálném čase.

Flexibilní braillská klávesnice

Jelikož nepatřím k příznivcům braillského psaní na dotykových obrazovkách, nejsem moc kompetentní k tomu, abych se o používání klávesnice příliš rozepisoval. Věřím, že se mezi námi najdou lidé mnohem fundovanější, kteří by jistě k tématu po prozkoumání dané aplikace měli co říci. Řeknu jen tolik, že hlavní devizou, kterou v dnes probíraném řešení spatřuji je skutečnost, že klávesnice se neomezuje pouze na prostředí aplikace, jako je tomu například v případě známého počinu MBraille, ale lze ji využívat napříč celým prostředím Androidu, tak jako je tomu u klasických systémových klávesnic. Zkrátka a dobře, pokud si ji v nastavení zvolíte jako výchozí vstupní metodu, bude připravena vždy, jakmile ťuknete na editační pole, jež umožňuje vkládání textu.

Další věcí, která může zaujmout je skutečnost, že si můžete na míru svým požadavkům zcela přenastavit klávesové kombinace a nebo si dokonce vytvořit své vlastní. Tím je myšleno, že si určíte kolik prstů a v jakém pořadí je zapotřebí použít pro vkládání braillských znaků, možnosti přizpůsobení jsou opravdu rozmanité.

Jak jsem již ale předeslal, tomuto způsobu zadávání jsem nikdy nepřivykl, takže zde mé znalosti a případné osobní postřehy končí. Vím, že existují nevidomí lidé, kteří na zápis pomocí Braillova písma nedají dopustit ani při práci s dotykovým displejem a jsou dokonce schopni psát při odpovídajícím rozložení pouze jednou rukou a přitom se ještě rukou druhou přidržovat tyče v tramvaji. Nepotřebují k tomu ani hlasovou zpětnou vazbu, což je přinejmenším obdivuhodné. Nezbývá mi, než před takovými zručnými jedinci smeknout.

Rozpoznávání textu

Druhá funkce, tedy rozpoznávání textu za použití OCR, je mi už ale daleko bližší, jelikož ji využívám každodenně a to jak pro své osobní použití, tak i v práci.

Jak jsem už předeslal, Smart Braille je unikátní tím, jak k této funkci přistupuje. Drtivá většina aplikací obdobného typu totiž pracuje tak, že je nejprve nutné danou předlohu vyfotit a ta je pak následně rozpoznána. Tento přístup není pochopitelně špatný, ale vyžaduje notnou dávku cviku, aby byla nevidomá osoba schopna pořídit snímek odpovídající kvality, z něhož bude program schopen vyextrahovat text v nějaké srozumitelné podobě. Často se stává, že předlohu vyfotíme křivě nebo neúplně, což má pak za následek rozpoznání jen části textu, případně zkomoleninu něčeho, co stejně nejsme schopni identifikovat. Mnoho lidí pak na funkci OCR v mobilu zanevře a svěří se do rukou klasickému řešení v podobě stolního skeneru. Ano, možná je to pohodlnější a dobrý výsledek je daleko pravděpodobnější, avšak potřebujete dvě zařízení – skener a počítač, což vám znemožňuje například projít si obsah poštovní schránky někde v terénu, když jste ji před odchodem z domu stihli jen otevřít a vybrat z ní došlou poštu.

No a právě toto vám mobilní telefon a odpovídající aplikace umožní.

Smart Braille navíc nevyžaduje přesné zaměření dané předlohy, jelikož není založena na principu prvotního vyfocení. Kamera totiž text snímá v reálném čase a ten je vám tak předčítán okamžitě v závislosti na tom, jak s telefonem nad daným textem pohybujete. Proto, pokud se vám výsledek nezdá, stačí malinko pozměnit úhel nebo vzdálenost fotoaparátu a změny se ihned do předčítaného textu promítnou.

Dalším plusem této technologie je využití při nutnosti dozvědět se, co se právě zobrazuje na obrazovce počítače v případě, kdy vám například nenaběhne operační systém a vy se tak nemůžete spolehnout na asistenci odečítače obrazovky.

Vzhledem k tomu, že se změny na obrazovce okamžitě promítnou do předčítaného textu, využívám tuto aplikaci hojně i při instalacích operačního systému, jelikož mohu ihned dostávat informace, co se právě na monitoru děje. Samozřejmě člověk nezjistí, jestli je například ta či ona volba zaškrtnuta nebo ne, ale na základní zorientování se to rozhodně stačí.

Smart Braille podporuje širokou škálu jazyků včetně češtiny a jejich detekce probíhá automaticky v závislosti na jazyku snímané předlohy.

Poslední výhodou, kterou je nutné zmínit je skutečnost, že aplikace je nabízena zcela zdarma a to dokonce bez jakýchkoli reklam. Konkurenční řešení jako například Eye-D Pro nebo KNFB Reader bezplatně nabízeny nejsou.

Uživatelské prostředí lokalizováno není, ale je tak jednoduché a srozumitelné, že v tomto případě to ani není nutné. Skládá se jen ze tří tlačítek, která jsou řazena vertikálně pod sebou a nás bude nejvíce zajímat „text reader“, jež nás přenese do výše popisovaného OCR rozpoznávání. Pak fotoaparát nastavíte nad danou předlohu a čtení textu okamžitě započne. Pro jeho přerušení stačí dvojitý poklep kamkoli na obrazovku zařízení.

Delším přidržením prstu na displeji pak můžete rozpoznaný text zkopírovat do schránky a ten je tak připraven k dalšímu použití.

Vzhledem k tomu, že je aplikace nabízena zcela zdarma, nevidím důvod, proč byste si ji nemohli vyzkoušet i vy, podporován je Android 4.1 a vyšší. Možná, že potom své zařízení budete využívat i jako mobilní skener někde na cestách nebo v místech, kde nemáte k dispozici standardně používanou techniku pro čtení tištěného textu.

Smart Braille si můžete stáhnout z obchodu Google Play.

Smart Braille – video ukázkaAndroidSmart Braille


Matěj Plch
Jmenuji se Matěj Plch a jsem od narození nevidomý. Deset let jsem se intenzivně věnoval propagaci mobilní platformy Google Android, kterou sám používám a podařilo se mi její přístupnostní nástroje rozšířit mezi české uživatele.