7 nástrojov na OCR textu v mobile

V poslednej dobe vyšlo niekoľko článkov o aplikáciách a programoch, ktoré pomocou technológie OCR rozpoznávajú text z predlohy. Spravme si preto ich stručný sumár.

Čo je OCR a ako funguje?

OCR (optické rozpoznávanie znakov – optical character recognition) je spôsob, ako previesť tlačený alebo písaný text z papierovej predlohy alebo obrazového súboru do digitálnej podoby.

Patrí vôbec k prvým spôsobom, ako sa mohli nevidiaci čitatelia dostať k obsahu z tlačených materiálov – kníh, letákov, dokumentov a podobne.

Na prevod fyzického dokumentu do digitálnej podoby môžete využiť buď fotoaparát telefónu, alebo skener pripojený k počítaču, ktorý najprv text nasníma. Na jeho rozpoznanie je však potrebný software, ktorý upraví text na dvojfarebný alebo čierno-biely obrázok. Ten ešte rozdelí na svetlé (pozadie) a tmavé oblasti (znaky a čísla).

Na rozpoznanie znakov využíva software väčšinou 2 algoritmy:

 • Rozpoznávanie vzorov – OCR software obsahuje vzory písmen a čísel v rôznych typoch a formátoch, ktoré porovná s naskenovanou predlohou a na základe podobnosti znakov z nej rozpozná text.
 • Detekcia prvkov – OCR programy uplatňujú pravidlá týkajúce sa vlastností konkrétneho písmena alebo čísla na rozpoznanie znakov v naskenovanom dokumente. Medzi vlastnosti môže patriť počet šikmých čiar, prekrížených čiar alebo kriviek v znaku.

Keď je znak identifikovaný, prevedie sa na kód ASCII, ktorý môžu počítačové systémy použiť na ďalšiu manipuláciu.

Envision AI

 • Operačný systém: Android, iOS
 • Cena: bezplatná
 • Funkcie: čítanie v reálnom čase, skenovanie a rozpoznanie celého dokumentu alebo niekoľkých strán naraz, rozpoznanie kontextu obrázka, snímanie čiarových kódov a iné netýkajúce sa OCR
 • Kompletná recenzia: Envision AI – OCR aplikácia a oveľa viac
 • Odkaz na stiahnutie: Android, iOS

Envision AI je v súčasnosti dostupný pre všetkých používateľov zadarmo a už niekoľko mesiacov je strojovo preložený do slovenčiny. Výsledky OCR sú kvalitné najmä pri skenovaní celej tlačenej predlohy. Skenovanie čiarových kódov je použiteľné, no veľa produktov nedokáže správne rozpoznať.

Aplikácia dokáže rozpoznávať text aj z už vyfotených obrázkov, ktoré vyberiete napríklad z galérie, alebo necháte zdieľať priamo do Envisionu.

Google Lookout

 • Operačný systém: Android
 • Cena: bezplatná
 • Funkcie: OCR textu v reálnom čase, sken celej predlohy, rozpoznávanie bankoviek, snímanie čiarových kódov, história rozpoznaných textov a iné netýkajúce sa OC
 • Odkaz na stiahnutieAndroid

Google Lookout je dobre preložená aplikácia pre zariadenia s Androidom. Ponúka využiteľný výstup z OCR v reálnom čase, ak máte stabilnú ruku. Rozpoznanie celého dokumentu je vzhľadom na veľmi presné pokyny bezproblémové a kvalitné.

V súčasnosti Lookout rozpoznáva bankovky len troch mien, no je medzi nimi aj €. Takže slovenskí používatelia môžu použiť bez problémov aj túto funkciu.

Snímanie čiarových kódov vzhľadom na chýbajúce databázy výrobkov nie je na Slovensku ani v Česku použiteľné.

K nedávno rozpoznaným textom či už v režime čítania v reálnom čase alebo skenovania celých dokumentov sa môžete dostať aj po zatvorení aplikácie, avšak len do reštartu zariadenia alebo úplného uzatvorenia aplikácie cez tlačidlo Nedávne.

Corvus Optické rozpoznávanie textov

 • Operačný systém: Android s aplikačným setom Corvus
 • Cena: funkcia je zahrnutá v licencii Corvusu.
 • Funkcie: rýchle čítanie v reálnom čase, skenovať dokument – sken celej predlohy, história rozpoznaných textov
 • Kompletný popis funkcieOCR (optické rozpoznávanie textov)

Modul Optické rozpoznávanie textu je obdobou aplikácií už spomenutých vyššie. Slúži buď na okamžité rozpoznávanie textu v reálnom čase – nápisy na obaloch potravín a podobne, alebo na OCR celej predlohy (napr. úradnej zásielky). Pre čo najlepší výsledok, aby bol v zábere celý dokument, aplikácia používateľa usmerňuje, ako so zariadením hýbať. Tak ako Lookout umožní vyfotiť len časť predlohy, alebo vyfotiť to, čo sa v zábere nachádza, pokiaľ sa nedarí predlohu umiestniť do záberu celú.

S rozpoznanými textami je možné ďalej pracovať podobne, ako to umožňuje aj Google Lookout, a dostať sa k ich histórii. Dostupná je do najbližšieho reštartu Corvusu alebo zariadenia.

Legere Scanner

Legere Scanner je jednoúčelová aplikácia na OCR dokumentov buď ako predlohy v papierovej či digitálnej podobe, alebo importovaného obrázka. Nedokáže čítať text v reálnom čase, no výsledky z OCR sú dobre použiteľné. Takisto používa navádzanie, ale len vo zvukovej forme a mne osobne zvuk veľmi prekážal. V prípade automatickej detekcie rohov dokáže aplikácia vyfotiť predlohu sama, inak je potrebné urobiť snímku ručne.

Seeing Assistant Home

Seeing Assistant Home je viacúčelová aplikácia, ktorej jednou z funkcií je aj OCR textu. V tomto prípade si priamo na obrazovke Text detector vyberáte, aký úsek aplikácia prečíta – celý, úzky výsek alebo len maličký kúsok.

Jej prostredie je síce v angličtine, no komfort práce to príliš neobmedzuje – výrazy nie sú zložité a nie je ich veľa.

Výsledky z rozpoznávania textu sú porovnateľné s konkurenciou, no až príliš závislé od okolitých podmienok – použitého písma, kontrastu s pozadím a osvetlenia.

Okrem OCR je možné Seeing Assistant Home použiť aj na skenovanie čiarových kódov, no mne sa nepodarilo prinútiť aplikáciu rozpoznať ani 1. Lepšie je na tom vytváranie a skenovanie QR kódov, to funguje spoľahlivo.

Seeing AI

Seeing AI ponúka mnoho užitočných funkcií, no jej nevýhodou je, že je dostupná iba pre používateľov systému iOS. Okrem okamžitého čítania môžete použiť aj sken celej predlohy, rozpoznávanie rukopisu a bankoviek, či snímanie čiarových kódov. Keďže som ju sama netestovala, neviem posúdiť, aké ponúka výsledky, no z dávnejšej recenzie na Blindrevue vyplýva, že sú taktiež kvalitné.

Supersense AI

Supersense AI zahŕňa v sebe taktiež množstvo funkcií. Aj v režime čítania je ich viac ako dosť: okamžité čítanie textu, skenovanie celých dokumentov aj viacerých strán naraz, snímanie čiarových kódov, či rozpoznanie bankoviek.

Podľa mojej dávnejšej recenzie výsledky z okamžitého čítania textu a ani skenu celej predlohy neboli veľmi presné oproti konkurencii, skôr porovnateľné so Seeing Assistant Home. Lepšie to nebolo ani pri importovaní obrazovej predlohy a rozpoznávaní textu z nej.

Funkciu detekcie bankoviek opäť využijú len niektorí používatelia, na Slovensku však použiteľná je. Rozpoznávanie je presné a bezproblémové.

Snímanie čiarových kódov je podobne presné ako pri Envision AI. Pokiaľ produkt je v databáze Supersense, prečíta jeho názov a stručný popis.

O presnosti čítania čiarových kódov Envision AI, Seeing Assistant Home, Google Lookout aj Supersense AI si môžete urobiť predstavu tu: Snímanie čiarových kódov a ľudia so zrakovým znevýhodnením

Záver

Nástrojov na OCR textu je v súčasnosti mnoho. Je však potrebné vybrať ten, ktorý vám ponúkne pri čo najmenšej námahe tie najlepšie výsledky. Ja striedam Envision AI a Google Lookout, pretože ostatné aplikácie mi presvedčivé výsledky neponúkajú.

Je tiež potrebné zvážiť to, či sa vám oplatí za aplikácie platiť. Legere Scanner síce ponúka dobré výsledky za prijateľnú cenu, avšak je len jednoúčelový. Supersense AI v sebe zahŕňa veľa užitočných funkcií, no jej predplatné nie je práve najnižšie. CORvus je celý set aplikácií, nie funkcií a ak vám dáva celé jeho prostredie zmysel, platiť zaň sa oplatí.

Až na Legere Scanner sú všetky aplikácie mnohoúčelové, preto by som zvážila aj to, ktoré ďalšie funkcie využijete. Najmä v prípade, že zvažujete niektorú z platených alternatív. Mne tu z tohto pohľadu znova najlepšie vychádzajú Envision AI a Google Lookout, a to aj vzhľadom na to, že sú bezplatné.


Článek 7 nástrojov na OCR textu v mobile vyšel původně na webu technologiebezzraku.sk.OCR


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...