7 tipov, ako efektívne kopírovať text

Ako je možné kopírovať text v rámci počítača, mobilného telefónu, alebo aj medzi zariadeniami navzájom? Odpoveď nájdete v článku. Opísané postupy platia pre čítač NVDA vo verzii 2023.1, Windows 11 a Android 13 s čítačom TalkBack.

Kopírujeme a vkladáme text v systéme Windows

V počítači existuje niekoľko možností, ako obsah efektívne presúvať či už v rámci systému, alebo medzi prepojenými zariadeniami navzájom. Poďme sa na ne pozrieť.

CTRL+C > CTRL+V

Ak potrebujete skopírovať text v prostredí systému, stačí použiť najznámejšiu skratku CTRL+C na skopírovanie a CTRL+V na prilepenie. V niektorých prípadoch to však nestačí, prípadne to ani nie je možné. Bežne sa totiž text skopíruje naformátovaný podľa svojho zdroja.

V Microsoft Worde je možné vyvolať dialóg, kde si vyberiete, akým spôsobom chcete text do dokumentu prilepiť, stlačením klávesu CTRL. Tu je možné ponechať formátovanie zdrojového dokumentu, vložiť text bez formátovania, alebo zlúčiť formátovanie.

Na vloženie obyčajného textu bez formátovania môžete po novom použiť skratku CTRL+Shift+V, a to prakticky kdekoľvek.

Sú situácie, kedy sa text bežným spôsobom vyznačiť a kopírovať nedá. Typicky ide o rôzne oznámenia systému, dialógové okná a podobne. Nielen vtedy využijete objektovú navigáciu čítača NVDA.

Pri bežnom kopírovaní vyznačíte obsah pridržaním klávesa Shift a šípok. Pomocou objektovej navigácie musíte najprv vložiť začiatočnú (NVDA+F9) a koncovú značku (NVDA+F10) pre výber požadovaného textu. Pohybujete sa pridržaním klávesa NVDA a šípkami alebo CTRL+šípkami vľavo, vpravo, hore a dolu. Vybraný obsah skopírujete opätovným stlačením NVDA+F10.

História schránky

Je veľmi užitočná funkcia, ktorú si vie v systéme Windows 10 a 11 zapnúť každý. Výhodou je, že po stlačení skratky Windows+v sa viete šípkami pohybovať medzi všetkým, čo ste od zapnutia do vypnutia počítača do nej vložili.

Napríklad ak počas dňa skopírujete odkazy na rôzne články, e-mailové adresy, kusy textu, ale aj heslá, nájdete ich tam až dovtedy, kým počítač nevypnete. Každým stlačením šípky hore alebo dole sa premiestnite na ďalší obsah, navrchu nájdete najnovší a smerom dolu postupujete k staršiemu. Na vloženie obsahu použijete Enter.

Najjednoduchšie históriu schránky zapnete tak, že do ponuky Štart napíšete reťazec „Nastavenia schránky“, vyhľadáte rovnomenný výsledok a aktivujete Enterom.

Tabulátorom vyhľadajte tlačidlo História ukladania do schránky a potvrďte ho. Okrem toho máte na výber ešte niekoľko možností:

  • Synchronizovať vo viacerých zariadeniach – prilepí text skopírovaný v počítači do podporovaných zariadení.
  • Automaticky / manuálne synchronizovať text, ktorý skopírujem – ak ste prihlásení vo viacerých počítačoch so svojím kontom v Microsofte, obsah sa synchronizuje aj v nich.

História reči a Rozšírená schránka

História reči Je doplnok pre čítač NVDA, pomocou ktorého viete vyhľadať a skopírovať 100 posledných vyslovených fráz, pričom frázou rozumieme aj jednotlivé písmená.

Má svoje preddefinované skratky, ktoré však kolidujú s tými v Microsoft Worde. Našťastie NVDA umožňuje definovať si vlastné. Ja osobne mám Alt+F8 na listovanie vo frázach smerom dozadu, Alt+F9 dopredu a pomocou Alt+F10 skopírujem vybranú frázu do schránky.

Rozšírená schránka je zasa doplnok, pomocou ktorého môžete k už skopírovanému obsahu pridávať ďalší. Musíte si však osvojiť ďalšie skratky – stlačením NVDA+Windows+C skopírovaný text rozširujete o ďalší, pomocou NVDA+Windows+X obsah vymažete.

Kopírovanie medzi zariadeniami

Kopírovanie medzi telefónom a počítačom bolo dlhodobo výsadou len zariadení od Applu. V súčasnosti však môžete obsah kopírovať nielen do viacerých počítačov so systémom Windows, ale aj prenášať medzi Androidom a Windowsom či naopak.

SwiftKey

Je klávesnica pre mobilné telefóny od Microsoftu, do ktorej je možné sa prihlásiť s kontom od tejto spoločnosti a prenášať obsah schránky počítača do schránky SwiftKey.

Potrebné je, aby ste mali v obidvoch zariadeniach prihlásené rovnaké konto. Celý postup nájdete v mojom staršom článku ako synchronizovať obsah schránky počítača a mobilného telefónu.

Prepojenie Windowsu a Androidu

Okrem iných výhod, ktoré toto prepojenie prináša, je možné aj kopírovať text medzi zariadeniami s Androidom a v súčasnosti aj iOs a počítačmi s Windowsom.

Skôr, ako budete prepájať počítač s telefónom, treba povedať, že toto spojenie funguje len v počítačoch so systémom Windows 10 s aktualizáciou minimálne z mája 2019 a Windowsom 11 a v zariadeniach s Androidom od verzie 7.0 Nougat.

Pre správne prepojenie potrebujete:

  • Aplikáciu Prepojenie s telefónom nainštalovanú v počítači. Stiahnete ju z Microsoft Storu.
  • Aplikáciu Prepojenie s Windowsom (Link to Windows) nainštalovanú v mobilnom telefóne. Nachádza sa v Obchode Play.
  • Aplikáciu Prepojenie s Windowsom predinštalovanú natívne v telefónoch od spoločnosti Samsung.
  • Telefón aj PC pripojené do rovnakej Wi-Fi siete.

Celý postup nájdete tu.

Android a kopírovanie textu

Tak ako v počítači, aj v mobilnom telefóne s Androidom existuje niekoľko možností a spôsobov, ako obsah do schránky dostať a prilepiť ho na určené miesto.

Kopírovanie a vkladanie textu pomocou kontextových ponúk a TalkBacku

Bežným spôsobom text v systéme Android kopírujete tak, že na ňom poklepete a pridržíte prst. Niekedy tesne nad ním, inokedy úplne navrchu sa objaví kontextová ponuka, v ktorej nájdete aj položku Kopírovať. Prilepíte ho takisto, len prst pridržíte na prázdnom mieste v editačnom poli.

Aj TalkBack disponuje funkciami pre kopírovanie textu, no rovnako ako v NVDA je potrebné najskôr požadovaný text vybrať:

  • Cez ponuku TalkBacku > Akcie vyvoláte spustiť / ukončiť režim výberu. Prípadne je možné definovať si na vlastné akcie priamo gesto.
  • Nastaviť gesto priamo na akciu režim výberu a pomocou neho text vyznačovať.

Výber potom do schránky skopírujete takisto výberom príslušnej voľby z ponuky TalkBacku. Kopírovanie, vystrihovanie či prilepenie je možné robiť aj pomocou takzvaných viacprstových gest, ktoré je možné predvoliť v ponuke TalkBacku > Nastavenia aplikácie TalkBack > Prispôsobiť gestá.

Pokiaľ vám z akéhokoľvek dôvodu nefunguje vyznačenie a následné kopírovanie či vystrihnutie obsahu, TalkBack ponúka ešte jednu možnosť, a to skopírovať naposledy vyslovenú frázu. Síce sa v tomto prípade frázou rozumie celá hláška, napríklad „Prispôsobiť gestá, okno aplikácie TalkBack“, ale aj tak sa k požadovanému textu nejakým spôsobom dostanete.

História schránky v klávesnici Gboard

Ak používate klávesnicu od Googlu, máte možnosť zapnúť si históriu schránky. Tá sa správa úplne rovnako ako na počítači. Ak teda niečo do nej vložíte, nájdete to poklepaním na položku Schránka, a to vrátane screenshotov obrazovky.

Pokiaľ chcete zapnúť históriu schránky, otvoríte samotnú aplikáciu Gboard > Schránka. V nastaveniach začiarknite typy obsahu, ktoré chcete, aby sa do nej ukladali.

Záver

V článku chýba ešte jedna kategória prenosu skopírovaného obsahu, a to medzi mobilnými telefónmi navzájom. Zatiaľ som to nepotrebovala využiť, ale ak máte tip, ako sa to dá, sem s ním.


Článek vyšel původně na webu technologiebezzraku.sk.Kopírování textu


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...