Adobe Digital Editions – prístupná čítačka e-kníh

Adobe Digital Editions je čítačka elektronických kníh v počítačoch a mobilných telefónoch bez nutnosti pripojenia na internet. Vývojár už v návode avizuje, že program je kompatibilný s čítačmi obrazovky Jaws a NVDA. Ďalšou jeho výhodou je, že dokáže otvoriť aj knihy s ochranou proti zneužitiu Adobe DRM (Digital Rights Management).

K dispozícii je ako pre počítače s Windows a macOS, tak aj pre mobilné telefóny so systémom Android a iOS.

Keďže v mobilných telefónoch nie je prístupná, zameriam sa na popis aplikácie pre počítače s Windowsom.

Stiahnutie a inštalácia

Adobe Digital Editions pre počítače stiahnete zo stránky Adobe.com. Na stránke stláčate kláves B, až kým nenarazíte na tlačidlo Search (hľadať). To potvrdíte a do textového poľa napíšete Adobe Digital Editions. Hneď pod editačným poľom sa zobrazí odkaz na daný program a ten takisto potvrdíte klávesom Enter.

Následne budete presmerovaní na stránku programu, kde nájdete odkaz Download (stiahnuť). Potom už iba vyberiete verziu pre váš operačný systém a súbor uložíte.

Postup inštalácie

Inštaláciu spustíte potvrdením inštalačného súboru. Prebieha celá v angličtine, ale je bezproblémovo prístupná.

 • V prvom kroku je potrebné odsúhlasiť podmienky. To urobíte začiarknutím políčka „I accept the terms of the License Agreement“. Aktivujete tlačidlo Next (ďalej).
 • Dostanete sa na výber možností, čo má program urobiť:
  • Priradiť súbory typu .acsm a .ePub – túto voľbu je vhodné začiarknuť respektíve ponechať začiarknutú. V prípade, že sa preruší sťahovanie elektronickej knihy a ona sa uloží v súbore s príponou .ACSM, môžete si knihu dosťahovať a uložiť do knižnice Adobe Digital Editions vo formáte ePub.
  • Pripnúť do ponuky Štart (start menu shortcut)
  • Vytvoriť ikonu na pracovnej ploche (desktop shortcut)
  • Pripnúť na panel rýchleho spustenia (quick launch shortcut)
 • Ak máte voľby nastavené podľa svojich predstáv, pokračujete stlačením Next.
 • Ďalším krokom je výber priečinka, kam sa má program nainštalovať. Ak si želáte predvolený priečinok zmeniť, urobíte tak stlačením tlačidla Browse (prehľadávať) a z klasického dialógu vyberiete preferovaný priečinok.
 • Potom už len stlačíte tlačidlo Instal (inštalovať) a počkáte, kým program neoznámi, že inštalácia úspešne prebehla. Dialóg zavriete tlačidlom Close (zavrieť).

Prostredie čítačky

Tak ako inštalácia, aj užívateľské prostredie je celé v angličtine. Vzhľadom na to, že je možné sa k jednotlivým funkciám dostať aj pomocou klávesových skratiek, nepovažujem to za významnú prekážku v práci.

Po prvom spustení Adobe Digital Editions sa ocitnete v prázdnom poli, ktoré slúži primárne ako knižnica teda zoznam pridaných kníh a po otvorení knihy ako priestor, kde je zobrazený jej samotný text. Hlavný priestor obsahuje tiež možnosti, ktoré slúžia na spravovanie zoznamu kníh. Popíšem ich nižšie.

K ďalším funkciám sa dostanete po stlačení klávesu Alt. Po záložkách panela sa pohybujete klasicky šípkami doprava a doľava, ponuku rozbalíte a pohybujete sa v nej šípkou dolu.

Pridanie knihy do knižnice

Na pridávanie kníh do knižnice máte dve možnosti. Môžete buď stlačiť Alt a v záložke File (súbor) šípkami nájsť položku Add to library (pridať do knižnice) alebo stlačiť klávesovú skratku Ctrl+O. V obidvoch prípadoch sa dostanete do klasického dialógu, kde vyberiete súbor, ktorý chcete pridať.

Na výber máte tri typy súborov:

 • ePub – je to univerzálny formát pre elektronické publikácie, ktorý podporuje väčšina čítačiek elektronických kníh
 • PDF – hodí sa pre čítanie odbornej literatúry. Nevýhodou je, že sa pri zväčšovaní či zmenšovaní textu rozpadajú odstavce, preto je jeho čítanie menej pohodlné. Adobe Digital Editions však rieši aj tento problém a obsahuje možnosti pre zväčšovanie a zmenšovanie textu zvlášť pre PDF súbory.
 • ACSM – slúži na získanie licencie a uloženie knihy vo formáte .epub do knižnice.

Spravujeme knižnicu

Ako som už spomenula, okrem zoznamu kníh a prípadne textu knihy prostredie čítačky ponúka ďalšie možnosti, po ktorých sa pohybujete stláčaním Tabulátora. Slúžia na spravovanie a triedenie zoznamu kníh:

 • Library content – spomínaný obsah knižnice, teda knihy, ktoré ste do čítačky pridali,
 • Last read – naposledy čítané knihy,
 • Bookshelves – tu je zoznam akoby poličiek knižnice, čo sú kategórie kníh, ktoré si môžete sami vytvárať (napríklad Odborná literatúra). Podrobnejšie to popíšem v nasledujúcom texte.
 • Bookshelves options – možnosti vzťahujúce sa práve ku  knižným poličkám:
  • Add new bookshelf – pridať novú knižnú poličku. Po stlačení Entera sa dostaneme do editačného poľa, kde zadáme jej názov a ten opäť Enterom potvrdíme.
  • Rename bookshelf – premenovanie knižnej poličky
  • Delete bookshelf – slúži na vymazanie knižnej poličky
  • Add new bookshelf – duplicitne možnosť na pridanie knižnej poličky
  • Sort – triediť podľa. Tu vyberáte, podľa akého kritéria budú knihy v knižnici zoradené – Title (názov), Author (spisovateľ), Publisher (vydavateľstvo), Last read (ako prvé budú zobrazené naposledy čítané knihy) a Date added (zoradenie podľa dátumu pridania do knižnice).
 • Thumbnail view – ak je toto tlačidlo stlačené, knihy sa zobrazia v dlaždicovom náhľade s obrázkom obálky. Toto však s NVDA nefunguje.
 • List view – knihy sa zobrazia ako jednoduchý zoznam, tu už NVDA fungoval správne.

Čítame knihy

Po aktivovaní knihy z knižnice sa zobrazí jej text, ktorý môžete čítať tak, ako ste s čítačmi obrazovky zvyknutí. Je možné sa pohybovať po znakoch, slovách, riadkoch, prípadne nechať čítať knihu plynule. Aplikácia neponúka čítanie pomocou syntézy reči.

Po otvorení knihy sa možnosti spravovania knižnice zmenia na možnosti týkajúce sa práce s knihou. Takisto sa po nich pohybujete stláčaním klávesu Tabulátor:

 • Book content – text knihy, ktorú práve čítate.
 • Go to page (ísť na stranu) – v tomto editačnom poli je zobrazené číslo aktuálnej strany, na ktorej sa práve nachádzate. Je prepisovateľné, takže po jeho vymazaní môžete zadať číslo strany, na ktorú sa chcete dostať. Okrem iného sa to hodí aj v prípade, ak z knihy potrebujete citovať.
 • Previous page (predchádzajúca strana) a Next page (nasledujúca strana)
 • Back to library – po stlačení tohto tlačidla sa vrátite do zoznamu kníh.
 • Add bookmark (Ctrl+B) – pridanie záložky
 • Show / hide Navigation panel – skryje alebo zobrazí navigačný panel
 • Text size – pomocou tohto tlačidla môžete meniť veľkosť písma v texte. Po jeho stlačení sa zobrazí zoznam, kde začiarknutím políčka vyberáte veľkosť písma – small (malé), medium (stredné – táto možnosť je predvolená), large (veľké), extra Large (veľmi veľké) a ultra Large (ultra veľké). Prínos pre slabozrakého používateľa neviem zhodnotiť, ale človeku so zvyškami zraku ani ultra veľké písmo nepostačí.
 • Search (Ctrl+F) – slúži na vyhľadávanie v texte.
 • Full screen (Ctrl+Shift+F) – zobrazí knihu na celú obrazovku.

Vytvorenie knižnej poličky

Ak potrebujete knihy roztriediť do zvolených kategórií, je možné si vytvoriť knižnú poličku a knihy do nej skopírovať. Máte na to niekoľko možností:

 1.  Vojdete do panela ponúk stlačením Alt, nájdete záložku File a šípkou dolu vyhľadáte možnosť New bookshelf. Tú potvrdíte a do editačného poľa zadáte jej názov a stlačíte Enter.
 2. Druhou možnosťou je stlačiť klávesovú skratku Ctrl+N. Dostanete sa priamo do editačného poľa na zadanie názvu knižnej poličky.
 3. No a najzdĺhavejšou možnosťou je, že v knižnici stláčate Tabulátor, kým nenarazíte na možnosť Add New Bookshelf.

Ak už máte poličku vytvorenú, knihy do nej pridáte nasledovne:

 1. V knižnici sa šípkami presuniete na knihu, ktorú chcete do poličky pridať.
 2. V záložke File v Paneli ponúk šípkou dolu vyberiete možnosť Copy to bookshelf (skopírovať do knižnej poličky).
 3. Ponuku šípkou doprava rozbalíte, vyberiete príslušnú poličku a voľbu potvrdíte Enterom.

Konkrétnu knižnú poličku zobrazíte tak, že sa v knižnici presuniete na Bookshelves (knižné poličky). V ňom si šípkami hore a dolu vyberiete požadovanú poličku. Tú potvrdíte Enterom.

Tu čítačka niekedy reaguje veľmi pomaly alebo na krátky čas zamrzne.

Autorizácia počítača

Niektoré knihy s ochranou Adobe DRM vyžadujú, aby bol počítač autorizovaný takzvaným Adobe ID. To si môžete zriadiť na stránke Adobe.com. Ak ho už máte, na Paneli ponúk vyhľadáte šípkou doprava záložku Help (pomoc) a šípkou dolu vyberiete možnosť Authorise Computer (autorizovať počítač).

V otvorenom dialógu pomocou Tabulátora nájdete editačné pole s názvom Adobe ID. Do neho zadáte e-mailovú adresu. Do poľa Password (heslo) vpíšete heslo priradené k Adobe ID a stlačíte tlačidlo Authorise (Autorizovať). Dialóg ukončíte tlačidlom OK.

Toto umožní otvárať takto chránenú knihu aj v iných zariadeniach.

Záver

Adobe Digital Editions je dobre prístupná, aj keď sem tam pomalá aplikácia na čítanie elektronických kníh v dvoch najpoužívanejších formátoch ePub a PDF. Výhodou aj nevýhodou môžu byť veľmi rozsiahle možnosti práce s knihami a prostredie v angličtine. Veľká škoda je, že aplikácia nepodporuje rýchlu navigáciu v knihe pomocou nadpisov a podobne. Čo však oceňujem, že je možné ľahko zistiť, na ktorej sa nachádzate strane, čo významne pomôže pri citovaní odbornej literatúry.AdobeAdobe Digital Editionse-knihyKnihovny


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...