Ako na Google kalendár: web (1. časť)

Google kalendár je jedným z najpoužívanejších riešení spravovania agendy v súčasnosti. Ponúka webovú verziu a aj aplikácie pre obidva najrozšírenejšie mobilné operačné systémy. Ako je na tom s prístupnosťou a použiteľnosťou?

V prvej časti popíšem úvodné kroky na sfunkčnenie Google kalendára a predstavím webovú aplikáciu. V druhej sa spolu pozrieme na mobilnú aplikáciu, samozrejme, predovšetkým pre Android.

Upozorňujem dopredu, že popísané rozloženie prvkov a práca s nimi sa vzťahuje v prvej časti na prehliadač Google Chrome a screen reader NVDA – obidvoje v aktuálnej verzii. V druhej časti budem vychádzať z aplikácie pre Android vo verzii 14 a screen reader TalkBack v telefóne od Samsungu v najnovšej verzii.

Prvé kroky

Skôr, ako začnete využívať kalendár naplno, je dobré urobiť niekoľko základných krokov.

1 Google účet a prihlásenie sa

Google kalendár je cloudovým riešením. To znamená, že aby ste ho mohli používať, je potrebné sa prihlásiť. Po prihlásení sa s rovnakými údajmi aj napríklad do aplikácie na mobilnom telefóne uvidíte svoje udalosti synchronizované. Preto je nevyhnutné mať zriadený Google účet. Ak používate e-mailovú adresu s koncovkou @gmail.com, nič vytvárať nemusíte.

S ním sa následne prihlásite na webe calendar.google.com cez tlačidlo Sign in to use Google Calendar. Nebojte sa, prihlasovacia obrazovka aj používateľské prostredie samotnej webovej aplikácie je v slovenčine.

2 Stiahnutie aplikácie Google kalendár

Google ponúka aplikáciu svojho kalendára pre obidva najpoužívanejšie systémy. Pre Android ju nájdete pod názvom Kalendár Google v Obchode Play. V App Store pre zariadenia so systémom iOS a Ipad OS appku hľadajte pod názvom Google Calendar.

V obidvoch prípadoch je aplikácia zadarmo a jej inštalácia je nekomplikovaná, nič vás neprekvapí.

3 Sprístupnenie kalendára na ploche

Ku kalendáru je nutné pristupovať cez webový prehliadač. Aby ste si ušetrili niekoľko krokov, máte dve možnosti.

 • Ponechať neustále otvorený web s kalendárom na druhej pracovnej ploche. O tom, ako pracovať s viacerými plochami, sa dočítate v jednom z mojich starších článkov.
 • Pridať si odkaz na kalendár na pracovnú plochu. Stačí na pracovnej ploche stlačiť CTRL+Medzerník na odznačenie práve vybratej ikony, vyvolať kontextovú ponuku > Nový > Odkaz a do editačného poľa vložiť URL adresu Google kalendára.

4 Povolenie skratiek vo webovej verzii kalendára

Na čo najkomfortnejšiu prácu s webovou aplikáciou je veľmi vhodné povoliť klávesové skratky. Urobíte to takto:

 • Nájdite tlačidlo Nastavenia a aktivujte ho.
 • Otvorí sa ponuka, z ktorej opäť vyberiete položku Nastavenia.
 • V stromovej štruktúre nájdete položku Klávesové skratky a stlačíte Enter.
 • Medzerníkom aktivujete začiarkavacie pole Povoliť klávesové skratky.

Google kalendár a jeho webové prostredie

Môže byť zo začiatku trošku chaotické, ale dá sa s čítačom obrazovky pomerne rýchlo a ľahko zvládnuť. Na pohyb po jednotlivých prvkoch využijete rýchlu navigáciu NVDA.

1 Oblasť hlavičky

V oblasti hlavičky je hneď prvý nadpis 1. úrovne Kalendár. Pod ním nájdete:

 • Tlačidlá pre pohyb medzi predchádzajúcim a nasledujúcim dňom, ďalej dnešný dátum a pod ním tlačidlo Hľadať.
 • Ďalšie tlačidlá v tejto oblasti sú Nastavenia, Tlačidlo ponuky Deň – tým si prepínate, ako podrobné zobrazenie chcete v hlavnej oblasti – deň, 4 dni, týždeň, mesiac, rok a rozpis. Taktiež tu môžete nastaviť, či má kalendár zobrazovať dokončené úlohy, odmietnuté udalosti a rozpisy časov na stretnutia. Odporúčam ponechať buď deň, týždeň, alebo mesiac. Rozpis môže byť pomerne chaotický na orientáciu so screen readerom. Poslednými sú Prepnúť na kalendár alebo Prepnúť na úlohy. Google kalendár má totiž aj tú funkciu, že doň môžete zaznamenávať nielen udalosti, ale aj pripomienky.
 • Ďalej s kalendárom nesúvisiace tlačidlá, ktorým sa nebudem venovať – Podpora, Aplikácie Googlu, Účet Google, a veľmi podstatné tlačidlo Vytvoriť. Tomu sa už venovať budem, ale nižšie.
 • Hlavný vysúvací panel označený nadpisom 2. úrovne, v ktorom sa nachádza Navigačný kalendár – zobrazenie všetkých dní v danom mesiaci. Najjednoduchšie sa k nemu dostanete stlačením čísla 2 v hornom rade klávesnice bez Shiftu (na slovenskej klávesnici písmeno ľ). Pre používateľov screen readera ho odporúčam zatvoriť tlačidlom Hlavný vysúvací panel, žiadnu zásadnú výhodu nám neprináša.
 • Pod hlavičkou je ešte oblasť Vyhľadávanie, kde je editačné pole s popisom Hľadať ľudí.

2 Doplnkové info

V tejto oblasti pod nadpisom 2. úrovne nájdete Zoznam kalendárov. To sú kalendáre, ktoré máte synchronizované a ste v nich prihlásení vlastným účtom. Pohybom po tlačidlách (písmenom B) nájdete dve kategórie – moje kalendáre a ďalšie kalendáre. Rozdiel je ten, že prvá kategória obsahuje vami vytvorené kalendáre, druhá tie, do ktorých ste sa prihlásili.

3 Hlavná oblasť – náhľad kalendára

Je tou najpodstatnejšou časťou aplikácie a vždy tu nájdete rozpis udalostí podľa vami vybraného kritéria. Buď to bude denný, týždenný, mesačný, alebo ročný náhľad. Alebo si zvolíte rozpis, čím zobrazíte všetky udalosti, ktoré v kalendári máte. Vo webovom rozhraní toto neodporúčam, v mobilnej aplikácii áno. Viac vysvetlím v druhej časti článku.

Ja mám nastavený mesačný pohľad, a preto sa moja hlavná oblasť začína nadpisom 1. úrovne jún 2024, 17 udalostí.

Pod ním je tabuľka, ktorá má 7 stĺpcov podľa dní v týždni a 6 riadkov podľa dátumov, ktoré na konkrétny deň pripadajú. Tabuľka je urobená z hľadiska prístupnosti veľmi dobre. V jednotlivých riadkoch aj stĺpcoch počujete, aký je to deň, dátum a či v ten deň máte nejaké udalosti. A ak áno, tak screen reader oznámi aj ich počet.

Tu sa už oplatí mať zapnuté klávesové skratky. Písmenami P ako Predchádzajúci a N ako Nasledujúci sa presúvate po zvolených úsekoch. Ak máte nastavený denný rozpis, prechádzate na predchádzajúci a nasledujúci deň, ja sa pohybujem po mesiacoch. Skratky fungujú iba vo formulárovom režime.

Dni sú vyznačené nadpisom 2. úrovne a samotné udalosti tlačidlom.

Nová udalosť

Udalosť vytvoríte veľmi jednoducho. Buď vyhľadáte tlačidlo Vytvoriť (písmenom B), kde aktivujete položku Udalosť, alebo vo formulárovom režime stlačíte písmeno C ako Create. Tým sa dostanete priamo do formulára na vytvorenie novej udalosti.

Formulár sa skladá z niekoľkých záložiek.

1 Úvodná záložka

 • Začína sa nadpisom 1. úrovne Stránka úprav udalosti a hneď pod ním je tlačidlo Zrušiť vytváranie udalosti.
 • Nasleduje pole pre názov udalosti.
 • Nelogicky za ním je umiestnené tlačidlo Uložiť. Preto stlačíte Tab (prípadne písmeno f na pohyb po formulárových prvkoch) ešte raz na Dátum začiatku. Ten môžete vypísať z klávesnice.
 • Čas začiatku – je zoznamový rámik alebo rozbaľovací zoznam, z ktorého buď môžete šípkami hore a dolu vybrať z prednastavených časov, alebo bez problémov napísať úplne konkrétny čas.
 • Čas skončenia – opäť taký istý zoznamový rámik.
 • Koniec – zapíšete dátum, kedy saudalosť končí.
 • Časové pásmo – vyberáte v prípade, že sa nachádzate v inom ako našom pásme.
 • Celý deň – začiarkavacie pole, začiarknutím ktorého sa vyhnete vypisovaniu času a dátumu skončenia.
 • Opakovanie – môžete si nastaviť periodicitu opakovania udalosti (napríklad v prípade kurzov alebo porád).

2 Hostia

 • Editačné pole Pridať hostí – sem môžete zadať e-mailové adresy alebo mená ľudí z kontaktov a pozvať ich na udalosť.
 • k niekoho pridáte, zobrazí sa stromová štruktúra s menami ľudí a tlačidlami Označiť hosťa XY ako nepovinného a Odstrániť.
 • Začiarkavacie pole Umožniť hosťom meniť udalosť – účastníci budú môcť meniť niektoré atribúty udalosti.
 • Umožniť hosťom pozývať na udalosť iné osoby – po začiarknutí budú môcť hostia pozývať ďalších.
 • Umožniť hosťom zobraziť zoznam hostí udalosti – pozvaní uvidia zoznam ostatných účastníkov.

3 Podrobnosti udalosti a vyhľadanie času

Na záložke Vyhľadať čas vyberáte znovu dátum a čas udalosti. Ak ste ho už zadali, uvidíte ho.

Záložka Podrobnosti umožňuje:

 • Pridať konferenciu Google Meet – vytvoríte pripájací odkaz, ktorý sa hosťom priamo zobrazí v kalendári.
 • Pridať miesto – zadávate adresu v prípade prezenčného stretnutia.
 • Spôsob upozornenia – zo zoznamového rámika volíte buď upozornenie, alebo e-mail.
 • Koľko defaultne minút vopred sa má zobraziť upozornenie – šípkami hore a dole vyberáte čas, predvolene je nastavené číslo 30.
 • Výber jednotky času – volíte minúty, hodiny, dni, týždne.
 • Tlačidlá Odstrániť a Pridať upozornenie sú zrejmé.
 • Kalendár – zaradíte udalosť do príslušného kalendára, ak ich máte viac. Vyberáte ich šípkami hore a dole zo zoznamového rámika.
 • Farba udalosti – pokiaľ vám na tom záleží, môžete k udalostiam priradiť farbu. Všetky screen reader korektne číta, aj keď názvy ako rajčinová, banánová, čučoriedková sú skôr ako pre malé deti.
 • Zobraziť ako – mám čas alebo nemám čas.
 • Viditeľnosť – volíte medzi verejné a súkromné.
 • Popis a možnosť pridať prílohu – editačné pole, kde môžete popísať napr. program udalosti.

Po vyplnení všetkých náležitostí, ktoré v udalosti chcete mať, vyhľadáte tlačidlo Uložiť, alebo stlačíte klávesovú skratku CTRL+Enter, prípadne CTRL+S vo formulárovom režime.

Detail a zmena udalosti

Ako som spomenula vyššie, počet udalostí záleží na tom, ako detailné zobrazenie si vyberiete.

Pri dennom náhľade vidíte len tie udalosti, ktoré máte zapísané na konkrétny dátum, a skratkami P a N sa posúvate zo dňa na deň. V mesačnom náhľade máte zobrazené formou tabuľky všetky udalosti, ktoré vás čakajú počas mesiaca.

Ak sa pohybujete po stĺpcoch a riadkoch (CTRL+Alt+ šípky hore a dole / doľava a doprava), screen reader oznámi dátum, deň v týždni a aj čas a názov udalosti. Do detailu sa dostanete stlačením Medzerníka alebo Entera na konkrétnom zázname.

Nadpisom 1. úrovne je vyznačený jeho názov. Nad ním je 5 tlačidiel: Zatvoriť, Upraviť udalosť, Odstrániť udalosť, Poslať e-mail s podrobnosťami a Možnosti.

Pod nadpisom je dátum a čas, tlačidlo Pozvať cez odkaz a ostatné detaily udalosti, ktoré k nej organizátor pridal.

Ak potrebujete pozmeniť záznam, stačí aktivovať tlačidlo Upraviť udalosť alebo vo formulárovom režime klávesovú skratku e ako editovať a dostanete sa do formulára, ktorý som popísala vyššie.

Po aktivovaní tlačidla Možnosti nájdete ešte voľby ako tlačiť, duplikovať, skopírovať do rodina, zverejniť udalosť, zverejniť túto inštanciu udalosti a zmeniť vlastníka. Je možné, že položky ponuky sa budú u každého používateľa mierne líšiť.

Odstránenie udalosti

Vymazať záznam je veľmi jednoduché. Buď aktivujete tlačidlo Odstrániť udalosť, alebo v detaile udalosti po prepnutí do formulárového režimu stlačíte Delete.

Vymazanie zvrátite klávesovou skratkou CTRL+Z.

Poslať e-mail s podrobnosťami

Toto tlačidlo je užitočné, pretože prostredníctvom neho môžete pozvať do udalosti ďalších účastníkov. Po jeho aktivovaní sa dostanete do dialógového okna, kde do editačných polí zadáte e-mailovú adresu, môžete upraviť predmet a text správy. Začiarknete, či chcete dostať kópiu e-mailu. Následne stačí aktivovať tlačidlo Odoslať.

Záver

Google kalendár možno na prvý pohľad môže pre používateľa screen readera pôsobiť mierne zložito a prekombinovane. Je však kompletne prístupný a s pomocou klávesových skratiek neskutočne urýchľuje pridávanie a správu udalostí. Jeho výhodou je aj prostredie v slovenčine a synchronizácia s inými zariadeniami, kde ste prihlásení so svojím Google účtom.

Z môjho pohľadu je benefit aj to, že webovú a mobilnú aplikáciu Google kalendára používa takmer každý. Prostredie je preto známe a ak sa niečo nepodarí, máte sa na koho obrátiť. Takisto nápoveda od Googlu je aj vo verzii pre používateľov screen readera, čo vôbec nebýva zvykom.

V druhej časti sa spolu pozrieme na aplikáciu pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.


Článek původně vyšel na webu Technológie bez zraku. Upraveno.Google Kalendář


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...