Ako prispôsobiť telefón svojim potrebám z hľadiska zrakového postihnutia?

V dnešnej dobe mobilné telefóny ponúkajú pomerne širokú paletu nastavení pre ľudí so zrakovým postihnutím. Nebudem hovoriť, aké konkrétne nastavenia sú pre slabozrakých či nevidiacich používateľov vhodné, to je individuálne. Chcem popísať len spôsoby, akými je možné si prácu na smartfóne uľahčiť a doslova umožniť.

Slabozrakí používatelia

Môžu nastavovať niekoľko kategórií:

Displej

 • Režim displeja – svetlý / tmavý – na Samsungu Nastavenia > displej a tam klepnúť na požadovaný režim. Tmavý režim je možné nastaviť aj podľa plánu. Toto nastavenie vykonáte takto: Nastavenia > Displej > Nastavenia tmavého režimu.
 • Jas displeja – volíte, či chcete mať zapnutý automatický jas podľa svetelných podmienok – Nastavenia > Displej > Adaptívny jas.
 • Plynulosť pohybu (obnovovacia frekvencia) – ak to váš telefón umožňuje, môžete si vybrať, akú obnovovaciu frekvenciu chcete používať. Bežná je 60 hz, dnes však mobily ponúkajú aj 90 alebo 120 hz. V niektorých zariadeniach je možné používať adaptívnu obnovovaciu frekvenciu, teda že sa mení podľa toho, aký obsah si prezeráte. V Samsungu ju nastavíte takto: Nastavenia > Displej > Plynulosť pohybu.
 • Modrý filter – ja ho mám nastavený tak, že sa zapne pri západe slnka a vypne pri východe. Jeho funkciou je odfiltrovať modré svetlo a večer tak uľaviť očiam – Nastavenia > displej > Štít pre pohodlie očí.
 • Režim obrazovky – tu meníte farby.
 • Veľkosť a štýl písma – ovplyvňujete to, akú veľkosť a hrúbku písma potrebujete. Na Samsungu nastavujete veľkosť pomocou posuvníka, nie všade to ale tak je. Okrem toho si tu môžete vybrať aj font – Nastavenia > Displej > Veľkosť a štýl písma.
 • Lupa obrazovky – toto neviem, či sa v iných telefónoch nachádza. V každom prípade Samsung umožňuje zväčšovať si položky na obrazovke pomocou lupy – Nastavenia > Displej > Lupa obrazovky.
 • Jednoduchý režim – môže sa hodiť ťažko slabozrakým používateľom alebo starším ľuďom, či ľuďom s poruchou jemnej motoriky. Zmenší sa počet a zväčší veľkosť ikon na úvodnej obrazovke, nastaví sa väčšie oneskorenie dotyku a klávesnica s vysokým kontrastom. Tým sa trochu zjednoduší ovládanie smartfónu – Nastavenia > Displej > Jednoduchý režim.

Tapeta a paleta farieb

V tejto sekcii môžete nastavovať pozadie telefónu na zamknutej / domovskej obrazovke a aj farby. Tu ale veľmi záleží od verzie Androidu. V každej je totiž nastavenie tapety a farebného prispôsobenia trošku odlišné. V Samsungu: Nastavenia > Tapeta a štýl farieb a Nastavenia > Tapety, témy ikony. Tu sa dostanete do Galaxy Themes, čo je akýsi obchod s tapetami.

Klávesnica

Záleží na tom, aký telefón používate, ale napríklad práve Samsung umožňuje nastaviť klávesnicu s vysokým kontrastom. Ide to však len v prípade, že používate predvolenú klávesnicu od Samsungu – Nastavenia > Všeobecné > Zoznam klávesníc > Klávesnica Samsung a tu aktivovať položku Klávesnica s vysokým kontrastom.

Inak či už Gboard alebo Microsoft Swift Key (čo sú z môjho pohľadu dve najprístupnejšie klávesnice) majú takisto možnosť nastaviť si motýv podľa vašich predstáv.

Zlepšenia viditeľnosti

Táto sekcia sa nachádza v Zjednodušení ovládania – Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > Zlepšenia viditeľnosti. Nájdete tu hneď niekoľko predvolieb, ktoré umožnia prispôsobiť telefón slabozrakému používateľovi:

Režim zobrazenia – veľké zobrazenie alebo vysoký kontrast

Farby a jas – téma s vysokým kontrastom – žltá alebo modrá,

 • Vysokokontrastné písma – zvýraznia sa obrysy písma,
 • Klávesnica s vysokým kontrastom – tú som už spomínala,
 • Zvýrazniť tlačidlá – to isté ako pri písmach,
 • Inverzia farieb – svetlé farby budú tmavé a naopak,
 • Blokovať animácie – zablokujú sa obrazovkové efekty, užitočné aj pre nevidiacich používateľov, pretože to ušetrí batériu,
 • Znížiť priehľadnosť a rozostrenie – menu a dialógy budú nepriehľadné, čím sa zvýši ich viditeľnosť,
 • Korekcia farieb – umožní ľuďom s farbosleposťou alebo používateľom citlivým na určité farby nastaviť farby tak, aby boli pre nich prijateľné,
 • Extra stmavené – umožní nastaviť jas displeja pod minimálnu úroveň, aby bolo jeho sledovanie ešte pohodlnejšie,
 • Zväčšenie – nastavujete dočasné zväčšenie položky na obrazovke. Viete zväčšovať buď celú obrazovku, alebo len jej časť podľa toho, akú možnosť si zvolíte,
 • Veľkosť a štýl písma a Lupa obrazovky sú nastavenia, ktoré som už spomínala.

Nevidiaci používatelia

Budete nastavovať hlavne čítač obrazovky a s ním spojené funkcie. V prvom rade upozorňujem, že už pri úvodnom nastavovaní nového telefónu je možné čítač obrazovky zapnúť, a to priložením a podržaním dvoch prstov na displeji. Je však možné, že sa čítač spustí v anglickom jazyku, čo nie je práve najpríjemnejšie. To, ako nastaviť nový telefón s čítačom obrazovky, nájdete v podcaste Matěja Plcha.

Používatelia telefónu s Androidom dnes majú na výber minimálne z dvoch asistenčných technológií. Prvou je vstavaný TalkBack, druhou čoraz viac sa rozširujúcou je Jieshuo od čínskeho vývojára. Ten je vo veľa prípadoch rýchlejší a má aj viac funkcií. Je potrebné ho však do telefónu doinštalovať. Ja sa tak zameriam na TalkBack, ktorý sama dlhoročne používam.

Prevod textu na reč

Ešte pred samotným zapnutím čítača obrazovky je dobré skontrolovať a nastaviť práve prevod textu na reč – Nastavenia > Všeobecné spravovanie > Prevod textu na reč.

 • Preferovaný nástroj prevodu textu na reč – tu nastavíte, akým hlasom na vás bude telefón hovoriť. Vo všeobecnosti sú k dispozícii Služby reči od Googlu a v Samsungu ešte Nástroj Samsung na prevod textu na reč. V slovenčine nemáte veľmi možnosť vyberať si z niekoľkých variantov hlasov, k dispozícii je pri každom použitom nástroji len jeden. Je možné, že v niektorých telefónoch budete musieť slovenčinu pre niektorý z nástrojov stiahnuť. V prípade Samsungu v Galaxy Store, v prípade Googlu sa stiahne automaticky, alebo vám ponúkne Obchod Play. Ja osobne používam E-speak, čo je alternatívna syntéza reči, ktorú však musíte do telefónu dodatočne nainštalovať. K dispozícii je ešte hlas Eliška od spoločnosti Acapella alebo Laura od firmy Vocalizer.
 • Jazyk – toto je najdôležitejšie nastaviť na ten, ktorý budete používať v celom prostredí telefónu. Ak teda nastavíte jazyk telefónu na slovenčinu, aj tu vyberte slovenčinu.
 • Rýchlosť reči – meníte ju pomocou posuvníka. Tu sa hodí tlačidlo Resetovanie, čím sa nastavia pôvodné hodnoty.
 • Výška tónu – na zmenu takisto použijete posuvník. Hodnota je v percentách, ale budete zmenu aj ihneď počuť.

Poznámka: môžete si najprv zapnúť čítač obrazovky a až potom dodatočne nastavovať Prevod textu na reč. Tu ale hrozí situácia – tak ako pri prvom spustení telefónu -, že sa zapne čítač v angličtine. Odporúčam preto využiť asistenciu niekoho vidiaceho a najprv nastaviť Prevod a až potom TalkBack.

Čítač obrazovky

Zapnete ho klepnutím na prepínač pri TalkBacku – Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > TalkBack. Tu asistencia vidiaceho človeka môže skončiť, pretože ostatné zvládnete aj sami.

V okne TalkBacku odporúčam hneď nastaviť skratku na zapínanie / vypínanie TalkBacku.

Upozorňujem, že odteraz sa zmení ovládanie telefónu. Medzi položkami sa presúvate švihaním prsta vľavo / vpravo, pre potvrdenie použijete dvojité klepnutie na zameranú položku.

Odkaz na TalkBack – poklepete naň a švihaním si vyberáte akcie, ktorými je možné čítač spustiť. Odporúčam vybrať buď podržanie tlačidiel pre zvýšenie a zníženie hlasitosti, alebo stlačenie vypínacieho tlačidla spolu s tlačidlom pre zvýšenie hlasitosti.

Nastavenia aplikácie TalkBack

Takisto nastavujete niekoľko kategórií:

Zvuk:

 • Prevod textu na reč,
 • Heslá sa vždy vyslovujú – odporúčam zapnúť, aj keď to so sebou prináša riziko. Inak by ste pri zadávaní PIN kódu alebo hesla počuli len odrážka alebo hviezda, a to je bez zrakovej kontroly nevhodné,
 • Podrobnosť – v tejto sekcii nastavujete všetko to, čo čítač bude alebo nebude vyslovovať pri pohybe po obrazovke,
 • Zvuk a vibrácie – ovplyvníte, či bude TalkBack používať zvuky, vibrácie, obidvoje naraz alebo ani jedno z toho. Užitočným nastavením je tu hlavne Stlmenie zvuku, kedy čítač bude uprednostnený pred inými zvukmi. Hodí sa, ak napríklad prehrávate hudbu a potrebujete skontrolovať došlú SMS.

Ovládacie prvky:

 • Prispôsobiť indikátor označenia – môžete nastavovať hrúbku okrajov a farbu rámčeka okolo práve zameranej položky,
 • Prispôsobiť gestá – pre pokročilých TalkBack ponúka možnosť nadefinovať si vlastnú akciu ku gestu,
 • Prispôsobiť ponuky – určujete položky, ktoré budú v hlavnej ponuke TalkBacku a v ponuke pre Ovládanie čítania. (to je na samostatný článok.),

Braillova klávesnica – o nej sa podrobnejšie dočítate v článku na Blindrevue. Prípadne vyjde samostatný článok s jej podrobným nastavením a popisom.

Rozšírené nastavenia – v tejto sekcii skontrolujte najmä položku Predvoľba zadávania. Určuje, akým spôsobom budete písať na klávesnici:

 • Pridržaním prsta vyberte kláves, potom dvakrát klepnite – znamená to, že prechádzaním po klávesnici vyberiete požadovaný znak, potom prst zdvihnete a kdekoľvek dvakrát klepnete. Až vtedy sa napíše,
 • Pridržaním prsta vyberte kláves, potom ho zdvihnite – prechádzaním prsta po klávesnici vyberáte požadovaný znak, po zdvihnutí prsta sa napíše,
 • Pridržaním prsta vyberte písmeno, potom ho zdvihnite – znamená to, že na iné ovládacie prvky klávesnice, ako je Enter alebo Symboly, musíte poklepať dvakrát.

Poznámka: v iných telefónoch s Androidom je položka Vyslovovať heslá v rozšírených nastaveniach. V telefónoch od Samsungu funguje písanie vždy tak, že písmená vyberáte zdvihnutím prsta a na ostatné ovládacie prvky poklepete.

Záver

Tento článok sa vzťahuje najmä na telefóny od Samsungu, ale veľkú väčšinu z nastavení nájdete aj v iných telefónoch. Nastavenie TalkBacku je totožné až na niektoré výnimky vo všetkých zariadeniach a takisto Zlepšenie viditeľnosti by malo byť rovnaké. Nastavenia displeja, tapety, ikon, písma a podobne ovplyvňuje každý výrobca sám.

To, aké nastavenia sú vhodné pre používateľov so zrakovým postihnutím, nájdete napríklad tu.

Ak sa chcete niečo spýtať, píšte na FacebookuTwitterie-mailom alebo aj do komentárov pod článkom. Ponúkam aj každomesačný newsletter Zo sveta prístupnosti. Nechcete ho vyskúšať?


Článek Ako prispôsobiť telefón svojim potrebám z hľadiska zrakového postihnutia? vyšel původně na webu Technológie bez zraku.AndroidTalkBack


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...