Android: detekce světla

Mezi běžné pomůcky, které nevidomému usnadňují život, patří jistě indikátory světla. Těmi je možné například zjistit, zda je v místnosti rozsvícené světlo, zda je vypnutý či zapnutý displej počítače, zda svítí kontrolka nabíjení apod.

Mezi takové pomůcky patří

Ač vám šikovný bastlíř dobře fungující detektor světla vyrobí z pár součástek za stovku, výše uvedené pomůcky se, jak už jsme zvyklí, cenově pohybují jinde.

Máte-li však chytrý telefon, nemusí vás tato funkcionalita stát ani Korunu. Telefony disponují senzorem osvětlení, který mohou využívat různé aplikace.

LightDetector

Jedná se o maximálně jednoduchou aplikaci, která po svém spuštění zobrazuje hodnotu intenzity světla v luxech. Její podstatnější funkcí je pro nás vyjadřování intenzity zvukem. Čím vyšší tón, tím větší intenzita, čím hlubší, tím nižší. Ticho značí tmu ve směru senzoru.

Instalace je k dispozici z Obchodu Play.

Seeing Assistant Home Lite

Zatím co předchozí aplikace je jednoúčelová, Seeing Assistant Home Lite je multifunkční nástroj, který umožňuje pracovat s čárovými, QR či NFC kódy, rozpoznávat text či fungovat jako lupa. Jednou z funkcí je i detektor světla. Po jejím zvolení jsou k dispozici tři přepínače:

Zvuk
zapne/vypne vyjádření intenzity zvukem (výška tónu určuje intenzitu).<
Hodnota osvětlení
zapne/vypne ohlašování intenzity osvětlení v procentech pomocí hlasu.
Vibrace
zapne/vypne vyjadřování úrovně intenzitou vibrací.

Instalace je k dispozici z Obchodu Play.

Praxe

Citlivost třeba u mého telefonu je velmi dobrá. Funkčnost jsem zkoušel ověřit na diodě klávesnice. Zapnutí CAPS LOCK bylo hned detekováno.

V noci jsem vystrčil ruku s telefonem z okna a světla projíždějícího auta byla rovněž zaznamenána, při natáčení ruky i lampy osvětlující ulici.

Sám tyto aplikace využívám v praxi například při odchodu z práce, kde je potřeba při odchodu posledního zhasnout na chodbě. Vzhledem k tomu, že tu jsou 3 vypínače pro osvětlení celého patra, nelze z polohy vypínače určit, zda je či není rozsvíceno.

Nechcete, aby vám zbytečně šel displej počítače, když už na něm vidící nepracuje a nevíte, v jakém stavu ho opustil? Opět se vám bude hodit detektor světla.

Jistě si sami najdete další způsoby využití.Androiddetekce osvětleníTalkBack


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...