Apple jako kompenzační pomůcka, přístupnost Mac OS X

Roman Kabelka je dlouholetým aktivním uživatelem produktů Apple za pomoci odečítače VoiceOver. V letech 2010 až 2012 publikoval pod hlavičkou TyfloCentra Brno na blogu Poslepu sérii článků, které rozebírají přístupnost systému OS X a počítačů Mac pro nevidomé a jsou v nich popsány základy ovládání tohoto systému s odečítačem VoiceOver. Níže najdete odkazy na všechny uvedené články v chronologickém pořadí.

Přístupnost Mac OS X

Apple jako kompenzační pomůckaAppleMacmacOS/OS XVoiceOver


Jan Šnyrych
Jmenuji se Jan Šnyrych. Informační technologie mě zajímají už od středoškolského studia, a protože jsem zrakově postižený, jsem též aktivním uživatelem asistivních technologií. To jsou důvody, proč se už více jak dvacet let zabývám pomůckami pro zrakově postižené a přístupností...