Karel Hrubeš

Karel působí jako odborný konzultant a lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek v TyfloCentru Hradec Králové.

Jmenuji se Karel Hrubeš, od svých 19 let, od roku 1992 jsem prakticky nevidomý. V současnosti pracuji od roku 2010 jako odborný konzultant a lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek v TyfloCentru Hradec Králové (www.tyflocentrum-hk.cz), používání asistivních technologií je tedy mojí potřebou, koníčkem i zaměstnáním. Jsem aktivním uživatelem pomůcek se systémy Windows, Apple i Android, s pomůckami – počítače, zápisníky, tablety, mobilní telefony – na bázi těchto systémů zpřístupněných hlasovými nebo braillskými výstupy učím pracovat i naše uživatele.

Po maturitě v roce 1991 na SPŠŽ Česká Třebová jsem do úrazu v listopadu 1992, při kterém jsem přišel o zrak, pracoval jako výpravčí vlaků.

Po ztrátě zraku následovala nezbytná sociální rehabilitace, poměrně rychle jsem se naučil Braillovo bodové písmo a v roce 1994 jako pomůcku získal zápisník Eureka A4.
O běžně dostupnou výpočetní techniku jsem se vlastně zajímal již od základní školy, proto když se v roce 1995 naskytla možnost jako pomůcku získat čtecí přístroj s hlasovým výstupem, neváhal jsem. Šlo tehdy o běžný počítač, ve kterém byl hlasovým výstupem Kuk ozvučený systém MS DOS. S nácvikem obsluhy mi pomohly slepecké organizace, které pořádaly rekondice a kurzy, jejichž náplní nácviky obsluhy takových pomůcek byly. Díky tomu jsem se stal pokročilejším uživatelem, od září 1998 do června 1999 jsem v krajském středisku SONS v Hradci Králové již mohl pracovat jako lektor obsluhy těchto pomůcek.

V letech 1998-2001 jsem absolvoval dálkově bakalářské studium oboru Obecná informatika na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (UHK), ve studiu jsem pak, opět dálkovou formou, úspěšně pokračoval v letech 2002-2005 na magisterském studiu oboru Informační management tamtéž.

V průběhu studia jsem od roku 2003 do roku 2005 pracoval jako odborný konzultant v nově vzniklém středisku podpory zrakově postižených studentů při Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UHK, kde jsem následně od roku 2006 do roku 2012 přednášel předměty Tyflotechnika a Tyfloinformační systémy.

Ve svém volném čase rád posedím s přáteli, občas se rád s nimi vydám na nejrůznější cesty za poznáním, a to za použití nejrůznějších druhů dopravy, dvojkolo nevyjímaje. Odpočinu si při poslechu muziky nebo nějaké knížky či časopisu z našich speciálních knihoven pro ZP.
Mnoho volného času mi zabírá i pořizování komentovaných audiostop televizních pořadů z dostupného TV vysílání, o tyto audiostopy se pak prostřednictvím uzavřené konference Komentované filmy dělím s dalšími zrakově postiženými zájemci.

zpět k autorům