Envision Glasses: Úvod, vzhled, ovládání, nabídka Číst (1. část)

Jak jsem je získal?

Ještě dříve, než Karthik Kannan, zástupce nizozemské firmy Envision, prezentoval možnosti aplikace a brýlí Envision na jarní Agoře 2021 Online, měl jsem – a stále mám – možnost využívat funkcí jak aplikace, tak i prezentovaných brýlí Envision Glasses.

Jak jsem se dostal k této kompenzační pomůcce, o jejímž distributorovi v České republice zatím nejsou veřejně dostupné žádné informace? Již někdy v roce 2018 jsem zakoupil doživotní licenci aplikace Envision AI pro svůj iPhone, na základě této registrace mi pak na jaře 2019 přišla nabídka na předobjednání Envision Glasses, jejichž plánované vypuštění na trh bylo na podzim 2019, za následujících zvýhodněných cenových podmínek – původní stanovená cena 1 899 EUR bez DPH, byla pro předobjednatele zvýhodněna o 400 EUR, výsledná cena pak byla 1 499 EUR bez DPH, tedy 1 813,79 EUR s DPH, při tehdejším kurzu cca 46 000 Kč. Envision Glasses jsem objednal a v říjnu 2019 mi skutečně dorazily.

Šlo opravdu o „startovací“ cenu, protože později, i jak v brýlích přibývaly funkce, se cena vyšplhala na 3 199 EUR bez DPH, aktuálně v létě tohoto roku došlo ke snížení ceny na 2 499 USD bez DPH. Tyto ceny platí pro verzi brýlí s odlehčeným titanovým rámem, do nichž nelze dát žádná skla. Libovolná skla lze podle preferencí uživatele vložit do rámečku označovaného jako Designer Frame – Smith Optics.

Doufejme, že některá z dodavatelských firem v ČR začne Envision Glasses oficiálně dodávat (a bude o tom veřejně informovat). Po poslední novele Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., platné od 1. 1. 2022, by totiž mělo jít žádat o příspěvek na její pořízení jako na kompenzační pomůcku „Kamera s hlasovým výstupem“ (příloha 1 pol. II-3b). V České republice by se měly brýle prodávat za 86 990 Kč včetně DPH.

Úvodem bych rád upozornil, že tento text není recenze, jde spíše o moje zkušenosti získané při dlouhodobém používání zařízení, kdy při popisu dostupných funkcí uvádím i mnou vyzkoušená praktická využití a zkušenosti, které vycházejí z mých osobních potřeb – potřeb prakticky nevidomého uživatele.

Přehled, vzhled, ovládání

Envision Glasses jsou elektronická pomůcka vyvinutá nizozemskou technologickou společností Envision.

Pomůcka umožňuje zrakově postiženým uživatelům číst text, rozpoznat bankovky, popsat scénu, najít umístění předmětů a osob, jejich vzdálenost, rozpoznávat QR kódy označené předměty, světlo a barvy. Brýle (mluvme dále o pomůcce jako o brýlích) vyžadují aplikaci Envision AI pro chytré telefony, která je k dispozici pro systémy iOS a Android, od tohoto léta je aplikace bezplatná, dříve jsme spolu s nákupem brýlí získali i licence aplikace pro oba systémy. . Brýle jsou uživatelsky přívětivé, rychle reagují a nabízejí vysokou přesnost rozpoznávaného textu.

Envision Glasses jsou postaveny na základě Google Glass verze 2, jak jsem uvedl výše, vlastním verzi bez možnosti uživatelsky vložit skla, jde tedy o kovový rám – vrchní část obroučky brýlí, se zvětšeným pravým sluchátkem. Většina lidí je nepoznala, když jsem je měl na sobě na veřejnosti.

Brýle disponují dvěma tlačítky, jedno se nachází na zadní straně pravého sluchátka, které slouží k Vypínání a probuzení a druhé na horní straně pantu, kde se sklápějí obroučky. Jsou lehké – necelých 50 gramů, stylové a snadno se nosí celý den.

Zvuk je přenášen prostřednictvím reproduktoru v pravém sluchátku. Kvalita zvuku je dobrá a kvalita hlasu je srovnatelná s nám známými hlasy (Zuzana, Iveta, Eliška). Většinou jsem měl hlasitost kolem 40 % a kolemjdoucí neslyšeli, co brýle říkají, nebo jen slyšeli slabé šumění z jednotky. Brýle disponují i možnostmi bluetooth a Wi-Fi připojení, bluetooth leze využít i pro připojení jiných bezdrátových sluchátek. Zvukový výstup pak umožňuje i USB-C konektor, umístěný vzadu na pravém sluchátku, který však primárně souží k rychlému nabíjení brýlí.

Kamera s rozlišením 8 MP a širokým zorným polem se nachází vpředu u pravého pantu, vlevo od ní je pod obroučkou malý displej, možná pro kontrolu při ovládání prostředí, já jako prakticky nevidomý nevyužiji, displej lze uživatelsky vypnout, zhasnout jeho podsvícení.

K ovládání uživatelského prostředí brýlí se používá dotykový panel umístěný na pravém sluchátku hned za závěsem pro obroučky brýlí. Pro ovládání jsou používána gesta jedním, dvěma a třemi prsty,  po několika minutách používání jsem dokázal snadno procházet strukturou nabídek. Hlasové pokyny a nápovědy, v češtině a českou syntézou, jsou jasné a stručné a ozývají se právě ve chvíli jejich potřeby, nebo když jsem potřeboval připomenout funkčnost nějaké funkce.

Kromě krátké nápovědy u každé funkce, která se může ozvat po vyvolání podmenu či funkce, je v hlavním menu brýlí i Průvodce, ve kterém je většina funkcí v češtině popsána podrobně. Aktuálně průvodci některých nově přidaných funkcí, jako je např. rozpoznávání QR kódů, zatím přeloženy nejsou. Systém brýlí je však často aktualizován, v některé budoucí aktualizaci budou i tyto jistě přeloženy.

Aktuálně je systém Envision Glasses ve verzi 1.8.0, vydaný 23. srpna 2022, dále uvedený text popisuje stav po této poslední aktualizaci.

Číst

V nabídce Číst najdeme možnosti Okamžitý text, Skenování textu a Dávkové skenování dokumentů.

Okamžitý text

Funkce Okamžitý text přečte jakýkoliv text, který se objeví před brýlemi, hodí se například pro čtení etiket na krabicích a lahvích, rychlé zjištění odesílatele dopisu, typ a určení dokumentu. Okamžitý text jsem se slušným úspěchem použil i pro čtení jízdních řádů a dalších textů na označnících zastávek, čtení odjezdových tabulí na Terminálu hromadné dopravy nebo vlakovém nádraží, štítků na dveřích kanceláří, obchodů, označení dveří obecně, textů z displejů přístrojů, monitorů, v podstatě jsem dokázal zjistit jakýkoli zobrazený text na čemkoli. Možná si řeknete, že jako prakticky nevidomý nemohu zaměřit místa, kde je nějaký text, tady ovšem využívám výhodu funkce Okamžitý textu, kterou stačí spustit a funkce pak rozpoznává jakýkoli text, na který se jako podívám, jakmile pak uslyším hledaný text, na místo se zaměřím a případně mírnými pohyby hlavy docílím, abych měl v záběru právě ten text, který chci přečíst.

Instantní text nefungoval dobře pro čtení jídelního lístku v restauraci, na to je lepší použít níže popisovanou funkci skenování textu. Při použití funkce okamžitého textu může být i matoucí, že funkce rozpoznává všechny texty v záběru kamery, klidně tedy i ty na druhé straně místnosti – jednou jsem třídil dokumenty, měl puštěnou televizi a najednou se jako rozpoznaný text ozval text proužku se zprávou v dolní části obrazovky…

Funkce dokáže rozpoznat i rukou psaný text.

Funkce Okamžitý text nevyžaduje připojení brýlí k Wi-Fi.

Skenování textu a dávkové skenování

Tyto funkce fungují trochu jinak než okamžité skenování textu, při zapnuté funkci chytrého navádění brýle hlasovými povely uživatele instruují, aby umístil dokument, který má být přečten, tak, aby byl co nejlépe rozpoznán. Po spuštění funkce dokument umístím před kameru brýlí na stole na vzdálenost téměř natažené paže nebo ještě lépe držím dokument před sebou, aplikace mne pak hlasovými povely navádí – posuňte dokument nahoru nebo hlavu dolů, posuňte dokument vpravo nebo hlavu doleva, posuňte dokument od sebe, jakmile zaměří všechny strany dokumentu, ozve se zvuk cvaknutí fotoaparátu, pořídí snímek a po chvíli rozpoznávání začne číst rozpoznaný text. Přesnost rozpoznaného textu je velmi dobrá až vynikající.

Někdy se stane, že brýle slovo vyhláskují znak po znaku, podle mne jde o známý neduh tohoto typu syntéz, kdy při slovech napsaných samými velkými písmeny je slovo vysloveno znak po znaku

Dávkové skenování

Umožňuje nám skenovat postupně do paměti více stránek najednou a nechat si je po rozpoznání přečíst.

Takto získané texty lze pro další jejich použití následně uložit do Knihovny aplikace Envision.

Jediná nevýhoda skenování textu a dávkového skenování je, že k jejich provozu je nutné připojení k síti Wi-Fi. V nastavení Wi-Fi v brýlích si můžeme přidávat používané Wi-Fi sítě, potom se k takovým sítím brýle automaticky připojí, pak nám fungují i tyto funkce. U otevřených sítí není s jejich přidáním problém. Pokud je síť zabezpečená, je potřeba pro přidání připojení takové Wi-Fi sítě si nechat vygenerovat QR kód, ve kterém bude uloženo heslo pro připojení, který je pak potřeba v místě té Wi-Fi sítě sejmout brýlemi z displeje počítače nebo mobilního telefonu. Od té chvíle se brýle k takto přidané síti budou připojovat automaticky.

Pokud však není někde nějaká Wi-Fi síť dostupná, lze stejným postupem vygenerovat i QR kód pro Wi-Fi připojení k zapnutému hotspotu našeho mobilu. Mám takto přidány i hotspoty mých dvou mobilů, ne často, ale když potřebuji, tak je použiji.

Nemám-li dostupnou žádnou možnost Wi-Fi připojení, musím použít pro rozpoznání textu funkci Okamžitý text.


Na další možnosti a funkce Envision Glasses se společně podíváme v dalších dvou dílech tohoto seriálu.

Karthik Kannan, Envision: Poslechni si to, co chceš vidět – s aplikací a brýlemi Envision (záznam příspěvku z jarní Agory 2021 Online)


Obsah seriáluEnvision AIEnvision Glasseskamera


Karel působí jako odborný konzultant a lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek v TyfloCentru Hradec Králové.