Envision Glasses: Hlasové příkazy, Výkon a výdrž, Očekávané funkce, Problémy při používání, Závěr (3. část)

Hlasové příkazy

V jedné z posledních aktualizací systému v brýlích přibyla nová možnost ovládání brýlí, a sice možnost spouštět většinu hlavních funkcí hlasovými příkazy. Hlasové příkazy lze zatím zadávat pouze v angličtině, nějakou znalost angličtiny mám, takže to pro mne není problém, myslím, že ani pro neznalé angličtiny nebude problém se několik anglických příkazů naučit. V budoucnosti se jistě podaří implementovat i zadávání hlasových příkazů v češtině nebo i v jiném jazyce.

Hlasový příkaz lze aktivovat kdykoliv, můžeme být v jakékoliv části prostředí brýlí, v jakékoliv části jejich menu. Aktivaci hlasového příkazu provedeme stiskem a podržením tlačítka pantu – vpravo nahoře v místě, kde se brýle setkávají s obroučkami. Po tomto krátkém přidržení se ozve zvuk, po němž máme hlasový příkaz zadat.

Máme k dispozici tyto anglické (v závorce česky) příkazy: Instant Text (okamžitý text), Scan text (skenovat text), Batch Scan (dávkové skenování), Call an Ally (volat spojence), Describe Scene (popsat scén), Detect Light (detekce světla), Recognise Cash (rozpoznat hotovost), Detect Colors (rozpoznat barvy), Find Object (najít objekt),Find People (najít osoby), Explore (prozkoumat), Change Volume (změna hlasitosti).

Po vyslovení správného příkazu se ozve hlášení „spouštím ‚název funkce‘ a počne její vykonávání. Pokud brýle příkaz nerozpoznají, vyzvou nás k jeho zopakování.

Pro používání hlasových příkazů není vyžadováno připojení Wi-Fi, což se samozřejmě může změnit po spuštění zvolené funkce, která jej vyžaduje.

Výkon a výdrž

Je samozřejmě důležité, jak přístroj plní své funkce, jak dlouho při plném nabití vydrží pracovat. Brýle zvládají úkony, které po nich požaduji, rychle a přesně. Výdrž baterie je při mírném používání dobrá, při plném nabití jsem mohl brýle používat téměř celý den. Při intenzivnějším používání vydrží z plného nabití pracovat 5 až 6 hodin, pro potřebu takového celodenního používání bych pak doporučil, v případě, že nebudete mít k dispozici jinou možnost, jak brýle  nabít, pořízení powerbanky.

Očekávané funkce

Navigace

Mám informace, že společnost Envision jedná v současnosti s některými vývojáři navigačních aplikací pro zrakově postižené, můžeme tedy doufat, že se přímo v aplikaci Envision, a díky jejímu propojení s Envision Glasses tedy i v nich,  objeví navigační funkce některého z těchto řešení. Na stránkách firmy Envision jsem objevil ikonku aplikace BlindSquare, třeba  budou do aplikace Envision zakomponovány funkcionality právě této navigační aplikace.

Zpřesnění rozpoznávání ve funkci Okamžitý text

Funkce má tendenci číst texty dosažitelné v záběru kamery brýlí, což může být občas matoucí. Uvítal bych, kdyby brýle dokázaly číst jenom to, na co konkrétně ukáži, čímž by se vzdálenější texty v záběru eliminovaly. Šlo by, myslím, o způsob vhodné interakce s brýlemi pro přesnější rozpoznávání okamžitého textu.

Sjednocení funkce Identifikovat

Aktuálně musí uživatel brýlí například pro rozpoznání bankovky nebo pro rozpoznání obličeje vyvolat k tomu určenou funkci. Dle mého názoru by bylo lepší , kdyby si tyto dílčí funkce dokázaly sdílet naučené tváře nebo rozpoznané bankovky i do funkce Prozkoumat, pak bychom se třeba při popisu scény hned dozvěděli i jména osob v místnosti přítomných, nebo hodnoty bankovek v záběru. Nemuseli bychom tedy pro rozpoznání prostředí, objektů, osob spouštět k tomu určené funkce, tyto bychom využívali jenom při přidání rozpoznané tváře nebo při změně měny rozpoznávaných bankovek.

Problémy při používání

Většina zařízení vykazuje při svém fungování a používání jisté obtíže a problémy, Envision Glasses nejsou výjimkou. I jejich uživatel si musí při jejich používání projít jistým vývojem, postupy při jeho ovládání, aby v rozumném čase dokázal využít všech funkcí přístroje. Přestože má přístroj několik zvláštností při jejich používání, nakonec mi ani tyto záležitosti nebrání v plném využití jeho funkcí.

Probuzení

Při používání brýlí se mi často stává, že přejdou do režimu spánku. Důvodem takového chování přístroje bude zřejmě úspora spotřebované energie, musím však pak pamatovat na to, že probuzení brýlí trvá delší dobu, musím počítat i více než 30 sekund, než jsou brýle připraveny k používání.

Chybějící zvukový signál při probouzení z režimu spánku

Systém brýlí neindikuje žádným zvukem probuzení z režimu spánku nebo zapnutí z úplného vypnutí přístroje, na tuto skutečnost je třeba si zvyknout, počkat více než půl minuty, zda systém brýlí nenastartuje. Při přechodu do režimu spánku nebo při vypnutí brýlí delším podržením tlačítka napájení je toto zvukem indikováno.

Velmi citlivá dotyková ovládací ploška

Základním ovládacím prvkem brýlí je dotyková ploška na pravém sluchátku. Naučit se brýle ovládat jeho prostřednictvím je poměrně jednoduché, za krátkou dobu jsem se používaná gesta naučil používat. Problémy však mohou nastat při použití gest dvěma prsty, tedy pro návrat do hlavního menu – švih dvěma prsty dolů, nastavení hlasitosti – švih dvěma prsty nahoru. I nyní se mi často stane, že zvolené dvouprsté gesto musím provést i několikrát, než se mi jej provede správně vykonat.

Zároveň se mi při spuštěné funkci okamžitého textu často podaří, že místo těchto dvou dvouprstých gest švihnutí omylem zapnu režim „online“, který se přepíná klepnutím dvěma prsty. Je to zřejmě způsobeno větší citlivostí této ovládací dotykové plošky, postupem času lze nepatrnou úpravou jejich provádění docílit jejich vykonání na první pokus.

Výdrž baterie v pohotovostním režimu

Tato výdrž může být někdy problém. Pokud třeba na noc nebo při cestování a nepoužívání brýlí je nechám v pohotovostním režimu, stává se, že po jejich zapnutí – probuzení ráno či na konci cesty je z plného nabití hodnota nabití baterie například necelých 50%. Pro tyto případy doporučuji brýle na noc či při delší cestě, kdy je nehodlám používat,  vypnout delším přidržením tlačítka napájení, tlačítko je třeba držet po celou dobu, dokud zní vypínací znělka. Zapnutí – probuzení brýlí pak sice trvá výše uvedených více než 30 sekund, stav baterie je pak ale stejný, jako při tomto vypnutí brýlí.

I z tohoto důvodu zvažuji pořízení vhodné powerbanky.

Závěr

Kamera s hlasovým výstupem Envision Glasses nabízí uživateli funkce, které sice díky chytrým mobilům a v nich instalovaným aplikacím můžeme mít také k dispozici, ovšem je něco jiného ať už v interiérech, nebo dokonce ve venkovních prostorech před sebou mávat mobilem drženým oběma rukama nebo s víceméně přirozeně vypadajícími brýlemi a v nich rychle spuštěnou funkcí rozpoznávat objekty, číst texty nebo dokonce volat asistentovi, vše s nejméně jednou rukou volnou, klidně za chůze s bílou holí. Navíc mnoho funkcí v Envision Glasses nevyžaduje připojení k internetu a ty co ano, dělají brýle ještě „chytřejšími“. Kromě dostupných Wi-Fi sítí, ke kterým se brýle připojí automaticky, lze využít i připojení k internetu dostupné v našem chytrém mobilu.

Envision Glasses využijí, myslím, osoby se všemi stupni zrakového postižení, od nevidomých po slabozraké, kde může být výhoda si do verze brýlí s rámečky instalovat jimi používaná, ať již dioptrická či jiná skla.

Před pořízením Envision Glasses doporučuji případným zájemcům si zařízení nejprve vyzkoušet, domluvit se s dodavatelem na jejich předvedení, případně na delší dobu zapůjčit. Přece jenom jde o pomůcku, jejíž cena se bude blížit 90 000 Kč. Envision Glasses také budou v brzké době k zapůjčení v Půjčovně kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení Nadačního fondu Českého rozhlasu


Obsah seriáluEnvision AIEnvision Glasseskamera


Karel působí jako odborný konzultant a lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek v TyfloCentru Hradec Králové.