Envision Glasses: Funkce Volání a Rozpoznat (2. část)

Volání

Další možností v hlavní nabídce je volba Volání. Tato funkce mi umožňuje zavolat předem schválené (prostřednictvím aplikace Envision Ally nainstalované v jejím chytrém mobilu osobě o pomoc. Tato osoba – asistent, spojenec, si aplikaci nainstaluje, během chvilky v několika málo krocích si do systému brýlí přidám tohoto spojence, ten toto moje přidání v aplikaci odsouhlasí. Během několika okamžiků jsem si takto přidal jako spojence bratra a mamku.

Při volání spojenci pak jej vyberu z možností dostupných po vstupu do funkce Volání na brýlích, poklepem odešlu požadavek na spojení, spojenci na mobil přijde notifikace, po jejímž potvrzení se otevře aplikace Envision Ally a v ní potvrdí spojení. Od té chvíle prostřednictvím kamery v brýlích může spojenec v reálném čase vidět na displeji svého mobilu, co kamerou zaměřuji, a díky oboustranné hlasové komunikaci mi může pomoci mne nasměrovat v případě, že jsem se ztratil nebo nemohu něco najít.

Je třeba ještě poznamenat, že tato funkce funguje pouze tehdy, když jsou brýle připojeny k signálu Wi-Fi.

Rozpoznat

Další skupinou funkcí v hlavní nabídce brýlí je Rozpoznat, v níž najdeme funkce Popsat scénu, Detect light (detekce světla, zatím nepřeložený název funkce), Rozpoznat hotovost, Naskenujte QR kód  a Rozpoznání barev.

Popsat scénu

Tato funkce dokáže popsat, co je v záběru přede mnou. Vypadá to, že funkce dobře vybírá to nejdůležitější, co se ve scéně vyskytuje. Funkcí jsem vyfotil brýlemi můj počítačový stůl, kde kromě monitoru, klávesnice je i Gin, braillský řádek, ovladač k televizi, po rozpoznání brýle oznámily „Počítačový monitor a klávesnice na stole.

Tato funkce vyžaduje Wi-Fi, funkce je myslím užitečná doma i v zaměstnání v kanceláři.

Detekce světla

Vydává  pípnutí o různé frekvenci jako informaci o množství světla v okolí. Nižší frekvence pípnutí znamená tmavší okolí, zatímco vyšší frekvence znamená jasnější světlo. Funkce je využitelná například ke kontrole zhasnutí světla v místnosti nebo zjištění směru zdroje světla.

Detekce barev

Funguje dobře při určování mnoha barev. Brýle rozpoznají i změnu barvy předmětu podle osvětlení prostředí. Fialová sedačka byla při dobrém osvětlení označena jako fialová, ale jakmile jsem  zdroj světla vzdaloval od sedačky nebo vypínačem osvětlení ztlumil nebo vypnul, brýle rozpoznávaly různé odstíny barvy, až se objekt jevil jako tmavě šedý. Obě funkce, detekce barev i detekce světla fungují bez potřeby připojení k Wi-Fi.

Rozpoznat hotovost

Tato funkce slouží k rozpoznávání bankovek volitelně mnoha měn. Fakticky jde o implementaci nám známého programu Cash Reader. Jakmile máme staženou nějakou sadu bankovek, již nepotřebujeme Wi-Fi připojení, to funkce používá pouze při stažení sady bankovek jiné měny. Při spuštění funkce je načtena poslední stažená měna, což brýle ohlásí hlášením např. „Rozpoznávám české koruny“, pak stačí dát bankovku před kameru brýlí a téměř hned je vyslovena její hodnota.

Načtena je vždy jenom jedna měna, chceme-li rozpoznávat jinou, než poslední staženou měnu, musíme při připojení k Wi‑Fi síti v kontextovém menu funkce tuto vybrat a stáhnout.

Naskenujte QR kód

Tato funkce přibyla v poslední aktualizaci brýlí. Funkce umožňuje číst informace z námi vytvořených QR kódů, které můžeme vytvářet nějakou k tomu určenou webovou službou. Vytvořenými QR kódy pak můžeme označit nejrůznější objekty, krabičky, místnosti. Po vyvolání funkce při zaměření takového QR kódu brýlemi je nám vysloven text v QR kódu uložený. Zkusil jsem naskenovat i mnou nevytvořený QR kód, šlo o QR kód na faktuře pro snadné zadání platby do internetového bankovnictví, po jeho rozpoznání brýlemi jsem se dověděl všechny informace o platbě – číslo účtu příjemce, částku, symboly platby, popis příkazu, zprávu pro příjemce. Nějakou další interakci se získanými informacemi z QR kódu – např. otevření webové stránky s informacemi o produktu, zatím provádět nejde.

Najít

Často potřebujeme lokalizovat předměty a brýle jsou dobrým  pomocníkem při hledání věcí.

Najít objekt

První možností v nabídce hledání je tato funkcionalita. Po jejím spuštění mohu procházet nabídku a vybrat konkrétní objekt pro vyhledání -auto, jízdní kolo, klávesnice, kočka, lavice, láhev, motorka, notebook, pes, pohovka, stůl, toaleta, semafor, vlak a židle. Tato funkce nevyžaduje připojení Wi-Fi. Funkce je velmi užitečná, například pro vyhledávání semaforů, laviček a dalších míst, kde se vybraný objekt nachází.

Při vyhledávání zvoleného objektu brýle pípnou, když je zvolený objekt před vámi. Brýle pak pípají tak dlouho, dokud není hledaný objekt přímo před uživatelem.

Najít lidi

Další skvělá funkce brýlí Envision. Uživatelé mohou naučit brýle, aby pomocí aplikace v chytrém telefonu našly konkrétní osobu. Při učení tváře  této osoby se aplikace v mobilu zeptá na jméno a pak uživatele instruuje, aby pořídil pět snímků, na kterých bude zachycen obličej dané osoby. Nechal jsem pořídit snímky obličeje zadávané osoby z pěti různých směrů – přímo proti obličeji, pak zleva, zprava, shora a zespoda pod úhlem. Jakmile pořídíte tyto snímky učeného obličeje, brýle nějakou chvíli informace zpracovávají, poté jsou schopny identifikovat tento naučený obličej s téměř dokonalou přesností. Při vstupu do místnosti, kde se naučený obličej nachází a je brýlemi zaměřen, se zobrazí zpráva „Vypadá jako (jméno)“. Tato funkce nevyžaduje připojení Wi-Fi, zjistil jsem, že je velmi přesná i při menším osvětlení.

Prozkoumat

Funkce také nevyžaduje připojení Wi-Fi a umožňuje nám identifikovat objekty v našem okolí. Funkce dokáže identifikovat objekty z výše uvedeného seznamu ve funkci Najít objekt. Tato funkce je užitečná, pokud jsme v nám neznámé místnosti, kde potřebujeme zjistit rozložení nábytku a dalších věcí. Pro získání těchto informací musíme pomalu prozkoumat prostředí místnosti a nechat dát brýlím čas na identifikaci jednotlivých objektů před námi. Při rychlém prozkoumání by brýle mohly snadno některé objekty nezaregistrovat, tedy jako přehlédnout.


Obsah seriáluEnvision AIEnvision Glasseskamera


Karel působí jako odborný konzultant a lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek v TyfloCentru Hradec Králové.