b.note: nový braillský displej ze země galského kohouta

Na začátku listopadu 2021 jsem se o existenci nového braillského (nejen) displeje dozvěděl, 25. listopadu byl prezentován na podzimní Agoře a v prosinci mi již přistál v práci na stole. V průběhu svátků jsem tak měl čas na studium manuálu a hraní si.

Seznamte se

B.note je nástupcem braillských displejů Esys od známého výrobce asistivních technologií francouzské společnosti Eurobraille. Jak je dnes zvykem, nejedná se jen o pasivní displej propojený se zařízením, ale jde o autonomní pomůcku využitelnou i samostatně. Co vše v tuto chvíli nabízí se dozvíte na následujících řádcích. Záměrně píši „v tuto chvíli“, protože b.note je vybavený operačním systémem Linux, což bude s velkou pravděpodobností znamenat, že se funkcionalita dále rozšíří.

Vykrabicení 😊🎁

Po odklopení horní strany podlouhlé kartonové krabice (cca 52 cm), která je z vnitřní strany pro bezpečnou přepravu polepena molitanem, objevíme prostor rozdělený do dvou částí. Ve větší je usazen samotný b.note v neoprenovém pouzdře a v menší, pravé části, po odklopení dalšího víka se dostáváme k příslušenství. K tomu patří:

 • Špuntová sluchátka včetně náhradních špuntů
 • Nabíjecí adaptér s USB-C zdířkou
 • 3 vyměnitelné zástrčkové nástavce pro nabíjecí adaptér
 • 2 m kabel s koncovkami USB-C
 • 1,8 m kabel s koncovkami USB-C na jedné a USB A na druhé straně.

b.note z pouzdra vyjmeme po rozepnutí zipu na jedné z jeho kratších stran.

Popis b.note

Plastové tělo zařízení je takřka bez jediné ostré hrany. Všechny rohy a přechody jsou příjemně zaoblené. Plast působí robustně bez jediného náznaku vrzání.

Spodek je vybaven osmi gumovými protiskluzovými nožičkami a pod přišroubovanou krytkou slotem s SD kartou.

Jediná ze zaoblených hran vybavená ovládacími prvky je levá. Ta obsahuje kulatou šachtičku pro resetování zařízení (nejdále od uživatele). Blíže jsou v oválové hlubší prohlubni (jediný prvek s ostrou hranou) schovány zdířky USB-C pro napájení a propojení s PC a 3,5 audio pro připojení sluchátek. Nejblíže uživateli je umístěn posuvný prvek pro zapnutí/vypnutí. To se provádí posunutím směrem k uživateli a puštěním. Prvek se díky pružince vrátí do původní polohy.

Nejzajímavější stranou je samozřejmě ta vrchní. Nejdále od uživatele je 8 klapek braillské klávesnice ve standardním rozložení. Její dvě zbývající klapky jsou naopak k uživateli nejblíže. Jedná se o palcové klávesy. Levá, označovaná jako „9“ slouží primárně jako BACK SPACE a pravá, označovaná jako „A“ jako mezerník.

Mezi osmicí a dvojicí oválných plastových klapek klávesnice je umístěn samotný braillský displej. Nad každým ze segmentů braillského znaku je umístěno obvyklé navigační tlačítko. Co už je obvyklé méně, je skutečnost, že každé z nich má dvojí hloubku stisku – tedy dvě operace na jedno tlačítko.

Po levé i pravé straně braillského displeje je čtveřice gumových kulatých kurzorových tlačítek/šipek. Ty však nemají shodnou funkci. Zatímco pravý kurzorový kříž simuluje běžné šipky pro pohyb vlevo/vpravo a nahoru/dolů, u levého šipky vlevo/vpravo slouží pro posun o 20/40 znaků zpět/vpřed. Funkce šipek nahoru a dolů jsou popsány níže.

Funkcionalita levého a pravého kurzorového kříže je v nastavení uživatelsky zaměnitelná.

Hardware

Zařízení je v současné době k dispozici ve dvou základních variantách: 20 a 40 znaků.

Je vybaveno dvěma procesory. Jeden umožňuje základní funkcionalitu braillského displeje a druhý, výkonnější pokročilé funkce. Ten se aktivuje ve chvíli, kdy je třeba. Při vypnutí je odpojen od napájení kvůli šetření kapacity baterie.

Operační paměť RAM disponuje kapacitou 512 MB, SD karta 64 GB.

Pro komunikaci je k dispozici USB-C, Bluetooth 4.2 a doposud nevyužívané Wi-Fi 2,4 GHz.

Baterie má kapacitu 6000 mAh a z plného nabití by měla udržet b.note v provozu přes 14 hodin.

Rozměry jsou 235 (u 20 znakového) / 365 (u 40 znakového) × 105 × 27 mm.

Hmotnost je 500 g (20 znakový) a 600 g (40 znakový).

Spouštíme a používáme

Krátkým potáhnutím posuvného prvku na levém boku b.note zapneme. Pokud ho máme připojený k PC či k jinému mobilnímu zařízení a nastavený odečítač, začne fungovat jako běžný braillský výstup. V odečítači není třeba nastavovat vlastní ovladač, funguje s tím od Esys. Pokud však b.note propojený nemáme, zobrazí hlavní nabídku s třemi položkami:

 • USB – slouží k připojení a odpojení od počítače.
 • Bluetooth aplikace – slouží pro přístup k autonomním funkcím a nastavení.
 • Číselné vyjádření nabití baterie v procentech.

Máme-li displej s odečítačem propojený, do této nabídky vstoupíme stiskem šipky nahoru levého kurzorového kříže.

Výběr položek můžeme provést šipkami vlevo/vpravo pravého kurzorového kříže a potvrdit soutiskem kláves 9 + A (tedy obou palcových kláves). Rychlejší možností je stisk navigačního tlačítka nad danou položkou. Tím je proveden výběr i potvrzení současně.

Z uvedených třech položek je funkcionalita dvou jasná, budeme se tedy zabývat tou prostřední „Bluetooth aplikace“. Po jejím potvrzení se aktivuje druhý procesor a začne nabíhat interní systém. To je indikováno textem „spouštění apli…“. S jistou pravděpodobností se však tento text změní. V tuto chvíli zobrazuje špatně české znaky. Hlavní nabídka se zobrazí přibližně za 20 sekund, čímž je start ukončen a systém připraven k práci.

Nabídka aplikací

Její rozsah je dán naší předchozí činností v b.note. V základu obsahuje následující položky:

 • USB – stejné jako v úvodní nabídce,
 • Průzkumník – správce souborů,
 • Nastavení – volby zařízení a aplikací,
 • Přeprava – uspání zařízení,
 • Vypínání – úplné vypnutí zařízení.

Máme-li však otevřené nějaké dokumenty, mohou se nám zde navíc zobrazovat názvy až 4 naposled využívaných. Zrovna tak se nám zde mohou zobrazovat až 4 naposled připojená Bluetooth zařízení.

Způsob výběru položek je stejný, jako u již popsané nabídky. Jeden rozdíl tu však je, položky lze navíc aktivovat stiskem horkého písmene. To je vyznačené osmým bodem. Žel například průzkumník a přeprava mají přiřazené „p“. Jeho stiskem se však nepřesune kurzor na jednu a opakovaným stiskem na druhou položku, ale aktivuje se přeprava.

Z uvedených voleb si blíže představíme průzkumník a nastavení. Ostatní volby jsou jasné s krátkého popisu výše.

Průzkumník

Tato aplikace je poměrně slušným správcem souborů nabízejícím běžné operace jako vytváření složek, přejmenování souborů a složek, jejich mazání, kopírování, přesouvání… a to nejen jednotlivě, ale po označení i více objektů najednou. Průzkumník si poradí z extrakcí i kompresí ZIP, umožňuje přenášet soubory pomocí Bluetooth, vytvářet zálohu dat…

Kromě vlastní struktury složek jsou zde přítomny i systémové složky jako Bluetooth pro přenášení dat, Koš s odstraněnými soubory a složkami či složka se zálohami dat.

Způsob řazení souborů a složek je standardní, tedy podle abecedy. Pro rozlišení, zda se jedná o soubor či složku, je před každým objektem příslušný prefix.:

 • A – adresář (složka)
 • D – dokument.

Aktuálně jsou sice písmena prohozena, ale náprava již byla přislíbena.

Stejně tak se používají písmenné prefixy v režimu označování:

 • V – vybráno
 • N – nevybráno.

Za názvem souboru je navíc v závorce uvedena jeho velikost.

Pohyb ve struktuře umožňují pravé kurzorové šipky dolů (následující) a nahoru (předchozí) objekt. Výhodou je možnost stisku počátečních písmen pro rychlý přesun na objekt s názvem začínajícím stisknutými písmeny.

A + body 1, 2, 3 umožní přechod na první a A + body 4, 5, 6 na poslední objekt.

Objekty potvrzujeme soutiskem 9 + A nebo navigačním tlačítkem nad jeho názvem.

Do nadřazené složky přecházíme klávesou 9.

Funkce, které můžeme v průzkumníku provádět jsou k dispozici v jeho aplikačním menu, do kterého vstoupíme šipkou dolů levého kurzorového kříže. Menu i zde je horizontální s výběrem skupin šipkami vlevo/vpravo pravého kurzorového kříže. Aby bylo možné odlišit mezery mezi jednotlivými položkami menu a víceslovnými názvy, je u víceslovných názvů použit místo mezery sedmý bod. I zde můžeme použít horká písmena pro aktivování zvolené nabídky, případně stisk navigačního tlačítka nad příslušnou položkou.

Aplikační menu je koncipováno podobně, jako ve Windows. Nejprve tedy vybíráme z nabízených skupin: „soubor“, „úpravy“ … a po potvrzení funkci zvolené skupiny. Narozdíl od Windows je i nabídka funkcí umístěna horizontálně.

Pohyb v menu lze urychlit nejen stiskem horkých písmen, ale pro okamžité vyvolání konkrétní funkce i stiskem přiřazených klávesových zkratek.

Menu bez výběru funkce opustíme opět stiskem šipky dolů levého kurzorového kříže.

Podporované typy souborů

Pokud je soubor podporován editorem, je v něm po potvrzení otevřen. Poradí si s následujícími formáty:

 • TXT
 • DOCX
 • ODT
 • PDF
 • EPUB
 • XLSX
 • BRF
 • MBE

Soubory s příponou .TXT otevírá editor přímo, ostatní převede do prostého textu, uloží a původní přesouvá do koše.

Přenos souborů

Přenos souborů je umožněn s PC a se zařízeními s OS Android, ovšem jen pomocí Bluetooth. K SD kartě nemá uživatel běžně přístup. Pokud je potřeba přenášet více objektů jedním či druhým směrem, musí být komprimovány do ZIP. To při označení více objektů či při přenosu složky v b.note a využití funkce pro přenos obstará b.note sám.

Editor

Druhou aplikací je textový editor s běžnými, ale i méně běžnými funkcemi. Kromě těch pohybových, nalezneme většinu opět v aplikačním menu dostupném šipkou dolů levého kurzorového kříže. Jsou nám k dispozici skupiny:

 • soubor – nalezneme kromě běžných očekávatelných funkcí jako zavřít, uložit i funkci Statistiky, která vyvolá dialog se statistickými údaji o textu: počet odstavců, slov, znaků.
 • úpravy – kromě běžných funkcí pro práci se schránkou, „zpět“, umožňuje pomocí funkce „kurzor“ přejít na zadaný řádek či odstavec.
 • matematika – mezi ty běžné jistě nepatří. Obsahuje funkce pro provádění výpočtů a to ne jen v rámci jednoho řádku, ale i složitější několikařádkové výpočty.
  Zatím jedinou vadou na kráse je to, že jsem nebyl schopen b.note přinutit, aby nějaký výpočet provedl. Dle manuálu se zapíše na začátek každého „počítacího“ řádku určitý prefix a pak již stačí zvolit příslušnou funkci. Ať jsem se snažil jak chtěl, výsledek jsem z něj nedostal.
  Přes distributora se obracím na výrobce, tak mi snad bude postup objasněn. Mohlo by se totiž jednat o velmi užitečnou funkci, obzvláště pro studenty.
 • najít – obsahuje opět očekávatelné funkce pro vyhledávání a nahrazení zadaného textu.
 • vložit – na místo kurzoru lze vložit výsledek, aktuální datum či z předpřipraveného souboru zapsaný text.
 • záložky – umožňují si vlastní vytvářet, mazat a přecházet na ně.
 • Audio – konečně funkce, která v tuto chvíli jako jediná umožní využít sluchátkový výstup. Pomocí syntetického hlasu eSpeak přečte aktuální odstavec či celý text. Souběžně je text posouván i na braillském displeji. Ve skupině „audio“ můžeme také ovlivnit rychlost a hlasitost přednesu.
 • Aplikace – ukončí editor.

Nastavení

V této aplikaci lze ovlivňovat nejen celkové chování zařízení, ale i měnit volby aplikací. Je tak možné nastavit čas a datum, párovat b.note s Bluetooth zařízeními, volit jazyk pro klávesnici i hlasový výstup, zvolit čas nečinnosti, po kterém se zařízení uspí, konfigurovat chování navigačních tlačítek, nastavit psaní na zápis jednou rukou a mnoho dalšího.

Jednotlivé volby můžeme procházet šipkami nahoru/dolů pravého kurzorového kříže nebo vstoupit šipkou dolů levého kurzorového kříže do aplikačního menu, kde jsou všechny přehledně uspořádány do jednotlivých skupin.

Poslední vypne a odejde

V hlavní nabídce máme dvě funkce pro vypnutí: „přeprava“ a „vypnutí“. První zařízení jen uspí, druhé zcela vypne. Ve vypnutém stavu se vypíná druhý procesor, takže pak zařízení vydrží i týdny, než se baterie naprosto vybije.

Vypnutí však pravděpodobně budeme spíše provádět posunem a krátkým přidržením vypínače na levé straně b.note pro uspání a delším než dvě sekundy pro úplné vypnutí.

Distribuované varianty

Podobně jako u předchůdce, je i zde možnost si vybrat z více variant. Zařízení je k dispozici ve verzích Standard, light a basic (40 znaková verze), 20 znakový pouze ve verzi standard.

 • B.note standard – je nejvybavenější, nabízí veškeré funkce (klávesnice, USB, Bluetooth, poznámky, správce souborů.)
 • B.note Basic – neobsahuje interní funkce, lze použít jen s odečítačem obrazovky přes připojení USB.
 • B.note light – je vybaven interními funkcemi, avšak neobsahuje klávesnici, slouží tedy jen ke čtení výstupu odečítače, nebo dokumentů v interní aplikaci Poznámky.

Postřehy a závěr

Subjektivní minusy

 • Jediná uživatelsky, a to je s otazníkem, přívětivá možnost, jak dostat data do b.note a z něj je pomocí Bluetooth. Jednak to může být problém u stolních počítačů, které jím nedisponují, jednak přenos přes Bluetooth není tak pohodlný jako v prostředí známého správce souborů. Vyžaduje to větší uživatelskou zdatnost, než kdyby byl obsah SD karty dostupný při připojení USB kabelem.
 • Drobné lokalizační problémy, které v tuto chvíli b.note má, věřím, že budou vyřešeny.
 • Při práci s b.note jako braillským displejem jsem měl trochu problém s jeho výškou. Samotné tělo displeje je znatelně vyšší, než tomu je u konkurence a klapky braillské klávesnice jsou také poměrně vystouplé. Pokud mám za displejem běžnou počítačovou klávesnici, neustále se při práci na ní dotýkám klapek braillské klávesnice. Určitě by pomohly, stejně jako tomu bylo u starých displejů, nožičky pod klávesnici.
 • Nejsem na to tolik zvyklý, takže horizontální menu, ve kterém jsou položky oddělené jen mezerou, na mne působí méně přehledně, než když je menu vertikální a na každém z řádků je jediná položka. Výhoda horizontálního menu však může být v rychlém přechodu a aktivaci příslušné položky, když už uživatel ví, kde ji nalézt.
 • Při propojení s odečítačem obrazovky JAWS nelze braillskou klávesnici využít pro zápis českých znaků. Dle komunikace s dodavatelem displeje i odečítače je problém v ovladači dodaným Eurobraille do JAWS. Chyba je u VÝROBCE DISPLEJE hlášena již delší dobu.

Plusy

 • Zpracování mi přijde robustní a displej působí velmi příjemně na dotyk, bez ostrých hran.
 • Díky implementovanému operačnímu systému vidím velký softwarový potenciál k rozšiřování o další užitečné funkce. Tomu napovídá i dosud nevyužívaný, přesto integrovaný hardware v podobě Wi-Fi.
 • Skvělá mi přijde možnost se pohybovat v nabídkách a souborech pomocí počátečních či horkých písmen. To práci velmi urychluje.
 • Volby týkající se psaní jednou rukou dávají naději i uživatelům s motorickými problémy. K dispozici je několik režimů, ze kterých si může uživatel vybrat, takže si může z dvojruční braillské klávesnice udělat jednoruční a ještě si ji přizpůsobit dle preferencí. Nebude to funkce využívaná všemi, ale své uživatele si najde a ti, kteří ji potřebují ji jistě ocení.

Věřím, že se tento nováček mezi autonomními braillskými displeji brzo uchytí a že Eurobraille přichystá jeho uživatelům množství dalších užitečných aplikací a funkcí.

Za zapůjčení b.note a za ochotu při komunikaci děkuji firmě SYMBIO access devices a jejím pracovníkům.braillský displejEUROBRAILLELinuxSYMBIO Access devices


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...