Brailová klávesnica v TalkBacku – konečne plnohodnotná a použiteľná

Brailová klávesnica je súčasťou čítača obrazovky TalkBack od jeho verzie 9. Dlhodobo však ponúkala len niekoľko málo jazykov, čím bola pre slovenských a českých používateľov prakticky zbytočná. Takisto editácia bola obmedzená na vymazanie znaku alebo riadku a nič viac. V novej verzii TalkBacku 15 prešla však výrazným vylepšením.

Čo všetko sa v novom TalkBacku od Samsungu zmenilo, nájdete v tomto článku.

Princíp písania brailom

Skôr, ako klávesnicu nastavíte, je potrebné pochopiť princíp písania. Po poklepaní na editačné pole sa zobrazí klávesnica, ktorá môže fungovať v dvoch režimoch:

 • Režim obrátenia obrazovky – telefón držte displejom od seba tak, aby nabíjací konektor smeroval k pravej dlani.
  Stolový režim – položte mobil vodorovne na stôl s nabíjacím konektorom smerujúcim vľavo.
 • V režime obrátenia obrazovky sa zobrazia body vo dvoch zvislých radoch – b1, b2, b3 pre ukazovák, prostredník a prsteník ľavej ruky, b4, b5, b6 pre ukazovák, prostredník a prsteník pravej ruky.

V stolovom režime sa zobrazia body vodorovne, teda viac sa podobajú na klávesnicu štandardného písacieho stroja na Braillovo písmo.

Na klávesnici píšete klasicky tak, ako ste zvyknutí – klepnutím ukazováka ľavej ruky napíšete A, klepnutím ukazovákom a prostredníkom b, ukazovákom ľavej a pravej ruky C a tak ďalej. Medzeru vložíte švihnutím jedným prstom vpravo, znak vymažete švihnutím jedným prstom vľavo.

Klávesnica ponúka aj pokročilé možnosti editácie textu a pohybu v ňom, budem sa im venovať nižšie.

Prečo písať Braillom?

Ak sa naučíte pracovať s brailovou klávesnicou, verím, že sa vám uľaví. Nebudete musieť zdĺhavo vyhľadávať písmenká na klasickej QUERTY dotykovej klávesnici a ani bojovať s diakritikou či špeciálnymi symbolmi.

Môžete rýchlo písať tak, ako ste zvyknutí na stroji prípadne na klávesnici brailového displeja. V novej verzii klávesnice sa dokonca viete pohybovať v texte po menších či väčších úsekoch, mazať, kopírovať, vystrihovať a prilepovať text.

Ak potrebujete písať v inom jazyku, klávesnica vám umožní rýchlo sa medzi nimi prepínať.

Spoľahlivo funguje zadávanie čísel v editačných poliach, už sa nedeje to, že by číselný znak bol interpretovaný ako jedno číslo. Vo väčšine editačných polí s brailovým vstupom naozaj nie je žiadny problém, snáď okrem Threads, tu však blbne aj štandardná klávesnica.

Nastavenie brailovej klávesnice ako predvolenej metódy vstupu

Na to, aby ste mohli písať na brailovej klávesnici, je najprv potrebné ju nastaviť ako predvolenú. Urobíte to takto:

 • Otvorte nastavenia telefónu.
 • Vyhľadajte a aktivujte položku Všeobecné spravovanie. Týka sa telefónov od Samsungu, na iných zariadeniach sa môže názov mierne líšiť.
 • Poklepte na položku Zoznam klávesníc a predvolene nastavená.
 • Aktivujte Predvolená klávesnica a v zozname klávesníc vyberte brailová klávesnica aplikácie TalkBack.

Je možné, že po prvom otvorení klávesnice na vás vyskočí návod, ako ju používať a krátky výučbový tutoriál. Odporúčam ním prejsť, pretože tak lepšie pochopíte princíp.

Nastavenia klávesnice

Nájdete ich buď vo Všeobecnom spravovaní, alebo v nastaveniach TalkBacku.

 • Ako používať brailovú klávesnicu – postup predvolenia brailovej klávesnice ako jednej z metód vstupu.
 • Skontrolovať všetky gestá – návod, ako sa pohybovať v texte a ako ho editovať.
 • Jazyky – v tejto sekcii vyberáte tabuľky, ktoré budete používať. Postup vysvetlím ďalej v texte.
 • Preferovaný jazyk zadávania – predvolíte jazyk, ktorého znaky má klávesnica defaultne použiť.
 • Preferovaná forma Braillovho písma – skrátená alebo neskrátená, toto využijete, ak píšete v angličtine, v slovenčine sa skratkopis, myslím, použiť ani nedá.
 • Rozloženie – máte na výber 3 varianty – Prispôsobiť tomu, ako držím zariadenie – klávesnica sa bude prepínať podľa toho, akým spôsobom držíte mobil v rukách. Prípadne môžete napevno nastaviť Stolový režim alebo Režim obrátenia obrazovky.
 • Zahrnúť všetky stlačené body – toto je vhodné zapnúť, ak sa vám stáva, že displej nereaguje na viacero stlačených bodov naraz. Každý bod bude v tomto prípade súčasťou vstupu (písmenka), aj keď ho predtým uvoľníte.
 • Obrátené body – po zapnutí si môžu niektoré body (napr. prvý a štvrtý) vymeniť pozíciu. To znamená, že prvý bod budete písať pravou rukou, štvrtý ľavou.

Ako zvoliť jazyk zadávania

Ak chcete do klávesnice pridávať jazyky zadávania textu, postupujte takto:

 • Otvorte ponuku TalkBacku > Nastavenia aplikácie TalkBack.
 • Poklepte na položku Brailova klávesnica.
 • Najskôr vojdite do nastavenia Jazyky, kde aktivujte Pridať jazyk.
 • Zo zoznamu švihaním vyhľadajte a poklepaním potvrďte zvolený jazyk.
 • Začiarknite formu písma, ktorú chcete pridať, napríklad čeština ponúka aj osembodové počítačové Braillovo písmo pre češtinu, aj klasické šesťbodové.
 • Vráťte sa späť do nastavení brailovej klávesnice a tu aktivujte Preferovaný jazyk zadávania.
 • Uvidíte tu už len tie jazyky, ktoré ste v predchádzajúcom kroku pridali. Poklepte na ten, ktorý chcete, aby sa pri zápise defaultne používal.

Gestá na podrobnejší pohyb v texte a jeho editáciu

V klávesnici po novom nájdete aj 30 nových giest na pohyb v texte a jeho úpravu. Nachádzajú sa v nastaveniach klávesnice, ale uvádzam ich všetky aj v tomto článku. Rozdelím ich do troch skupín podľa návodu.

 • Základné ovládanie
  • pridanie medzery – potiahnuť vpravo,
  • odstránenie znaku – potiahnuť doľava,
  • pridanie nového riadku – potiahnuť dvomi prstami doprava,
  • odstránenie slova – potiahnuť dvomi prstami doľava,
  • posun kurzora dopredu – potiahnuť dolu,
  • posun kurzora dozadu – potiahnuť hore,
  • skrytie klávesnice – potiahnuť dvomi prstami nadol,
  • zobrazenie ďalšej klávesnice – potiahnuť tromi prstami nadol,
  • odoslanie textu a skrytie klávesnice – potiahnuť dvomi prstami nahor, v máloktorej aplikácii to funguje, väčšinou musíte akciu potvrdiť poklepaním na tlačidlo Odoslať,
  • zobrazenie pomocníka a ďalších možností – potiahnuť tromi prstami nahor.
 • Pohyb kurzora
  • predchádzajúci / nasledujúci znak – pridržať šiesty bod a potiahnuť druhým prstom smerom hore respektíve dolu,
  • predchádzajúce / nasledujúce slovo – pridržanie piateho bodu a potiahnutie druhým prstom hore respektíve dolu,
  • predchádzajúci / nasledujúci riadok – pridržať štvrtý bod a potiahnuť druhým prstom hore respektíve dolu,
  • prechod na začiatok respektíve koniec stránky – pridržať štvrtý a piaty bod a potiahnutie druhým prstom smerom nahor respektíve nadol,
  • predchádzajúca / nasledujúca podrobnosť – potiahnutie tromi prstami doľava respektíve doprava.
 • Výber a úprava textu
  • výber predchádzajúceho / nasledujúceho znaku – podržať šiesty bod a dvomi prstami potiahnuť nahor respektíve nadol,
  • výber predchádzajúceho / nasledujúceho slova – podržať piaty bod a dvomi prstami potiahnuť nahor respektíve nadol,
  • výber celého textu – pridržať štvrtý bod a potiahnuť tromi prstami doľava,
  • kopírovanie – podržať štvrtý bod a tromi prstami potiahnuť dolu,
  • vystrihnutie – podržať štvrtý bod a tromi prstami potiahnuť hore,
  • prilepenie – podržať štvrtý bod a tromi prstami potiahnuť smerom vpravo.

Záver

Ako môžete vidieť, konečne sa aj práca s brailovou klávesnicou v TalkBacku od Samsungu stáva konkurencieschopnou a efektívnejšou ako v minulosti. Úprimne priznávam, že mi čas od času nejdú gestá na pohyb v texte, pripisujem to však skôr svojej neschopnosti ako chybovosti aplikácie.

Odozva klávesnice je dobrá a presná, sem-tam sa však stane, že napíšete iné písmeno, ako chcete, pretože vynechá niektorý z bodov.


Článek původně vyšel na webu technologiebezzraku.sk.TalkBack


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...