EchoVis Quiz: priestorová orientácia v smartfóne

Naučí vás echolokáciu, zavedie vás do lesa, na rušné ulice, železničné stanice a to všetko z pohodlia domova. Píšu v popise aplikácie EchoVis Quiz jej tvorcovia. Nechal som sa zlákať popisom a aplikáciu som si vyskúšal.

Inštalácia a prvé spustenie

EchoVis Quiz je dostupný pre platformu Android a iOS. Za vývojom stojí poľská firma Transition Technologies S.A. Môžete od nich poznať aplikácie ako Seeing Assistant Home či Seeing Assistant Move.

Hru som testoval na zariadení Samsung Galaxy A53 s Android 13. Aktuálne je dostupná v poľskom a anglickom jazyku. Jazyk hry je možné v prípade Androidu nastaviť v nastaveniach Androidu, aplikácie, Echovis, sekcia jazyk. V tomto článku budem pracovať s anglickou verziou, hoci pripúšťam, že pre viacerých používateľov bude jednoduchšie používať skôr verziu v Poľštine.

Po prvom spustení sa nám zobrazia licenčné podmienky. Odsúhlasíme ich aktivovaním tlačidla Accept: Súhlasím.

Následne sa zobrazí prezentácia Hry. Aktivujeme prvok Slide 3: Snímka 3. Môžeme tiež začiarknúť don’t show again: Viac nezobrazovať. a následne aktivujeme tlačidlo Next: Ďalej.

Teraz sú na obrazovke dostupné tri tlačidlá:

 • Login: Prihlásenie
 • Sign up: Registrácia
 • About game: Informácie o hre

Aby sme mohli hrať, musíme si vytvoriť účet. Registrácia je jednoduchá, stačí si vymyslieť používateľské meno a heslo.

 • Aktivujeme tlačidlo Sign up: Registrácia
 • Username: Zadáme používateľské meno, ktoré si vymyslíme.
 • Password: Zadáme heslo, ktoré si vymyslíme.
 • Confirm password: Opätovne zadáme naše vymyslené heslo.
 • Signup: Potvrdíme zadané údaje.

Hra nás automaticky prihlási a zobrazí varovanie pre používateľov, ktorí si už v minulosti zakúpili balíčky so zvukmi. Nás sa to netýka, preto začiarkneme don’t show again: Viac nezobrazovať a aktivujeme tlačidlo OK.

Ideme sa hrať

Samotnú hru spustíme tlačidlom Start the game: Začať hru. V okne, ktoré sa otvorí si najprv otestujeme, či máme správne nasadené slúchadlá. Môžeme to urobiť aktivovaním tlačidla Start the test: Spustiť test. Počujeme zvuk, ktorý putuje z ľavého ucha do pravého. Ak je to naopak, otočíme si slúchadlá. Samotnú hru spustíme tlačidlom Next: Ďalej.

Hra pozostáva z nahrávky a otázok. Napríklad prvá otázka znie: Kráčate po chodbe. Z akého materiálu je podlaha? Zvuk si spustíme tlačidlom play: prehrať. Následne sa sprístupnia možnosti – koberec, linoleum, drevo. Zvolíme príslušnú možnosť. Hneď sa prostredníctvom zvuku aj správy dozvieme, či sme odpovedali správne alebo nie. Následne môžeme v hre pokračovať aktivovaním tlačidla Next: Ďalej, alebo hru prerušiť aktivovaním tlačidla Go back: Späť

Takto postupujeme všetkými 50 otázkami. Otázky sú napríklad: Aký dopravný prostriedok prechádza okolo vás? Alebo kráča osoba pri vás po schodoch smerom hore alebo dole? Prípadne ktorým smerom ide cyklista? Mnohé otázky sa týkajú identifikovania zvukov a povrchov. Oveľa náročnejšie aspoň pre mňa boli otázky ohľadom odrazu zvuku a identifikovania objektov, od ktorých sa zvuk odráža.

Ďalšie možnosti hry:

V hlavnom okne hry máme aj tieto možnosti:

 • Game statistics: Ukáže nám, koľko otázok ešte máme zodpovedať, koľko sme zodpovedali správne a koľko nesprávne. Tiež zistíme porovnanie s ostatnými používateľmi.
 • Correct your answers: Umožňuje opätovne odpovedať na otázky, ktoré sme už prešli, ale odpovedali sme nesprávne. Tieto odpovede sa ale už nezapočítavajú do hodnotenia a štatistík.
 • Repeat questions: Umožňuje prejsť znovu otázky, na ktoré sme už odpovedali správe. Odpovede sa ani v tomto prípade už nezapočítavajú do štatistík.
 • Packages list: Zoznam dostupných balíčkov. V hre je dostupný zdarma balíček označený číslom 0. Tento obsahuje 50 otázok. Balíček 1 sa dá dokúpiť za 3 € a obsahuje ďalších 50 otázok. Autori plánujú vydať postupne aj ďalšie balíčky.

Nastavenia hry môžeme upraviť po aktivovaní tlačidla Game settings: Nastavenia hry:

 • In game sounds: Ak začiarkneme, budú nám oznamované správne a nesprávne odpovede aj zvukom.
 • Automatically go to next question: Ak začiarkneme, hra automaticky po zodpovedaní otázky prejde na ďalšiu.
 • Vibrations: ak je začiarknuté, hra bude upozorňovať na udalosti vibrovaním.
 • Show welcome screen: Ak je začiarknuté, po spustení hry vždy zobrazí aj uvítaciu obrazovku

V hlavnom okne si tiež môžeme opätovne otestovať slúchadlá, prípadne prejsť na záložku more: viac, kde môžeme nahlásiť problém, zmeniť používateľský účet, či pozrieť si ďalšie aplikácie od vývojára Transition Technologies.

Problémy

Počas testovania som narazil na svojom zariadení na niekoľko drobných problémov. Niekedy nedokážem spustiť hru a prakticky vôbec mi nefunguje možnosť opätovne zopakovať otázky, na ktoré som už odpovedal. Je ale možné, že sa to týka len môjho zariadenia. Ak sa mi nedarí hru spustiť, pomôže zmazať údaje aplikácie a nanovo ju spustiť. Po prihlásení potom môžem pokračovať tam, kde som skončil.

Záver

EchoVis môže byť zaujímavá vzdelávacia aplikácia. Viem si predstaviť jej využitie napríklad v špeciálnych školách. Nahrávky boli robené binaurálnymi mikrofónmi, takže dokážete rozlíšiť, či je objekt nie len vľavo a vpravo, ale napríklad pred vami a za vami. Nie som si však istý, či je možné takýmto spôsobom naučiť sa napríklad sledovať odrazy zvuku. Samozrejme, nemôže byť použitá ako úplná náhrada učenia sa priestorovej orientácie v prostredí. Oceňujem ale nápad autorov a tiež spracovanie zvukových nahrávok. Zatiaľ je dostupných 100 otázok. Viac je možné o hre dočítať sa na oficiálnej stránke EchoVis Quiz.EchoVis


Ondrej Rosík
V súčasnosti pracujem ako redaktor a moderátor v Rádiu Lumen. Venujem sa prekladu NVDA a Som betatesterom setu aplikácií Corvus. Medzi voľnočasové aktivity patrí hudba a čítanie beletrie.