Google Keep – poznámky pod palcom

Google Keep je na jednej strane jednoduchá, no na druhej funkciami nabitá a hlavne prístupná aplikácia na zapisovanie poznámok. Jej výhodou je, že z poznámky veľmi ľahko urobíte pripomienku.

Článok prešiel kompletnou úpravou 19.1.2023.

Aplikáciu som presne týmto spôsobom dlho používala. Pred istým časom však z nejakého dôvodu odmietala fungovať s čítačom obrazovky TalkBack. Pri pokuse zapísať si poznámku aplikácia padla, preto som prešla na Microsoft To Do. Tá však primárne slúži len na zaznamenávanie úloh, nie poznámok.

Po aktualizácii Androidu na verziu 11 a TalkBacku som Google Keep stiahla opäť, aby som s potešením zistila, že už je zasa funkčná a funguje aj s Androidom 13. Nevrátim sa k nej naplno, ostanem pri tom, že do nej budem zapisovať poznámky – napríklad doplňujúce informácie k článkom.

A preto, že zásadne nerecenzujem niečo, čo mne samej nefunguje, tak teraz si jej výhody a nevýhody konečne môžem dovoliť popísať v tomto článku.

Inštalácia a prostredie Google Keep

Aplikácia je dostupná ako pre telefóny s Androidom, tak aj so systémom iOS. Stiahnuť sa tak dá zadarmo v Obchode Play a App Store.

Keďže ja používam telefón s Androidom, popis prostredia, prístupnosti a komfortu práce s aplikáciou sa vzťahuje práve naň.

Google Keep je preložená do jazyka, ktorý používate v telefóne, v mojom prípade slovenčina. Jej prostredie je veľmi jednoduché a prehľadné.

Funguje na princípe post-it lístkov. To znamená, že keď si zapíšem poznámku, môžem si k nej priradiť aj farbu. Vyzerá to potom ako nástenka s prilepenými farebne rozlíšenými lístkami s rôznymi odkazmi. Poznámky je potom možné zdieľať aj s rodinou či kolegami.

Po prvom spustení sa dostanete na obrazovku, kde – samozrejme – žiadne poznámky nie sú. Vo vrchnej časti displeja sa nachádzajú tieto prvky:

 • Otvoriť priečinok s navigáciou – tu nájdete ponuku aplikácie.
 • Hľadajte poznámky – editačné pole na vyhľadávanie poznámok.
 • Zobrazenie s jedným stĺpcom – nastavujete, či chcete mať „lístky nalepené“ v jednom stĺpci na šírku celého displeja, alebo sa zobrazia vo dvoch stĺpcoch, teda dva „lístky“ vedľa seba.
 • Prihlásili ste sa ako… názov účtu – v tejto ponuke môžete pridať ďalší účet, prípadne spravovať kontá.

Najväčšiu časť obrazovky budú zaberať poznámky a v spodnej časti nájdete možnosti, akými spôsobmi si ich môžete vytvoriť:

 • Nový zoznam – jednoduchý spôsob, ako si napísať napríklad nákupný zoznam. Ja som to použila v šťastnejších časoch na spísanie si zoznamu potrebných vecí na dovolenku.
 • Nová poznámka s nákresom – kto chce, môže si k poznámke niečo načrtnúť. Podľa mňa by sa takto dalo písať poznámky rukou či stilusom.
 • Nová zvuková poznámka – tu si môžete nahrať poznámku vlastným hlasom.
 • Nová fotografická poznámka – je možné zaznamenať poznámku vo forme fotografie.
 • Nová textová poznámka – klasická poznámka vo forme obyčajného textu.

Poznámka s nákresom a fotografická poznámka

Tieto dve funkcie Google Keep nevyužívam. Keďže mám len zvyšok zraku, osobne mi nedávajú zmysel. Aby bola recenzia kompletná, poďme sa ale aj na tieto možnosti pozrieť bližšie.

Poznámka s nákresom

Ak ste typ ľudí, ktorí si radi čmárajú a k poznámkam vytvárajú kresby, túto funkciu oceníte. Ako som spomenula, možno by sa tu dali písať poznámky rukopisom pomocou prsta či dotykového pera.

Po otvorení poznámky sa objaví ako keby papier či plátno, kde môžete okamžite začať kresliť. V spodnej časti obrazovky sa nachádza 5 záložiek:

 • Výber – predpokladám, že pomocou neho môžete vybrať z nákresu určité časti.
 • Vymazanie – poslúži najmä na zmazanie celého nákresu. Pod záložkami poklepete na Vymazať plátno.
 • Pero – tu vyberáte farbu a hrúbku čiary. Aby sa ponuka otvorila, znova poklepte na záložku pera. V prvom riadku volíte farbu, v druhom hrúbku hrotu.
 • Označovač – nástroj na podčiarkovanie úsekov textu. Princíp výberu hrúbky čiary a farby je rovnaký ako pri pere.
 • Zvýrazňovač – môžete farebne zvýrazniť určitú pasáž textu. Taktiež vyberáte farbu a hrúbku zvýraznenia rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch.

Po poklepaní na tlačidlo Ďalšie možnosti (mimochodom, nachádza sa v pravom hornom rohu displeja) máte možnosť si zobraziť aj mriežku, odoslať alebo odstrániť nákres. Všetky možnosti sú prístupné aj pre čítač obrazovky. Len niektoré hlášky nie sú preložené.

Fotografická poznámka

Poslúži napríklad v prípade, ak potrebujete odfotiť obal nejakého produktu, ktorý potrebujete kúpiť v obchode, alebo vyfotenie si harmonogramu prednášok, otváracích hodín a podobne.

Po poklepaní na tlačidlo Nová fotografická poznámka sa objaví dialóg s možnosťami Pridať obrázok alebo Odfotiť. Ak poklepete na Pridať obrázok, aplikácia otvorí správcu súborov v zariadení, odkiaľ potom fotku vyberiete.
Cez tlačidlo Odfotiť sa dostanete do prostredia fotoaparátu.

Po vyfotení sa zobrazí náhľad obrázka. Ak je v poriadku, potvrdíte tlačidlo OK. V prípade nespokojnosti poklepaním na tlačidlo Opakovať máte možnosť obrázok znovu vyfotiť.

K fotografii môžete ešte doplniť názov a popisný text.

Nová textová poznámka a nový zoznam

Princíp vytvárania textovej poznámky a zoznamu je rovnaký. Podľa typu poznámky potvrdíte buď tlačidlo Nová textová poznámka, alebo Nový zoznam.

Dostanete sa do editačného poľa pre písanie poznámky či prvej položky zoznamu. Nad ním sa nachádza pole pre zadanie názvu. Rozdiel medzi jednoduchou poznámkou a zoznamom je v tom, že poznámka obsahuje iba jedno editačné pole, kde si môžete zapísať ľubovoľný text. Zoznam oproti tomu má zvlášť editačné pole pre každú položku. Na začiatku sa tak nachádzate v prvom riadku zoznamu. Pre pridanie ďalšej položky potvrdíte Pridať položku zoznamu.

Pri každej položke je začiarkavacie pole. Po jeho začiarknutí sa ako keby označí za vybavenú a presunie sa do spodnej časti displeja. Ak si neprajete, aby sa už vybavené položky zobrazovali, poklepte na tlačidlo Zbaliť položky zoznamu. Tak vám ostanú len tie nevyriešené alebo aktívne.

V spodnej časti displeja nájdete ešte dve tlačidlá:

 • Pridať – po poklepaní naň môžete zmeniť typ poznámky. Napríklad k textovej pridať nákres, nahrávku, alebo ju zmeniť na položkový zoznam.
 • Motív – cez toto tlačidlo pridávate farbu a po novom aj motív. V prvom riadku sú farby pomenované veľmi zvláštne napríklad piesok, búrka, koral, broskyňa. V druhom riadku nájdete motívy – poznámky, recept, miesta… Výhodou je, že konečne čítač farby oznamuje aj v aplikácii pre Android.

Zvuková poznámka

Princíp zvukovej poznámky je nasledovný: nahrám si poznámku, ktorú si potom uložím vo forme zvuku. Google Keep však ešte okrem toho urobí to, že nahratý zvuk prepíše do textu.

Pri zvukovej poznámke tak máte k dispozícii jednak zvukový súbor s nahratou poznámkou a aj prepis do textovej podoby. Kvalita zvuku aj prepisu závisí od prostredia, v ktorom nahrávate, aj od toho, ako zrozumiteľne hovoríte.

Po poklepaní na tlačidlo Zvuková poznámka je potrebné udeliť aplikácii súhlas so zaznamenávaním zvuku. Potom sa ozve zvuk, ako keď aktivujete hlasové zadávanie na klávesnici Gboard. Odporúčam začať hovoriť okamžite po zaznení signálu.

Poznámky netreba ukladať, deje sa tak automaticky. Ak sa vrátite späť na hlavnú obrazovku, novú poznámku tam ihneď nájdete.

Pridanie pripomenutia

Užitočnou funkciou Google Keep je, že si z poznámky veľmi ľahko vytvoríte aj jednoduchú úlohu. Urobíte tak poklepaním na tlačidlo Pripomenutie.

Môžete si vybrať, či chcete dostať pripomienku v určitom čase alebo na konkrétnom mieste. Dialóg pre pridávanie pripomienky sa skladá z dvoch záložiek:

 1. Čas – tu z rozbaľovacích zoznamov vyberiete dátum a čas pripomienky.
  • Dátum – volíte ho poklepaním na zoznam ohlásený dnešným dátumom. Google Keep ponúka niekoľko vopred definovaných bez nutnosti otvoriť kalendár. Ak vám ani 1 nevyhovuje, zvoľte možnosť Vyberte dátum, čím sa dostanete do kalendára. Výber uložíte poklepaním na tlačidlo OK.
  • Čas – princíp je ten istý. Akurát rozbalíte zoznam s časom. Rozdiel je v tom, že predvolené dátumy meniť nemôžete, časy áno. Urobíte tak cez Otvoriť priečinok s navigáciou > Nastavenia > Predvolené nastavenia pripomenutia. Je dobré, že vývojári v prípade voľby vlastného času cez Pridajte čas upustili od kruhového ciferníku a ponechali štandardné editačné polia. Do prvého editačného poľa napíšete hodiny, do druhého minúty Akciu ukončíte tlačidlom OK.
  • Opakovanie – poklepaním na rozbaľovací zoznam otvoríte ponuku možností, v akých intervaloch sa bude poznámka opakovať. Znova máte k dispozícii niekoľko defaultných, no potvrdením možnosti Vlastné viete zadať interval podľa svojich preferencií.
 2. Miesto – poslúži, ak sa má poznámka pripomenúť na konkrétnom mieste (napríklad v obchode). V tomto dialógu sú k dispozícii 3 prepínače – Domov, Práca a Upraviť miesto. Nepodarilo sa mi zistiť, ako je možné prideliť domácu a pracovnú adresu. Začiarknete teda Upraviť miesto a do vyhľadávacieho poľa zadáte požadovanú adresu. Pod ním Google Keep zobrazí nájdené výsledky, z ktorých si 1 poklepaním vyberiete. Moju presnú adresu v Bratislave však nevedela nájsť.

Po úprave či už miesta alebo času a dátumu nezabudnite potvrdiť tlačidlo Uložiť.

Pripnutie poznámky

Predvolene sa každá nová poznámka zobrazuje vo vrchnej časti obrazovky. Teda nové poznámky máte hore a staršie sa posúvajú smerom dolu.

Ak ale potrebujete mať nejakú poznámku vždy poruke, zabezpečíte to poklepaním na možnosť Pripnúť. Poznámka tak vždy ostane vo vrchnej časti displeja a ostatné sa posunú až za ňu.

Poznámku pripnete dvomi spôsobmi:

 • Pri pridávaní poklepete na tlačidlo Pripnúť v hornej časti displeja.
 • Na hlavnej obrazovke pridržaním prsta označíte konkrétnu poznámku a z ponuky hore vyberiete tlačidlo Pripnúť.

Odstránenie a archivácia

Odstrániť a archivovať poznámku môžete taktiež dvojako:

 • Otvoríte poznámku a v hornej časti displeja poklepete na Archivovať, alebo tlačidlom Akcia otvoríte ponuku a tu zvolíte Odstrániť.
 • Druhý spôsob je podobný ako pri pripnutí, teda pridržaním prsta poznámku vyznačíte, v pravom hornom rohu poklepete na Viac možností a vyberiete Odstrániť prípadne Archivovať.

K odstráneným a archivovaným poznámkam sa dostanete cez tlačidlo Otvoriť ponuku s navigáciou > Kôš alebo Archív.

Tlačidlo Akcia

Pri vytváraní poznámok narazíte na tlačidlo Akcia. Po poklepaní naň sa dostanete do ponuky, ktorá je pre každý typ poznámky rovnaká. Nájdete tu tieto možnosti: odstrániť, vytvoriť kópiu, odoslať, spolupracovník a štítky.

Odoslať a spolupracovník

Tieto dve funkcie sa zdajú byť rovnaké, no nie je to tak. Po poklepaní na Odoslať môžete text poznámky klasicky zdieľať cez všetky možné aplikácie a spôsoby zdieľania, ktoré vaše zariadenie ponúka.

Po potvrdení možnosti Spolupracovník môžete poznámku takisto zdieľať, avšak iba s ľuďmi, ktorí tiež majú Google Keep. Tu je potrebné udeliť aplikácii súhlas s používaním kontaktov a zadať e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete poznámku zdieľať. Ak človek má aplikáciu už nainštalovanú, poznámka sa mu objaví priamo v nej. Ak nemá, odošle sa mu pozvánka, aby si Google Keep nainštaloval. Rozdiel je v tom, že spolupracovník môže poznámku upravovať.

Štítky

Sú to značky pridané k jednotlivým poznámkam. Môžete si ich predstaviť ako kľúčové slová alebo témy, ku ktorým sa poznámka viaže. Ak povedzme máte rozpracovaných viacero projektov, pomocou štítku (tagu) k nim poznámky ľahko priradíte.

Štítky je potrebné najprv vytvoriť. Urobíte to cez Otvoriť priečinok s navigáciou > Nastavenia > vytvoriť nový štítok. Dostanete sa do editačného poľa, kde zadáte jeho názov. Ak si chcete potom poznámku otagovať, urobíte tak práve cez tlačidlo Akcia > Štítky poklepaním na zvolený štítok.

Po pridaní štítku k poznámke si môžete cez Otvoriť ponuku s navigáciou > názov konkrétneho štítku vyfiltrovať otagované poznámky. Takže štítky, ak si v nich udržíte prehľad, môžu poslúžiť aj ako nedokonalá náhrada priečinkov. K poznámke môžete pridať toľko štítkov, koľko chcete. Dajte si však pozor na to, aby ste štítkami neboli zahltení.

Nastavenia

Nastavenia nájdete poklepaním na tlačidlo Otvoriť priečinok s navigáciou. Nachádzajú sa tu tieto položky:

 • Pridávať nové položky na spodok – nové položky zoznamu sa po zapnutí budú pridávať dolu.
 • Presúvať začiarknuté položky na spodok – už vybavené položky sa presunú do spodnej časti obrazovky, aby neprekážali.
 • Zobraziť ukážky formátovaného odkazu – ak do poznámky vložíte odkaz, môže sa zobraziť ako náhľad.
 • Motív – tmavý, svetlý alebo podľa nastavenia telefónu.
 • Predvolené nastavenia pripomenutia – tu si viete definovať, čo pre vás znamená ráno, popoludní a večer a uľahčiť si tak pridávanie pripomienky k poznámke.
 • Zdieľanie – možnosť povoliť alebo zakázať zdieľanie poznámok.

Záver

Google Keep ponúka jednoduché, no napriek tomu dosť rozsiahle možnosti, ako pracovať s poznámkami. Keďže existuje aj webové rozhranie, poznámky mám prepojené naprieč všetkými platformami. Nie je to teda len obyčajný poznámkový blok.

Je úplne prístupná aj pre používateľov pracujúcich s čítačom obrazovky. Ak teda potrebujete aplikáciu, kde si budete zapisovať poznámky, z vlastnej skúsenosti Google Keep môžem odporúčať.

Ak máte otázku, pripomienku či nejaký iný tip na podobnú aplikáciu, píšte do komentárov pod článkom, na Facebooku, Twitteri alebo e-mailom.Google Keep


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...