Grafický reliéfní zobrazovač Dot Pad 320

Grafický reliéfní zobrazovač Dot Pad 320 je přístroj schopný zobrazovat souběžně hmatovou grafiku a znaky Braillova písma. Grafiku a brailský text posíláte z iPhonu nebo iPadu s iOS 15.2 nebo vyšším; pro posílání textu a grafiky z PC můžete využít speciální programovou sadu pro vývojáře od výrobce Dot Incorporation. Hmatová grafika i text se na zobrazovací ploše vykreslí během jedné až tří vteřin po odeslání ze zdrojového zařízení; v průběhu vykreslování musí být zobrazovací plocha úplně prázdná (nesmějí na ní ležet prsty); po vykreslení zůstává obraz statický a lze jej hmatem podrobně prohlížet. Na rozdíl od běžných brailských displejů jsou body (tečky) zobrazení zakryté fólií; i přes to však zůstává zobrazení dostatečně zřetelné a tyčinky nepruží. Zároveň s odesláním nového obrazu do přístroje nesmí uživatel zapomenout zvednout prsty ze zobrazovací plochy.

Popis přístroje

Dot Pad je uložen do obdélníkové, nápadně lehké ploché skříňky. Na mírně skloněném (jakoby sklopném) povrchu se nachází pole grafického zobrazení, řada šesti navigačních a funkčních kláves, brailský displej a dvě světelné diody. Obdélníkové pole grafického zobrazení sestává z 2400 tyčinek o stranách 60 krát 40 bodů. V převodu na brailské znaky má pole grafického zobrazení deset řádků po třiceti osmibodových znacích. Na rozdíl od zápisu Braillova písma, kde je vzdálenost mezi znaky, řádky a jednotlivými body uvnitř znaku různá, je vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými tyčinkami grafického pole stejná, takže může tvořit při vystavení všech tyčinek kompaktní celek bez mezer. Brailský displej umístěný pod klávesami má 20 standardních brailských znaků, kde jsou obvyklé rozdíly ve vzdálenosti uvnitř znaků a mezi znaky dodrženy.

Na pravém boku Dot Padu najdete zásuvku USB-C pro nabíjení a posuvný hlavní vypínač. Zapnutí je doprovázeno dlouhým, zvučným zavibrováním. Na levém boku najdete zásuvku USB-C pro přenos dat. Uživatelsky nevýměnný akumulátor je uložen v přihrádce na spodní straně přístroje.

Popis grafického reliéfu

Kontrast hmatového zobrazení je pouze mezi poli s vystavenými a nevystavenými tyčinkami. Lze tedy ve vystouplém nebo naopak sníženém (opačném) reliéfu zobrazit jakékoli grafické útvary (čáry, písmena, mapy, chemické vzorce apod.). Vícevrstvový reliéf a netečkované hladké čáry zobrazit nelze podobně jako při tisku na papír z brailské tiskárny.

Režimy provozu

Dot Pad lze přednostně provozovat za použití editoru Dot Canvas („Bodové Plátno“), který stáhnete na svůj iPhone nebo iPad zdarma z App Storu. Aplikaci Dot Canvas lze provozovat i při spuštěném Voiceoveru. V nastavení lze pro dvacetiznakový brailský řádek vybrat převodní tabulku třinácti jazyků včetně češtiny.

Na grafické „plátno“ aplikace může uživatel jednak promítat (posílat) hotové grafické útvary a jednak kreslit prstem či Apple tužkou po obrazovce telefonu. Je k dispozici zvukový popis předloh v angličtině a korejštině (ten běží mimo Voiceover).

Dot Pad a PC

Dot Pad lze propojit s přenosným či stolním počítačem prostřednictvím Bluetooth nebo rozhraní USB. Pak lze využít webovou aplikaci Dynamic Tactile Map“, která umožňuje jak tvorbu, tak prohlížení reliéfní grafiky.

Dot Pad a Voice Over

Dot Pad je přidán Voiceoveru jako další brailský řádek. Po úspěšném připojení je dvacetiznakový brailský zobrazovač v normálním provozu (lze rolovat za použití trojúhelníkových navigačních kláves). Dokud Voice Over neusoudí, že je na obrazovce telefonu nějaký grafický útvar, je grafické pole Dot Padu prázdné (tyčinky zůstávají nevystaveny). Jakmile však Voice Over zjistí, že je na obrazovce telefonu grafický útvar, do hmatového pole Dot Padu jej odešle a do dvou, tří vteřin zobrazí v reliéfu; tuto funkci lze nejsnáze ověřit volbou „Domů“, kdy zobrazujeme úvodní plochy telefonu: na brailském řádku čteme např. „Kalendář“ a na grafickém poli si můžeme prohlédnout přidruženou ikonu. Za použití umělé inteligence může Voice Over rozhodovat, co je a co není grafika a podle toho posílat grafické útvary na hmatové pole Dot Padu. Zobrazené útvary lze posléze zvětšovat, zmenšovat, rolovat, otáčet i invertovat.

Voice Over i telefon ovládáme klávesami Dot Padu v omezeném režimu: zadávat znaky (psát) lze pouze dotykem na obrazovce telefonu. Plynulé čtení není prakticky možné, protože při každém přeskupení brailských bodů je nutné zdvihnout prsty ze zobrazovače a počkat, až se přeskupení dokončí.

Technické údaje

Hmatové pole
40 krát 60 tyčinek
Braillský řádek
Dvacetiznakový
Mechanismus zdvihu a zasouvání tyčinek
Elektromagnetický
Připojení
Bluetooth v.5 a USBC
Rozměry
Délka 273,6 mm; šířka 228,5 mm; tloušťka 16,3 mm
Hmotnost
1 200 gramů

Závěr

Dot Pad se může s největší pravděpodobností pyšnit tím, že je prvním víceméně sériově vyráběným přenosným reliéfně-grafickým číslicovým zobrazovačem pro nevidomé. Za jeho výhody lze považovat nízkou hmotnost, přenosnost, provoz na akumulátor a stručnou a srozumitelnou dokumentaci. Překonatelnou a odpustitelnou nevýhodou je nepřítomnost zadávací klávesnice. Rovněž není dosud dostatečně průkazně vyzkoušena spolehlivost elektromagnetického zdvihového mechanismu tyčinek. Zásadní nevýhodu však spatřuji v nutnosti zvedat prsty ze zobrazení při každém přeskupení tyčinek; je to jakoby vidící osoba musela při každém přechodu na nový čtený řádek zavřít oči.

Za možnost prohlédnutí přístroje děkuji družstvu Spektra a společnosti Matapo Distribution Europe s.r.o..

Dot Pad, The First Real-time Tactile Graphics Display (YouTube)braillský displejDot PadMatapo


Rudolf Volejník
Jmenuji se Rudolf Volejník a nevidím od raného dětství. Za největší životní úspěch považuji zavedení výuky čtení běžného písma do českých škol pro nevidomé; od poloviny 80. let minulého století „vidíme“ na čtení. Jsem spoluautorem normy Braillova písma z roku...