Jak na Apple Watch diskrétně zjistit kolik je hodin?

Milí čtenáři, přemýšleli jste někdy nad tím, jak zjistit kolik je hodin kupříkladu v průběhu koncertu nebo přednášky, aniž byste chtěli vzbudit rozruch kvůli hlasitému VoiceOveru? Asi ano, že?

Pro ty zvás, kteří vlastníte Apple Watch, mám skvělou zprávu. Hodinky jsou schopny informaci o aktuálním čase sdělit prostřednictvím vibrací.

Pojďme si představit postup, jak docílíme kýženého výsledku.

Nejprve spusťte aplikaci Watch v samotném iPhone, který je spárovaný s hodinkami. Následně vyhledejte tlačítko Obecné a aktivujte jej. Dále, vyhledejte tlačítko Zpřístupnění a spusťte jej. Poté se došvihejte na tlačítko VoiceOver. Po jeho aktivaci se přesuňte na tlačítko Odklepávání času a spusťte jej.
Otevře se obrazovka se samotným nastavením funkce sdělování času prostřednictvím vibrací. Zde přepněte tlačítko Odklepávání času do aktivní pozice, tedy Odklepávání času zapnuto.

Švihem jedním prstem zleva doprava se poté dostanete na nastavení, které bude charakterizovat formu samotného sdělování času prostřednictvím vibrací.

Máte na výběr ze tří možností:

  1. Místa
  2. Kompaktní
  3. Morseovka

Místa: tato forma sdělování času prostřednictvím vibrací vypadá tak, že na začátku je dlouhé zavibrování. To charakterizuje vždy celých deset hodin. Kupříkladu, jestliže hodinky na začátku dvakrát dlouze zavibrují, je 20 hodin.
Poté následují krátká zavibrování. Ta charakterizují jednotky hodin, které se přičítají k předchozím desítkám. Tedy, jestliže hodinky po prvním dvojím dlouhém zavibrováním zavibrují třikrát krátce, znamená to, že je 23 hodin.
A stejný princip platí i pro následné sdělení minut.
Tedy, jestli dále hodinky např. zavibrují čtyřikrát dlouze, znamená to, že je 40 minut. A jestli ještě pak zavibrují třikrát krátce, znamená to, že jsou ještě tři minuty navíc.

Celé sdělení času 23:43 hodin bude tedy vypadat stran vibrací takto:
Dvakrát dlouhá vybrace, poté třikrát krátká vibrace, poté čtyřikrát dlouhá vibrace a nakonec třikrát krátká vibrace.

Kompaktní: jestliže poklepete na obrazovku, hodinky ohlásí každých pět hodin jedním dlouhým zavibrováním. A každou další hodinu oznámí jedním krátkým zavibrováním. Tedy, jestliže bude 19 hodin, hodinky zavibrují třikrát dlouze a poté čtyřikrát krátce. Dále, každou čtvrt hodinu ohlásí dlouhou vibrací.
Tedy, jestliže bude 19:45 hodin, sdělení času stran vibrací bude následovné:
Třikrát dlouhá vibrace, poté čtyřikrát krátká vibrace a nakonec třikrát dlouhá vibrace.

Poznámka: toto vibrační vyjádření již nezohledňuje konkrétní počet minut. Soustředí se jen na celé čtvrthodiny. Je tedy oproti výše uvedenému vyjádření (Místa) poněkud méně přesné.

Morseovka: poslední možnost vibračního vyjádření času je ideální pro uživatele, kteří ovládají morseovu abecedu. Jelikož, hodinky oznámí aktuální čas, tedy jednotlivé číslice právě v tomto kódu.

A ještě vám dlužím podstatnou informaci. Totiž, jestliže chcete sdělit čas pouze prostřednictvím vibrací, je nutné znát gesta pro samotnou aktivaci.

Tedy, jestliže poklepete na obrazovku hodinek dvakrát jedním prstem, hodinky zavibrují celé vyjádření aktuálního času. Jestliže však poklepete na obrazovku hodinek třikrát jedním prstem, hodinky sdělí informaci jen o aktuálních minutách.

Výše uvedená gesta je nutné aplikovat tehdy, kdy je obrazovka hodinek neaktivní, Tedy tehdy, kdy můžeme hodinky označit za „uzamčené“. A fungují jen za předpokladu, kdy hodinky ovládáme prostřednictvím VoiceOveru.

Samotné gesto pro sdělení času prostřednictvím vibrací, tedy dvojí poklepání jedním prstem na obrazovku hodinek, je nutné nejprve trochu natrénovat. Protože, není dobré gesto dvojího poklepání udělat příliš rychle a ani příliš pomalu.

Věřím, že na ideální rychlost poklepání sami brzy přijdete a budete tak moci zjišťovat aktuální čas třeba na přednášce či úplně někde jinde. Tak hodně štěstí.

  • datum testu – 16. 4. 2019
  • verze iOS – 12.2
  • verze telefonu – iPhone XS
  • verze watchOS – 5.1.2
  • verze Apple Watch – 4. generace


AppleApple Watch


Vladimír Dvořák
Jmenuji se Vladimír Dvořák a zajímám se o svět digitálních technologií. Mezi mé koníčky patří hlavně cestování, lyžování, historie 20. století, inteligentní hudba, četba faktografie, sledování dokumentů a další.