Jak na vzdálené ovládání počítače prostřednictvím odečítače obrazovky

S rostoucí potřebou distančního vzdělávání či práce z domova roste i potřeba mít možnost ovládat vzdálený počítač pomocí odečítače obrazovky – ať už kvůli servisním zásahům, školením či testování přístupnosti. Návody, jak se připojit ke vzdálenému počítači a ovládat jej pomocí odečítačů obrazovky JAWS nebo NVDA, přináší tento článek.

Odečítač obrazovky JAWS

 • Stáhnout JAWSJAWS – GALOP DVD
 • Nainstalovat
 • Na obou počítačích musí běžet stejná řečová syntéza:
  • Při spuštěném JAWS pravé tlačítko myši na ikoně JAWS na ploše či oznamovací oblasti
  • Zvolit Jazyk
  • Zde Hlasové profily
  • Zde Výchozí
 • Při spuštěném JAWS kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu JAWS na ploše, případně na ikonu v oznamovací oblasti
 • Zvolit podnabídku Nástroje
 • Zde JAWS Tandem
 • Zde Koordinovaný Tandem
 • Zde:
  • Povolit přístup k mému počítači ve chvíli, kdy daný počítač bude ten, ke kterému se budeme vzdáleně připojovat
  • Získat přístup k jinému počítači, pokud budeme tím, kdo se bude připojovat.
 • Ten, kdo se připojuje, sdělí druhé straně zobrazené ID spojení (dvě písmena, 3 čísla, dvě písmena – lze zapisovat jako malá).
 • Po potvrzení dojde k propojení.
 • Oba účastníci mohou spojení ukončit stiskem INS + ALT + T.
 • Připojující se může stiskem INS + ALT + TAB přepínat mezi vzdáleným a vlastním počítačem.
 • Funkce pro odpojení je přístupná i po kliknutí pravým tlačítkem na ikoně v oznamovací oblasti, která se při použití Tandem objeví.

Odečítač obrazovky NVDA

 • Stáhnout NVDA z NV Access | Download
 • Nainstalovat
 • Stáhnout doplněk NVDA Remote pro verzi 2019.3 a novější z Download | NVDA Remote Access
 • Při spuštěném NVDA poklepat (spustit) stažený doplněk „remote-2.3.nvda-addon“
 • Odsouhlasit instalaci i restart
 • Na obou počítačích pro připojení:
  • Kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu NVDA v oznamovací oblasti
  • Zvolit Nástroje
  • Zde Vzdálené ovládání
  • Zde Připojit
   • Na PC, ke kterému se připojujeme „Povolit ovládání tohoto počítače“
   • Na počítači, který se připojuje nechat „Ovládat vzdálený počítač“
  • Do pole Hostitel zapsat: „nvdaremote.com“ – bez uvozovek
  • Do pole Klíč zapsat zvolené heslo. Doporučuji nedávat nic triviálního. Zábavou uživatelů je zkoušet a připojovat se k cizím počítačům.
  • Potvrdit tlačítko OK.
  • Řídící počítač se ke vzdálenému a zpět přepíná stiskem F11.
  • Odpojení proběhne přes Nástroje / Vzdálené ovládání / Odpojit (provedou oba).


JAWSNVDA


Michal Jelínek
Jmenuji se Michal Jelínek a pracuji ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých jako lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené. Zároveň připravuji na stejnou dráhu nové lektory, kteří pak školí ve svých organizacích. Neučím s technikou jen dospělé, ale také informatiku...